Enter your email address below and subscribe to our newsletter

cod caen 3832

Cod CAEN 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate

Posibilitatea de a Accesa Fonduri Europene Cod CAEN 3832 – Da

Cod CAEN 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate

Cod CAEN 3832

Codul CAEN 3832 este axat pe recuperarea materialelor reciclabile sortate, implicând procese de transformare pentru a converti deșeurile și resturile în materii prime secundare:

 • Transformarea deșeurilor metalice și nemetalice și a resturilor de articole din metal în materie primă secundară. Exemple includ:
  • Strivirea mecanică a deșeurilor metalice de la automobile uzate, mașini de spălat, biciclete etc.
  • Comprimarea mecanică a pieselor mari din fier, cum ar fi vagoanele de cale ferată.
  • Fragmentarea deșeurilor metalice, a vehiculelor casate etc.
  • Alte metode de tratare mecanică, cum sunt tăierea, presarea pentru reducerea volumului.
 • Recuperarea metalelor din deșeurile fotografice, de exemplu soluție de fixare sau filme și hârtie fotografică.
 • Recuperarea cauciucului, cum ar fi pneurile uzate, pentru a produce materii prime secundare.
 • Sortarea și peletizarea materialelor plastice în scopul producerii de materii prime secundare.
 • Prelucrarea (în forma de granule) a deșeurilor de materiale plastice sau cauciuc.
 • Zdrobirea, curățarea și sortarea sticlei.
 • Zdrobirea, curățarea și sortarea altor deșeuri, cum ar fi resturile provenite din demolări.
 • Prelucrarea uleiurilor și grăsimilor de gătit folosite, în materii prime secundare.
 • Prelucrarea altor deșeuri de alimente, băuturi, tutun și substanțe alimentare reziduale, în materii prime.

Excluderi:

 • Fabricarea de produse finite noi din materii prime secundare, vezi secțiunea CAEN C (Industria prelucratoare).
 • fabricarea de produse finite noi din materii prime secundare (deja fabricate sau nu), cum ar fi fire toarse din material fibros garnetat, celuloza din deseurile de hârtie, cauciucuri resapate sau –-
 • productia de metal din resturi de metale, vezi clasele corespunzatoare din secțiunea caen C (Industria prelucratoare)
  reprocesarea combustibililor nucleari, vezi CAEN 2013
 • retopirea deseurilor feroase si a fierului vechi, vezi CAEN 2410
 • recuperarea materialelor în timpul procesului de combustie sau incinerare a deseurilor, vezi grupa CAEN 382
  tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase, vezi CAEN 3821
 • tratarea deseurilor organice în vederea eliminarii lor, inclusiv producerea de compost, vezi CAEN 3821
 • recuperarea energiei în timpul procesului de incinerare a deseurilor nepericuloase, vezi CAEN 3821
 • tratarea si eliminare deseurilor radioactive de tranzitie din spitale etc., vezi CAEN 3822
 • tratarea si eliminarea deseurilor toxice, contaminate, vezi CAEN 3822
 • comert cu ridicata a materialelor reciclabile, vezi CAEN 4677

Posibilitatea Accesării Fondurilor Europene

DA

Pentru Codul CAEN 3832 – Recuperarea materialelor reciclabile sortate, accesarea fondurilor europene este un aspect vital, dat fiind rolul esențial al acestei activități în promovarea economiei circulare. Da, există un potențial semnificativ de creștere în economia circulară prin intermediul acestor activități, iar fondurile europene pot oferi sprijinul necesar pentru:

 • Dezvoltarea și extinderea capacităților de prelucrare a materialelor reciclabile, inclusiv investiții în tehnologii noi și eficiente din punct de vedere energetic.
 • Inovație în procesele de reciclare, pentru a îmbunătăți rata de recuperare a materialelor și pentru a extinde gama de materiale reciclabile tratate.
 • Proiecte de cercetare și dezvoltare care vizează îmbunătățirea proceselor de reciclare și a tehnologiilor de prelucrare, pentru a crește valoarea adăugată a materiilor prime secundare.
 • Inițiative de sensibilizare și educație privind importanța reciclării și a economiei circulare, pentru a stimula colectarea selectivă și reciclarea materialelor.
 • Parteneriate între sectorul public și cel privat pentru dezvoltarea infrastructurii de reciclare și pentru implementarea de soluții inovatoare în gestionarea deșeurilor.

Accesarea acestor fonduri poate accelera tranziția către o economie circulară, reducând dependența de resursele naturale finite și minimizând impactul asupra mediului. În acest context, companiile active în domeniul recuperării materialelor reciclabile sortate sunt încurajate să exploreze oportunitățile de finanțare disponibile la nivel european, care pot susține creșterea sustenabilă și inovația în sector.

+
Numar firme COD CAEN 3832
+
Salariați COD CAEN 3832
0 Miliarde+
Total cifră de afaceri COD CAEN 3832
top firme romania Cod CAEN 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate
top orase nr firme Cod CAEN 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate

PLAN DE AFACERI MODEL Cod CAEN 3832

 1. Sumar Executiv

 • Descrierea afacerii: Scurtă prezentare a companiei, inclusiv misiunea și viziunea.
 • Produsele și serviciile oferite: Descrierea principalelor servicii .
 • Obiectivele afacerii: Obiective pe termen scurt și lung.
 • Propunerea de valoare: Ce diferențiază compania pe piață.

2. Descrierea Afacerii

 • Istoricul și prezentul afacerii: Evoluția companiei până în prezent.
 • Structura legală și de proprietate: Informații despre forma juridică și structura acționariatului.
 • Locația și facilitățile: Detalii despre sediul principal, depozite, etc.
 • Prezentarea echipei: Profilul managerilor și al angajaților cheie.

3. Analiza Pieței

 • Segmentarea pieței: Identificarea segmentelor de piață țintă.
 • Analiza concurenței: Prezentarea principalilor competitori și a strategiilor lor.
 • Tendințe și evoluții în industrie: Evoluțiile recente din sectorul de interes.

4. Strategia de Marketing

 • Poziționarea pe piață: Cum se poziționează compania față de concurenți.
 • Strategia de preț: Politica de preț și justificarea acesteia.
 • Promovare și publicitate: Canale de promovare și campanii planificate.
 • Strategia de vânzări: Metode de vânzare și gestionare a relațiilor cu clienții.

5. Planul Operațional

 • Procesul operațional: Descrierea procesului de oferire a serviciilor.
 • Gestionarea furnizorilor și a subcontractorilor: Strategii pentru achiziții și subcontractări.
 • Nevoi de echipamente și tehnologie: Inventarul necesar pentru prestarea serviciilor.

6. Planul Organizațional

 • Structura organizațională: Diagrama organizațională a companiei.
 • Echipa de management: Roluri, responsabilități și experiența membrilor echipei de conducere.
 • Planul de personal: Nevoile de recrutare și formare a personalului.

7. Plan Financiar COD CAEN 3832

 • Proiecții financiare: Venituri estimate, cheltuieli și profituri pentru următorii 3-5 ani.
  AnulVenituri (RON)Cheltuieli (RON)Profit Net (RON)
  2021XXXXXXXXXXXXXXX
  2022XXXXXXXXXXXXXXX
  2023XXXXXXXXXXXXXXX
 • Nevoi de finanțare: Suma necesară investiției și planul de obținere a finanțării.
 • Analiza de risc: Identificarea riscurilor principale și strategii de atenuare.

8. Anexe 

 • Documente de suport: Copii ale licențelor, contractelor importante, CV-urile membrilor echipei etc

PLAN DE MARKETING MODEL COD CAEN 3832

1. Sumar Executiv COD CAEN 3832

 • Scurtă prezentare a planului de marketing și obiectivele principale.

2. Analiza Situației

 • Contextul de piață: Tendințe curente, cerere și ofertă în domeniul instalațiilor pentru construcții.
 • Concurența: Principali competitori și strategiile lor de marketing.
 • Analiza SWOT: Puncte forte, puncte slabe, oportunități și amenințări.

3. Obiectivele de Marketing

 • Obiective specifice, măsurabile, realizabile, relevante și cu termen (SMART), cum ar fi creșterea notorietății mărcii cu 20% într-un an.

4. Strategia de Marketing

 • Segmentarea pieței: Identificarea și descrierea segmentelor țintă.
 • Poziționare: Cum dorește compania să fie percepută pe piață.
 • Mixul de marketing (4P): Produs, Preț, Promovare, Plasament.

5. Tactici și Acțiuni

 • Crearea unui site web: Dezvoltarea unui site optimizat SEO, care prezintă serviciile companiei, portofoliul de proiecte și date de contact.
 • Social Media Marketing:
  • Alegerea mixului de social media: Facebook, LinkedIn, Instagram, în funcție de publicul țintă.
  • Conținutul pentru social media: Articole de blog, studii de caz, postări despre proiectele recente, sfaturi pentru clienți.
 • Publicitate pe rețelele sociale: Campanii plătite pe Facebook și LinkedIn pentru a crește vizibilitatea.
 • Email Marketing: Trimiteți buletine informative lunare și oferte speciale abonaților.
 • Parteneriate și sponsorizări: Colaborarea cu evenimente locale sau industriale pentru a crește notorietatea.
 • SEO și Blogging: Optimizarea site-ului pentru motoarele de căutare și publicarea regulată de articole relevante pentru industrie.

6. Bugetul de Marketing COD CAEN 3832

 • Detalierea costurilor pentru fiecare activitate de marketing planificată.
  ActivitateCost Estimat (RON)
  Dezvoltare site webXXXX
  Campanii publicitareXXXX
  Creare și gestionare conținutXXXX
  Email MarketingXXXX
  Parteneriate și sponsorizăriXXXX

7. Monitorizarea și Evaluarea

 • Indicatori de performanță cheie (KPIs): Vizite pe site, lead-uri generate, conversii, engagement pe social media.
 • Raportare și ajustare: Evaluarea periodică a rezultatelor și ajustarea strategiei în funcție de acestea.

8. Calendarul Implementării

 • Planificarea temporală a activităților de marketing pe parcursul unui an.

Stay informed and not overwhelmed, subscribe now!