Enter your email address below and subscribe to our newsletter

Grantul Tranziție Justă

Grantul Tranziție Justă 8 milioane de euro pe proiect !

Share your love

Grantul Tranziție Justă

Grantul „Tranziție Justă” reprezintă o inițiativă majoră pentru microîntreprinderi și IMM-uri, oferind oportunități financiare substanțiale în cadrul tranziției ecologice. Programul are ca scop principal susținerea tranziției de la industriile poluante la cele mai sustenabile și prietenoase cu mediul.

Sumarul Programului „Tranziție Justă”

 • Scop: Tranziția de la activități poluante la cele mai puțin poluante.
 • Țintă: Microîntreprinderi și IMM-uri din județele eligibile.

Buget și Finanțare

 • Buget Total: 775 de milioane de euro.
 • Finanțare per Proiect: Între 200.000 și 8 milioane de euro.
JudețBuget Alocat
Gorj184.898.599 €
Hunedoara131.969.559 €
Dolj136.673.075 €
Galați84.633.938 €
Prahova104.525.370 €
Mureș83.903.737 €
Grantul Tranziție Justă buget

Intervalul de Finanțare

 • Start Înscrieri: Marți, ora 11:00.
 • Platforma de Înscriere: MySMIS2021.

Prin acest grant, IMM-urile au șansa unică de a accelera tranziția către o economie verde, profitând de finanțarea generoasă oferită de Uniunea Europeană.

Contextul Programului Tranziție Justă

Grantul „Tranziție Justă” are ca obiectiv principal tranziția de la industriile poluante la activități economice mai puțin poluante, în linie cu obiectivele de dezvoltare durabilă ale Uniunii Europene.

Scopul Programului

 • Tranziția Ecologică: Promovarea unei economii verzi prin sprijinirea IMM-urilor în tranziția de la activități poluante la cele sustenabile.
 • Dezvoltarea Regională: Concentrarea pe regiuni care se confruntă cu provocări specifice în cadrul tranziției ecologice.

Județele Eligibile

 • Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova, Mureș: Fiecare cu un buget specific pentru granturi.
 • Valea Jiului: Beneficiază de Investiții Teritoriale Integrate (ITI) pentru dezvoltare durabilă.
JudețFocusul Tranziției
GorjDe la minerit la energii regenerabile
HunedoaraDiversificarea industriilor
DoljÎncurajarea inovației în sectorul energetic
GalațiTranziție în sectorul siderurgic
PrahovaModernizarea industriei petroliere
MureșDezvoltare durabilă în industria ușoară

Prin Grantul „Tranziție Justă”, regiunile selectate au șansa de a se transforma și de a crea un mediu economic mai verde și mai durabil.

Detalii despre Finanțare și Eligibilitate

Grantul „Tranziție Justă” oferă oportunități financiare considerabile pentru IMM-uri, cu un accent specific pe tranziția ecologică. În această secțiune, vom explora detaliile bugetelor alocate pentru fiecare județ și criteriile de eligibilitate pentru firme.

Bugetele Alocate pe Județ

Alocările bugetare sunt distribuite astfel:

JudețBuget Alocat (€)
Gorj184.898.599
Hunedoara131.969.559
Dolj136.673.075
Galați84.633.938
Prahova104.525.370
Mureș83.903.737
Grantul Tranziție Justă domenii

Criterii de Eligibilitate pentru Firme

Firmele interesate trebuie să îndeplinească următoarele criterii pentru a fi eligibile:

 1. Tipul de Entitate: Microîntreprinderi și IMM-uri.
 2. Localizare: Trebuie să fie situate în unul dintre județele eligibile menționate anterior.
 3. Conformitate: Respectarea regulilor UE privind ajutoarele de stat și ajutorul de minimis.

Ajutorul de Stat și Ajutorul de Minimis

Grantul include două tipuri de sprijin financiar:

 • Ajutor de Stat:
  • Finanțarea maximă variază în funcție de dimensiunea întreprinderii și județul de localizare.
  • Cofinanțarea proprie variază între 25% și 40% din cheltuielile eligibile.
 • Ajutor de Minimis:
  • Limitat la maximum 200.000 de euro.
  • Valorile eligibile ale componentei finanțabile prin ajutor de minimis nu pot depăși 10% din valoarea totală eligibilă a investiției.

Prin combinarea acestor detalii, Grantul „Tranziție Justă” creează un cadru favorabil pentru creșterea sustenabilă a IMM-urilor în sectoarele mai puțin poluante, stimulând astfel dezvoltarea economică regională.

Definirea Tranziției Ecologice din Perspectiva unei Companii

Grantul „Tranziție Justă” nu este doar un impuls financiar, ci și un catalizator pentru transformarea ecologică a companiilor. Pentru a înțelege mai bine contextul acestor fonduri, să explorăm ce înseamnă tranziția ecologică pentru o companie, folosind exemple fictive.

Ce Este Tranziția Ecologică pentru o Companie?

Tranziția ecologică implică adaptarea și transformarea proceselor, produselor și serviciilor unei companii pentru a reduce impactul asupra mediului și pentru a susține dezvoltarea durabilă.

Exemplu Fictiv: „EcoTech SRL”

 • Pre-Tranziție: Companie producătoare de plastic tradițional.
 • Post-Tranziție: Producție de bioplastic din surse regenerabile.
 • Schimbări Realizate:
  • Investiție în tehnologie pentru producția de bioplastic.
  • Parteneriate cu furnizori de materii prime sustenabile.
  • Reducerea amprentei de carbon prin optimizarea lanțului de aprovizionare.

Exemplu Fictiv: „GreenEnergy SA”

 • Pre-Tranziție: Companie care furnizează energie din surse fosile.
 • Post-Tranziție: Implementarea unor proiecte de energie solară și eoliană.
 • Schimbări Realizate:
  • Construirea de parcuri solare și eoliene.
  • Diversificarea portofoliului de energie regenerabilă.
  • Educația angajaților și a consumatorilor privind beneficiile energiei verzi.

Beneficiile Tranziției Ecologice

 • Reducerea Costurilor: Economisirea pe termen lung prin eficiență energetică și materii prime sustenabile.
 • Reputație Pozitivă: Construirea unei imagini ecologice în fața clienților și partenerilor.
 • Conformitate: Respectarea reglementărilor de mediu și evitarea potențialelor sancțiuni.

Prin exemplele „EcoTech SRL” și „GreenEnergy SA”, putem vedea cum Grantul „Tranziție Justă” poate fi un instrument vital pentru companii în calea lor către sustenabilitate și inovație.

Procesul de Aplicare și Selectare a Proiectelor

Aplicarea pentru Grantul „Tranziție Justă” implică un proces specific, desfășurat prin platforma MySMIS2021. În această secțiune, vom detalia pașii de înscriere și criteriile de evaluare a proiectelor.

Înscrierea Online prin MySMIS2021

 • Crearea Contului: Înregistrarea pe platforma MySMIS2021 este primul pas. Fiecare companie trebuie să își creeze un cont pentru a accesa formularele de aplicare.
 • Completarea Formularului: Formularul de aplicare trebuie completat cu toate informațiile relevante despre proiect și companie.
 • Încărcarea Documentelor: Toate documentele necesare, cum ar fi planul de afaceri și bugetul proiectului, trebuie încărcate în sistem.

Criteriile de Evaluare a Proiectelor

Evaluarea proiectelor se bazează pe mai multe criterii cheie:

 1. Relevanța Proiectului: Conformitatea cu obiectivele programului de tranziție ecologică.
 2. Impactul Economic și Social: Crearea de noi locuri de muncă și contribuția la dezvoltarea locală.
 3. Sustenabilitatea: Durabilitatea impactului proiectului pe termen lung.
 4. Inovativitatea: Gradul în care proiectul introduce soluții noi și eficiente.

Cerințele pentru Crearea de Locuri de Muncă

 • Număr Minim de Locuri de Muncă: Depinde de valoarea finanțării nerambursabile solicitate.
 • Calitatea Locurilor de Muncă: Angajări pe termen lung, cu accent pe competențe noi și sustenabile.
Finanțare Solicitată (€)Locuri de Muncă Minime
Până la 175.0001 loc de muncă
Peste 5.000.0001 loc de muncă/150.000 €

Prin îndeplinirea acestor criterii și cerințe, aplicanții pot crește șansele de succes în obținerea Grantului „Tranziție Justă”, contribuind astfel la o economie mai verde și mai durabilă.

Grantul Tranziție Justă impact social

Impactul Socio-Economic și Beneficii

Grantul „Tranziție Justă” nu este doar un impuls financiar, ci și un motor de schimbare socială și economică. Impactul acestui program asupra economiei locale și ocupării forței de muncă este semnificativ, iar beneficiile pentru comunități sunt diverse.

Impactul Economic

Grantul contribuie la:

 • Creșterea Ocupării Forței de Muncă: Generarea de noi locuri de muncă, în special în zonele afectate de declinul industriilor poluante.
 • Stimularea Inovației: Încurajarea IMM-urilor să adopte tehnologii și practici mai sustenabile.
 • Dezvoltarea Regională: Revitalizarea economică a județelor eligibile prin investiții în sectoare mai puțin poluante.

Exemple de Proiecte Potențiale

 1. Fabrica de Reciclare: Crearea unei fabrici de reciclare a deșeurilor în Dolj, care ar genera locuri de muncă și ar reduce poluarea.
 2. Parc Eolian: Dezvoltarea unui parc eolian în Hunedoara, stimulând economia locală și producția de energie regenerabilă.

Beneficiile pentru Comunități

 • Mediu mai Curat: Reducerea poluării și îmbunătățirea calității vieții.
 • Educație și Formare: Programe de formare profesională pentru lucrătorii din industriile în declin.
 • Creșterea Durabilității: Susținerea unui model economic care favorizează durabilitatea și protecția mediului.
ProiectBeneficiu Comunitar
Fabrica de ReciclareCrearea de locuri de muncă și reducerea deșeurilor
Parc EolianEnergia regenerabilă și noi oportunități economice

Prin Grantul „Tranziție Justă”, putem vedea o transformare pozitivă a economiilor locale, care devin nu doar mai verzi, dar și mai rezistente și inovative.

Ghidul Solicitantului și Resurse Utile

Pentru a naviga cu succes în lumea Grantului „Tranziție Justă”, este esențial să cunoaștem principalele puncte din ghidul solicitantului și să avem acces la resurse utile. Acest capitol oferă un rezumat concis și linkuri directe pentru informații suplimentare.

Rezumatul Ghidului Solicitantului

Principalele puncte de reținut sunt:

 • Elegibilitatea: Detalierea criteriilor pe care firmele trebuie să le îndeplinească pentru a aplica.
 • Procesul de Aplicare: Pașii necesari pentru completarea și trimiterea aplicației.
 • Criterii de Evaluare: Modul în care proiectele sunt evaluate și selecționate.
 • Obligații Post-Finanțare: Responsabilitățile și raportările necesare după primirea finanțării.

Resurse și Linkuri Utile

 • Ghidul Solicitantului pentru Dezvoltarea Întreprinderilor: Accesibil aici.
 • Instrucțiuni și Clarificări suplimentare: Disponibile aici.

Aceste resurse sunt esențiale pentru orice antreprenor sau firmă interesată de Grantul „Tranziție Justă”, oferind toate detaliile necesare pentru o aplicare reușită și gestionarea eficientă a fondurilor obținute.

Concluzii

Încheind parcursul nostru informativ despre Grantul „Tranziție Justă”, este crucial să subliniem importanța acestui program nu doar ca sursă de finanțare, ci ca un factor cheie în promovarea dezvoltării durabile și a unei tranziții ecologice eficiente.

Importanța Programului

 • Sustenabilitate: Contribuția la reducerea impactului negativ asupra mediului prin sprijinirea afacerilor mai puțin poluante.
 • Inovare Economică: Stimularea creșterii economico-sociale prin susținerea IMM-urilor inovatoare și durabile.
 • Transformare Regională: Impactul pozitiv asupra regiunilor eligibile, prin diversificarea economică și crearea de noi oportunități.

Îndemn pentru IMM-uri

Grantul „Tranziție Justă” este o oportunitate unică pentru IMM-uri să:

 • Inoveze: Adoptarea de tehnologii și practici ecologice pentru a rămâne competitivi.
 • Creeze Impact: Generarea de beneficii nu doar pentru companie, ci și pentru comunitate și mediu.
 • Acceseze Finanțare: Profitarea de finanțarea generoasă disponibilă pentru proiecte ambițioase și durabile.
Acțiune RecomandatăBeneficiu
Aplicarea pentru GrantAcces la fonduri substanțiale
Adoptarea SustenabilitățiiContribuție la un mediu mai curat
Inovare și DezvoltareCreștere economică durabilă

Grantul „Tranziție Justă” nu este doar un mecanism de finanțare, este un pas spre un viitor mai verde și mai prosper pentru IMM-uri și pentru societate în ansamblu. Este un apel la acțiune pentru toate companiile care vizează creșterea durabilă și responsabilă din punct de vedere ecologic.

Împărtășește-ți dragostea
Andrei Pojoreanu
Andrei Pojoreanu

Consultant cu o experiență bogată în domeniul fondurilor europene din 2012, specializat în coordonarea proiectelor POCU și consultanță pentru autorități locale în infrastructură. Cariera mea, începută în jurnalism, îmi permite să comunic complexitățile fondurilor europene într-un mod accesibil și captivant. Recent, pasiunea mea se îndreaptă spre AI și SEO, explorând cum acestea pot revoluționa consultanța și eficientiza utilizarea fondurilor europene. Viziunea mea este să integrez această experiență vastă cu tehnologia emergentă pentru a modela viitorul consultanței în fonduri europene.

Articole: 172

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Stay informed and not overwhelmed, subscribe now!