Enter your email address below and subscribe to our newsletter

cod caen 3811

Cod CAEN 3811 Colectarea deseurilor nepericuloase

Posibilitatea de a Accesa Fonduri Europene Cod CAEN 3811 – Da

Cod CAEN 3811 Colectarea deseurilor nepericuloase

Cod CAEN 3811

Codul CAEN 3811 este specializat în colectarea deșeurilor solide nepericuloase, oferind servicii esențiale pentru menținerea curățeniei și ordinii în comunități:

 • Colectarea deșeurilor solide nepericuloase din zonele locale, inclusiv deșeurile din gospodării și întreprinderi, folosind coșuri de gunoi, tomberoane, containere etc. Aceasta poate include materiale reciclabile mixte.
 • Colectarea materialelor reciclabile.
 • Colectarea gunoaielor în coșuri de gunoi amplasate în locuri publice.

Include, de asemenea:

 • Colectarea deșeurilor provenite din activități de construcții și demolări.
 • Colectarea și eliminarea deșeurilor cum ar fi praful și molozul.
 • Colectarea deșeurilor provenite din filaturi.
 • Exploatarea instalațiilor de transfer a deșeurilor nepericuloase.

Excluderi:

 • Colectarea deșeurilor periculoase, vezi CAEN 3812.
 • Activitatea de exploatare a gropilor de gunoi pentru eliminarea deșeurilor nepericuloase, vezi CAEN 3821.
 • Activitatea unităților unde materialele reciclabile amestecate (cum ar fi hârtia, materialele plastice etc.) sunt sortate în categorii distincte, vezi CAEN 3832.

Această clasificare evidențiază importanța gestionării eficiente a deșeurilor nepericuloase și reciclabile pentru protejarea mediului și susținerea sustenabilității.

Posibilitatea Accesării Fondurilor Europene

Pentru activitățile descrise sub Codul CAEN 3811, care implică colectarea deșeurilor solide nepericuloase, există posibilități semnificative de accesare a fondurilor europene în contextul promovării economiei circulare și a adoptării de noi tehnologii sustenabile. Aceste fonduri sunt destinate îmbunătățirii eficienței resurselor și reducerii impactului asupra mediului, susținând tranziția către o economie circulară. Finanțările pot fi utilizate pentru:

 • Investiții în tehnologii avansate pentru colectarea, sortarea și reciclarea deșeurilor, inclusiv dezvoltarea de soluții inovatoare pentru gestionarea deșeurilor.
 • Proiecte ce vizează minimizarea generării de deșeuri și maximizarea reutilizării și reciclării materialelor, contribuind astfel la reducerea cantității de deșeuri care ajung în depozitele de deșeuri.
 • Inițiative de conștientizare și educație privind importanța reciclării și gestionării responsabile a deșeurilor pentru comunități.
 • Parteneriate între sectorul public și cel privat pentru dezvoltarea infrastructurii necesare colectării eficiente și prelucrării deșeurilor, inclusiv crearea de instalații moderne de tratare și reciclare.
Numar firme COD CAEN 3811
k+
Salariați COD CAEN 3811
k+
Total cifră de afaceri COD CAEN 3811
0 Miliarde+
top companii salubritatea romania Cod CAEN 3811 Colectarea deseurilor nepericuloase
top orase Cod CAEN 3811 Colectarea deseurilor nepericuloase

PLAN DE AFACERI MODEL Cod CAEN 3811

 1. Sumar Executiv

 • Descrierea afacerii: Scurtă prezentare a companiei, inclusiv misiunea și viziunea.
 • Produsele și serviciile oferite: Descrierea principalelor servicii .
 • Obiectivele afacerii: Obiective pe termen scurt și lung.
 • Propunerea de valoare: Ce diferențiază compania pe piață.

2. Descrierea Afacerii

 • Istoricul și prezentul afacerii: Evoluția companiei până în prezent.
 • Structura legală și de proprietate: Informații despre forma juridică și structura acționariatului.
 • Locația și facilitățile: Detalii despre sediul principal, depozite, etc.
 • Prezentarea echipei: Profilul managerilor și al angajaților cheie.

3. Analiza Pieței

 • Segmentarea pieței: Identificarea segmentelor de piață țintă.
 • Analiza concurenței: Prezentarea principalilor competitori și a strategiilor lor.
 • Tendințe și evoluții în industrie: Evoluțiile recente din sectorul de interes.

4. Strategia de Marketing

 • Poziționarea pe piață: Cum se poziționează compania față de concurenți.
 • Strategia de preț: Politica de preț și justificarea acesteia.
 • Promovare și publicitate: Canale de promovare și campanii planificate.
 • Strategia de vânzări: Metode de vânzare și gestionare a relațiilor cu clienții.

5. Planul Operațional

 • Procesul operațional: Descrierea procesului de oferire a serviciilor.
 • Gestionarea furnizorilor și a subcontractorilor: Strategii pentru achiziții și subcontractări.
 • Nevoi de echipamente și tehnologie: Inventarul necesar pentru prestarea serviciilor.

6. Planul Organizațional

 • Structura organizațională: Diagrama organizațională a companiei.
 • Echipa de management: Roluri, responsabilități și experiența membrilor echipei de conducere.
 • Planul de personal: Nevoile de recrutare și formare a personalului.

7. Plan Financiar COD CAEN 3811

 • Proiecții financiare: Venituri estimate, cheltuieli și profituri pentru următorii 3-5 ani.
  AnulVenituri (RON)Cheltuieli (RON)Profit Net (RON)
  2021XXXXXXXXXXXXXXX
  2022XXXXXXXXXXXXXXX
  2023XXXXXXXXXXXXXXX
 • Nevoi de finanțare: Suma necesară investiției și planul de obținere a finanțării.
 • Analiza de risc: Identificarea riscurilor principale și strategii de atenuare.

8. Anexe 

 • Documente de suport: Copii ale licențelor, contractelor importante, CV-urile membrilor echipei etc

PLAN DE MARKETING MODEL COD CAEN 3811

1. Sumar Executiv COD CAEN 3811

 • Scurtă prezentare a planului de marketing și obiectivele principale.

2. Analiza Situației

 • Contextul de piață: Tendințe curente, cerere și ofertă în domeniul instalațiilor pentru construcții.
 • Concurența: Principali competitori și strategiile lor de marketing.
 • Analiza SWOT: Puncte forte, puncte slabe, oportunități și amenințări.

3. Obiectivele de Marketing

 • Obiective specifice, măsurabile, realizabile, relevante și cu termen (SMART), cum ar fi creșterea notorietății mărcii cu 20% într-un an.

4. Strategia de Marketing

 • Segmentarea pieței: Identificarea și descrierea segmentelor țintă.
 • Poziționare: Cum dorește compania să fie percepută pe piață.
 • Mixul de marketing (4P): Produs, Preț, Promovare, Plasament.

5. Tactici și Acțiuni

 • Crearea unui site web: Dezvoltarea unui site optimizat SEO, care prezintă serviciile companiei, portofoliul de proiecte și date de contact.
 • Social Media Marketing:
  • Alegerea mixului de social media: Facebook, LinkedIn, Instagram, în funcție de publicul țintă.
  • Conținutul pentru social media: Articole de blog, studii de caz, postări despre proiectele recente, sfaturi pentru clienți.
 • Publicitate pe rețelele sociale: Campanii plătite pe Facebook și LinkedIn pentru a crește vizibilitatea.
 • Email Marketing: Trimiteți buletine informative lunare și oferte speciale abonaților.
 • Parteneriate și sponsorizări: Colaborarea cu evenimente locale sau industriale pentru a crește notorietatea.
 • SEO și Blogging: Optimizarea site-ului pentru motoarele de căutare și publicarea regulată de articole relevante pentru industrie.

6. Bugetul de Marketing COD CAEN 3811

 • Detalierea costurilor pentru fiecare activitate de marketing planificată.
  ActivitateCost Estimat (RON)
  Dezvoltare site webXXXX
  Campanii publicitareXXXX
  Creare și gestionare conținutXXXX
  Email MarketingXXXX
  Parteneriate și sponsorizăriXXXX

7. Monitorizarea și Evaluarea

 • Indicatori de performanță cheie (KPIs): Vizite pe site, lead-uri generate, conversii, engagement pe social media.
 • Raportare și ajustare: Evaluarea periodică a rezultatelor și ajustarea strategiei în funcție de acestea.

8. Calendarul Implementării

 • Planificarea temporală a activităților de marketing pe parcursul unui an.

Stay informed and not overwhelmed, subscribe now!