Enter your email address below and subscribe to our newsletter

cod caen 1310

Cod CAEN 1310 Pregatirea fibrelor si filarea fibrelor textile

Posibilitatea de a Accesa Fonduri Europene Cod CAEN 1310 – Da

Cod CAEN 1310 Pregatirea fibrelor si filarea fibrelor textile

Cod CAEN textile

Aceasta clasa include operatiunile de pregatire a fibrelor si filarea fibrelor textile. Aceasta se poate realiza din diverse materii prime ca: matasea, lâna, alte fire vegetale sau artificiale, hârtie sau sticla

Aceasta clasa include:

 • operatiuni de pregatire a fibrelor textile:
 • bobinarea si spalarea matasii naturale
 • degresarea, carbonizarea si vopsirea lânii
 • cardarea si pieptanarea tuturor tipurilor de fibre (animale, vegetale si artificiale)
 • filarea si fabricarea firelor sau fibrelor pentru tesut sau cusut, pentru comert sau pentru prelucrarea ulterioara
 • melitarea inului
 • texturarea, rasucirea si înmuierea firelor sintetice sau artificiale

Aceasta clasa include de asemenea:

 • fabricarea firelor din celofibra

Codul CAEN 1310 exclude:

 • operatiuni pregatitoare efectuate în combinatie cu activitati agricole, vezi diviziunea CAEN 01
 • topirea plantelor purtatoare de fibre textile (iuta, in, cocos etc.), vezi CAEN 0116 egrenarea bumbacului, vezi CAEN 0163
 • fabricarea fibrelor si a cablurilor sintetice si artificiale, fabricarea firelor monofilament (inclusiv firele cu rezistenta mare si firele pentru covoare) din fibre sintetice sau artificiale, vezi CAEN 2060
 • fabricarea fibrelor de sticla, vezi CAEN 2314

Posibilitatea Accesării Fondurilor Europene

Accesarea fondurilor europene pentru companiile care operează sub Codul CAEN 1310 – Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile este cu siguranță posibilă și poate sprijini diverse activități, inclusiv actualizarea tehnologiei, construcția de noi hale de producție sau extinderea capacităților existente. Fondurile europene pot oferi oportunități valoroase pentru dezvoltarea și modernizarea sectorului textil, încurajând inovația și competitivitatea.

Printre opțiunile de finanțare care pot fi relevante pentru acest domeniu se numără:

 1. Programe regionale de dezvoltare: Aceste programe sunt concepute pentru a sprijini dezvoltarea economică în regiuni specifice și pot oferi finanțare pentru modernizarea echipamentelor, îmbunătățirea eficienței energetice sau extinderea infrastructurii de producție. În România, acestea ar putea fi accesate prin Programul Operațional Regional (POR), care se concentrează pe stimularea creșterii economice în diverse regiuni.

 2. Programul „Femeia Antreprenor”: Este o inițiativă menită să sprijine antreprenoriatul feminin, inclusiv în sectorul textil. Acest program poate oferi finanțare și suport pentru femeile care doresc să înceapă o afacere nouă în acest sector sau să își extindă afacerile existente.

 3. Programe pentru startup-uri: Există diverse programe naționale și europene care vizează sprijinirea startup-urilor inovatoare, inclusiv în industria textilă. Acestea pot include finanțare pentru cercetare și dezvoltare, prototipare, marketing și acces pe noi piețe.

Pentru a accesa fondurile europene, este esențial ca companiile să fie bine informate cu privire la criteriile de eligibilitate, procedurile de aplicare și termenele limită specifice fiecărui program de finanțare. De asemenea, este recomandabil să se elaboreze planuri de afaceri solide și propuneri de proiecte care să sublinieze inovația, sustenabilitatea și impactul economic și social al inițiativei.

Colaborarea cu consultanți specializați în accesarea fondurilor europene poate oferi un avantaj semnificativ, asigurând că aplicațiile sunt bine pregătite și că proiectele propuse corespund obiectivelor și cerințelor programelor de finanțare.

Numar firme COD CAEN 1310
+
Salariați COD CAEN 1310
+
Total cifră de afaceri COD CAEN 1310
0 Miliarde+
top firme productie textile Cod CAEN 1310 Pregatirea fibrelor si filarea fibrelor textile
top orase la productie textila Cod CAEN 1310 Pregatirea fibrelor si filarea fibrelor textile

PLAN DE AFACERI MODEL Cod CAEN 1310

 1. Sumar Executiv

 • Descrierea afacerii: Scurtă prezentare a companiei, inclusiv misiunea și viziunea.
 • Produsele și serviciile oferite: Descrierea principalelor servicii .
 • Obiectivele afacerii: Obiective pe termen scurt și lung.
 • Propunerea de valoare: Ce diferențiază compania pe piață.

2. Descrierea Afacerii

 • Istoricul și prezentul afacerii: Evoluția companiei până în prezent.
 • Structura legală și de proprietate: Informații despre forma juridică și structura acționariatului.
 • Locația și facilitățile: Detalii despre sediul principal, depozite, etc.
 • Prezentarea echipei: Profilul managerilor și al angajaților cheie.

3. Analiza Pieței

 • Segmentarea pieței: Identificarea segmentelor de piață țintă.
 • Analiza concurenței: Prezentarea principalilor competitori și a strategiilor lor.
 • Tendințe și evoluții în industrie: Evoluțiile recente din sectorul de interes.

4. Strategia de Marketing

 • Poziționarea pe piață: Cum se poziționează compania față de concurenți.
 • Strategia de preț: Politica de preț și justificarea acesteia.
 • Promovare și publicitate: Canale de promovare și campanii planificate.
 • Strategia de vânzări: Metode de vânzare și gestionare a relațiilor cu clienții.

5. Planul Operațional

 • Procesul operațional: Descrierea procesului de oferire a serviciilor.
 • Gestionarea furnizorilor și a subcontractorilor: Strategii pentru achiziții și subcontractări.
 • Nevoi de echipamente și tehnologie: Inventarul necesar pentru prestarea serviciilor.

6. Planul Organizațional

 • Structura organizațională: Diagrama organizațională a companiei.
 • Echipa de management: Roluri, responsabilități și experiența membrilor echipei de conducere.
 • Planul de personal: Nevoile de recrutare și formare a personalului.

7. Plan Financiar COD CAEN 1310

 • Proiecții financiare: Venituri estimate, cheltuieli și profituri pentru următorii 3-5 ani.
  AnulVenituri (RON)Cheltuieli (RON)Profit Net (RON)
  2021XXXXXXXXXXXXXXX
  2022XXXXXXXXXXXXXXX
  2023XXXXXXXXXXXXXXX
 • Nevoi de finanțare: Suma necesară investiției și planul de obținere a finanțării.
 • Analiza de risc: Identificarea riscurilor principale și strategii de atenuare.

8. Anexe 

 • Documente de suport: Copii ale licențelor, contractelor importante, CV-urile membrilor echipei etc

PLAN DE MARKETING MODEL COD CAEN 1310

1. Sumar Executiv COD CAEN 1310

 • Scurtă prezentare a planului de marketing și obiectivele principale.

2. Analiza Situației

 • Contextul de piață: Tendințe curente, cerere și ofertă în domeniul instalațiilor pentru construcții.
 • Concurența: Principali competitori și strategiile lor de marketing.
 • Analiza SWOT: Puncte forte, puncte slabe, oportunități și amenințări.

3. Obiectivele de Marketing

 • Obiective specifice, măsurabile, realizabile, relevante și cu termen (SMART), cum ar fi creșterea notorietății mărcii cu 20% într-un an.

4. Strategia de Marketing

 • Segmentarea pieței: Identificarea și descrierea segmentelor țintă.
 • Poziționare: Cum dorește compania să fie percepută pe piață.
 • Mixul de marketing (4P): Produs, Preț, Promovare, Plasament.

5. Tactici și Acțiuni

 • Crearea unui site web: Dezvoltarea unui site optimizat SEO, care prezintă serviciile companiei, portofoliul de proiecte și date de contact.
 • Social Media Marketing:
  • Alegerea mixului de social media: Facebook, LinkedIn, Instagram, în funcție de publicul țintă.
  • Conținutul pentru social media: Articole de blog, studii de caz, postări despre proiectele recente, sfaturi pentru clienți.
 • Publicitate pe rețelele sociale: Campanii plătite pe Facebook și LinkedIn pentru a crește vizibilitatea.
 • Email Marketing: Trimiteți buletine informative lunare și oferte speciale abonaților.
 • Parteneriate și sponsorizări: Colaborarea cu evenimente locale sau industriale pentru a crește notorietatea.
 • SEO și Blogging: Optimizarea site-ului pentru motoarele de căutare și publicarea regulată de articole relevante pentru industrie.

6. Bugetul de Marketing COD CAEN 1310

 • Detalierea costurilor pentru fiecare activitate de marketing planificată.
  ActivitateCost Estimat (RON)
  Dezvoltare site webXXXX
  Campanii publicitareXXXX
  Creare și gestionare conținutXXXX
  Email MarketingXXXX
  Parteneriate și sponsorizăriXXXX

7. Monitorizarea și Evaluarea

 • Indicatori de performanță cheie (KPIs): Vizite pe site, lead-uri generate, conversii, engagement pe social media.
 • Raportare și ajustare: Evaluarea periodică a rezultatelor și ajustarea strategiei în funcție de acestea.

8. Calendarul Implementării

 • Planificarea temporală a activităților de marketing pe parcursul unui an.

Stay informed and not overwhelmed, subscribe now!