Enter your email address below and subscribe to our newsletter

digitalizare programul Editura

Ai o editura si vrei 50.000 Euro prin Programul de Digitalizare? urmareste pasii

Share your love

Editura

Digitalizare CAEN 5811-Editura

Într-o lume în care fiecare pixel contează mai mult decât o mie de cuvinte, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a răspuns apelului digitalizării cu o inițiativă care îmbină tradiția cu inovația. Această inițiativă, menită să pună editura românească pe harta digitală globală, deschide porțile spre o nouă eră pentru microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM-uri) active în domeniul editării cărților.

Scopul și Importanța Digitalizării

Digitalizarea nu este doar o opțiune; este o necesitate în această eră a informației accelerate. Pentru IMM-urile din sectorul editurilor de carte, digitalizarea reprezintă cheia spre:

 • Extinderea pieței: Ajungând la cititori din colțuri îndepărtate ale lumii, fără constrângerile distribuției fizice.
 • Inovație în accesul la cultură: Crearea și distribuirea de e-book-uri și audiobook-uri înlesnește accesul la cultură pentru toate categoriile de public, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități.

Contextul Digitalizării în România

Situația Actuală

IndicatorSituație
Vânzări de cărți tipăriteStagnare datorită limitărilor fizice și logistice
Cărți digitaleCreștere modestă, cu un potențial neexploatat
Audiobook-uriPopularitate în creștere, dar încă insuficient promovate
Editura

Nevoia de Adaptare

 1. Adaptarea la comportamentul consumatorilor: Cititorii de astăzi preferă formatele digitale, accesibile oricând și oriunde.
 2. Utilizarea tehnologiei pentru competitivitate: Editurile care adoptă tehnologii digitale inovatoare își pot mări semnificativ audiența și veniturile.
 3. Sustenabilitate: Digitalizarea reduce costurile de producție și impactul asupra mediului, prin diminuarea necesarului de hârtie.

În concluzie, inițiativa MIPE de a finanța digitalizarea în sectorul editurii de carte nu este doar oportunitatea de a răspunde cererii actuale, ci și de a construi un viitor în care cultura și cunoașterea sunt mai accesibile. În acest peisaj în continuă schimbare, editurile din România sunt invitate să se alăture mișcării digitale, să inoveze și să își extindă orizonturile, explorând noi modalități de a ajunge la cititori. Este un moment crucial pentru a îmbrățișa digitalizarea, a îmbogăți patrimoniul cultural și a deschide un nou capitol în istoria literaturii române.

Despre Programul de Digitalizare

În contextul unei lumi dinamic digitalizate, Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (PoCIDIF) 2021-2027 apare ca o veritabilă punte între tradiție și viitor pentru sectorul editurilor de carte. Acest program ambițios, gândit și desfășurat sub egida Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), își propune să transforme radical modul în care conținutul literar este creat, distribuit și consumat în România.

Obiectivele Programului

Scopurile principale ale programului sunt, fără îndoială, îndrăznețe și reflectă nevoile actuale ale pieței:

 • Dezvoltarea capacității de producție a e-book-urilor și audiobook-urilor, cu un accent deosebit pe lucrările autorilor români.
 • Promovarea lecturii în rândul noilor generații prin metode inovatoare: vloguri, challenge-uri online și maratoane de lectură, toate acestea având scopul de a atrage și de a mobiliza noi audiențe.

Beneficiile Finanțării

Odată cu lansarea acestui program, un buget generos a fost alocat pentru a sprijini editurile din toate regiunile României. Fondurile disponibile se ridică la impresionanta sumă de 1,5 milioane EUR, distribuite astfel:

RegiuneAlocare Bugetară
București-Ilfov335.023,36 EUR
Restul României1.164.976,64 EUR
Editura

Această distribuție bugetară reflectă dorința de a oferi o șansă egală tuturor editurilor, indiferent de locația lor geografică.

Activități Eligibile

Pentru a beneficia de aceste granturi, editurile trebuie să îndeplinească anumite criterii de eligibilitate și să propună proiecte ce se încadrează într-o serie de activități predefinite:

 1. Digitalizarea: Achiziționarea de echipamente TIC și servicii de digitalizare pentru producția de e-book-uri și audiobook-uri.
 2. Promovarea: Inițiative creative pentru promovarea lecturii, inclusiv prin vloguri, challenge-uri online și evenimente.
 3. Accesibilizare: Asigurarea accesului la conținutul literar pentru persoanele cu dizabilități, un pas crucial către o societate mai incluzivă.

Prin aceste măsuri, editura modernă devine nu doar un furnizor de conținut cultural, ci și un inovator în domeniul tehnologic, un promotor al lecturii în rândul tinerilor și un pionier în lupta pentru accesibilitate. Programul PoCIDIF deschide astfel noi orizonturi pentru editurile românești, invitându-le să ia parte la o revoluție digitală care promite să redefinească peisajul literar din țara noastră.

Condiții de Eligibilitate Editura

Pentru ca o editură să poată naviga cu succes pe valurile generoase ale finanțării oferite de Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (PoCIDIF), trebuie să îndeplinească un set de criterii de eligibilitate bine definite. Aceste criterii sunt concepute nu doar pentru a asigura o distribuire echitabilă a fondurilor, ci și pentru a garanta că investiția va avea un impact semnificativ în digitalizarea sectorului editurilor de carte din România.

Criterii Specifice pentru Editura

Editurile interesate să participe la acest program trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • Codul CAEN 5811: Acesta reprezintă activitățile de editare a cărților, indicând domeniul specific de activitate al întreprinderii.
 • Înregistrarea în „Catalogul Editurilor din România”: Este o condiție care confirmă recunoașterea oficială a editurii de către Biblioteca Națională a României, asigurându-se astfel că editura contribuie la patrimoniul cultural literar al țării.
 • Criterii specifice IMM-urilor: Conform definiției europene, întreprinderea trebuie să aibă mai puțin de 249 de salariați și o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro sau active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 43 milioane euro.

Activități Eligibile la Finanțare

Pentru a fi eligibile pentru finanțare, proiectele propuse de edituri trebuie să includă activități care contribuie direct la obiectivele programului PoCIDIF:

 1. Achiziționarea de echipamente TIC necesare pentru producția și distribuția de e-book-uri și audiobook-uri.
 2. Servicii de digitalizare care să faciliteze transformarea operelor literare în format digital.
 3. Inițiative de promovare a lecturii prin mijloace digitale, cum ar fi vlogurile, challenge-urile online și maratoanele de lectură.
 4. Accesibilizarea conținutului pentru persoanele cu dizabilități, asigurând astfel că nimeni nu este lăsat în urmă în era digitală.

Procesul de Aplicare Editura

În cursa pentru digitalizare, editurile din România au acum la dispoziție un aliat de nădejde: sistemul MySMIS2021. Acest portal digital reprezintă poarta de intrare în procesul de aplicare pentru fondurile generoase oferite de Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (PoCIDIF).

Înscrierea în Sistemul MySMIS2021

Pentru a naviga cu succes prin acest proces, editurile trebuie să urmeze câțiva pași esențiali:

 1. Înregistrarea entității: Editura trebuie să se asigure că este înregistrată în sistem, completând toate informațiile necesare.
 2. Completarea aplicației: Formularul de aplicare trebuie completat cu atenție, detaliind proiectul și modul în care acesta se aliniază obiectivelor PoCIDIF.
 3. Încărcarea documentației: Toate documentele justificative, inclusiv planul de afaceri și bugetul detaliat, trebuie atașate în sistem.

Criterii de Selecție și Evaluare

Proiectele vor fi evaluate în funcție de mai multe criterii:

 • Contribuția la obiectivele specifice: Importanța proiectului în atingerea scopurilor programului.
 • Calitatea proiectului: Inovația, sustenabilitatea și fezabilitatea acestuia.
 • Capacitatea operațională și financiară: Abilitatea editurii de a implementa și gestiona proiectul.
 • Contribuția la temele orizontale: Impactul asupra incluziunii sociale și a accesibilității.

Impactul Așteptat

Anticipăm că acest val de digitalizare va aduce o serie de beneficii palpabile:

 • Creșterea volumului de carte realizat în format electronic: Oportunități noi pentru autori și acces mai larg pentru cititori.
 • Mobilizarea de noi audiențe: Atingerea unui public mai divers prin canale digitale inovatoare.

Exemple de Succes

Editurile care au îmbrățișat digitalizarea raportează deja schimbări pozitive:

 • Extinderea pieței: Acces la cititori internaționali prin e-book-uri și audiobook-uri.
 • Creșterea interacțiunii cu publicul: Campanii de promovare online care au rezultat în angajament sporit.

Concluzii

Adaptarea la digital nu este doar o necesitate, ci și o oportunitate extraordinară pentru editurile de carte din România. În fața provocărilor, digitalizarea oferă soluții inovatoare și deschide porți către noi piețe și audiențe.

Apel la acțiune: Este momentul ca IMM-urile din sectorul editorial să profite de această oportunitate unică, să se înscrie în MySMIS2021 și să devină pionieri ai transformării digitale în cultura scrisă. Nu doar că vor supraviețui în peisajul digital în schimbare, dar vor și prospera, scriind următorul capitol în istoria literaturii române.

Împărtășește-ți dragostea
Andrei Pojoreanu
Andrei Pojoreanu

Consultant cu o experiență bogată în domeniul fondurilor europene din 2012, specializat în coordonarea proiectelor POCU și consultanță pentru autorități locale în infrastructură. Cariera mea, începută în jurnalism, îmi permite să comunic complexitățile fondurilor europene într-un mod accesibil și captivant. Recent, pasiunea mea se îndreaptă spre AI și SEO, explorând cum acestea pot revoluționa consultanța și eficientiza utilizarea fondurilor europene. Viziunea mea este să integrez această experiență vastă cu tehnologia emergentă pentru a modela viitorul consultanței în fonduri europene.

Articole: 203

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Stay informed and not overwhelmed, subscribe now!