Enter your email address below and subscribe to our newsletter

cod caen 1071

Cod CAEN 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie

Posibilitatea de a Accesa Fonduri Europene Cod CAEN 1071 – Da

Cod CAEN 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie

Cod CAEN Cofetarie

Codul CAEN 1071 se referă la fabricarea pâinii și a prăjiturilor și produselor proaspete de patiserie, jucând un rol esențial în alimentația zilnică prin oferirea unei game variate de produse de brutărie:

 • Fabricarea produselor proaspete de brutărie:
  • Pâine și alte specialități de pâine (chifle).
  • Produse de patiserie, prăjituri, plăcinte, clătite, tarte, vafe, pâine prăjită etc.

Excluderi:

 • Fabricarea produselor de panificație uscate, vezi CAEN 1072.
 • Fabricarea pastelor făinoase, vezi CAEN 1073.
 • Coacerea produselor de brutărie pentru consumul imediat, vezi diviziunea CAEN 56.

Posibilitatea Accesării Fondurilor Europene

DA,

Pentru activitățile descrise sub Codul CAEN 1071, care se referă la fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie, există posibilități de accesare a fondurilor europene. Aceste fonduri pot fi utilizate pentru:

 • Modernizarea și extinderea capacităților de producție, inclusiv achiziționarea de echipamente noi și mai eficiente energetic.
 • Implementarea de practici sustenabile și reducerea impactului asupra mediului, cum ar fi gestionarea eficientă a deșeurilor și utilizarea resurselor regenerabile.
 • Dezvoltarea de produse noi și inovatoare, îmbunătățirea calității produselor existente și extinderea pe piețe noi.
 • Formarea profesională a angajaților pentru îmbunătățirea competențelor și a cunoștințelor în domeniul panificației și patiseriei.

Accesarea acestor fonduri poate contribui semnificativ la creșterea competitivității pe piața internă și internațională, îmbunătățirea eficienței operaționale și asigurarea unui mediu de lucru mai bun pentru angajați.

 
 
 
Numar firme COD CAEN 1071
+
Salariați COD CAEN 1071
+
Total cifră de afaceri COD CAEN 1071
0 Miliarde+
top companii brutarie Cod CAEN 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie
top orase panificatie brutarie Cod CAEN 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie

PLAN DE AFACERI MODEL Cod CAEN 1071

 1. Sumar Executiv

 • Descrierea afacerii: Scurtă prezentare a companiei, inclusiv misiunea și viziunea.
 • Produsele și serviciile oferite: Descrierea principalelor servicii .
 • Obiectivele afacerii: Obiective pe termen scurt și lung.
 • Propunerea de valoare: Ce diferențiază compania pe piață.

2. Descrierea Afacerii

 • Istoricul și prezentul afacerii: Evoluția companiei până în prezent.
 • Structura legală și de proprietate: Informații despre forma juridică și structura acționariatului.
 • Locația și facilitățile: Detalii despre sediul principal, depozite, etc.
 • Prezentarea echipei: Profilul managerilor și al angajaților cheie.

3. Analiza Pieței

 • Segmentarea pieței: Identificarea segmentelor de piață țintă.
 • Analiza concurenței: Prezentarea principalilor competitori și a strategiilor lor.
 • Tendințe și evoluții în industrie: Evoluțiile recente din sectorul de interes.

4. Strategia de Marketing

 • Poziționarea pe piață: Cum se poziționează compania față de concurenți.
 • Strategia de preț: Politica de preț și justificarea acesteia.
 • Promovare și publicitate: Canale de promovare și campanii planificate.
 • Strategia de vânzări: Metode de vânzare și gestionare a relațiilor cu clienții.

5. Planul Operațional

 • Procesul operațional: Descrierea procesului de oferire a serviciilor.
 • Gestionarea furnizorilor și a subcontractorilor: Strategii pentru achiziții și subcontractări.
 • Nevoi de echipamente și tehnologie: Inventarul necesar pentru prestarea serviciilor.

6. Planul Organizațional

 • Structura organizațională: Diagrama organizațională a companiei.
 • Echipa de management: Roluri, responsabilități și experiența membrilor echipei de conducere.
 • Planul de personal: Nevoile de recrutare și formare a personalului.

7. Plan Financiar COD CAEN 1071

 • Proiecții financiare: Venituri estimate, cheltuieli și profituri pentru următorii 3-5 ani.
  AnulVenituri (RON)Cheltuieli (RON)Profit Net (RON)
  2021XXXXXXXXXXXXXXX
  2022XXXXXXXXXXXXXXX
  2023XXXXXXXXXXXXXXX
 • Nevoi de finanțare: Suma necesară investiției și planul de obținere a finanțării.
 • Analiza de risc: Identificarea riscurilor principale și strategii de atenuare.

8. Anexe 

 • Documente de suport: Copii ale licențelor, contractelor importante, CV-urile membrilor echipei etc

PLAN DE MARKETING MODEL COD CAEN 1071

1. Sumar Executiv COD CAEN 1071

 • Scurtă prezentare a planului de marketing și obiectivele principale.

2. Analiza Situației

 • Contextul de piață: Tendințe curente, cerere și ofertă în domeniul instalațiilor pentru construcții.
 • Concurența: Principali competitori și strategiile lor de marketing.
 • Analiza SWOT: Puncte forte, puncte slabe, oportunități și amenințări.

3. Obiectivele de Marketing

 • Obiective specifice, măsurabile, realizabile, relevante și cu termen (SMART), cum ar fi creșterea notorietății mărcii cu 20% într-un an.

4. Strategia de Marketing

 • Segmentarea pieței: Identificarea și descrierea segmentelor țintă.
 • Poziționare: Cum dorește compania să fie percepută pe piață.
 • Mixul de marketing (4P): Produs, Preț, Promovare, Plasament.

5. Tactici și Acțiuni

 • Crearea unui site web: Dezvoltarea unui site optimizat SEO, care prezintă serviciile companiei, portofoliul de proiecte și date de contact.
 • Social Media Marketing:
  • Alegerea mixului de social media: Facebook, LinkedIn, Instagram, în funcție de publicul țintă.
  • Conținutul pentru social media: Articole de blog, studii de caz, postări despre proiectele recente, sfaturi pentru clienți.
 • Publicitate pe rețelele sociale: Campanii plătite pe Facebook și LinkedIn pentru a crește vizibilitatea.
 • Email Marketing: Trimiteți buletine informative lunare și oferte speciale abonaților.
 • Parteneriate și sponsorizări: Colaborarea cu evenimente locale sau industriale pentru a crește notorietatea.
 • SEO și Blogging: Optimizarea site-ului pentru motoarele de căutare și publicarea regulată de articole relevante pentru industrie.

6. Bugetul de Marketing COD CAEN 1071

 • Detalierea costurilor pentru fiecare activitate de marketing planificată.
  ActivitateCost Estimat (RON)
  Dezvoltare site webXXXX
  Campanii publicitareXXXX
  Creare și gestionare conținutXXXX
  Email MarketingXXXX
  Parteneriate și sponsorizăriXXXX

7. Monitorizarea și Evaluarea

 • Indicatori de performanță cheie (KPIs): Vizite pe site, lead-uri generate, conversii, engagement pe social media.
 • Raportare și ajustare: Evaluarea periodică a rezultatelor și ajustarea strategiei în funcție de acestea.

8. Calendarul Implementării

 • Planificarea temporală a activităților de marketing pe parcursul unui an.

Stay informed and not overwhelmed, subscribe now!