Enter your email address below and subscribe to our newsletter

cod caen 9329

Cod CAEN 9329 Alte activitati recreative si distractive n.c.a. * n.c.a. înseamnă neclasificat în altă parte

Posibilitatea de a Accesa Fonduri Europene Cod CAEN 9329 – Da

Cod CAEN 9329 Alte activitati recreative si distractive n.c.a.

Cod CAEN 9329

Codul CAEN 9329 se concentrează pe un spectru larg de activități recreative și de divertisment, acoperind serviciile care nu se încadrează în categorii predefinite. Această clasă oferă o gamă variată de opțiuni pentru petrecerea timpului liber, de la parcuri recreative fără cazare până la facilități pentru sporturi de iarnă și evenimente recreative. Acest domeniu stimulează activități de agrement care îmbunătățesc calitatea vieții, promovează interacțiunea socială și sprijină economia locală prin atragerea de vizitatori și turism.

Codul CAEN 9329 include:

 • Activități ale parcurilor recreative (fără cazare).
 • Exploatarea facilităților de transport recreativ, cum ar fi porturile turistice.
 • Exploatarea pârtiilor de schi.
 • Închirierea echipamentului de agrement, ca parte integrantă a facilităților recreative.
 • Organizarea de târguri și expoziții cu caracter recreativ.
 • Activități ale plajelor, inclusiv închirierea de cabine de baie, vestiare, scaune, etc.
 • Funcționarea ringurilor de dans.

Această clasă include de asemenea:

 • Activitățile producătorilor sau organizatorilor de evenimente recreative sau distractive în direct, altele decât cele artistice sau sportive, cu sau fără facilități.

Codul CAEN 9329 exclude:

 • functionarea telefericelor, funicularelor, schilifturilor, vezi CAEN 4939
 • croaziere de pescuit, vezi CAEN 5010, vezi CAEN 5030
 • asigurarea spatiului si a facilitatilor pentru scurte sejururi ale vizitatorilor în parcuri, paduri recreative si pe terenuri de camping, vezi CAEN 5530
 • parcuri de caravane, tabere recreative, tabere de vânatoare si pescuit, campinguri, vezi CAEN 5530
 • activitati de servire a bauturilor în discoteci, vezi CAEN 5630
 • activitati ale trupelor de teatru si de circ, vezi CAEN 9001

Posibilitatea Accesării Fondurilor Europene

Da, entitățile care operează sub codul CAEN 9329 pot accesa fonduri europene destinare dezvoltării și îmbunătățirii serviciilor de recreere și divertisment. Există programe europene dedicate sprijinirii inițiativelor care contribuie la dezvoltarea turismului, promovarea culturii recreative și încurajarea participării publicului la activități de agrement. Accesarea acestor fonduri poate facilita modernizarea și extinderea infrastructurilor existente, crearea de noi atracții sau organizarea de evenimente care să atragă vizitatori și să dinamizeze comunitățile locale.

Numar firme COD CAEN 9329
k+
Salariați COD CAEN 9329
k+
Total cifră de afaceri COD CAEN 9329
0 Miliarde+
top firma divertisment Cod CAEN 9329 Alte activitati recreative si distractive n.c.a.
top orase afaceri Cod CAEN 9329 Alte activitati recreative si distractive n.c.a

PLAN DE AFACERI MODEL Cod CAEN 9329

 1. Sumar Executiv

 • Descrierea afacerii: Scurtă prezentare a companiei, inclusiv misiunea și viziunea.
 • Produsele și serviciile oferite: Descrierea principalelor servicii .
 • Obiectivele afacerii: Obiective pe termen scurt și lung.
 • Propunerea de valoare: Ce diferențiază compania pe piață.

2. Descrierea Afacerii

 • Istoricul și prezentul afacerii: Evoluția companiei până în prezent.
 • Structura legală și de proprietate: Informații despre forma juridică și structura acționariatului.
 • Locația și facilitățile: Detalii despre sediul principal, depozite, etc.
 • Prezentarea echipei: Profilul managerilor și al angajaților cheie.

3. Analiza Pieței

 • Segmentarea pieței: Identificarea segmentelor de piață țintă.
 • Analiza concurenței: Prezentarea principalilor competitori și a strategiilor lor.
 • Tendințe și evoluții în industrie: Evoluțiile recente din sectorul de interes.

4. Strategia de Marketing

 • Poziționarea pe piață: Cum se poziționează compania față de concurenți.
 • Strategia de preț: Politica de preț și justificarea acesteia.
 • Promovare și publicitate: Canale de promovare și campanii planificate.
 • Strategia de vânzări: Metode de vânzare și gestionare a relațiilor cu clienții.

5. Planul Operațional

 • Procesul operațional: Descrierea procesului de oferire a serviciilor.
 • Gestionarea furnizorilor și a subcontractorilor: Strategii pentru achiziții și subcontractări.
 • Nevoi de echipamente și tehnologie: Inventarul necesar pentru prestarea serviciilor.

6. Planul Organizațional

 • Structura organizațională: Diagrama organizațională a companiei.
 • Echipa de management: Roluri, responsabilități și experiența membrilor echipei de conducere.
 • Planul de personal: Nevoile de recrutare și formare a personalului.

7. Plan Financiar COD CAEN 9329

 • Proiecții financiare: Venituri estimate, cheltuieli și profituri pentru următorii 3-5 ani.
  AnulVenituri (RON)Cheltuieli (RON)Profit Net (RON)
  2021XXXXXXXXXXXXXXX
  2022XXXXXXXXXXXXXXX
  2023XXXXXXXXXXXXXXX
 • Nevoi de finanțare: Suma necesară investiției și planul de obținere a finanțării.
 • Analiza de risc: Identificarea riscurilor principale și strategii de atenuare.

8. Anexe 

 • Documente de suport: Copii ale licențelor, contractelor importante, CV-urile membrilor echipei etc

PLAN DE MARKETING MODEL COD CAEN 9329

1. Sumar Executiv COD CAEN 4711

 • Scurtă prezentare a planului de marketing și obiectivele principale.

2. Analiza Situației

 • Contextul de piață: Tendințe curente, cerere și ofertă în domeniul instalațiilor pentru construcții.
 • Concurența: Principali competitori și strategiile lor de marketing.
 • Analiza SWOT: Puncte forte, puncte slabe, oportunități și amenințări.

3. Obiectivele de Marketing

 • Obiective specifice, măsurabile, realizabile, relevante și cu termen (SMART), cum ar fi creșterea notorietății mărcii cu 20% într-un an.

4. Strategia de Marketing

 • Segmentarea pieței: Identificarea și descrierea segmentelor țintă.
 • Poziționare: Cum dorește compania să fie percepută pe piață.
 • Mixul de marketing (4P): Produs, Preț, Promovare, Plasament.

5. Tactici și Acțiuni

 • Crearea unui site web: Dezvoltarea unui site optimizat SEO, care prezintă serviciile companiei, portofoliul de proiecte și date de contact.
 • Social Media Marketing:
  • Alegerea mixului de social media: Facebook, LinkedIn, Instagram, în funcție de publicul țintă.
  • Conținutul pentru social media: Articole de blog, studii de caz, postări despre proiectele recente, sfaturi pentru clienți.
 • Publicitate pe rețelele sociale: Campanii plătite pe Facebook și LinkedIn pentru a crește vizibilitatea.
 • Email Marketing: Trimiteți buletine informative lunare și oferte speciale abonaților.
 • Parteneriate și sponsorizări: Colaborarea cu evenimente locale sau industriale pentru a crește notorietatea.
 • SEO și Blogging: Optimizarea site-ului pentru motoarele de căutare și publicarea regulată de articole relevante pentru industrie.

6. Bugetul de Marketing COD CAEN 9329

 • Detalierea costurilor pentru fiecare activitate de marketing planificată.
  ActivitateCost Estimat (RON)
  Dezvoltare site webXXXX
  Campanii publicitareXXXX
  Creare și gestionare conținutXXXX
  Email MarketingXXXX
  Parteneriate și sponsorizăriXXXX

7. Monitorizarea și Evaluarea

 • Indicatori de performanță cheie (KPIs): Vizite pe site, lead-uri generate, conversii, engagement pe social media.
 • Raportare și ajustare: Evaluarea periodică a rezultatelor și ajustarea strategiei în funcție de acestea.

8. Calendarul Implementării

 • Planificarea temporală a activităților de marketing pe parcursul unui an.

Stay informed and not overwhelmed, subscribe now!