cod caen 1724

Cod CAEN 1724 Fabricarea tapetului

Posibilitatea de a Accesa Fonduri Europene Cod CAEN 1724 – Da

Cod CAEN 1724 Fabricarea tapetului

Cod CAEN tapet

Codul CAEN 1724 include:

 • fabricarea tapetului din hârtie si a altor materiale similare pentru lipit pe pereti, inclusiv tapete acoperite cu vinil si tapetul textil

Codul CAEN 1724 exclude:

 • fabricarea hârtiei si cartonului în vrac, vezi CAEN 1712
 • fabricarea tapetului din material plastic, vezi CAEN 2229

Posibilitatea Accesării Fondurilor Europene

Accesarea fondurilor europene pentru Codul CAEN 1724 –  este posibilă, oferind oportunități valoroase pentru companiile din acest sector să se modernizeze și să devină mai sustenabile. Programele europene pot oferi suport în următoarele domenii:

 • Modernizarea echipamentelor și tehnologiilor: Finanțarea poate ajuta la achiziționarea de echipamente și tehnologii noi care să îmbunătățească eficiența producției, să reducă costurile operaționale și să sporească competitivitatea pe piață.

 • Dezvoltarea de produse noi și inovatoare: Sprijinul poate fi direcționat către cercetare și dezvoltare  care să fie mai ecologice, reciclabile și în acord cu cerințele pieței.

 • Eficiența energetică și reducerea emisiilor: Programele pot finanța proiecte care vizează îmbunătățirea eficienței energetice a proceselor de producție și reducerea emisiilor de carbon, contribuind astfel la protecția mediului și la îndeplinirea obiectivelor de sustenabilitate.

Printre programele de finanțare care ar putea fi relevante pentru acest sector se numără:

 • Femeia Antreprenor: Acest program este destinat susținerii femeilor în domeniul antreprenoriatului, oferindu-le acces la resurse financiare și de mentorat pentru a-și dezvolta afacerile.
 • Startup Nation: O inițiativă menită să stimuleze înființarea de noi întreprinderi și să sprijine dezvoltarea startup-urilor, oferind finanțare pentru proiecte inovatoare și scalabile.
 • Diaspora Startup: Acest program este orientat către românii din diaspora care doresc să înceapă o afacere în România, facilitând reintegrarea lor în economia națională prin antreprenoriat.
 • Student Startup: Vizează încurajarea spiritului antreprenorial în rândul studenților și absolvenților, oferind suport pentru transformarea ideilor inovatoare în afaceri viabile.
 • SES (Sociatati de economie sociala): Se concentrează pe sprijinirea întreprinderilor sociale, inclusiv în domeniul producției de îmbrăcăminte sustenabilă și etică, promovând responsabilitatea socială și protecția mediului.
 • Programe regionale 

Accesarea acestor fonduri europene necesită pregătirea unei documentații detaliate și respectarea criteriilor specifice de eligibilitate. Este important ca întreprinderile interesate să se informeze despre programele disponibile, termenele limită pentru depunerea proiectelor și să colaboreze cu consultanți specializați pentru a maximiza șansele de succes în obținerea finanțării. Aceste inițiative sprijină tranziția către o economie verde și competitivitatea sectorului de prelucrare a lemnului la nivel european și global.

Numar firme COD CAEN 1724
+
Salariați COD CAEN 1724
+
Total cifră de afaceri COD CAEN 1724
0 mii lei

PLAN DE AFACERI MODEL Cod CAEN 1724

 1. Sumar Executiv

 • Descrierea afacerii: Scurtă prezentare a companiei, inclusiv misiunea și viziunea.
 • Produsele și serviciile oferite: Descrierea principalelor servicii .
 • Obiectivele afacerii: Obiective pe termen scurt și lung.
 • Propunerea de valoare: Ce diferențiază compania pe piață.

2. Descrierea Afacerii

 • Istoricul și prezentul afacerii: Evoluția companiei până în prezent.
 • Structura legală și de proprietate: Informații despre forma juridică și structura acționariatului.
 • Locația și facilitățile: Detalii despre sediul principal, depozite, etc.
 • Prezentarea echipei: Profilul managerilor și al angajaților cheie.

3. Analiza Pieței

 • Segmentarea pieței: Identificarea segmentelor de piață țintă.
 • Analiza concurenței: Prezentarea principalilor competitori și a strategiilor lor.
 • Tendințe și evoluții în industrie: Evoluțiile recente din sectorul de interes.

4. Strategia de Marketing

 • Poziționarea pe piață: Cum se poziționează compania față de concurenți.
 • Strategia de preț: Politica de preț și justificarea acesteia.
 • Promovare și publicitate: Canale de promovare și campanii planificate.
 • Strategia de vânzări: Metode de vânzare și gestionare a relațiilor cu clienții.

5. Planul Operațional

 • Procesul operațional: Descrierea procesului de oferire a serviciilor.
 • Gestionarea furnizorilor și a subcontractorilor: Strategii pentru achiziții și subcontractări.
 • Nevoi de echipamente și tehnologie: Inventarul necesar pentru prestarea serviciilor.

6. Planul Organizațional

 • Structura organizațională: Diagrama organizațională a companiei.
 • Echipa de management: Roluri, responsabilități și experiența membrilor echipei de conducere.
 • Planul de personal: Nevoile de recrutare și formare a personalului.

7. Plan Financiar COD CAEN 1724

 • Proiecții financiare: Venituri estimate, cheltuieli și profituri pentru următorii 3-5 ani.
  AnulVenituri (RON)Cheltuieli (RON)Profit Net (RON)
  2021XXXXXXXXXXXXXXX
  2022XXXXXXXXXXXXXXX
  2023XXXXXXXXXXXXXXX
 • Nevoi de finanțare: Suma necesară investiției și planul de obținere a finanțării.
 • Analiza de risc: Identificarea riscurilor principale și strategii de atenuare.

8. Anexe 

 • Documente de suport: Copii ale licențelor, contractelor importante, CV-urile membrilor echipei etc

PLAN DE MARKETING MODEL COD CAEN 1724

1. Sumar Executiv COD CAEN 1724

 • Scurtă prezentare a planului de marketing și obiectivele principale.

2. Analiza Situației

 • Contextul de piață: Tendințe curente, cerere și ofertă în domeniul instalațiilor pentru construcții.
 • Concurența: Principali competitori și strategiile lor de marketing.
 • Analiza SWOT: Puncte forte, puncte slabe, oportunități și amenințări.

3. Obiectivele de Marketing

 • Obiective specifice, măsurabile, realizabile, relevante și cu termen (SMART), cum ar fi creșterea notorietății mărcii cu 20% într-un an.

4. Strategia de Marketing

 • Segmentarea pieței: Identificarea și descrierea segmentelor țintă.
 • Poziționare: Cum dorește compania să fie percepută pe piață.
 • Mixul de marketing (4P): Produs, Preț, Promovare, Plasament.

5. Tactici și Acțiuni

 • Crearea unui site web: Dezvoltarea unui site optimizat SEO, care prezintă serviciile companiei, portofoliul de proiecte și date de contact.
 • Social Media Marketing:
  • Alegerea mixului de social media: Facebook, LinkedIn, Instagram, în funcție de publicul țintă.
  • Conținutul pentru social media: Articole de blog, studii de caz, postări despre proiectele recente, sfaturi pentru clienți.
 • Publicitate pe rețelele sociale: Campanii plătite pe Facebook și LinkedIn pentru a crește vizibilitatea.
 • Email Marketing: Trimiteți buletine informative lunare și oferte speciale abonaților.
 • Parteneriate și sponsorizări: Colaborarea cu evenimente locale sau industriale pentru a crește notorietatea.
 • SEO și Blogging: Optimizarea site-ului pentru motoarele de căutare și publicarea regulată de articole relevante pentru industrie.

6. Bugetul de Marketing COD CAEN 1724

 • Detalierea costurilor pentru fiecare activitate de marketing planificată.
  ActivitateCost Estimat (RON)
  Dezvoltare site webXXXX
  Campanii publicitareXXXX
  Creare și gestionare conținutXXXX
  Email MarketingXXXX
  Parteneriate și sponsorizăriXXXX

7. Monitorizarea și Evaluarea

 • Indicatori de performanță cheie (KPIs): Vizite pe site, lead-uri generate, conversii, engagement pe social media.
 • Raportare și ajustare: Evaluarea periodică a rezultatelor și ajustarea strategiei în funcție de acestea.

8. Calendarul Implementării

 • Planificarea temporală a activităților de marketing pe parcursul unui an.