Enter your email address below and subscribe to our newsletter

cod caen 7112

Cod CAEN 7112: Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea

Posibilitatea de a Accesa Fonduri Europene Cod CAEN 7112 – DA 

simbol Cod CAEN 7112: Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea

Cod CAEN 7112

Cod CAEN 7112: Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea”

Descriere SEO și Introducere: „Codul CAEN 7112 se concentrează pe activitățile de inginerie și consultanță tehnică, oferind o gamă largă de servicii esențiale pentru dezvoltarea proiectelor complexe în diverse domenii industriale și civile. Această clasificare acoperă proiectarea, supervizarea și implementarea soluțiilor tehnice avansate, optimizând funcționalitatea și eficiența sistemelor și structurilor.”

Activitățile incluse sub Codul CAEN 7112:

 • Proiectare și consultanță pentru utilaje, procese industriale și instalații industriale.
 • Dezvoltarea proiectelor de inginerie civilă, hidraulică, de trafic și de gospodărire a apelor.
 • Elaborarea proiectelor în domeniile ingineriei electrice și electronice, ingineriei miniere, chimice, mecanice, industriale și de securitate tehnică.
 • Consultanță pentru sisteme de aer condiționat, refrigerare, instalații sanitare și de control al poluării, inclusiv proiecte acustice.
 • Servicii de prospecțiuni geofizice, geologice și de supraveghere seismică.
 • Activități de supraveghere geodezică, hidrologică, a terenurilor și delimitărilor, precum și de cartografie.

Excluderi sub Codul CAEN 7112: Codul CAEN 7112, deși acoperă o gamă largă de activități de inginerie și consultanță tehnică, exclude anumite servicii și domenii specifice, direcționându-le către alte clasificări CAEN pentru o mai bună organizare și specializare. Aceste excluderi sunt esențiale pentru a delimita clar scopul și specializarea activităților incluse în Codul CAEN 7112:

 • Testele de forare în legătură cu activitățile extractive sunt excluse și direcționate către CAEN 0910 și CAEN 0990, subliniind separarea clară între ingineria consultativă și activitățile de extracție specifice.
 • Elaborarea sau publicarea de programe de calculator (software) este exclusă, aceste activități fiind cuprinse în categoriile CAEN 5829 și CAEN 6201. Aceasta indică o distincție între ingineria tradițională și domeniul tehnologiei informației.
 • Activitățile de consultanță în informatică sunt direcționate către clasificările CAEN 6202 și CAEN 6209, reflectând specializarea în domeniul IT față de cel al ingineriei clasice.
 • Testarea tehnică este clasificată separat sub CAEN 7120, evidențiind diferența dintre consultanța în inginerie și serviciile specifice de testare și certificare.
 • Activitățile de cercetare și dezvoltare conexe ingineriei sunt incluse în grupa CAEN 721, distingând cercetarea fundamentală și aplicată de activitățile de consultanță și proiectare în inginerie.
 • Proiectarea industrială este specifică categoriei CAEN 7410, subliniind aspectele creative și de design distincte de ingineria și consultanța tehnică generală.
 • Fotografierea aeriană este direcționată către CAEN 7420, evidențiind specializarea în servicii de cartografie și imagistică aeriană față de domeniul mai larg al ingineriei.

Aceste excluderi ajută la clarificarea domeniilor de expertiză și la orientarea corectă a companiilor și profesioniștilor către clasificările CAEN corespunzătoare activităților lor specifice.

Posibilitatea Accesării Fondurilor Europene

Companiile care operează sub codul CAEN 6201 au oportunitatea de a accesa fonduri europene destinată inovării și dezvoltării tehnologice. Aceste fonduri pot sprijini proiectele de dezvoltare software, inclusiv crearea de soluții software inovative, modernizarea infrastructurii IT și implementarea de sisteme software avansate, contribuind la creșterea competitivității pe piață

Numar firme COD CAEN 7112
k+
Salariați COD CAEN 7112
k+
Total cifră de afaceri COD CAEN 7112
0 Miliarde+
top firme Cod CAEN 7112: Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
top orase Cod CAEN 7112 Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea

PLAN DE AFACERI MODEL Cod CAEN 7112

 1. Sumar Executiv

 • Descrierea afacerii: Scurtă prezentare a companiei, inclusiv misiunea și viziunea.
 • Produsele și serviciile oferite: Descrierea principalelor servicii .
 • Obiectivele afacerii: Obiective pe termen scurt și lung.
 • Propunerea de valoare: Ce diferențiază compania pe piață.

2. Descrierea Afacerii

 • Istoricul și prezentul afacerii: Evoluția companiei până în prezent.
 • Structura legală și de proprietate: Informații despre forma juridică și structura acționariatului.
 • Locația și facilitățile: Detalii despre sediul principal, depozite, etc.
 • Prezentarea echipei: Profilul managerilor și al angajaților cheie.

3. Analiza Pieței

 • Segmentarea pieței: Identificarea segmentelor de piață țintă.
 • Analiza concurenței: Prezentarea principalilor competitori și a strategiilor lor.
 • Tendințe și evoluții în industrie: Evoluțiile recente din sectorul de interes.

4. Strategia de Marketing

 • Poziționarea pe piață: Cum se poziționează compania față de concurenți.
 • Strategia de preț: Politica de preț și justificarea acesteia.
 • Promovare și publicitate: Canale de promovare și campanii planificate.
 • Strategia de vânzări: Metode de vânzare și gestionare a relațiilor cu clienții.

5. Planul Operațional

 • Procesul operațional: Descrierea procesului de oferire a serviciilor.
 • Gestionarea furnizorilor și a subcontractorilor: Strategii pentru achiziții și subcontractări.
 • Nevoi de echipamente și tehnologie: Inventarul necesar pentru prestarea serviciilor.

6. Planul Organizațional

 • Structura organizațională: Diagrama organizațională a companiei.
 • Echipa de management: Roluri, responsabilități și experiența membrilor echipei de conducere.
 • Planul de personal: Nevoile de recrutare și formare a personalului.

7. Plan Financiar COD CAEN 7112 

 • Proiecții financiare: Venituri estimate, cheltuieli și profituri pentru următorii 3-5 ani.
  AnulVenituri (RON)Cheltuieli (RON)Profit Net (RON)
  2021XXXXXXXXXXXXXXX
  2022XXXXXXXXXXXXXXX
  2023XXXXXXXXXXXXXXX
 • Nevoi de finanțare: Suma necesară investiției și planul de obținere a finanțării.
 • Analiza de risc: Identificarea riscurilor principale și strategii de atenuare.

8. Anexe 

 • Documente de suport: Copii ale licențelor, contractelor importante, CV-urile membrilor echipei etc.

PLAN DE MARKETING MODEL COD CAEN 7112

1. Sumar Executiv COD CAEN 7112

 • Scurtă prezentare a planului de marketing și obiectivele principale.

2. Analiza Situației

 • Contextul de piață: Tendințe curente, cerere și ofertă în domeniul instalațiilor pentru construcții.
 • Concurența: Principali competitori și strategiile lor de marketing.
 • Analiza SWOT: Puncte forte, puncte slabe, oportunități și amenințări.

3. Obiectivele de Marketing

 • Obiective specifice, măsurabile, realizabile, relevante și cu termen (SMART), cum ar fi creșterea notorietății mărcii cu 20% într-un an.

4. Strategia de Marketing

 • Segmentarea pieței: Identificarea și descrierea segmentelor țintă.
 • Poziționare: Cum dorește compania să fie percepută pe piață.
 • Mixul de marketing (4P): Produs, Preț, Promovare, Plasament.

5. Tactici și Acțiuni

 • Crearea unui site web: Dezvoltarea unui site optimizat SEO, care prezintă serviciile companiei, portofoliul de proiecte și date de contact.
 • Social Media Marketing:
  • Alegerea mixului de social media: Facebook, LinkedIn, Instagram, în funcție de publicul țintă.
  • Conținutul pentru social media: Articole de blog, studii de caz, postări despre proiectele recente, sfaturi pentru clienți.
 • Publicitate pe rețelele sociale: Campanii plătite pe Facebook și LinkedIn pentru a crește vizibilitatea.
 • Email Marketing: Trimiteți buletine informative lunare și oferte speciale abonaților.
 • Parteneriate și sponsorizări: Colaborarea cu evenimente locale sau industriale pentru a crește notorietatea.
 • SEO și Blogging: Optimizarea site-ului pentru motoarele de căutare și publicarea regulată de articole relevante pentru industrie.

6. Bugetul de Marketing COD CAEN 7112

 • Detalierea costurilor pentru fiecare activitate de marketing planificată.
  ActivitateCost Estimat (RON)
  Dezvoltare site webXXXX
  Campanii publicitareXXXX
  Creare și gestionare conținutXXXX
  Email MarketingXXXX
  Parteneriate și sponsorizăriXXXX

7. Monitorizarea și Evaluarea

 • Indicatori de performanță cheie (KPIs): Vizite pe site, lead-uri generate, conversii, engagement pe social media.
 • Raportare și ajustare: Evaluarea periodică a rezultatelor și ajustarea strategiei în funcție de acestea.

8. Calendarul Implementării

 • Planificarea temporală a activităților de marketing pe parcursul unui an COD CAEN 7112.
  LunăActivitate
  IanuarieLansare site web
  FebruarieÎncepere campanii publicitare
  MartieOptimizare SEO și blogging

Stay informed and not overwhelmed, subscribe now!