Enter your email address below and subscribe to our newsletter

Înființare SRL

Înființare SRL in 7 Pași-Ghidul Complet cu Linkuri

Share your love

Înființare SRL

Înființare SRL ce si cum ?

Bine ați venit în lumea antreprenoriatului! Acest ghid detaliat are scopul de a vă îndruma pas cu pas prin procesul de Înființare SRL. Vom explora împreună nu doar formalitățile, ci și avantajele acestei inițiative.

De Ce Să Înființezi Un SRL?

Înființarea unui SRL (Societate cu Răspundere Limitată) este o decizie strategică pentru orice antreprenor ambițios. Iată câteva dintre beneficiile cheie:

 1. Protecția Patrimoniului Personal: Spre deosebire de alte forme de organizare, răspunderea financiară în cadrul unui SRL este limitată la capitalul social. Asta înseamnă că bunurile personale sunt protejate.
 2. Flexibilitate Fiscală și Administrativă: SRL-urile beneficiază de o flexibilitate fiscală mai mare și de un proces administrativ mai simplu comparativ cu alte forme de societăți.
 3. Credibilitate în Fața Partenerilor: A avea o structură legală bine definită îți sporește credibilitatea în fața partenerilor de afaceri și a investitorilor.
 4. Acces la Finanțări: Înființarea unui SRL poate deschide porți către diverse surse de finanțare, inclusiv credite bancare și fonduri europene.
 5. Imagine Profesională: O afacere înregistrată ca SRL demonstrează seriozitate și angajament profesional, consolidând încrederea clienților.

Scopul Ghidului

Acest ghid este conceput să vă faciliteze navigarea prin toate etapele procesului de Înființare SRL. De la alegerea numelui firmei și până la finalizarea înregistrării, fiecare pas este detaliat pentru a vă asigura că parcurgeți procedura cu încredere și eficiență.

Prin următoarele capitole, vom explora fiecare aspect necesar, oferindu-vă informații actualizate, sfaturi practice și linkuri utile. Scopul nostru este de a vă transforma visul antreprenorial în realitate, cu cât mai puține obstacole pe parcurs.

Urmăriți pașii pentru a demara călătoria dvs. în lumea afacerilor cu un SRL bine structurat și pregătit pentru succes!

Pasul 1: Alegerea Domeniului de Activitate

Primul pas în călătoria Înființării SRL este esențial: alegerea domeniului de activitate. Aceasta implică selectarea codurilor CAEN (Clasificarea Activităților din Economia Națională), care sunt esențiale pentru definirea corectă a afacerii dumneavoastră.

Înțelegerea Codurilor CAEN

Codurile CAEN reprezintă sistemul de clasificare a activităților economice și sunt folosite pentru a identifica principalele domenii în care va opera firma dumneavoastră. Aici sunt câteva aspecte de luat în considerare:

 1. Alegerea Codului Principal: Acesta este codul care va reflecta activitatea principală a firmei dumneavoastră. Este important să fie ales cu grijă, deoarece va influența obligațiile fiscale și raportările.
 2. Codurile Secundare: Aveți posibilitatea să alegeți mai multe coduri secundare, care să acopere alte activități pe care firma dvs. le-ar putea desfășura.
 3. Actualizarea Codurilor: În cazul în care activitatea firmei se schimbă, este important să actualizați codurile CAEN la ONRC pentru a reflecta noile activități.

Cum Să Alegi Codurile Potrivite

 • Cunoașterea Afacerii: Înainte de a alege codurile, este vital să aveți o înțelegere clară a direcției și scopului afacerii dvs.
 • Consultarea Listei CAEN: Pe site-ul ONRC, veți găsi lista completă a codurilor CAEN disponibile.
 • Cererea de Sfat: Dacă nu sunteți sigur care coduri sunt cele mai potrivite, este recomandat să consultați un contabil sau un consultant în afaceri.

Linkuri Utile

Pentru a vă ușura procesul de selecție a codurilor CAEN, iată câteva resurse utile:

Alegerea corectă a codurilor CAEN este un pas crucial în Înființarea SRL-ului dvs. Asigurați-vă că dedicați timpul necesar pentru a lua cea mai bună decizie.

Pasul 2: Stabilirea Denumirii Firmei

După ce ați ales domeniul de activitate, următorul pas în procesul de Înființare SRL este alegerea unui nume potrivit pentru firma dumneavoastră. Numele firmei nu este doar o formalitate; el reprezintă identitatea afacerii în piață și prima impresie făcută asupra clienților și partenerilor.

Sfaturi pentru Alegerea unui Nume Adecvat

Alegerea numelui perfect poate fi o provocare, dar iată câteva sfaturi care vă pot ajuta:

 1. Unicitate: Numele trebuie să fie unic și să se distingă de celelalte firme înregistrate.
 2. Simplu și Memorabil: Un nume simplu și ușor de reținut va ajuta clienții să vă recunoască mai ușor.
 3. Relevant pentru Afacere: Numele ar trebui să reflecte activitatea sau valorile firmei.
 4. Verificare Preliminară: Faceți o căutare online pentru a vedea dacă numele este deja folosit sau are conotații negative.

Procesul de Verificare și Rezervare a Numele pe Site-ul ONRC

Pentru a vă asigura că numele ales este disponibil și pentru a-l rezerva, trebuie să urmați următorii pași:

 1. Căutarea Online: Utilizați motorul de căutare al ONRC pentru a verifica dacă numele este deja luat.
 2. Formularea Alternativelor: Este prudent să aveți pregătite câteva alternative în cazul în care numele dorit nu este disponibil.
 3. Depunerea Cererii de Rezervare: Odată ce ați verificat disponibilitatea, completați și depuneți formularul de rezervare a numelui la ONRC.

Linkuri Utile

Prin urmărirea acestor pași și utilizarea resurselor disponibile, vă veți asigura că numele ales pentru firma dumneavoastră este perfect adaptat și legal disponibil.

Pasul 3: Adresa Sediului Social

Odată stabilit numele firmei, următorul pas important în procesul de Înființare SRL este alegerea adresei pentru sediul social. Această alegere nu este doar o formalitate, ci o decizie strategică care influențează multe aspecte ale afacerii.

Alegerea Adresei Sediului Social

Când alegeți adresa sediului social, aveți câteva aspecte de luat în considerare:

 1. Zonă Geografică: Alegeți o zonă accesibilă și avantajoasă pentru tipul afacerii dumneavoastră.
 2. Legalitate: Asigurați-vă că adresa aleasă poate fi folosită ca sediu social conform legilor locale.
 3. Costuri: Analizați costurile asociate cu diferite locații și cum acestea se încadrează în bugetul firmei.

Documentația Necesară

Pentru a înregistra adresa sediului social, veți avea nevoie de următoarele documente:

 • Contractul de Sediul Social: Poate fi un contract de închiriere, subînchiriere, leasing imobiliar sau orice alt tip de acord legal pentru utilizarea spațiului.
 • Dovada Dreptului de Folosință: O dovadă că aveți dreptul de a folosi adresa respectivă ca sediu social al firmei.

Acordul Asociației de Locatari

În cazul în care sediul social este situat într-un bloc de locuințe, poate fi necesar să obțineți:

 • Acordul Asociației de Proprietari sau Locatari: Acesta este necesar pentru a demonstra că activitatea firmei nu va perturba liniștea și ordinea din clădire.
 • Consentul Vecinilor: În unele cazuri, poate fi necesar să obțineți și acordul vecinilor pentru a utiliza apartamentul sau locuința ca sediu social.

Alegerea și înregistrarea adresei sediului social sunt pași cruciali în procesul de Înființare SRL. Asigurați-vă că respectați toate cerințele legale și că documentația este completă pentru a evita întârzieri sau probleme în etapele următoare.

Pasul 4: Actul Constitutiv al Firmei

Continuând procesul de Înființare SRL, ajungem la unul dintre cele mai cruciale documente: Actul Constitutiv al Firmei. Acest document este coloana vertebrală a firmei dvs., stabilind regulile, drepturile și responsabilitățile tuturor părților implicate.

Componentele Esențiale ale Actului Constitutiv

Actul Constitutiv trebuie să includă următoarele elemente esențiale:

 1. Denumirea Firmei: Așa cum a fost rezervată în pasul anterior.
 2. Sediul Social al Firmei: Adresa exactă unde firma va avea sediul.
 3. Obiectul de Activitate: Codurile CAEN selectate pentru activitățile firmei.
 4. Capitalul Social: Informații despre valoarea capitalului social și modul în care este împărțit între asociați.
 5. Datele Asociaților: Numele, adresele și alte informații relevante ale asociaților.
 6. Administratorii Firmei: Cine va administra firma și care sunt limitele autorității lor.
 7. Durata Firmei: Durata pentru care firma este înființată, dacă nu este pe termen nelimitat.
 8. Modalitățile de Distribuire a Profiturilor și Acoperire a Pierderilor: Cum vor fi împărțite profiturile și gestionate pierderile.

Redactarea Actului Constitutiv

 • Consiliere Juridică: Este recomandat să solicitați ajutorul unui avocat sau consultant specializat pentru a vă asigura că actul constitutiv este complet și conform cu legislația în vigoare.
 • Personalizarea: Deși există modele standard, actul constitutiv ar trebui să fie adaptat specificului și nevoilor afacerii dvs.

Linkuri Utile

Actul Constitutiv este un pas fundamental în procesul de Înființare SRL. Odată acesta redactat și semnat de toți asociații, sunteți pregătiți pentru etapele următoare ale înființării firmei dvs.

Pasul 5: Depunerea Capitalului Social

Ajungem acum la un alt moment cheie în procesul de Înființare SRL: depunerea capitalului social. Acest pas este vital, deoarece capitalul social reprezintă fundamentul financiar al firmei dumneavoastră.

Instrucțiuni privind Depunerea Capitalului Social

Capitalul social este suma de bani sau bunuri aportate de asociați pentru demararea afacerii. Iată ce trebuie să știți:

 1. Determinarea Valorii: Capitalul social minim pentru un SRL este de 200 RON. Totuși, puteți alege o sumă mai mare, în funcție de necesitățile afacerii.
 2. Forma Aportului: Capitalul poate fi depus în numerar sau poate consta în bunuri evaluate.
 3. Contul de Capital: Capitalul social trebuie depus într-un cont bancar deschis pe numele firmei în curs de înființare.

Documentația Necesară

 • Dovada Depunerii: După depunerea capitalului, banca va elibera o dovadă a depunerii (extras de cont sau chitanță), care trebuie inclusă în dosarul de înființare a firmei.

Sfaturi pentru Alegerea Băncii și Procesul de Depunere

 • Compararea Ofertelor: Explorați diferite bănci și comparați ofertele lor pentru a găsi cea mai bună opțiune pentru afacerea dumneavoastră.
 • Facilități Online: Alegeți o bancă care oferă servicii online eficiente, pentru a vă ușura gestionarea viitoare a conturilor firmei.
 • Relația cu Banca: Este important să aveți o relație bună cu banca, deoarece veți interacționa frecvent cu aceasta în viitor.

Depunerea capitalului social este un pas decisiv în consolidarea structurii legale a SRL-ului dumneavoastră. Acesta nu doar că asigură fondurile necesare pentru începutul activității, dar și demonstrează seriozitatea intențiilor dumneavoastră antreprenoriale.

Pasul 6: Întocmirea Dosarului de Înființare SRL

Ultimul pas în procesul de Înființare SRL este întocmirea dosarului de înființare. Acest dosar trebuie să conțină toate documentele necesare pentru a fi prezentat la Registrul Comerțului.

Iată o tabelă detaliată cu documentele necesare și explicații pentru fiecare:

Nr.DocumentDescriereLink Formular (dacă este cazul)
1Cererea de înregistrareFormularul oficial pentru înregistrarea firmeiLink
2Rezervarea denumirii firmeiDocument care confirmă rezervarea numelui firmei
3Actul constitutivDocumentul care stabilește regulile de funcționare ale firmeiModel Act Constitutiv
4Documentația pentru sediul socialContract de închiriere, proprietate sau alte dovezi ale sediului social
5Copiile Cărților de IdentitateCopii după C.I. sau pașapoarte ale asociaților/administratorilor
6Declarațiile pe propria răspundereDeclarații că asociații/administratorii îndeplinesc condițiile legale
7Dovada depunerii capitalului socialExtras de cont sau chitanță care atestă depunerea capitalului social
8Declarație privind beneficiarul realDocument care identifică persoanele care beneficiază efectiv de firma înființatăModel Declarație
Înființare SRL

Asigurați-vă că toate documentele sunt complete și corect întocmite. Odată ce dosarul este pregătit, acesta trebuie depus la Registrul Comerțului pentru finalizarea procesului de Înființare SRL.

Pasul 7: Depunerea Dosarului la Registrul Comerțului

Ajuns la acest pas crucial în procesul de Înființare SRL, este momentul să depuneți dosarul complet la Registrul Comerțului. Acest pas finalizează în mod oficial înființarea firmei dumneavoastră.

Procesul de Depunere a Dosarului

Pentru a depune dosarul, urmați acești pași simpli:

 1. Verificați Completența Dosarului: Asigurați-vă că toate documentele necesare sunt complete și corect întocmite.
 2. Aflați Sediu Registrului Comerțului: Mergeți la sediul Registrului Comerțului din județul în care firma va avea sediul social.
 3. Depunerea Dosarului: Prezentați toate documentele necesare și depuneți dosarul pentru înregistrare.

Taxele Implicate Înființare SRL

La depunerea dosarului, veți fi nevoiți să plătiți anumite taxe:

 • Taxa de Înregistrare: Aceasta este o taxă standard pentru înregistrarea oricărui SRL.
 • Taxa de Publicare în Monitorul Oficial: Publicarea actelor firmei în Monitorul Oficial este obligatorie și implică o taxă suplimentară.

Termenul Estimativ pentru Procesarea Dosarului

 • Durata de Procesare: Procesarea dosarului de către Registrul Comerțului poate dura de la câteva zile la câteva săptămâni, în funcție de volumul de lucru al instituției.
 • Urmărirea Statusului: Puteți verifica statusul dosarului dumneavoastră online pe site-ul Registrului Comerțului.

Odată ce dosarul este aprobat și înregistrat, firma dumneavoastră va fi oficial înființată. Veți primi Certificatul de Înregistrare și alte documente relevante care atestă existența legală a firmei dumneavoastră.

Pasul 8: Ridicarea Documentelor de Înregistrare

Felicitări! Ați ajuns la ultimul pas al procesului de Înființare SRL. După depunerea și aprobarea dosarului la Registrul Comerțului, următorul și ultimul pas este ridicarea documentelor oficiale care atestă înființarea firmei dumneavoastră.

Descrierea Documentelor Finale

Documentele pe care trebuie să le ridicați includ:

 1. Certificatul de Înregistrare: Acesta este documentul oficial care confirmă înregistrarea firmei dumneavoastră. El conține numărul de înregistrare la Registrul Comerțului și datele firmei.
 2. Hotărârea Tribunalului: Aceasta este decizia judecătorească care confirmă înregistrarea firmei dumneavoastră.
 3. Certificatul Constatator: Acest document prezintă activitățile pe care firma dumneavoastră le poate desfășura, conform codurilor CAEN selectate.

Cum și Unde se Pot Ridica Aceste Documente

 • Notificarea de Gata: De obicei, veți fi notificat când documentele sunt gata de ridicat, fie prin email, fie prin poștă.
 • Ridicarea Personală: Trebuie să vă prezentați personal la Registrul Comerțului de unde ați depus dosarul pentru a ridica documentele.
 • Documente de Identificare: Nu uitați să aveți la dumneavoastră un act de identitate valabil pentru a putea primi documentele.

Odată ce aveți aceste documente în mână, firma dumneavoastră este oficial înființată și gata de a începe activitatea. Aceasta este o realizare majoră și un pas important în călătoria dumneavoastră antreprenorială.

Anexe Înființare SRL

Această secțiune a ghidului oferă acces direct la linkuri utile și modele de documente necesare pentru procesul de Înființare SRL. Utilizarea acestor resurse vă va economisi timp și va simplifica procesul.

Linkuri către Formularele și Cererile Necesare de pe Site-ul ONRC Înființare SRL

Iată o tabelă cu linkuri directe către cele mai importante formulare și cereri:

DocumentDescriereLink Direct
Cerere de înregistrareFormularul oficial pentru înregistrarea firmeiLink
Formular verificare disponibilitate numePentru a verifica și rezerva numele firmeiLink
Model Act Constitutiv SRLUn exemplu standard de act constitutiv pentru un SRLLink
Declarație privind beneficiarul realPentru identificarea beneficiarilor reali ai firmeiLink
Specimen de semnăturăFormular pentru înregistrarea semnăturii administratorilorLink
Înființare SRL

Exemple și Modele de Documente Necesare Înființare SRL

Pe lângă formularele standard oferite de ONRC, este important să aveți și următoarele documente pregătite:

 • Contractul de Sediul Social: Acesta poate fi un contract de închiriere sau documente care atestă dreptul de proprietate asupra spațiului utilizat ca sediu social.
 • Declarațiile pe Propria Răspundere: Acestea trebuie să fie completate de către asociați și administratori, confirmând că îndeplinesc condițiile legale pentru funcțiile lor.
 • Dovada Depunerii Capitalului Social: Un extras de cont sau o chitanță care atestă depunerea capitalului social la o bancă.

Aceste documente sunt esențiale pentru a asigura un proces fluent și corect de înregistrare a firmei dumneavoastră.

Sfaturi Finale

Felicitări! Ați parcurs toți pașii necesari pentru Înființarea SRL-ului dumneavoastră. Cu acest ghid complet, ați pus bazele unei călătorii antreprenoriale pline de succes. Înainte de a încheia, iată câteva sfaturi finale care vă vor ajuta să navigați cu încredere pe drumul afacerilor:

Sfaturi Esențiale pentru Succesul Afacerii Dumneavoastră SRL

 1. Continuați Educația: Rămâneți mereu informați și actualizați cu privire la schimbările din domeniul afacerilor și legislație. Educația continuă este cheia succesului.
 2. Rețele de Afaceri: Construiți și întrețineți relații cu alți antreprenori. Rețelele vă pot oferi sprijin, sfaturi și oportunități valoroase.
 3. Gestionarea Financiară: Fiți prudent cu finanțele. O gestionare eficientă a banilor este vitală, mai ales în primele etape ale afacerii.
 4. Marketing și Prezență Online: În era digitală, o prezență online puternică poate face diferența. Investiți în marketing digital și asigurați-vă că marca dvs. este vizibilă și atractivă.
 5. Feedbackul Clientului: Ascultați-vă clienții. Feedbackul lor este esențial pentru îmbunătățirea continuă a serviciilor sau produselor oferite.

Un Sfârșit este Doar un Nou Început

Încheierea acestui ghid nu reprezintă sfârșitul, ci începutul aventurii dumneavoastră în lumea afacerilor. Fiecare zi va aduce noi provocări și oportunități. Abordați-le cu curaj, învățați din fiecare experiență și creșteți continuu.

În final, amintiți-vă că succesul nu este doar despre profit, ci și despre pasiunea și dedicarea pe care le puneți în ceea ce faceți. Cu determinare, flexibilitate și un plan solid, drumul spre realizarea visurilor dvs. este mai clar ca niciodată.

Succesul în afaceri nu vine peste noapte, dar cu pașii corecți, perseverență și un pic de curaj, veți ajunge acolo. Vă urăm succes în această nouă aventură și să fie plină de realizări remarcabile!

Felicitări încă o dată și succes în afacerile dvs.!

Împărtășește-ți dragostea
Andrei Pojoreanu
Andrei Pojoreanu

Consultant cu o experiență bogată în domeniul fondurilor europene din 2012, specializat în coordonarea proiectelor POCU și consultanță pentru autorități locale în infrastructură. Cariera mea, începută în jurnalism, îmi permite să comunic complexitățile fondurilor europene într-un mod accesibil și captivant. Recent, pasiunea mea se îndreaptă spre AI și SEO, explorând cum acestea pot revoluționa consultanța și eficientiza utilizarea fondurilor europene. Viziunea mea este să integrez această experiență vastă cu tehnologia emergentă pentru a modela viitorul consultanței în fonduri europene.

Articole: 172

2 comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Stay informed and not overwhelmed, subscribe now!