Enter your email address below and subscribe to our newsletter

afir dr 25 irigatii

400 Milioane pentru Irigații prin DR 25: Aplică Acum

Share your love

afir dr 25

Introducere AFIR DR 25

Descoperă o oportunitate revigorantă pentru modernizarea infrastructurii de irigații, deschisă pentru organizațiile utilizatoare de apă. Cu un fond generos de 400 de milioane disponibil, explorăm cine poate beneficia și cum să accesezi aceste resurse vitale.

Eligibilitate: Cine Poate Beneficia?

Beneficiari Eligibili:

 • Organizații ale Utilizatorilor de Apă pentru Irigații, conform legislației actuale.

Obligatoriu:

 • Dovada dreptului de utilizare a terenului/activului fizic pentru investiție, sau în cazul terenurilor de stat, prezentarea acordului administratorului.

Documentație Necesară:

Pentru a te asigura că ești pe lista celor eligibili, va trebui să pregătești următoarele documente:

 1. Documente ce atestă dreptul de proprietate sau de folosință.
 2. Acordul deținătorilor de teren implicati sau angajamentul de obținere a acestor acorduri.
 3. Adeverință ANIF sau de la alt administrator al infrastructurii principale care atestă racordarea la o sursă de apă funcțională.

Importanța Documentației:

DocumentRolul său în Aplicare
Document de proprietate/folosințăConfirmă dreptul asupra terenului
Acordul deținătorilor de terenAsigură suportul comunității locale
Adeverință ANIFVerifică racordarea la infrastructura de irigații

Aceste documente sunt vitale pentru a demonstra că proiectul tău este nu doar eligibil, ci și sustenabil și integrat corect în planurile regionale de dezvoltare a infrastructurii de irigații.

Cum Să Accesezi Aceste Resurse?

Pentru a naviga prin procesul de aplicare, urmează acești pași esențiali:

 1. Verifică eligibilitatea organizației tale și a proiectului propus.
 2. Colectează și pregătește documentația necesară, având grijă la detaliile fiecărui document.
 3. Aplică online, prin platforma oficială dedicată acestui program de finanțare.

Tipuri de Investiții și Cheltuieli Eligibile

Explorăm cum pot fi direcționate fondurile generoase pentru a revigora și moderniza infrastructura de irigații. Fiecare cent investit contează, așadar să ne asigurăm că știm ce este pe masă și cum să folosim aceste resurse eficient.

Investiții în Active Corporale

Acestea sunt coloana vertebrală a proiectului tău, incluzând:

 • Modernizarea infrastructurii de irigații: vitală pentru eficientizarea utilizării apei.
 • Stații de punere sub presiune: crescând eficiența și reducând pierderile.
 • Sisteme de contorizare a apei: esențiale pentru monitorizarea consumului.
 • Utilizarea apei recuperate: conform legislației UE și naționale, o mișcare inteligentă spre sustenabilitate.

Investiții în Active Necorporale

Nu sunt doar echipamentele și lucrările fizice cele care contează. Investițiile în planificare, software sau consultanță sunt la fel de cruciale:

 • Costuri generale legate de construcție: baza oricărui proiect solid.
 • Onorariile pentru consultanță: obținerea celor mai bune sfaturi.
 • Obținerea avizelor și autorizațiilor: fără ele, proiectul nu poate avansa.
 • Software, brevete: inovația și protecția ei sunt esențiale.

Cheltuieli Neeligibile

Nu toate cheltuielile vor fi acoperite, deci este crucial să știi ce stă pe dinafară. Iată un rezumat al celor mai comune cheltuieli neeligibile:

Tipul CheltuieliiMotivul Excluderii
Achiziția de terenuriNu contribuie direct la eficiența proiectului
Cheltuielile de operare curenteNu sunt investiții în infrastructură
Taxe și impoziteExterne proiectului de investiții

Cum Să Te Asiguri Că Cheltuielile Tale Sunt Eligibile?

 1. Consultați ghidul oficial al programului pentru o listă detaliată a cheltuielilor eligibile.
 2. Planificați cu atenție bugetul proiectului, asigurându-vă că fiecare leu investit îndeplinește criteriile de eligibilitate.
 3. Solicitați clarificări, dacă aveți îndoieli, de la autoritățile care administrează fondurile.

Procesul de Aplicare

Navigând prin procesul de aplicare poate părea complicat, dar cu pașii potriviți și documentația adecvată, drumul către accesarea fondurilor devine mai clar. Să aruncăm o privire detaliată la cum să transformi planul tău într-o aplicare de succes.

Pregătirea Documentației

Primul pas este esențial și necesită atenție și rigurozitate:

 1. Verificați eligibilitatea: Asigurați-vă că organizația și proiectul îndeplinesc toate criteriile.
 2. Colectați documentele necesare: Acesta include toate documentele menționate anterior, precum și orice alte cerințe specifice programului.
 3. Pregătiți planul de proiect: Un plan bine structurat, care detaliază obiectivele, bugetul și impactul așteptat.

Depunerea Cererii

Odată ce ai toate documentele și planul pregătit, urmează pasul crucial: depunerea.

 1. Accesați platforma de aplicare: Majoritatea programelor oferă acum posibilitatea de a aplica online, facilitând procesul.
 2. Completați formularul de aplicare: Asigurați-vă că toate informațiile sunt complete și corecte.
 3. Atașați documentația necesară: Încărcați toate documentele pregătite în format electronic, conform indicațiilor din platformă.

Ce Urmează După Aplicare?

EtapaDescriere
Evaluarea AplicațieiAplicația ta va fi evaluată de către un comitet pentru a asigura conformitatea cu criteriile programului.
Notificarea RezultatuluiVei fi notificat(ă) despre rezultatul evaluării, fie că este vorba de acceptare, fie de necesitatea unor clarificări sau ajustări.
Semnarea ContractuluiDacă aplicația este acceptată, urmează semnarea contractului de finanțare, care detaliază obligațiile părților și condițiile de derulare a proiectului.

Sfaturi Pentru o Aplicare de Succes

 • Revizuiți detaliile: Asigurați-vă că toate informațiile furnizate sunt actuale și corecte.
 • Claritate și concizie: Prezentați clar obiectivele și impactul proiectului, evitând informațiile redundante.
 • Respectați termenele: Fiecare program are termene stricte care trebuie respectate pentru a nu pierde oportunitatea de finanțare.

Exemplu Ipotezitic și Principii de Selecție a Proiectelor

Să ne imaginăm un scenariu ipotezitic pentru a înțelege cum se aplică modelul de calcul al valorii eligibile a echipamentelor de irigat și cum arată solicitantul ideal pe baza principiilor și criteriilor de selecție ale proiectului.

Modelul de Calcul al Valorii Eligibile

Pentru a ilustra clar, să presupunem următoarele valori pentru proiectul nostru ipotetic:

 • A (valoarea proiectului fără echipamente de irigat): 1.000.000 euro
 • B (valoarea echipamentelor de irigat): A x 30% = 300.000 euro
 • C (valoarea totală eligibilă a proiectului): A + B = 1.300.000 euro

Această abordare demonstrează că, indiferent de dimensiunea proiectului, valoarea echipamentelor de irigat nu trebuie să depășească 30% din valoarea totală eligibilă a proiectului fără echipamentele de irigat.

Principiile și Criteriile de Selecție a Proiectelor

Pentru a asigura că proiectul nostru ipotezitic este nu doar eligibil, ci și competitiv, trebuie să înțelegem cum se aplică punctajul propus:

Principiu/CriteriuDetaliuPunctaj Maxim
Suprafața modernizată< 300 ha = 0 puncte
= 300 ha = 15 puncte
≥ 1.300 ha = 25 puncte
25 puncte
Suprafața deservită de elementele principaleInvestiții în stația/stațiile de pompare = 5 puncte
Investiții în conductele principale/secundare = 5 puncte
10 puncte
Suprafața care a beneficiat de finanțare anterioarăFără finanțare anterioară = 25 puncte
Finanțare anterioară și modernizare completă prin proiect = 10 puncte
25 puncte
Complementaritatea cu infrastructura modernizată în amonteInfrastructura din amonte modernizată/alimentare directă = 10 puncte10 puncte
Potențialul irigabil în care se realizează investițiaZonă cu potențial irigabil ridicat = 10 puncte10 puncte
Economia de apă propusă> 20% = 20 puncte
> 15 – ≤ 20% = 10 puncte
> 8 – ≤ 15% = 5 puncte
20 puncte

Total punctaj maxim: 100 puncte

Cum Ar Trebui Să Arate Solicitantul Ideal?

Pentru a maximiza șansele de succes, proiectul nostru ipotezitic ar trebui să:

 • Modernizeze o suprafață cât mai mare, ideal peste 1.300 ha, pentru a atinge punctajul maxim de 25 de puncte.
 • Include investiții atât în stațiile de pompare, cât și în conductele principale/secundare, pentru a obține toate punctele aferente.
 • Demonstreze că infrastructura vizată nu a beneficiat anterior de finanțare sau că finanțarea anterioară va fi completată integral prin acest proiect.
 • Se alinieze cu infrastructura de irigații modernizată în amonte sau să beneficieze de alimentare directă pentru a câștiga punctajul complet pentru complementaritate.
 • Fie implementat într-o zonă cu un potențial irigabil ridicat pentru a obține maximul de puncte.
 • Propună o economie de apă de peste 20%, asigurându-se că proiectul este nu doar eficient din punct de vedere al resurselor, ci și competitiv din perspectiva punctajului.

Prin urmarea acestor principii și criterii, proiectul nostru ipotezitic nu doar că ar fi eligibil pentru finanțare, dar ar sta și în topul listei pentru selecție, demonstrând un angajament puternic către modernizare, eficiență și sustenabilitate.

Concluzie

Încheind, procesul de accesare a fondurilor pentru modernizarea infrastructurii de irigații este o oportunitate extraordinară pentru organizațiile utilizatoare de apă să își îmbunătățească eficiența și să contribuie la sustenabilitatea resurselor de apă. Prin înțelegerea clară a criteriilor de eligibilitate, a procesului de aplicare și a principiilor de selecție a proiectelor, solicitanții pot naviga cu succes prin provocările birocratice și pot maximiza șansele de a obține finanțarea necesară.

Modelul ipotetic discutat subliniază importanța pregătirii atente a documentației și a elaborării unui proiect care nu numai că îndeplinește criteriile de eligibilitate, dar și se distinge prin impactul său pozitiv asupra economiei de apă și complementaritatea cu infrastructura existentă. Prin urmărirea unui punctaj cât mai apropiat de maximul posibil, solicitanții pot demonstra angajamentul lor față de principiile dezvoltării durabile și eficienței resurselor, aspecte esențiale în contextul schimbărilor climatice și al necesității de a conserva resursele naturale.

Împărtășește-ți dragostea
Andrei Pojoreanu
Andrei Pojoreanu

Consultant cu o experiență bogată în domeniul fondurilor europene din 2012, specializat în coordonarea proiectelor POCU și consultanță pentru autorități locale în infrastructură. Cariera mea, începută în jurnalism, îmi permite să comunic complexitățile fondurilor europene într-un mod accesibil și captivant. Recent, pasiunea mea se îndreaptă spre AI și SEO, explorând cum acestea pot revoluționa consultanța și eficientiza utilizarea fondurilor europene. Viziunea mea este să integrez această experiență vastă cu tehnologia emergentă pentru a modela viitorul consultanței în fonduri europene.

Articole: 172

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Stay informed and not overwhelmed, subscribe now!