Enter your email address below and subscribe to our newsletter

cod caen 1395

Cod CAEN 1395 Fabricarea de textile netesute si articole din acestea, cu exceptia confectiilor de îmbracaminte

Posibilitatea de a Accesa Fonduri Europene Cod CAEN 1395 – Da

Cod CAEN 1395 Fabricarea de textile netesute si articole din acestea, cu exceptia confectiilor de îmbracaminte

Cod CAEN textile diverse

Aceasta clasa cuprinde toate activitatile legate de materiale sau produse textile, neincluse în diviziunile 12 sau 13, implicând un mare numar de procese si o mare varietate de bunuri produse

Posibilitatea Accesării Fondurilor Europene

Pentru companiile care operează sub Cod CAEN 1395 Fabricarea de textile netesute si articole din acestea, cu exceptia confectiilor de îmbracaminte, accesarea fondurilor europene și naționale reprezintă o oportunitate valoroasă pentru a sprijini creșterea și inovarea în acest sector.

Există mai multe programe de finanțare dedicate care pot oferi resurse financiare și suport tehnic pentru dezvoltarea afacerilor în acest domeniu:

 • Femeia Antreprenor: Acest program susține femeile în domeniul antreprenoriatului, oferindu-le acces la finanțare și mentorat pentru a-și dezvolta afacerile, inclusiv în industria textilă.

 • Startup Nation: Inițiativă destinată stimulării înființării de noi întreprinderi și sprijinirii dezvoltării startup-urilor, promovând proiectele inovatoare și cu potențial de creștere.

 • Diaspora Startup: Programul încurajează românii din diaspora să demareze afaceri în România, facilitând astfel reintegrarea lor în economia națională prin antreprenoriat, inclusiv în fabricarea de articole din textile.

 • Student Startup: Vizează încurajarea spiritului antreprenorial în rândul studenților și absolvenților, susținând transformarea ideilor inovatoare în afaceri viabile, adecvat și pentru domeniul textil.

 • SES (Intreprinderi sociale): Se concentrează pe sprijinirea întreprinderilor sociale, care includ și companiile din sectorul textil, promovând responsabilitatea socială și protecția mediului.

 • IMM Invest și IMM Invest PLUS: Aceste programe oferă finanțare cu dobândă susținută de stat și garanții guvernamentale, sprijinind investițiile în modernizare, expansiune și eficientizare.

 • Programe Regionale: Finanțare dedicată dezvoltării regionale și locale, inclusiv pentru proiecte specifice industriei textile, cum ar fi crearea sau extinderea de facilități de producție.

Investițiile pot fi direcționate către tehnologii noi, extinderea capacităților de producție, îmbunătățirea eficienței operaționale, dezvoltarea de produse sustenabile sau accesarea de noi piețe.

Pentru a beneficia de aceste fonduri, companiile trebuie să respecte criteriile de eligibilitate specifice fiecărui program și să pregătească aplicații detaliate, corespunzătoare cerințelor. Este recomandabilă colaborarea cu consultanți specializați în accesarea fondurilor europene pentru a naviga cu succes prin procesul de aplicare și pentru a maximiza șansele de obținere a finanțării.Pentru companiile care operează sub Codul CAEN 1393 – Fabricarea de covoare și mochete, accesarea fondurilor europene oferă oportunități valoroase pentru susținerea și extinderea activităților lor. Diversitatea programelor de finanțare disponibile permite abordarea multor aspecte ale afacerii, de la startup și inovare, până la sustenabilitate și eficiență operațională. Programele menționate mai sus sunt doar câteva dintre multiplele oportunități de finanțare care pot ajuta companiile din acest sector să crească și să se dezvolte în mod durabil:

 • Femeia Antreprenor: Oferă un impuls important pentru femeile antreprenor din industria textilă, inclusiv în producția de covoare și mochete, facilitându-le accesul la resurse financiare și la suport pentru dezvoltarea afacerii.

 • Startup Nation: Stimulează inovația și creșterea prin sprijinirea înființării de noi întreprinderi în sectorul de fabricație a covoarelor și mochetelor, cu accent pe proiectele inovatoare.

 • Diaspora Startup: Încurajează românii din diaspora să contribuie la economia națională prin demararea de afaceri în România, oferind un cadru favorabil pentru inițiativele în domeniul textilelor.

 • Student Startup: Motivează studenții și absolvenții să aducă pe piață idei inovatoare, inclusiv în fabricația de covoare și mochete, transformând conceptele creative în afaceri sustenabile.

 • SES (Intreprinderi sociale): Promovează responsabilitatea socială și protecția mediului prin sprijinirea afacerilor sociale din sectorul textil, inclusiv cele care se concentrează pe producția ecologică și etică.

 • IMM Invest și IMM Invest PLUS: Facilitează accesul la finanțare pentru modernizare, extindere și eficientizare, esențiale pentru companiile din sectorul de fabricație a covoarelor și mochetelor.

 • Programe Regionale: Oferă sprijin personalizat pentru dezvoltarea regională și locală, inclusiv pentru industria de covoare și mochete, prin finanțare dedicată proiectelor de investiții.

Accesarea acestor fonduri necesită o pregătire atentă a aplicațiilor și o înțelegere profundă a cerințelor și criteriilor de eligibilitate. Colaborarea cu consultanți specializați în accesarea fondurilor europene poate oferi companiilor oportunitatea de a naviga cu succes prin procesul de aplicare și de a maximiza șansele de succes în obținerea finanțării necesare pentru creșterea și dezvoltarea afacerilor lor în domeniul fabricării de covoare și mochete.

Numar firme COD CAEN 1395
+
Salariați COD CAEN 1395
+
Total cifră de afaceri COD CAEN 1395
0 Miliarde+
top firme Cod CAEN 1395 Fabricarea de textile netesute si articole din acestea, cu exceptia confectiilor de îmbracaminte
top orase la numar de firme Cod CAEN 1395 Fabricarea de textile netesute si articole din acestea, cu exceptia confectiilor de îmbracaminte

PLAN DE AFACERI MODEL Cod CAEN 1395

 1. Sumar Executiv

 • Descrierea afacerii: Scurtă prezentare a companiei, inclusiv misiunea și viziunea.
 • Produsele și serviciile oferite: Descrierea principalelor servicii .
 • Obiectivele afacerii: Obiective pe termen scurt și lung.
 • Propunerea de valoare: Ce diferențiază compania pe piață.

2. Descrierea Afacerii

 • Istoricul și prezentul afacerii: Evoluția companiei până în prezent.
 • Structura legală și de proprietate: Informații despre forma juridică și structura acționariatului.
 • Locația și facilitățile: Detalii despre sediul principal, depozite, etc.
 • Prezentarea echipei: Profilul managerilor și al angajaților cheie.

3. Analiza Pieței

 • Segmentarea pieței: Identificarea segmentelor de piață țintă.
 • Analiza concurenței: Prezentarea principalilor competitori și a strategiilor lor.
 • Tendințe și evoluții în industrie: Evoluțiile recente din sectorul de interes.

4. Strategia de Marketing

 • Poziționarea pe piață: Cum se poziționează compania față de concurenți.
 • Strategia de preț: Politica de preț și justificarea acesteia.
 • Promovare și publicitate: Canale de promovare și campanii planificate.
 • Strategia de vânzări: Metode de vânzare și gestionare a relațiilor cu clienții.

5. Planul Operațional

 • Procesul operațional: Descrierea procesului de oferire a serviciilor.
 • Gestionarea furnizorilor și a subcontractorilor: Strategii pentru achiziții și subcontractări.
 • Nevoi de echipamente și tehnologie: Inventarul necesar pentru prestarea serviciilor.

6. Planul Organizațional

 • Structura organizațională: Diagrama organizațională a companiei.
 • Echipa de management: Roluri, responsabilități și experiența membrilor echipei de conducere.
 • Planul de personal: Nevoile de recrutare și formare a personalului.

7. Plan Financiar COD CAEN 1395

 • Proiecții financiare: Venituri estimate, cheltuieli și profituri pentru următorii 3-5 ani.
  AnulVenituri (RON)Cheltuieli (RON)Profit Net (RON)
  2021XXXXXXXXXXXXXXX
  2022XXXXXXXXXXXXXXX
  2023XXXXXXXXXXXXXXX
 • Nevoi de finanțare: Suma necesară investiției și planul de obținere a finanțării.
 • Analiza de risc: Identificarea riscurilor principale și strategii de atenuare.

8. Anexe 

 • Documente de suport: Copii ale licențelor, contractelor importante, CV-urile membrilor echipei etc

PLAN DE MARKETING MODEL COD CAEN 1395

1. Sumar Executiv COD CAEN 1395

 • Scurtă prezentare a planului de marketing și obiectivele principale.

2. Analiza Situației

 • Contextul de piață: Tendințe curente, cerere și ofertă în domeniul instalațiilor pentru construcții.
 • Concurența: Principali competitori și strategiile lor de marketing.
 • Analiza SWOT: Puncte forte, puncte slabe, oportunități și amenințări.

3. Obiectivele de Marketing

 • Obiective specifice, măsurabile, realizabile, relevante și cu termen (SMART), cum ar fi creșterea notorietății mărcii cu 20% într-un an.

4. Strategia de Marketing

 • Segmentarea pieței: Identificarea și descrierea segmentelor țintă.
 • Poziționare: Cum dorește compania să fie percepută pe piață.
 • Mixul de marketing (4P): Produs, Preț, Promovare, Plasament.

5. Tactici și Acțiuni

 • Crearea unui site web: Dezvoltarea unui site optimizat SEO, care prezintă serviciile companiei, portofoliul de proiecte și date de contact.
 • Social Media Marketing:
  • Alegerea mixului de social media: Facebook, LinkedIn, Instagram, în funcție de publicul țintă.
  • Conținutul pentru social media: Articole de blog, studii de caz, postări despre proiectele recente, sfaturi pentru clienți.
 • Publicitate pe rețelele sociale: Campanii plătite pe Facebook și LinkedIn pentru a crește vizibilitatea.
 • Email Marketing: Trimiteți buletine informative lunare și oferte speciale abonaților.
 • Parteneriate și sponsorizări: Colaborarea cu evenimente locale sau industriale pentru a crește notorietatea.
 • SEO și Blogging: Optimizarea site-ului pentru motoarele de căutare și publicarea regulată de articole relevante pentru industrie.

6. Bugetul de Marketing COD CAEN 1395

 • Detalierea costurilor pentru fiecare activitate de marketing planificată.
  ActivitateCost Estimat (RON)
  Dezvoltare site webXXXX
  Campanii publicitareXXXX
  Creare și gestionare conținutXXXX
  Email MarketingXXXX
  Parteneriate și sponsorizăriXXXX

7. Monitorizarea și Evaluarea

 • Indicatori de performanță cheie (KPIs): Vizite pe site, lead-uri generate, conversii, engagement pe social media.
 • Raportare și ajustare: Evaluarea periodică a rezultatelor și ajustarea strategiei în funcție de acestea.

8. Calendarul Implementării

 • Planificarea temporală a activităților de marketing pe parcursul unui an.

Stay informed and not overwhelmed, subscribe now!