Enter your email address below and subscribe to our newsletter

cod caen 1391

Cod CAEN 1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau crosetare

Posibilitatea de a Accesa Fonduri Europene Cod CAEN 1391 – Da

Cod CAEN 1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau crosetare

Cod CAEN tricotaje

 Codul CAEN 1391 include:

 • fabricarea si prelucrarea metrajelor obtinute prin tricotare sau crosetate:
 • materiale plusate sau flausate
 • materiale tip plasa si materiale tricotate (pe masini Raschel sau masini similare)
 • alte materiale tricotate sau crosetate

Aceasta clasa include de asemenea:

 • fabricarea imitatiilor de blana prin tricotare

Codul CAEN 1391 exclude:

 • fabricarea materialelor tip plasa din dantela tricotata, obtinuta pe masini Raschel sau masini similare, vezi 1349
 • fabricarea îmbracamintei tricotate sau crosetate, vezi CAEN 1439

Posibilitatea Accesării Fondurilor Europene

Pentru companiile active în domeniul fabricării de metraje prin tricotare sau croșetare, sub Codul CAEN 1391, există multiple oportunități de accesare a fondurilor europene și naționale, concepute pentru a stimula inovația, dezvoltarea durabilă și creșterea antreprenorială. Programele de finanțare disponibile oferă suport diversificat, de la inițierea afacerii până la expansiunea acesteia:

 • Femeia Antreprenor: Acest program oferă suport financiar și de mentorat femeilor care doresc să înceapă sau să dezvolte o afacere, încurajând participarea feminină în antreprenoriat.

 • Startup Nation: Inițiativă care vizează sprijinirea înființării de noi întreprinderi și susținerea creșterii startup-urilor, cu accent pe proiectele inovatoare și cu potențial de extindere.

 • Diaspora Startup: Program destinat românilor din diaspora care doresc să demareze afaceri în România, oferind un impuls reintegrării lor economice prin antreprenoriat.

 • Student Startup: Stimulează spiritul antreprenorial în rândul studenților și absolvenților, facilitând transformarea ideilor inovatoare în afaceri viabile.

 • SES (Social Enterprise Scheme): Se axează pe întreprinderile sociale care promovează producția sustenabilă și etică, inclusiv în industria textilelor, subliniind importanța responsabilității sociale și a protecției mediului.

 • IMM Invest și IMM Invest PLUS: Programe ce oferă finanțare cu dobândă susținută de stat și garanții guvernamentale, încurajând investițiile în retehnologizare, construcții de hale, internaționalizare și automatizare a proceselor.

 • Programe Regionale: Acestea oferă sprijin pentru dezvoltarea regională și locală, incluzând și sectorul textil, cu posibilități de finanțare pentru proiecte specifice zonei de implementare.

Investițiile pot include modernizarea tehnologică, extinderea capacităților de producție, deschiderea către piețele externe, îmbunătățirea eficienței operaționale și implementarea de soluții ecologice. Pentru a accesa aceste fonduri, companiile trebuie să se informeze cu privire la criteriile de eligibilitate, procedurile de aplicare și să urmărească cu atenție apelurile de proiecte relevante pentru sectorul lor de activitate. Colaborarea cu consultanți specializați în accesarea fondurilor europene poate facilita întregul proces și poate crește șansele de succes în obținerea finanțării.

+
Numar firme COD CAEN 1391
+
Salariați COD CAEN 1391
0 Miliarde+
Total cifră de afaceri COD CAEN 1391
top firme Cod CAEN 1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau crosetare
grafic repartizarea produtiei pe orase Cod CAEN 1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau crosetare

PLAN DE AFACERI MODEL Cod CAEN 1391

 1. Sumar Executiv

 • Descrierea afacerii: Scurtă prezentare a companiei, inclusiv misiunea și viziunea.
 • Produsele și serviciile oferite: Descrierea principalelor servicii .
 • Obiectivele afacerii: Obiective pe termen scurt și lung.
 • Propunerea de valoare: Ce diferențiază compania pe piață.

2. Descrierea Afacerii

 • Istoricul și prezentul afacerii: Evoluția companiei până în prezent.
 • Structura legală și de proprietate: Informații despre forma juridică și structura acționariatului.
 • Locația și facilitățile: Detalii despre sediul principal, depozite, etc.
 • Prezentarea echipei: Profilul managerilor și al angajaților cheie.

3. Analiza Pieței

 • Segmentarea pieței: Identificarea segmentelor de piață țintă.
 • Analiza concurenței: Prezentarea principalilor competitori și a strategiilor lor.
 • Tendințe și evoluții în industrie: Evoluțiile recente din sectorul de interes.

4. Strategia de Marketing

 • Poziționarea pe piață: Cum se poziționează compania față de concurenți.
 • Strategia de preț: Politica de preț și justificarea acesteia.
 • Promovare și publicitate: Canale de promovare și campanii planificate.
 • Strategia de vânzări: Metode de vânzare și gestionare a relațiilor cu clienții.

5. Planul Operațional

 • Procesul operațional: Descrierea procesului de oferire a serviciilor.
 • Gestionarea furnizorilor și a subcontractorilor: Strategii pentru achiziții și subcontractări.
 • Nevoi de echipamente și tehnologie: Inventarul necesar pentru prestarea serviciilor.

6. Planul Organizațional

 • Structura organizațională: Diagrama organizațională a companiei.
 • Echipa de management: Roluri, responsabilități și experiența membrilor echipei de conducere.
 • Planul de personal: Nevoile de recrutare și formare a personalului.

7. Plan Financiar COD CAEN 1391

 • Proiecții financiare: Venituri estimate, cheltuieli și profituri pentru următorii 3-5 ani.
  AnulVenituri (RON)Cheltuieli (RON)Profit Net (RON)
  2021XXXXXXXXXXXXXXX
  2022XXXXXXXXXXXXXXX
  2023XXXXXXXXXXXXXXX
 • Nevoi de finanțare: Suma necesară investiției și planul de obținere a finanțării.
 • Analiza de risc: Identificarea riscurilor principale și strategii de atenuare.

8. Anexe 

 • Documente de suport: Copii ale licențelor, contractelor importante, CV-urile membrilor echipei etc

PLAN DE MARKETING MODEL COD CAEN 1391

1. Sumar Executiv COD CAEN 1391

 • Scurtă prezentare a planului de marketing și obiectivele principale.

2. Analiza Situației

 • Contextul de piață: Tendințe curente, cerere și ofertă în domeniul instalațiilor pentru construcții.
 • Concurența: Principali competitori și strategiile lor de marketing.
 • Analiza SWOT: Puncte forte, puncte slabe, oportunități și amenințări.

3. Obiectivele de Marketing

 • Obiective specifice, măsurabile, realizabile, relevante și cu termen (SMART), cum ar fi creșterea notorietății mărcii cu 20% într-un an.

4. Strategia de Marketing

 • Segmentarea pieței: Identificarea și descrierea segmentelor țintă.
 • Poziționare: Cum dorește compania să fie percepută pe piață.
 • Mixul de marketing (4P): Produs, Preț, Promovare, Plasament.

5. Tactici și Acțiuni

 • Crearea unui site web: Dezvoltarea unui site optimizat SEO, care prezintă serviciile companiei, portofoliul de proiecte și date de contact.
 • Social Media Marketing:
  • Alegerea mixului de social media: Facebook, LinkedIn, Instagram, în funcție de publicul țintă.
  • Conținutul pentru social media: Articole de blog, studii de caz, postări despre proiectele recente, sfaturi pentru clienți.
 • Publicitate pe rețelele sociale: Campanii plătite pe Facebook și LinkedIn pentru a crește vizibilitatea.
 • Email Marketing: Trimiteți buletine informative lunare și oferte speciale abonaților.
 • Parteneriate și sponsorizări: Colaborarea cu evenimente locale sau industriale pentru a crește notorietatea.
 • SEO și Blogging: Optimizarea site-ului pentru motoarele de căutare și publicarea regulată de articole relevante pentru industrie.

6. Bugetul de Marketing COD CAEN 1391

 • Detalierea costurilor pentru fiecare activitate de marketing planificată.
  ActivitateCost Estimat (RON)
  Dezvoltare site webXXXX
  Campanii publicitareXXXX
  Creare și gestionare conținutXXXX
  Email MarketingXXXX
  Parteneriate și sponsorizăriXXXX

7. Monitorizarea și Evaluarea

 • Indicatori de performanță cheie (KPIs): Vizite pe site, lead-uri generate, conversii, engagement pe social media.
 • Raportare și ajustare: Evaluarea periodică a rezultatelor și ajustarea strategiei în funcție de acestea.

8. Calendarul Implementării

 • Planificarea temporală a activităților de marketing pe parcursul unui an.
orase numar firme Cod CAEN 3821 Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase

Stay informed and not overwhelmed, subscribe now!