Enter your email address below and subscribe to our newsletter

Diaspora poate sa depuna proiecte pt fonduri nerambursabile

Fonduri pentru Diaspora: Cum să aplici Prin Departamentul Românilor de Pretutindeni

Share your love

Diaspora poate sa depuna proiecte pt fonduri nerambursabile

Locuiesti in Diaspora si vrei sa acesezi fonduri nerambursabile , urmareste pasii

În 2024, Departamentul pentru Românii de Pretutindeni marchează un nou capitol în sprijinul acordat diasporei prin lansarea Ghidului de finanțare nerambursabilă. Acest ghid reprezintă o punte de legătură între România și românii de pretutindeni, subliniind angajamentul de a întări legăturile culturale, educaționale și sociale.

Scopul acestui demers este de a infuza resurse în proiecte ce au potențialul de a aduce o contribuție semnificativă în comunitățile românești de peste hotare, evidențiind importanța păstrării identității naționale în contextul global.

Cine Poate Aplica

Eligibilitatea pentru această finanțare se extinde către o gamă largă de organizații și indivizi, inclusiv:

 • Asociații și fundații
 • Unități de cult
 • ONG-uri
 • Persoane fizice autorizate
 • Entități publice sau private

Domenii de Finanțare

Educație

 • Scop: Păstrarea și afirmarea identității lingvistice, formarea noilor generații.
 • Exemple de proiecte: Ateliere de limbă și cultură, programe de schimb educațional.

Cultură

 • Scop: Dezvoltarea identității etnice, culturale și lingvistice.
 • Exemple de proiecte: Festivaluri culturale, expoziții de artă tradițională.

Societatea Civilă

 • Scop: Consolidarea mediului asociativ, solidaritatea comunităților de români.
 • Exemple de proiecte: Inițiative de voluntariat, campanii de conștientizare.

Mass-media

 • Scop: Promovarea României și a valorilor comunităților românești.
 • Exemple de proiecte: Platforme online de informare, emisiuni radio în limba română.

Spiritualitate și Tradiție

 • Scop: Păstrarea identității spirituale, respectarea libertății religioase.
 • Exemple de proiecte: Construirea sau restaurarea locașurilor de cult, organizarea de pelerinaje.

Comunitate

 • Scop: Înființarea de centre comunitare, sprijin pentru reintegrare.
 • Exemple de proiecte: Centre de informare și asistență, programe de învățare a limbii române.
DomeniuScopExemple de Proiecte
EducațiePăstrarea identității lingvisticeAteliere de limbă, programe de schimb
CulturăDezvoltarea identității culturaleFestivaluri, expoziții
Societatea CivilăConsolidarea mediului asociativInițiative de voluntariat, campanii
Mass-mediaPromovarea valorilor româneștiPlatforme online, emisiuni radio
SpiritualitatePăstrarea identității spiritualeConstruirea/restaurarea locașurilor de cult, pelerinaje
ComunitateSprijin pentru comunitățile de româniCentre de informare și asistență, programe de limbă română
Diaspora

Procesul de Aplicare

diaspora

Perioadele de Depunere și Criterii de Evaluare

Perioadele de depunere a cererilor sunt esențiale și sunt strict definite. Fiecare solicitant trebuie să își planifice aplicarea în conformitate cu aceste termene. Criteriile de evaluare se axează pe relevanța proiectului pentru diaspora, impactul așteptat, sustenabilitatea și capacitatea de implementare.

Documente Necesare

Pentru preeligibilitate și eligibilitate, solicitantii trebuie să pregătească o serie de documente, care pot include:

 • Dovada înregistrării entității;
 • Planul de proiect detaliat;
 • Bugetul proiectului.

Etapele Evaluării Proiectelor pentru diaspora

Evaluarea proiectelor se desfășoară în mai multe etape, începând cu verificarea preeligibilității și terminând cu evaluarea detaliată a propunerii de proiect. Fiecare etapă este crucială și necesită atenție deosebită din partea aplicanților.

EtapăDescriere
Verificarea PreeligibilitățiiAsigurarea că toate documentele necesare sunt complete și conforme.
Evaluarea TehnicăAnaliza detaliată a planului de proiect și a bugetului propus.
Decizia de FinanțareBazată pe scorurile obținute în urma evaluării tehnice.
Diaspora

Finanțarea și Implementarea Proiectelor

Proceduri pentru Semnarea Contractului de Finanțare pt Diaspora

Odată ce un proiect este aprobat, procedurile de semnare a contractului de finanțare sunt următorul pas crucial. Acest proces implică verificarea finală a documentației și acordul asupra termenilor și condițiilor de finanțare, cu accent pe responsabilitățile părților implicate.

Monitorizarea Implementării și Raportarea

Monitorizarea implementării proiectelor este esențială pentru a asigura că obiectivele sunt atinse eficient. Raportarea periodică permite atât finanțatorilor cât și beneficiarilor să evalueze progresul și să facă ajustări dacă este necesar.

IMPORTANT

În etapa de pre-eligibiliate a proiectelor de finanțare nerambursabilă, solicitanții vor depune următoarele documente, în funcție de specificul activităților cuprinse în proiectele depuse:

CategorieDocumente NecesareDescriere
Creare și dezvoltare site-uri/platforme online1. Dovada înregistrării domeniului <br> 2. Specificații tehnice și strategie de promovarePentru site-uri existente și noi, necesită dovada domeniului și planul de dezvoltare.
Înființare radiodifuzori1. Documente pentru înființare <br> 2. Descrierea programelorNecesită documentația legală și planul de emisie.
Execuție de lucrări1. Titlul de proprietate <br> 2. Autorizația de construire <br> 3. Declarație de neîngrădirePentru lucrări pe imobile, cu dovada proprietății și permisiunea de construcție.
Restaurare/întreținere spațiiDovada stării de degradareComplementar la execuția de lucrări, cu dovezi ale condiției imobilului.
Dotare spațiiDovada folosinței spațiuluiNecesită contract sau alte dovezi ale dreptului de folosință pe minim 2 ani.
Achiziție bunuri imobile1. Actul de proprietate <br> 2. Valoarea imobilului <br> 3. Declarație de neîngrădireIncluzând detalii despre tranzacție și statusul juridic al imobilului.
Diaspora

Avansuri și Decontări

Condițiile pentru Acordarea Avansurilor

Pentru a primi avansuri, solicitantii trebuie să îndeplinească anumite condiții, cum ar fi prezentarea unui plan detaliat de utilizare a fondurilor și a garanțiilor de buna execuție. Avansurile sunt esențiale pentru a asigura că proiectele încep în timp util, oferind diasporei resursele necesare pentru implementare.

Procedura de Decontare a Cheltuielilor pt Diaspora

Decontarea cheltuielilor se face pe baza documentelor justificative, respectând procedurile stabilite. Acest proces garantează transparența și corectitudinea utilizării fondurilor.

EtapăDescriere
Depunerea documentelorPrezentarea facturilor și a chitanțelor.
VerificareaAnaliza conformității cu bugetul aprobat.
RambursareaTransferul fondurilor către beneficiar.
Diaspora

Concluzii

Incurajarea diasporei să participe activ prin proiecte este vitală. Aceste inițiative susțin comunitățile românești și au un impact semnificativ asupra păstrării identității și culturii românești în străinătate. Prin finanțare, se creează un pod între România și cetățenii săi de pretutindeni, consolidând legăturile și valorile comune.

Împărtășește-ți dragostea
Andrei Pojoreanu
Andrei Pojoreanu

Consultant cu o experiență bogată în domeniul fondurilor europene din 2012, specializat în coordonarea proiectelor POCU și consultanță pentru autorități locale în infrastructură. Cariera mea, începută în jurnalism, îmi permite să comunic complexitățile fondurilor europene într-un mod accesibil și captivant. Recent, pasiunea mea se îndreaptă spre AI și SEO, explorând cum acestea pot revoluționa consultanța și eficientiza utilizarea fondurilor europene. Viziunea mea este să integrez această experiență vastă cu tehnologia emergentă pentru a modela viitorul consultanței în fonduri europene.

Articole: 172

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Stay informed and not overwhelmed, subscribe now!