Enter your email address below and subscribe to our newsletter

cod caen 7111

Cod CAEN 7111 Activitati de arhitectura

Posibilitatea de a Accesa Fonduri Europene Cod CAEN 7111 – Da

Cod CAEN 7111 Activitati de arhitectura

Cod CAEN 7111

Codul CAEN 7111 este dedicat activităților de arhitectură, acoperind un spectru larg de servicii profesionale în domeniul proiectării și planificării urbane:

 • Consultanță pentru activități de arhitectură:
  • Elaborarea de planuri și proiecte pentru clădiri.
  • Crearea de planuri de urbanism și amenajarea teritoriului.

Excluderi:

 • Activități de consultanță în informatică, vezi CAEN 6202, CAEN 6209.
 • Decorațiuni interioare, vezi CAEN 7410.

Posibilitatea Accesării Fondurilor Europene

DA

Pentru companiile care activează sub Codul CAEN 7111 – Activități de arhitectură, există oportunități semnificative de accesare a fondurilor europene. Aceste fonduri pot susține investiții în domenii esențiale pentru modernizarea și extinderea activității, cum ar fi:

 • Investiții în software și digitalizare: Acest lucru include dezvoltarea sau achiziția de software-uri specializate necesare pentru proiectarea arhitecturală, modelarea informatizată și simulările digitale, care pot îmbunătăți eficiența și precizia proiectelor.
 • Aplicații mobile, VR (Virtual Reality) și AR (Augmented Reality): Finanțarea poate sprijini dezvoltarea de aplicații mobile și tehnologii immersive VR și AR pentru prezentarea proiectelor arhitecturale clienților într-un mod inovativ și interactiv.
 • Investiții în partea de hardware: Achiziția de echipamente hardware avansate, cum ar fi stații de lucru performante, dispozitive VR și AR, și imprimante 3D, care pot facilita crearea de modele fizice și simulări ale proiectelor.
 • Dezvoltarea activității: Fondurile europene pot fi de asemenea folosite pentru extinderea activității, fie prin deschiderea de noi birouri, fie prin diversificarea serviciilor oferite, cum ar fi integrarea consultanței în sustenabilitate sau specializări în tipuri noi de proiecte arhitecturale.
+
Numar firme COD CAEN 7111
+
Salariați COD CAEN 7111
0 Miliarde+
Total cifră de afaceri COD CAEN 7111
top firme arhitectura romania Cod CAEN 7111 Activitati de arhitectura
top orase companii arhitectura Cod CAEN 7111 Activitati de arhitectura

PLAN DE AFACERI MODEL Cod CAEN 7111

 1. Sumar Executiv

 • Descrierea afacerii: Scurtă prezentare a companiei, inclusiv misiunea și viziunea.
 • Produsele și serviciile oferite: Descrierea principalelor servicii .
 • Obiectivele afacerii: Obiective pe termen scurt și lung.
 • Propunerea de valoare: Ce diferențiază compania pe piață.

2. Descrierea Afacerii

 • Istoricul și prezentul afacerii: Evoluția companiei până în prezent.
 • Structura legală și de proprietate: Informații despre forma juridică și structura acționariatului.
 • Locația și facilitățile: Detalii despre sediul principal, depozite, etc.
 • Prezentarea echipei: Profilul managerilor și al angajaților cheie.

3. Analiza Pieței

 • Segmentarea pieței: Identificarea segmentelor de piață țintă.
 • Analiza concurenței: Prezentarea principalilor competitori și a strategiilor lor.
 • Tendințe și evoluții în industrie: Evoluțiile recente din sectorul de interes.

4. Strategia de Marketing

 • Poziționarea pe piață: Cum se poziționează compania față de concurenți.
 • Strategia de preț: Politica de preț și justificarea acesteia.
 • Promovare și publicitate: Canale de promovare și campanii planificate.
 • Strategia de vânzări: Metode de vânzare și gestionare a relațiilor cu clienții.

5. Planul Operațional

 • Procesul operațional: Descrierea procesului de oferire a serviciilor.
 • Gestionarea furnizorilor și a subcontractorilor: Strategii pentru achiziții și subcontractări.
 • Nevoi de echipamente și tehnologie: Inventarul necesar pentru prestarea serviciilor.

6. Planul Organizațional

 • Structura organizațională: Diagrama organizațională a companiei.
 • Echipa de management: Roluri, responsabilități și experiența membrilor echipei de conducere.
 • Planul de personal: Nevoile de recrutare și formare a personalului.

7. Plan Financiar COD CAEN 7111

 • Proiecții financiare: Venituri estimate, cheltuieli și profituri pentru următorii 3-5 ani.
  AnulVenituri (RON)Cheltuieli (RON)Profit Net (RON)
  2021XXXXXXXXXXXXXXX
  2022XXXXXXXXXXXXXXX
  2023XXXXXXXXXXXXXXX
 • Nevoi de finanțare: Suma necesară investiției și planul de obținere a finanțării.
 • Analiza de risc: Identificarea riscurilor principale și strategii de atenuare.

8. Anexe 

 • Documente de suport: Copii ale licențelor, contractelor importante, CV-urile membrilor echipei etc

PLAN DE MARKETING MODEL COD CAEN 7111

1. Sumar Executiv COD CAEN 7111

 • Scurtă prezentare a planului de marketing și obiectivele principale.

2. Analiza Situației

 • Contextul de piață: Tendințe curente, cerere și ofertă în domeniul instalațiilor pentru construcții.
 • Concurența: Principali competitori și strategiile lor de marketing.
 • Analiza SWOT: Puncte forte, puncte slabe, oportunități și amenințări.

3. Obiectivele de Marketing

 • Obiective specifice, măsurabile, realizabile, relevante și cu termen (SMART), cum ar fi creșterea notorietății mărcii cu 20% într-un an.

4. Strategia de Marketing

 • Segmentarea pieței: Identificarea și descrierea segmentelor țintă.
 • Poziționare: Cum dorește compania să fie percepută pe piață.
 • Mixul de marketing (4P): Produs, Preț, Promovare, Plasament.

5. Tactici și Acțiuni

 • Crearea unui site web: Dezvoltarea unui site optimizat SEO, care prezintă serviciile companiei, portofoliul de proiecte și date de contact.
 • Social Media Marketing:
  • Alegerea mixului de social media: Facebook, LinkedIn, Instagram, în funcție de publicul țintă.
  • Conținutul pentru social media: Articole de blog, studii de caz, postări despre proiectele recente, sfaturi pentru clienți.
 • Publicitate pe rețelele sociale: Campanii plătite pe Facebook și LinkedIn pentru a crește vizibilitatea.
 • Email Marketing: Trimiteți buletine informative lunare și oferte speciale abonaților.
 • Parteneriate și sponsorizări: Colaborarea cu evenimente locale sau industriale pentru a crește notorietatea.
 • SEO și Blogging: Optimizarea site-ului pentru motoarele de căutare și publicarea regulată de articole relevante pentru industrie.

6. Bugetul de Marketing COD CAEN 7111

 • Detalierea costurilor pentru fiecare activitate de marketing planificată.
  ActivitateCost Estimat (RON)
  Dezvoltare site webXXXX
  Campanii publicitareXXXX
  Creare și gestionare conținutXXXX
  Email MarketingXXXX
  Parteneriate și sponsorizăriXXXX

7. Monitorizarea și Evaluarea

 • Indicatori de performanță cheie (KPIs): Vizite pe site, lead-uri generate, conversii, engagement pe social media.
 • Raportare și ajustare: Evaluarea periodică a rezultatelor și ajustarea strategiei în funcție de acestea.

8. Calendarul Implementării

 • Planificarea temporală a activităților de marketing pe parcursul unui an.

Stay informed and not overwhelmed, subscribe now!