Enter your email address below and subscribe to our newsletter

Politica de Confidențialitate a www.aigrants.eu

1. Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

Această Politică de Confidențialitate se aplică prelucrării datelor cu caracter personal ale utilizatorilor site-ului www.aigrants.eu. Include parteneri, vizitatori, utilizatori ai site-ului și orice alte părți interesate.

Dacă nu vă încadrați în aceste categorii, vă rugăm să contactați contact@aigrants.eu pentru informații specifice situației dumneavoastră.

2. Colectarea Datelor Personale

Colectăm date personale în diverse moduri, inclusiv prin formularul de înregistrare pe site-ul nostru, comunicarea cu noi prin e-mail sau alte metode, și prin utilizarea serviciilor noastre. Acestea pot include date precum nume, adrese de e-mail, date de contact, preferințe de utilizare și alte informații relevante.

Nu colectăm sau prelucrăm date personale sensibile (ex. origine etnică, convingeri religioase) fără consimțământul dumneavoastră explicit, cu excepția cazurilor impuse de lege.

Colectăm, de asemenea, automat anumite tipuri de date tehnice când vizitați site-ul nostru, precum adresa IP, tipul browserului, setările fusului orar, etc. Mai multe detalii despre acest aspect găsiți în Politica noastră privind Cookie-urile.

3. Utilizarea Datelor cu Caracter Personal

Datele cu caracter personal sunt utilizate pentru a îmbunătăți experiența pe site, pentru comunicări legate de serviciile noastre, pentru marketing și publicitate, și pentru a asigura securitatea site-ului.

Prelucrăm aceste date pe baza executării unui contract, obligații legale, interese legitime și/sau cu consimțământul dumneavoastră.

4. Divulgarea Datelor cu Caracter Personal

Nu vindem datele cu caracter personal unor terți. Acestea pot fi împărtășite cu parteneri de afaceri și furnizori de servicii pentru executarea contractelor, precum și cu autoritățile guvernamentale, dacă este necesar.

5. Stocarea și Transferul Datelor

Datele cu caracter personal sunt stocate în UE și pot fi transferate și stocate în locații din afara UE, cu garanții adecvate pentru protecția acestora.

6. Drepturile Dumneavoastră

Aveți dreptul de a accesa, rectifica, șterge sau transfera datele dumneavoastră personale, de a vă retrage consimțământul și de a vă opune prelucrării datelor. Pentru a exercita aceste drepturi, contactați GDPR@aigrants.eu.

7. Perioada de Păstrare a Datelor

Păstrăm datele dumneavoastră personale pentru perioada necesară scopurilor prelucrării, în conformitate cu legislația aplicabilă.

8. Securitatea Datelor

Implementăm măsuri tehnice și organizatorice pentru a proteja datele personale împotriva accesului neautorizat sau a prelucrărilor ilegale.

9. Confidențialitatea Datelor Minorilor

Nu colectăm intenționat date personale de la persoane sub 16 ani. Dacă aflăm că am colectat astfel de date, le vom șterge imediat.

10. Cookie-uri și Widgeturi de Comunicare Socială

Utilizăm cookie-uri pentru a îmbunătăți experiența pe site. Detalii suplimentare se găsesc în Politica noastră priv

ind Cookie-urile. Site-ul poate include funcții sociale, a căror utilizare este guvernată de politicile de confidențialitate ale respectivelor platforme.

11. Linkuri către Alte Site-uri

Site-ul nostru poate conține linkuri către alte site-uri, pentru care nu suntem responsabili. Vă încurajăm să citiți politicile de confidențialitate ale acestor site-uri.

12. Contact

Pentru orice întrebări sau nelămuriri legate de datele dumneavoastră personale, contactați contact@aigrants.eu.

Stay informed and not overwhelmed, subscribe now!