Enter your email address below and subscribe to our newsletter

Femeia Antreprenor 2024

Accesează Femeia Antreprenor 2024: Oportunități de Finanțare pentru Antreprenoarele Visionare

Share your love

Femeia Antreprenor 2024

Femeia Antreprenor 2024 pregateste de acum docuemtentele sa obtii finatarea

Prezentare generală

În peisajul antreprenorial din România, programul Femeia Antreprenor 2024 marchează un nou capitol de sprijin și încurajare pentru antreprenoarele care își doresc să își extindă sau să își lanseze afacerile. Acest program nu este doar o sursă de finanțare, ci și o punte către o comunitate mai largă de femei ambițioase, gata să își transforme viziunea în realitate.

Prin obiectivele sale, Femeia Antreprenor 2024 urmărește să elimine barierele cu care se confruntă femeile în antreprenoriat și să faciliteze accesul la resursele necesare pentru dezvoltare și inovare. Impactul scontat depășește sfera economică, având potențialul de a inspira și mobiliza o nouă generație de femei antreprenor, înarmate cu idei revoluționare și soluții creative.

Angajamentul guvernamental

Guvernul României demonstrează un angajament ferm față de promovarea egalității de șanse în mediul de afaceri prin alocarea unui buget impresionant de 800.000.000 lei pentru perioada 2024-2027. Această sumă generoasă subliniază recunoașterea și aprecierea contribuției femeilor antreprenor la economia națională și la societate în ansamblu.

Bugetul alocat pentru Femeia Antreprenor 2024 are scopul de a finanța proiecte ambițioase, care să genereze creștere economică, inovație și locuri de muncă durabile. Este un semnal clar că guvernul își propune să creeze un mediu de afaceri inclusiv și diversificat, unde femeile sunt încurajate să excelleze.

Bugetul Programului Femeia Antreprenor 2024Suma Alocată
Buget total pentru 2024-2027800.000.000 lei
Alocare pentru anul 2024200.000.000 lei
Femeia Antreprenor 2024

Key Takeaways

 • Femeia Antreprenor 2024 reprezintă o inițiativă majoră pentru sprijinirea antreprenoarelor din România, oferindu-le acces la finanțare nerambursabilă și la o rețea de resurse valoroase.
 • Cu un buget total de 800.000.000 lei, programul subliniază angajamentul guvernului de a promova egalitatea de șanse în antreprenoriat și de a stimula creșterea economică prin inovare și diversificare.
 • Prin acest program, guvernul își exprimă speranța de a vedea mai multe femei la conducerea afacerilor de succes, contribuind nu doar la propria lor prosperitate, ci și la dezvoltarea comunităților locale și a economiei naționale în ansamblu.

II. Despre Programul Femeia Antreprenor 2024

Finanțare și buget

Programul Femeia Antreprenor 2024 reprezintă o inițiativă remarcabilă, care pune la dispoziția antreprenoarelor fonduri nerambursabile de până la 200.000 lei per firmă. Acest impuls financiar are ca scop principal susținerea și accelerarea dezvoltării afacerilor conduse de femei, oferindu-le oportunitatea de a-și atinge obiectivele ambițioase și de a contribui activ la economia națională.

Pentru anul 2024, bugetul alocat acestei scheme se ridică la impresionanta sumă de 200.000.000 lei, o dovadă a angajamentului ferm al guvernului de a sprijini inovația și antreprenoriatul feminin. Această investiție în viitorul economic al României este un pas crucial în direcția egalității de șanse în lumea afacerilor.

Detalii FinanciareValoare
Fonduri nerambursabile/firmăPână la 200.000 lei
Buget total 2024200.000.000 lei
Femeia Antreprenor 2024

Durata și obiective

Femeia Antreprenor 2024 este concepută să fie o schemă de ajutoare de minimis activă până la 31 decembrie 2027, cu un orizont temporal generos care să permită antreprenoarelor să planifice și să implementeze proiecte de amploare. Plățile în cadrul acestei scheme sunt prevăzute să se desfășoare până la 31 decembrie 2028, asigurând astfel un suport financiar sustenabil pe termen lung.

Obiectivele programului sunt clare și bine definite, având în vizor următoarele puncte cheie:

 • Stimularea antreprenoriatului feminin: Encurajarea femeilor să demareze și să dezvolte afaceri proprii.
 • Creșterea inovației: Sprijinirea implementării de soluții inovatoare și tehnologii noi în afacerile conduse de femei.
 • Dezvoltare sustenabilă: Promovarea dezvoltării afacerilor pe principii de sustenabilitate și responsabilitate socială.
 • Crearea de locuri de muncă: Obligația de a crea cel puțin două locuri de muncă pe perioadă nedeterminată, contribuind astfel la reducerea ratei șomajului și la creșterea calității vieții comunităților locale.

Prin atingerea acestor obiective, Femeia Antreprenor 2024 vizează nu doar consolidarea poziției femeilor în lumea afacerilor, ci și o transformare pozitivă și durabilă a economiei românești. Este un angajament pe termen lung față de egalitate, diversitate și inovare, elemente esențiale pentru o societate prosperă.

Femeia Antreprenor 2024 se profilează, așadar, ca o oportunitate unică pentru antreprenoarele din România, oferindu-le resursele necesare pentru a-și transforma viziunile antreprenoriale în realități de succes. Este un apel la acțiune pentru toate femeile care aspiră să fie motoarele schimbării în economia de mâine.

III. Condiții de Eligibilitate

Criterii pentru beneficiari

Accesul la fondurile Femeia Antreprenor 2024 este deschis societăților care îndeplinesc anumite condiții specifice, menite să asigure o distribuție echitabilă a resurselor și să stimuleze creșterea sustenabilă în mediul de afaceri feminin. Iată câteva dintre criteriile esențiale pentru eligibilitate:

 1. Unicitatea aplicantului: Persoanele care au calitatea de asociați sau acționari în mai multe societăți pot aplica în cadrul acestui program doar cu o singură societate, asigurând astfel o șansă egală pentru un număr cât mai mare de întreprinderi.
 2. Prezența pe teritoriul României: Societățile trebuie să fie înregistrate la Oficiul Registrului Comerțului, să aibă sediul social sau un punct de lucru și să își desfășoare activitatea în România, promovând dezvoltarea economică locală.
 3. Eligibilitatea codului CAEN: Solicitarea finanțării se face pe un singur cod CAEN Rev. 2, eligibil în cadrul programului și autorizat până la momentul emiterii acordului de plată de către AIMM. Aceasta condiție asigură că fondurile sunt direcționate către sectoare de activitate prioritare pentru economia națională.
 4. Proprietatea feminină: Cel puțin unul dintre asociați trebuie să fie femeie și să dețină cel puțin 50% din părțile sociale sau acțiunile societății în cazul IMM-urilor aplicante. Această condiție subliniază angajamentul programului de a sprijini antreprenoriatul feminin.
CriteriuDescriere
Unicitatea aplicantuluiAplicarea cu o singură societate pentru asociații/acționari multipli
LocalizareÎnregistrată și activă pe teritoriul României
Cod CAEN eligibilActivitate autorizată și eligibilă la momentul acordului de plată
Proprietate femininăMajoritatea acțiunilor deținute de femei
Femeia Antreprenor 2024

Noutăți în grila de punctaj

Programul Femeia Antreprenor 2024 introduce inovații semnificative în grila de punctaj, cu scopul de a oferi un avantaj suplimentar IMM-urilor și antreprenoarelor care demonstrează un angajament puternic față de principiile dezvoltării durabile și inovației. Printre aceste noutăți se numără:

 • Punctaj suplimentar pentru activitățile în incubatoare de afaceri: IMM-urile care își vor desfășura activitatea în cadrul unui incubator de afaceri recunoscut vor primi puncte în plus, stimulând astfel inovația și colaborarea între start-up-uri.
 • Menținerea locurilor de muncă: Firmele care mențin cele două noi locuri de muncă pentru o perioadă de cel puțin 30 de luni vor fi recompensate cu puncte suplimentare, promovând astfel angajamentul pe termen lung față de creșterea sustenabilă a forței de muncă.
 • Contribuția proprie la finanțare: Firmele care asigură un aport propriu mai mare la finanțarea proiectului lor vor beneficia de un punctaj suplimentar, încurajând astfel independența financiară și investiția personală în dezvoltarea afacerii.

Aceste modificări în grila de punctaj reflectă o orientare strategică a programului Femeia Antreprenor 2024 către susținerea unor proiect

IV. Beneficii și Alocări Financiare

Femeia Antreprenor 2024

Programul Femeia Antreprenor 2024 oferă un spectru larg de beneficii și alocări financiare menite să sprijine dezvoltarea și expansiunea afacerilor conduse de femei în România. O gamă variată de cheltuieli eligibile asigură că antreprenoarele pot accesa fondurile necesare pentru a-și îndeplini obiectivele de afaceri, în condiții care promovează creșterea durabilă și inovarea.

Alocări Financiare Detaliate

 • Alocația Financiară Nerambursabilă (AFN): Fiecare beneficiar poate accesa până la 200.000 lei, reprezentând maximum 95% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, inclusiv TVA pentru societățile neplătitoare. Aceasta permite acoperirea unei părți semnificative a costurilor necesare pentru implementarea și dezvoltarea proiectului.

Categorii Eligibile pentru Finanțare

CategorieDetalii
Echipamente tehnologiceInclusiv drone, echipamente de fitness, sisteme de economisire a energiei.
Spații de lucru și producțieAchiziționarea spațiilor de lucru, inclusiv corturi pentru evenimente și baloane presostatice.
Mijloace de transportDe la autoturisme la ambarcațiuni de agrement, cu restricții specifice.
Mobilier și aparatură biroticăInclusiv sisteme de protecție a valorilor umane și materiale.
Salarii și cheltuieli operaționaleSumă forfetară de până la 60.000 lei din valoarea cheltuielilor eligibile.
Digitalizare și ITSite-uri web, magazine online, echipamente IT și software necesar.
Dezvoltare antreprenorialăCursuri pentru dezvoltarea abilităților, în valoare de până la 5.000 lei/persoană.
ConsultanțăPână la 10.000 lei pentru servicii de consultanță pentru obținerea finanțării și implementarea proiectului.
Femeia Antreprenor 2024

Consultanță și Sprijin

Unul dintre aspectele cheie ale programului este sprijinul financiar acordat pentru servicii de consultanță, esențiale pentru elaborarea documentației necesare obținerii finanțării și pentru implementarea eficientă a proiectului. Suma maximă eligibilă pentru aceste servicii este de 10.000 lei, o oportunitate valoroasă pentru beneficiari de a accesa expertiză profesională fără a împovăra bugetul proiectului.

Furnizorii de servicii de consultanță eligibili în cadrul programului sunt restricționați la organizații care au dreptul legal de a desfășura activitate de consultanță, asigurând astfel calitatea și relevanța sprijinului oferit beneficiarilor.

V. Cheltuieli Eligibile și Investiții Sprijinite

Programul Femeia Antreprenor 2024 pune un accent deosebit pe diversificarea și modernizarea mediului de afaceri feminin din România, oferind suport financiar pentru o gamă largă de cheltuieli și investiții. Acesta reprezintă o oportunitate unică pentru antreprenoare de a-și aduce afacerile la un nou nivel de competitivitate și inovație.

Categorii de Cheltuieli Eligibile

Femeia Antreprenor 2024 acoperă o varietate de nevoi ale afacerilor, de la infrastructură până la tehnologie avansată și dezvoltare profesională. Iată cele mai importante categorii de cheltuieli eligibile:

 • Echipamente Tehnologice: Finanțare pentru achiziționarea de echipamente moderne necesare pentru eficientizarea proceselor de producție și servicii, inclusiv tehnologii eco-friendly și sisteme de economisire a energiei.
 • Spații de Lucru și Producție: Suport pentru achiziționarea sau închirierea spațiilor necesare desfășurării activității, precum birouri, hale de producție sau magazine.
 • Mijloace de Transport: Finanțare pentru achiziția de vehicule necesare activității, inclusiv pentru transportul de marfă sau servicii de mobilitate.
 • Mobilier și Aparatură Birotică: Achiziționarea de mobilier și echipamente IT pentru dotarea spațiilor de lucru, asigurând un mediu de lucru optim și productiv.
 • Digitalizare și Dezvoltare: Investiții în tehnologia informației, inclusiv dezvoltarea sau îmbunătățirea site-urilor web, magazine online, sisteme de gestiune a relațiilor cu clienții și alte soluții digitale.
 • Dezvoltare Antreprenorială: Sprijin pentru formarea profesională și dezvoltarea competențelor antreprenoriale, prin cursuri și training-uri specializate.
CategoriaDescriereAlocație Maximă
Echipamente TehnologiceInclusiv sisteme eco-friendly și de economisire a energieiConform bugetului proiectului
Spații de Lucru și ProducțieAchiziție sau închiriere spații pentru activitateEvaluară de către expert ANEVAR
Mijloace de TransportVehicule pentru transport marfă sau servicii de mobilitatePână la 50.000 lei/vehicul
Mobilier și Aparatură BiroticăMobilier și echipamente IT pentru spațiul de lucruConform necesităților proiectului
Digitalizare și DezvoltareSite-uri web, magazine online, CRM-uriConform proiectului
Dezvoltare AntreprenorialăCursuri și training-uri pentru competențe antreprenorialePână la 5.000 lei/persoană
Femeia Antreprenor 2024

Sprijin pentru Digitalizare și Dezvoltare

În era digitală, capacitatea unei afaceri de a se adapta și de a inova este esențială pentru succesul pe termen lung. Femeia Antreprenor 2024 recunoaște importanța transformării digitale și oferă sprijin substanțial pentru:

 • Crearea sau îmbunătățirea site-urilor web și magazinelor online, permitând afacerilor să ajungă la un public mai larg și să își diversifice canalele de vânzare.
 • Investiții în softuri și tehnologie IT, inclusiv în echipamente și infrastructură tehnologică, pentru a eficientiza operațiunile și a îmbunătăți experiența clienților.
 • Cursuri de dezvoltare a abilităților

VI. Impactul Așteptat și Studiu de Caz Ideal și Ipoteic

Femeia Antreprenor 2024 se prefigurează a fi un catalizator pentru dezvoltarea și creșterea afacerilor conduse de femei în România. Impactul așteptat al programului este vast, vizând stimularea inovației, creșterea competitivității și susținerea dezvoltării durabile. Vom explora acum cum o firmă ipotetică ar putea maximiza beneficiile acestui program, obținând un scor perfect de 100 de puncte.

Pasii către Succes

 1. Încadrarea într-un Incubator de Afaceri: Alegerea de a-și desfășura activitatea în cadrul unui incubator de afaceri recunoscut ar aduce firmei 15 puncte, datorită sprijinului și resurselor valoroase oferite de acest mediu propice inovației.
 2. Aport Propriu Substanțial: Investind un aport propriu de ≥ 15% din valoarea eligibilă a proiectului, firma ar obține 20 puncte, demonstrând angajamentul și încrederea în succesul proiectului său.
 3. Profitabilitate Demonstrată: Prezentarea unui profit net pentru anii 2021 și 2022 ar adăuga 15 puncte, subliniind stabilitatea financiară și sustenabilitatea afacerii.
 4. Menținerea Locurilor de Muncă: Angajamentul de a menține noile locuri de muncă pentru o perioadă de minim 30 de luni ar aduce un plus de 20 puncte, reflectând responsabilitatea socială și contribuția la comunitate.
 5. Investiția în Echipamente Tehnologice: Alocând peste 60% din cheltuielile eligibile pentru echipamente tehnologice, firma ar câștiga 15 puncte, evidențiind orientarea către eficiență și inovare.
 6. Formare în Competențe Digitale și Antreprenoriale: Demonstrarea faptului că cel puțin un asociat a urmat cursuri de competențe digitale și antreprenoriale ar adăuga 5 puncte pentru fiecare tip de curs, evidențiind angajamentul către dezvoltare continuă și adaptabilitate.
 7. Inovare: Înregistrarea la OSIM sau EUIPO a unui drept de proprietate industrială ar aduce 5 puncte suplimentare, punând în valoare componenta de inovare a proiectului.

Investiții și Cofinanțare

Pentru a maximiza șansele de succes și a obține punctajul maxim, firma ipotetică ar trebui să investească inteligent resursele financiare disponibile, concentrându-se pe:

 • Tehnologie avansată: Alocarea unei părți semnificative a bugetului pentru achiziția de echipamente tehnologice de ultimă generație.
 • Dezvoltare profesională: Investiții în formarea profesională a echipei, cu un accent pe competențele digitale și antreprenoriale.
 • Inovare: Încurajarea și susținerea inovației, inclusiv prin protejarea proprietății intelectuale.

În contextul în care programul Femeia Antreprenor 2024 atrage un număr mare de aplicanți performanți, cu scoruri maxime de 100 de puncte, procesul de departajare devine crucial pentru determinarea proiectelor ce vor beneficia de finanțare. Acest mecanism de departajare este conceput pentru a asigura o selecție echitabilă și transparentă a proiectelor, punând accent pe criterii bine definite care reflectă angajamentul și performanța firmelor aplicante.

Condiții de Departajare pentru Femeia Antreprenor 2024

La punctaje egale, ordinea de prioritizare a proiectelor se va stabili după următoarele criterii:

 1. Activitatea în Incubator de Afaceri: Punctajul obținut pentru activitatea desfășurată în cadrul unui incubator de afaceri va fi primul criteriu de departajare. Acesta evidențiază importanța mediului inovativ și de suport oferit de incubatoare pentru dezvoltarea afacerilor.
 2. Aportul Propriu: Următorul criteriu este punctajul aferent aportului propriu. Firmele care au demonstrat un angajament financiar mai mare în proiectele lor primesc o prioritate mai mare în procesul de selecție.
 3. Menținerea Locurilor de Muncă: Punctajul pentru menținerea locurilor de muncă subliniază angajamentul firmelor față de sustenabilitate și responsabilitate socială, fiind al treilea criteriu de departajare.
 4. Investiția în Echipamente Tehnologice: Prioritatea este acordată și firmelor care investesc semnificativ în tehnologie, evidențiind importanța inovației și modernizării în cadrul afacerilor.
 5. Cursurile de Competențe Digitale: Punctajul pentru cursurile de competențe digitale reflectă importanța adaptării la noile tehnologii și la economia digitală.
 6. Cursurile de Competențe Antreprenoriale: Punctajul obținut pentru formarea în competențe antreprenoriale subliniază dedicarea față de dezvoltarea profesională continuă.
 7. Componenta de Inovare a Proiectului: Inovația este, de asemenea, un criteriu important de departajare, punând în valoare proiectele care contribuie la avansul tehnologic și competitivitatea pe piață.
 8. Profitul Net și Cifra de Afaceri Nete pentru 2022: În cazul unor scoruri identice pe toate criteriile anterioare, se va lua în considerare valoarea exactă a profitului net și a cifrei de afaceri nete pentru anul fiscal 2022. Aceasta reflectă performanța economică recentă a fiecărei firme.

În situația în care și aceste valori sunt identice, data și ora înscrierii în program vor determina ordinea finală de selecție a proiectelor.

IMPORTANT

Pe baza experienței acumulate în urma ultimei sesiuni de depunere a proiectelor pentru diverse programe de finanțare, am observat că un aspect crucial în procesul de selecție și departajare este reprezentat de Activitatea în Incubator de Afaceri. Aceasta tendință subliniază importanța unui mediu propice inovației și dezvoltării, oferit de incubatoarele de afaceri, pentru succesul proiectelor aplicante. Prin urmare, recomandarea mea pentru firmele interesate de programul Femeia Antreprenor 2024 este de a începe demersurile pentru înscrierea într-un astfel de incubator cât mai curând posibil.

În plus, din experiențele anterioare, se pare că nivelul cofinanțării poate juca un rol decisiv în selecția finală. Deși este posibil ca pentru acest program procentul de cofinanțare necesar pentru a fi competitiv să nu atingă pragul extrem de 80% întâlnit în alte cazuri, este prudent să luăm în considerare posibilitatea ca o cofinanțare de 50% să constituie un avantaj considerabil. Aceasta ar putea fi cheia pentru a asigura nu doar eligibilitatea, dar și o poziție favorabilă în procesul de departajare.

Reflectând la situații precedente, unde departajarea s-a bazat pe nivelul de cofinanțare, devine evident că pregătirea și adaptabilitatea financiară sunt esențiale. Chiar dacă momentan nu putem anticipa cu exactitate cum se vor desfășura lucrurile, experiențele trecute ne oferă indicii valoroase despre cum să ne pregătim mai bine pentru această oportunitate.

În concluzie, pentru a maximiza șansele de succes în cadrul programului Femeia Antreprenor 2024, firmele ar trebui să ia în serios considerație înscrierea într-un incubator de afaceri și să evalueze posibilitatea unei cofinanțări semnificative. Aceste elemente, învățate din experiențele anterioare, pot face diferența între un proiect selectat pentru finanțare și unul care nu ajunge să fie finanțat.

VII. Procesul de Aplicare in cadrul Femeia Antreprenor 2024

Programul Femeia Antreprenor 2024 a fost conceput pentru a oferi antreprenoarelor oportunitatea de a accesa fonduri nerambursabile în mod eficient și transparent. Procesul de aplicare este structurat în mai multe etape, fiecare cu specificațiile sale, pentru a asigura o navigare ușoară și o participare de succes.

Pași și Proceduri

Procesul de aplicare la Femeia Antreprenor 2024 se desfășoară integral online, pe platforma dedicată, și include următorii pași:

 1. Crearea Profilului și Înscrierea:
  • Accesarea site-ului https://granturi.imm.gov.ro pentru crearea profilului, utilizatorului și parolei. Aceasta constituie prima etapă și este esențială pentru accesul la formularul de înscriere.
  • Completarea și transmiterea formularului electronic de înscriere (Anexa 1) reprezintă a doua etapă. Este crucial să urmăriți permanent contul creat și adresa de e-mail utilizată la înscriere pentru a fi la curent cu orice informații sau notificări.
 2. Monitorizarea și Comunicarea:
  • Verificarea permanentă a contului din aplicația informatică și a adresei de e-mail pentru respectarea termenelor procedurale de răspuns.
  • Toată corespondența se va efectua electronic, prin intermediul aplicației de înscriere și gestiune.
 3. Încărcarea și Transmiterea Documentelor:
  • După crearea contului, veți putea accesa, semna electronic, încărca și transmite documentația necesară, inclusiv formularul de înscriere.
  • Este obligatoriu utilizarea unei semnături electronice, achiziția acesteia fiind o cheltuială eligibilă în cadrul programului.

Sfaturi pentru o Aplicare de Succes

 • Pregătirea Documentației: Asigurați-vă că toate documentele sunt complete și clar lizibile înainte de încărcarea în sistem. Verificați lista de documente necesare pe site-ul programului și pregătiți-le în avans.
 • Acuratețea Informațiilor: Completați formularul de înscriere cu informații precise și actuale. Orice eroare sau omisiune poate afecta șansele de succes.
 • Monitorizarea Comunicării: Verificați regulat adresa de e-mail și contul de utilizator pentru orice comunicare oficială sau solicitare de clarificări.
 • Respectarea Termenelor: Fiți atenți la termenele limită pentru înscriere și pentru răspunsul la solicitările de clarificare.

VIII. Concluzii

Programul Femeia Antreprenor 2024 marchează un pas important în direcția sprijinirii și consolidării antreprenoriatului feminin în România. Cu un cadru bine structurat și un sprijin financiar substanțial, acesta oferă o platformă solidă pentru dezvoltarea și extinderea afacerilor conduse de femei.

Sumarul Programului

 • Alocarea Financiară Generoasă: Oferă până la 200.000 lei per beneficiar, acoperind o gamă largă de cheltuieli eligibile, de la echipamente tehnologice, spații de lucru și producție, până la dezvoltarea competențelor antreprenoriale și digitale.
 • Condiții de Eligibilitate Accesibile: Stabilește criterii clare și realizabile pentru aplicanți, încurajând astfel o participare largă din partea antreprenoarelor.
 • Proces de Aplicare Eficient: Cu etape bine definite și suport pentru aplicanți pe parcursul întregului proces, de la înregistrare până la implementare și raportare.

Apel la Acțiune

Femeia Antreprenor 2024 nu este doar o oportunitate de finanțare, ci și un angajament față de dezvoltarea durabilă și inovativă a sectorului antreprenorial feminin. Încurajăm toate antreprenoarele care visează să-și extindă sau să-și îmbunătățească afacerile să exploreze potențialul acestui program și să profite de sprijinul oferit.

 • Începeți Pregătirea: Evaluați-nevoile afacerii dvs. și aliniați-le cu cheltuielile eligibile oferite de program.
 • Planificați Cofinanțarea: Luați în considerare nivelul de cofinanțare pe care îl puteți angaja, ținând cont de experiențele anterioare și de sfaturile privind un pachet de cofinanțare competitiv.
 • Înscrieți-vă în Timp Util: Fiți proactivi și începeți procesul de aplicare cât mai curând posibil, urmărind cu atenție termenele și procedurile stabilite.
Împărtășește-ți dragostea
Andrei Pojoreanu
Andrei Pojoreanu

Consultant cu o experiență bogată în domeniul fondurilor europene din 2012, specializat în coordonarea proiectelor POCU și consultanță pentru autorități locale în infrastructură. Cariera mea, începută în jurnalism, îmi permite să comunic complexitățile fondurilor europene într-un mod accesibil și captivant. Recent, pasiunea mea se îndreaptă spre AI și SEO, explorând cum acestea pot revoluționa consultanța și eficientiza utilizarea fondurilor europene. Viziunea mea este să integrez această experiență vastă cu tehnologia emergentă pentru a modela viitorul consultanței în fonduri europene.

Articole: 172

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Stay informed and not overwhelmed, subscribe now!