Enter your email address below and subscribe to our newsletter

cod caen 2511

Cod CAEN 2511 Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice

Posibilitatea de a Accesa Fonduri Europene Cod CAEN 2511 – Da

Cod CAEN 2511 Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice

Cod CAEN 2511

Codul CAEN 2511 se axează pe fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice, esențiale pentru infrastructura modernă și dezvoltarea industrială:

 • Fabricarea de structuri metalice pentru construcții și părți componente ale acestora (turnuri, stâlpi, grinzi cu zabrele, poduri etc.).
 • Fabricarea de structuri metalice industriale (structuri pentru furnale, pentru echipamente de ridicat și manevrat etc.).
 • Fabricarea de construcții prefabricate din metal: baraci metalice, elemente modulare pentru expoziții etc.

Excluderi:

 • Fabricarea părților componente pentru cazane navale sau pentru cazane industriale, vezi CAEN 2530.
 • Fabricarea dispozitivelor pentru asamblarea liniilor de cale ferată, vezi CAEN 2599.
 • Fabricarea secțiunilor de nave, vezi CAEN 3011

Posibilitatea Accesării Fondurilor Europene

DA. Firmele pot beneficia de suport financiar pentru:

 • Achiziționarea de echipamente și tehnologii noi care contribuie la creșterea eficienței producției și reducerea impactului asupra mediului.
 • Dezvoltarea de soluții inovatoare pentru structuri metalice, care pot include cercetare și dezvoltare pentru materiale noi sau procese de fabricație avansate.
 • Implementarea de sisteme de management al calității și siguranței în muncă, pentru a îmbunătăți standardele de producție și a asigura un mediu de lucru sigur.

Accesarea fondurilor europene reprezintă o oportunitate valoroasă pentru companiile din acest sector, oferindu-le resursele necesare pentru a se adapta la cerințele pieței și pentru a rămâne competitive la nivel internațional.

k+
Numar firme COD CAEN 2511
k+
Salariați COD CAEN 2511
0 Miliarde+
Total cifră de afaceri COD CAEN 2511
top firme comanii producatoare Cod CAEN 2511 Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice
top orase productie Cod CAEN 2511 Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice

PLAN DE AFACERI MODEL Cod CAEN 2511

 1. Sumar Executiv

 • Descrierea afacerii: Scurtă prezentare a companiei, inclusiv misiunea și viziunea.
 • Produsele și serviciile oferite: Descrierea principalelor servicii .
 • Obiectivele afacerii: Obiective pe termen scurt și lung.
 • Propunerea de valoare: Ce diferențiază compania pe piață.

2. Descrierea Afacerii

 • Istoricul și prezentul afacerii: Evoluția companiei până în prezent.
 • Structura legală și de proprietate: Informații despre forma juridică și structura acționariatului.
 • Locația și facilitățile: Detalii despre sediul principal, depozite, etc.
 • Prezentarea echipei: Profilul managerilor și al angajaților cheie.

3. Analiza Pieței

 • Segmentarea pieței: Identificarea segmentelor de piață țintă.
 • Analiza concurenței: Prezentarea principalilor competitori și a strategiilor lor.
 • Tendințe și evoluții în industrie: Evoluțiile recente din sectorul de interes.

4. Strategia de Marketing

 • Poziționarea pe piață: Cum se poziționează compania față de concurenți.
 • Strategia de preț: Politica de preț și justificarea acesteia.
 • Promovare și publicitate: Canale de promovare și campanii planificate.
 • Strategia de vânzări: Metode de vânzare și gestionare a relațiilor cu clienții.

5. Planul Operațional

 • Procesul operațional: Descrierea procesului de oferire a serviciilor.
 • Gestionarea furnizorilor și a subcontractorilor: Strategii pentru achiziții și subcontractări.
 • Nevoi de echipamente și tehnologie: Inventarul necesar pentru prestarea serviciilor.

6. Planul Organizațional

 • Structura organizațională: Diagrama organizațională a companiei.
 • Echipa de management: Roluri, responsabilități și experiența membrilor echipei de conducere.
 • Planul de personal: Nevoile de recrutare și formare a personalului.

7. Plan Financiar COD CAEN 2511

 • Proiecții financiare: Venituri estimate, cheltuieli și profituri pentru următorii 3-5 ani.
  AnulVenituri (RON)Cheltuieli (RON)Profit Net (RON)
  2021XXXXXXXXXXXXXXX
  2022XXXXXXXXXXXXXXX
  2023XXXXXXXXXXXXXXX
 • Nevoi de finanțare: Suma necesară investiției și planul de obținere a finanțării.
 • Analiza de risc: Identificarea riscurilor principale și strategii de atenuare.

8. Anexe 

 • Documente de suport: Copii ale licențelor, contractelor importante, CV-urile membrilor echipei etc

PLAN DE MARKETING MODEL COD CAEN 2511

1. Sumar Executiv COD CAEN 2511

 • Scurtă prezentare a planului de marketing și obiectivele principale.

2. Analiza Situației

 • Contextul de piață: Tendințe curente, cerere și ofertă în domeniul instalațiilor pentru construcții.
 • Concurența: Principali competitori și strategiile lor de marketing.
 • Analiza SWOT: Puncte forte, puncte slabe, oportunități și amenințări.

3. Obiectivele de Marketing

 • Obiective specifice, măsurabile, realizabile, relevante și cu termen (SMART), cum ar fi creșterea notorietății mărcii cu 20% într-un an.

4. Strategia de Marketing

 • Segmentarea pieței: Identificarea și descrierea segmentelor țintă.
 • Poziționare: Cum dorește compania să fie percepută pe piață.
 • Mixul de marketing (4P): Produs, Preț, Promovare, Plasament.

5. Tactici și Acțiuni

 • Crearea unui site web: Dezvoltarea unui site optimizat SEO, care prezintă serviciile companiei, portofoliul de proiecte și date de contact.
 • Social Media Marketing:
  • Alegerea mixului de social media: Facebook, LinkedIn, Instagram, în funcție de publicul țintă.
  • Conținutul pentru social media: Articole de blog, studii de caz, postări despre proiectele recente, sfaturi pentru clienți.
 • Publicitate pe rețelele sociale: Campanii plătite pe Facebook și LinkedIn pentru a crește vizibilitatea.
 • Email Marketing: Trimiteți buletine informative lunare și oferte speciale abonaților.
 • Parteneriate și sponsorizări: Colaborarea cu evenimente locale sau industriale pentru a crește notorietatea.
 • SEO și Blogging: Optimizarea site-ului pentru motoarele de căutare și publicarea regulată de articole relevante pentru industrie.

6. Bugetul de Marketing COD CAEN 2511

 • Detalierea costurilor pentru fiecare activitate de marketing planificată.
  ActivitateCost Estimat (RON)
  Dezvoltare site webXXXX
  Campanii publicitareXXXX
  Creare și gestionare conținutXXXX
  Email MarketingXXXX
  Parteneriate și sponsorizăriXXXX

7. Monitorizarea și Evaluarea

 • Indicatori de performanță cheie (KPIs): Vizite pe site, lead-uri generate, conversii, engagement pe social media.
 • Raportare și ajustare: Evaluarea periodică a rezultatelor și ajustarea strategiei în funcție de acestea.

8. Calendarul Implementării

 • Planificarea temporală a activităților de marketing pe parcursul unui an.

Stay informed and not overwhelmed, subscribe now!