Enter your email address below and subscribe to our newsletter

ConstructPlus 2024

50 milione euro prin programul Construct Plus 2024 pt antrepreonori

Share your love

Construct Plus 2024

Perioada de Înscriere și Eligibilitate Construct Plus 2024

Programul Construct Plus 2024 marchează o etapă crucială în evoluția sectorului construcțiilor din România, oferind o oportunitate unică pentru antreprenori. Vom explora aici perioada de înscriere și criteriile de eligibilitate, elemente cheie pentru accesarea fondurilor.

Perioada de Înscriere

Perioada oficială de înscriere pentru Construct Plus 2024 este 15 februarie 2024 – 15 martie 2024, oferind o fereastră de 30 de zile pentru depunerea cererilor.

Criterii de Eligibilitate

Pentru a beneficia de ajutoarele de stat prin Construct Plus, investițiile trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

 1. Investiții Inițiale: Trebuie să fie considerate ca atare, conform definițiilor oficiale.
 2. Eficiența Economică: Demonstrați eficiența raportat la obiectivele programului.
 3. Viabilitate: Asigurați-vă că investiția este viabilă pe termen de 3-5 ani după finalizare.
 4. Indicatori Specifici: Respectarea indicatorilor cantitativi și calitativi stabiliți.
 5. Domenii de Activitate Eligibile: Investițiile trebuie să fie realizate în domenii specifice.

Tabel Comparativ de Eligibilitate

CriteriuDetalii
Investiții InițialeConform art. 3 pct. 13 și 14
Eficiență EconomicăViabilitate de 3-5 ani
IndicatoriConform Ghidului solicitantului
Domenii EligibileDefinite în anexa nr 1

Documente Necesare

Pentru a aplica, aveți nevoie de:

 • Cerere de finanțare
 • Documente contabile pentru separarea activităților
 • Alte documente specifice menționate în ghid

Rețineți: Este esențial să pregătiți toate documentele necesare în avans pentru a asigura o aplicare eficientă și la timp.

Prin Construct Plus 2024, antreprenorii români din sectorul construcțiilor au o oportunitate remarcabilă de a accelera creșterea și dezvoltarea afacerilor lor. Cu un buget impresionant de 149 de milioane de euro și un cadru clar de eligibilitate, acest program stă la baza unei evoluții semnificative în industrie.

Prezentarea Generală a Programului Construct Plus 2024

Construct Plus 2024 se conturează ca un catalizator major în transformarea sectorului construcțiilor din România. Acest capitol își propune să ofere o imagine de ansamblu a programului, punctând scopul său și bugetul alocat pentru anul 2024.

Scopul Programului

Scopul principal al Construct Plus 2024 este de a stimula creșterea și inovația în industria construcțiilor prin:

 • Sprijinirea Investițiilor: Facilitarea accesului la finanțare pentru proiecte inovatoare și sustenabile.
 • Dezvoltare Durabilă: Încurajarea adoptării practicilor ecologice și tehnologiilor moderne.
 • Creșterea Competitivității: Amplificarea capacității competitive a întreprinderilor din sectorul construcțiilor.

Bugetul Alocat

Pentru anul 2024, bugetul total al programului este de 149 de milioane de euro, o sumă semnificativă care reflectă angajamentul guvernului față de dezvoltarea acestui sector vital.

Tabel Bugetar

AnBuget Alocat
2024149 milioane €

Declarația Ministerului

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului a emis următorul comentariu despre program:

„Construct Plus 2024 reprezintă un pas înainte strategic în revitalizarea infrastructurii naționale și susținerea inovației în domeniul construcțiilor. Este mai mult decât un program de finanțare – este un angajament pentru viitorul sustenabil al României.”

Îmi cer scuze pentru greșeala anterioară. Iată tabelul corect:

Numărul Estimat de Întreprinderi Beneficiare30
Cod CAENDescrierea Activității
1623Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
2223Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții
2312Prelucrarea și fasonarea sticlei plate
2331Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramică
2332Fabricarea cărămizilor, țiglelor și a altor produse pentru construcții, din argilă arsă
2342Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică
2351Fabricarea cimentului
2352Fabricarea varului și ipsosului
2361Fabricarea produselor din beton pentru construcții
2362Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții
2363Fabricarea betonului
2364Fabricarea mortarului
2369Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos
2370Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
2399Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.
2511Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
2512Fabricarea de uși și ferestre din metal
2732Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electronice

Acest tabel oferă o imagine clară a domeniilor de activitate eligibile pentru beneficiarii programului ConstructPlus 2024, precum și numărul estimat de întreprinderi care se pot califica pentru ajutorul de stat.

Beneficii și Condiții Specifice ale Programului Construct Plus 2024

Beneficiile Programului Construct Plus 2024

Construct Plus 2024 aduce o serie de beneficii semnificative pentru firmele din sectorul construcțiilor. Să le explorăm pe cele mai importante:

 1. Acces la Finanțare: O oportunitate esențială pentru dezvoltarea afacerilor.
 2. Stimularea Inovației: Încurajarea adoptării tehnologiilor noi și practicilor sustenabile.
 3. Cresterea Competitivității: Amplificarea potențialului întreprinderilor de a concura pe piețele naționale și internaționale.

Condiții de Eligibilitate Specifice

Pe lângă criteriile generale de eligibilitate, există condiții specifice care trebuie îndeplinite:

Tabel Condiții de Eligibilitate

CondițieDetalii
Investiții InițialeInvestiții într-o nouă activitate economică
Eficiența EconomicăViabilitate pe 3-5 ani post-finalizare
Indicatori Cantitativi și CalitativiRespectarea indicatorilor din Ghidul solicitantului
Domenii de Activitate EligibileConform anexei nr 1 a programului

Exemple de Calcul al Ajutorului de Stat

Pentru a vă oferi o perspectivă clară, iată două exemple concrete de calcul al ajutorului de stat:

 1. Pentru o Investiție de 4 Milioane Euro
  • Costuri Eligibile: 2,5 Milioane Euro
  • Ajutorul de Stat: 60% din costuri (1,5 Milioane Euro)
 2. Pentru o Investiție de 80 Milioane Euro
  • Costuri Eligibile: 65 Milioane Euro
  • Ajutorul de Stat: Calculat conform formulei specifice (aprox. 39 Milioane Euro)

Construct Plus 2024 reprezintă o punte solidă între viziunea antreprenorială și realizările concrete în domeniul construcțiilor. Aceste beneficii și condiții de eligibilitate sunt gândite pentru a asigura că fondurile sunt utilizate eficient, generând un impact maxim în sectorul construcțiilor.

Reglementări și Obligații în Construct Plus 2024

Reglementări Statutare

Construct Plus 2024 se bazează pe un set de reglementări statutare pentru a asigura transparența și eficiența. Acestea includ:

 • Ordonanța de Urgență nr. 68/2023: Stabilește cadrul legal general al programului.
 • Legislația Fiscală și Comercială: Reglementează aspectele financiare și operaționale ale programului.
 • Normele UE privind Ajutoarele de Stat: Asigură conformitatea cu reglementările europene.

Tabel de Reglementări

Document LegalRol
Ordonanța de Urgență nr. 68/2023Cadru legal al programului
Legislația Fiscală și ComercialăRegulamente financiare și operaționale
Normele UEConformitate cu reglementările europene

Obligații ale Beneficiarilor

Beneficiarii Construct Plus 2024 trebuie să îndeplinească anumite obligații, inclusiv:

 • Menținerea Investiției: Investiția trebuie menținută în regiunea beneficiară pentru o perioadă specificată.
 • Raportarea Modificărilor: Orice schimbare majoră trebuie raportată Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului.
 • Condiții de Investiție: Respectarea condițiilor specificate pentru activele corporale și necorporale.

Listă de Obligații

 • Menținerea investiției inițiale pentru o perioadă de minim 5 ani (întreprinderi mari) sau 3 ani (IMM-uri).
 • Notificarea oricăror schimbări majore, inclusiv relocări sau modificări ale structurii de capital.
 • Conformitatea cu toate condițiile de eligibilitate și utilizare a activelor corporale și necorporale.

De Retinut !

Participarea la Construct Plus 2024 presupune nu doar accesul la finanțare și sprijin, ci și respectarea unui cadru regulamentar bine definit și a unor obligații clare. Pentru companiile din sectorul construcțiilor, acest lucru înseamnă o oportunitate excelentă de a se dezvolta într-un mod structurat și sustenabil. Respectarea acestor reglementări și obligații este cheia pentru o colaborare de succes cu statul, deschizând drumul spre realizări impresionante în domeniu.

Intensitatea și Valoarea Ajutorului de Stat în Cadrul Construct Plus 2024

Detalii Financiare

Programul Construct Plus 2024 stabilește un mecanism clar pentru calculul ajutorului de stat. Acesta este esențial pentru a înțelege cât de mult sprijin financiar pot primi întreprinderile eligibile. Iată componentele principale:

 • Intensitatea Ajutorului: Procentul maxim de finanțare permis din costurile eligibile ale proiectului.
 • Valoarea Ajutorului: Suma totală pe care o poate primi o întreprindere, calculată pe baza costurilor eligibile și a intensității ajutorului.

Tabel de Intensitate și Valoare

ComponentăDescriere
Intensitatea AjutoruluiProcentul maxim din costurile eligibile
Valoarea AjutoruluiSuma totală de finanțare disponibilă

Exemple Specifice de Calcul

Pentru a ilustra modul de aplicare al acestor reguli, să examinăm două exemple:

 1. Exemplu pentru IMM-uri:
  • Costuri Eligibile: 2 Milioane EUR
  • Intensitatea Ajutorului: 70%
  • Calcul Ajutor: 2 Milioane EUR x 70% = 1,4 Milioane EUR
 2. Exemplu pentru Întreprinderi Mari:
  • Costuri Eligibile: 10 Milioane EUR
  • Intensitatea Ajutorului: 50%
  • Calcul Ajutor: 10 Milioane EUR x 50% = 5 Milioane EUR

Exemplificare Grafică

Tipul ÎntreprinderiiCosturi EligibileIntensitatea AjutoruluiAjutor Calculat
IMM-uri2 Milioane EUR70%1,4 Milioane EUR
Întreprinderi Mari10 Milioane EUR50%5 Milioane EUR

Important !

Înțelegerea modului de calcul al ajutorului de stat în cadrul ConstructPlus 2024 este vitală pentru orice întreprindere care dorește să acceseze acest fond. Acest mecanism asigură o distribuție echitabilă și transparentă a resurselor, facilitând astfel dezvoltarea sustenabilă a sectorului construcțiilor. Prin aplicarea corectă a acestor reguli de finanțare, companiile pot maximiza beneficiile programului, accelerând astfel creșterea și inovația în domeniul lor de activitate.

Procesul de Aplicare în ConstructPlus 2024

Pașii Aplicării

Participarea la ConstructPlus 2024 necesită un proces de aplicare bine structurat. Vom explora aici pașii specifici și documentația necesară.

Pași Cheie în Aplicare

 1. Pregătirea Documentației: Asigurați-vă că aveți toate documentele necesare.
 2. Completarea Cererii de Finanțare: Utilizați formularul oficial disponibil pe site-ul programului.
 3. Depunerea Dosarului: Trimiteți cererea de finanțare și toate documentele atașate în termenul stabilit.

Lista Documentelor Necesare

 • Cerere de finanțare completată
 • Documente contabile separate pentru activități eligibile
 • Certificat constatator
 • Plan de afaceri și plan de investiții

Tabel de Documente

DocumentScop
Cerere de FinanțareAplicare oficială
Documente ContabileEvidența activităților
Certificat ConstatatorVerificarea statutului juridic
Plan de AfaceriDetalii despre proiect

Obligații Specifice ale Beneficiarilor

Beneficiarii ConstructPlus 2024 trebuie să îndeplinească anumite obligații:

 • Menținerea Investiției: Asigurați-vă că investiția este păstrată conform termenilor acordului.
 • Raportarea Modificărilor: Orice schimbare majoră trebuie raportată imediat.

Lista Obligațiilor

 1. Menținerea investiției conform perioadei stabilite.
 2. Raportarea oricăror schimbări ale structurii de capital sau adresei.
 3. Conformitatea cu toate condițiile de eligibilitate.

Navigarea prin procesul de aplicare pentru ConstructPlus 2024 este un pas esențial pentru a beneficia de sprijinul acestui program. Înțelegerea clară a pașilor necesari și a documentației solicitate, precum și îndeplinirea obligațiilor post-acordare, sunt cruciale pentru succesul în cadrul programului.

Ghidul Aplicării pentru Programul ConstructPlus 2024

Pregătirea Aplicării

Accesarea fondurilor oferite de ConstructPlus 2024 începe cu o pregătire atentă. Iată un ghid pas cu pas pentru a naviga prin procesul de aplicare:

Pasul 1: Documentația Necesară

Pentru a începe, asigurați-vă că aveți la îndemână toate documentele necesare:

 1. Ghid FINAL
 2. MODEL_Declaratie pe propria raspundere
 3. Anexa-1_Cerere-de-acord-pentru-finantare
 4. Anexa-2_Plan-de-afaceri
 5. Anexa-2.1._Plan-de-investitii
 6. Anexa-3_Criterii-de-evaluare-pentru-stabilire-punctaj
 7. Anexa-4-_Criterii-de-departajare
 8. Anexa 5 și Anexa 6
 9. Template Proiectii financiare

Lista Verificare Documente

 • [ ] Ghid FINAL
 • [ ] Declarație pe propria răspundere
 • [ ] Cerere de acord pentru finanțare
 • [ ] Plan de afaceri și Plan de investiții
 • [ ] Criterii de evaluare și de departajare
 • [ ] Proiecții financiare

Pasul 2: Completarea și Depunerea Documentelor

După ce ați adunat toate documentele necesare:

 1. Completați Cererea de Acord: Utilizați modelul din Anexa-1.
 2. Elaborați Planul de Afaceri și Planul de Investiții: Folosiți Anexele 2 și 2.1.
 3. Pregătiți Proiecțiile Financiare: Conform Template-ului disponibil.
 4. Verificați Conformitatea cu Criteriile de Evaluare: Consultați Anexa 3 și 4.

Pasul 3: Depunerea Aplicației

 • Accesați site-ul oficial pentru mai multe informații: Link Aplicare ConstructPlus
 • Urmăriți instrucțiunile de pe site pentru a încărca și trimite documentele.

Concluzie: Oportunitatea Unică a Programului ConstructPlus 2024

Oportunitatea Extraordinară a ConstructPlus 2024

Programul ConstructPlus 2024 se profilează ca o rampă de lansare pentru antreprenorii români din domeniul construcțiilor. Este mai mult decât un simplu program de finanțare – reprezintă un impuls semnificativ pentru inovație, dezvoltare sustenabilă și creștere economică.

Aspecte de Subliniat

 • Inovație și Sustenabilitate: O șansă de a implementa tehnologii noi și practici ecologice.
 • Creșterea Competitivității: Deschide uși către piețe noi și consolidează poziția pe piața existentă.
 • Sprijin Financiar: Accesul la un buget considerabil pentru a susține proiecte ambițioase.

Apel la Acțiune pentru Antreprenori

Antreprenorii din sectorul construcțiilor sunt încurajați să profite de această oportunitate unică. ConstructPlus 2024 poate fi biletul dvs. către succesul în afaceri. Totuși, pentru a maximiza șansele de succes:

 • Consultare Profesionistă: Este recomandat să colaborați cu o companie de consultanță specializată în accesarea fondurilor europene. Acești experți pot ghida și simplifica procesul de aplicare.
 • Utilizarea Inteligenței Artificiale: Pentru întrebări suplimentare despre fonduri europene, nu ezitați să folosiți AI bot-ul disponibil pe pagina principală a website-ului nostru. Această tehnologie vă poate oferi răspunsuri rapide și precise.

Tabel de Acțiuni Recomandate

AcțiuneBeneficiu
Colaborarea cu Companii de ConsultanțăExpertiză în accesarea fondurilor
Utilizarea AI Bot-uluiAsistență rapidă și informată

Important !

ConstructPlus 2024 este nu doar o oportunitate, ci și un apel la acțiune pentru toți antreprenorii din domeniul construcțiilor din România. Prin combinarea expertizei, tehnologiei și a resurselor financiare, puteți transforma viziunile dvs. ambițioase în realități palpabile. Haideți să construim împreună viitorul – un viitor mai inovator, mai sustenabil și mai prosper pentru industria construcțiilor din România.

Împărtășește-ți dragostea
Andrei Pojoreanu
Andrei Pojoreanu

Consultant cu o experiență bogată în domeniul fondurilor europene din 2012, specializat în coordonarea proiectelor POCU și consultanță pentru autorități locale în infrastructură. Cariera mea, începută în jurnalism, îmi permite să comunic complexitățile fondurilor europene într-un mod accesibil și captivant. Recent, pasiunea mea se îndreaptă spre AI și SEO, explorând cum acestea pot revoluționa consultanța și eficientiza utilizarea fondurilor europene. Viziunea mea este să integrez această experiență vastă cu tehnologia emergentă pentru a modela viitorul consultanței în fonduri europene.

Articole: 172

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Stay informed and not overwhelmed, subscribe now!