Enter your email address below and subscribe to our newsletter

cod caen 1394

Cod CAEN 1394 Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori si plase

Posibilitatea de a Accesa Fonduri Europene Cod CAEN 1394 – Da

Cod CAEN 1394 Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori si plase

Cod CAEN plase-sfori

Codul CAEN 1394 include:

 • fabricarea de odgoane, sfori, frânghii si cabluri din fibre sau benzi textile sau materiale similare, fie ca sunt sau nu impregnate sau acoperite cu cauciuc sau plastic
 • fabricarea plaselor din sfoara, frânghie sau snur
 • fabricarea produselor din frânghie sau plasa: plase de pescuit, trancheti textili pentru nave, perne pentru descarcare, benzi pentru încarcare, frânghii sau cabluri prevazute cu inele metalice etc.

Codul CAEN 1394 exclude:

 • fabricarea plaselor pentru par, vezi CAEN 1419
 • fabricarea odgoanelor din fire metalice, vezi CAEN 2593
 • fabricarea accesoriilor din plasa pentru pescuitul sportiv, vezi CAEN 3230 (mincioguri, juvelnice)

Posibilitatea Accesării Fondurilor Europene

Pentru companiile active sub Codul CAEN 1394 – Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori și plase, accesarea fondurilor europene și naționale reprezintă o modalitate eficientă de a sprijini creșterea și dezvoltarea afacerii. Diversele programe de finanțare disponibile sunt proiectate pentru a aborda nevoile specifice ale afacerilor din acest sector, oferind o gamă largă de oportunități pentru inovație, modernizare și expansiune:

 • Femeia Antreprenor: Acest program încurajează femeile antreprenor să își dezvolte afacerile, oferind acces la finanțare și mentorat, contribuind astfel la creșterea prezenței feminine în domeniul antreprenorial, inclusiv în fabricarea de odgoane și alte materiale textile specifice.

 • Startup Nation: Prin stimularea înființării de noi întreprinderi și sprijinirea dezvoltării startup-urilor, programul oferă finanțare pentru proiecte inovatoare și scalabile, încurajând antreprenoriatul și inovația în industria textilă.

 • Diaspora Startup: Acest program facilitează reintegrarea românilor din diaspora în economia națională prin antreprenoriat, inclusiv în domeniul producției de textile tehnice, oferindu-le posibilitatea de a demara afaceri în România.

 • Student Startup: Susține inițiativele antreprenoriale ale studenților și absolvenților, promovând transformarea ideilor inovatoare în afaceri viabile și sustenabile, potrivit și pentru sectorul de fabricație specific.

 • SES (Intreprinderi sociale): Programul se concentrează pe sprijinirea întreprinderilor care contribuie la responsabilitatea socială și protecția mediului, inclusiv în fabricarea de materiale textile cu impact redus asupra mediului.

 • IMM Invest și IMM Invest PLUS: Oferă finanțare cu dobândă susținută de stat și garanții guvernamentale, încurajând investițiile în modernizarea echipamentelor, extinderea producției și îmbunătățirea eficienței operaționale.

 • Programe Regionale: Aceste programe oferă finanțare pentru dezvoltarea regională și locală, sprijinind proiecte care vizează creșterea capacitații de producție și extinderea afacerilor în domenii specifice, cum ar fi fabricarea de odgoane și frânghii.

Investițiile în cadrul companiilor care operează sub Codul CAEN 1394 – Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori și plase pot acoperi o gamă largă de activități esențiale pentru creșterea și inovarea afacerii. Iată câteva direcții principale în care se pot direcționa fondurile europene și naționale obținute prin programele menționate:

 1. Modernizarea Echipamentelor și Tehnologiilor: Achiziționarea de noi tehnologii și echipamente moderne care să crească eficiența producției și să reducă costurile operaționale, precum și să îmbunătățească calitatea produselor finite.

 2. Extinderea Capacităților de Producție: Construirea sau extinderea facilităților de producție pentru a răspunde cererii crescute de pe piață și pentru a explora noi segmente de piață.

 3. Dezvoltarea de Produse Sustenabile: Investiții în cercetare și dezvoltare pentru crearea de noi produse ecologice, sustenabile, care să răspundă nevoilor pieței pentru materiale mai prietenoase cu mediul.

 4. Automatizarea Proceselor: Implementarea de soluții de automatizare și sisteme informatice avansate pentru optimizarea fluxurilor de lucru, creșterea productivității și reducerea erorilor.

 5. Formare și Dezvoltare Profesională: Investiții în formarea și dezvoltarea competențelor angajaților pentru operarea noilor tehnologii și pentru îmbunătățirea calității muncii.

 6. Internationalizare și Accesarea de Noi Piețe: Sprijin pentru strategii de marketing inovatoare și explorarea de noi piețe, inclusiv exporturile, pentru a diversifica baza de clienți și a crește vânzările.

 7. Eficiență Energetică și Protecția Mediului: Proiecte care vizează reducerea consumului de energie și a impactului asupra mediului, cum ar fi utilizarea surselor regenerabile de energie și optimizarea consumului de resurse în procesul de producție.

]

Numar firme COD CAEN 1394
+
Salariați COD CAEN 1394
+
Total cifră de afaceri COD CAEN 1394
0 Miliarde+
top firme Cod CAEN 1394 Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori si plase
top orase la numar de firme Cod CAEN 1394 Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori si plase

PLAN DE AFACERI MODEL Cod CAEN 1394

 1. Sumar Executiv

 • Descrierea afacerii: Scurtă prezentare a companiei, inclusiv misiunea și viziunea.
 • Produsele și serviciile oferite: Descrierea principalelor servicii .
 • Obiectivele afacerii: Obiective pe termen scurt și lung.
 • Propunerea de valoare: Ce diferențiază compania pe piață.

2. Descrierea Afacerii

 • Istoricul și prezentul afacerii: Evoluția companiei până în prezent.
 • Structura legală și de proprietate: Informații despre forma juridică și structura acționariatului.
 • Locația și facilitățile: Detalii despre sediul principal, depozite, etc.
 • Prezentarea echipei: Profilul managerilor și al angajaților cheie.

3. Analiza Pieței

 • Segmentarea pieței: Identificarea segmentelor de piață țintă.
 • Analiza concurenței: Prezentarea principalilor competitori și a strategiilor lor.
 • Tendințe și evoluții în industrie: Evoluțiile recente din sectorul de interes.

4. Strategia de Marketing

 • Poziționarea pe piață: Cum se poziționează compania față de concurenți.
 • Strategia de preț: Politica de preț și justificarea acesteia.
 • Promovare și publicitate: Canale de promovare și campanii planificate.
 • Strategia de vânzări: Metode de vânzare și gestionare a relațiilor cu clienții.

5. Planul Operațional

 • Procesul operațional: Descrierea procesului de oferire a serviciilor.
 • Gestionarea furnizorilor și a subcontractorilor: Strategii pentru achiziții și subcontractări.
 • Nevoi de echipamente și tehnologie: Inventarul necesar pentru prestarea serviciilor.

6. Planul Organizațional

 • Structura organizațională: Diagrama organizațională a companiei.
 • Echipa de management: Roluri, responsabilități și experiența membrilor echipei de conducere.
 • Planul de personal: Nevoile de recrutare și formare a personalului.

7. Plan Financiar COD CAEN 1394

 • Proiecții financiare: Venituri estimate, cheltuieli și profituri pentru următorii 3-5 ani.
  AnulVenituri (RON)Cheltuieli (RON)Profit Net (RON)
  2021XXXXXXXXXXXXXXX
  2022XXXXXXXXXXXXXXX
  2023XXXXXXXXXXXXXXX
 • Nevoi de finanțare: Suma necesară investiției și planul de obținere a finanțării.
 • Analiza de risc: Identificarea riscurilor principale și strategii de atenuare.

8. Anexe 

 • Documente de suport: Copii ale licențelor, contractelor importante, CV-urile membrilor echipei etc

PLAN DE MARKETING MODEL COD CAEN 1394

1. Sumar Executiv COD CAEN 1394

 • Scurtă prezentare a planului de marketing și obiectivele principale.

2. Analiza Situației

 • Contextul de piață: Tendințe curente, cerere și ofertă în domeniul instalațiilor pentru construcții.
 • Concurența: Principali competitori și strategiile lor de marketing.
 • Analiza SWOT: Puncte forte, puncte slabe, oportunități și amenințări.

3. Obiectivele de Marketing

 • Obiective specifice, măsurabile, realizabile, relevante și cu termen (SMART), cum ar fi creșterea notorietății mărcii cu 20% într-un an.

4. Strategia de Marketing

 • Segmentarea pieței: Identificarea și descrierea segmentelor țintă.
 • Poziționare: Cum dorește compania să fie percepută pe piață.
 • Mixul de marketing (4P): Produs, Preț, Promovare, Plasament.

5. Tactici și Acțiuni

 • Crearea unui site web: Dezvoltarea unui site optimizat SEO, care prezintă serviciile companiei, portofoliul de proiecte și date de contact.
 • Social Media Marketing:
  • Alegerea mixului de social media: Facebook, LinkedIn, Instagram, în funcție de publicul țintă.
  • Conținutul pentru social media: Articole de blog, studii de caz, postări despre proiectele recente, sfaturi pentru clienți.
 • Publicitate pe rețelele sociale: Campanii plătite pe Facebook și LinkedIn pentru a crește vizibilitatea.
 • Email Marketing: Trimiteți buletine informative lunare și oferte speciale abonaților.
 • Parteneriate și sponsorizări: Colaborarea cu evenimente locale sau industriale pentru a crește notorietatea.
 • SEO și Blogging: Optimizarea site-ului pentru motoarele de căutare și publicarea regulată de articole relevante pentru industrie.

6. Bugetul de Marketing COD CAEN 1394

 • Detalierea costurilor pentru fiecare activitate de marketing planificată.
  ActivitateCost Estimat (RON)
  Dezvoltare site webXXXX
  Campanii publicitareXXXX
  Creare și gestionare conținutXXXX
  Email MarketingXXXX
  Parteneriate și sponsorizăriXXXX

7. Monitorizarea și Evaluarea

 • Indicatori de performanță cheie (KPIs): Vizite pe site, lead-uri generate, conversii, engagement pe social media.
 • Raportare și ajustare: Evaluarea periodică a rezultatelor și ajustarea strategiei în funcție de acestea.

8. Calendarul Implementării

 • Planificarea temporală a activităților de marketing pe parcursul unui an.

Stay informed and not overwhelmed, subscribe now!