Enter your email address below and subscribe to our newsletter

cod caen 1610

Cod CAEN 1610 Taierea si rindeluirea lemnului

Posibilitatea de a Accesa Fonduri Europene Cod CAEN 1610 – Da

Cod CAEN 1610 Taierea si rindeluirea lemnului

Cod CAEN prelucrare lemn

Codul CAEN 1610 include:

 • taierea, rindeluirea si prelucrarea mecanica a lemnului
 • fasonarea bustenilor prin debitare, cojire si aschiere
 • fabricarea traverselor de cale ferata din lemn
 • fabricarea podelelor din lemn, neasamblate
 • obtinerea talasului, fainii de lemn, aschiilor, particulelor de lemn

Aceasta clasa include de asemenea:

 • uscarea lemnului
 • impregnarea sau tratarea chimica a lemnului cu conservanti sau alte materiale

Codul CAEN 1610 exclude:

 • exploatarea forestiera si productia de lemn brut, vezi CAEN 0220.
 • fabricarea foilor de furnir suficient de subtiri pentru a fi utilizate în placarea scândurilor, a panourilor, în obtinerea panelului vezi CAEN 1621
 • fabricarea sindrilei, a cofrajelor, vezi CAEN 1623 lemnul de foc sau brichete din lemn, vezi CAEN 1629

Posibilitatea Accesării Fondurilor Europene

Pentru companiile care activează sub Codul CAEN 1610 – Tăierea și rindeluirea lemnului, există diverse oportunități de accesare a fondurilor europene. Aceste fonduri sunt concepute pentru a sprijini industria prelucrării lemnului, încurajând inovația, sustenabilitatea și creșterea eficienței operaționale.

Programele europene pot oferi suport pentru:

 • Modernizarea echipamentelor și tehnologiilor: Investiții în echipamente de tăiere și rindeluire mai eficiente și mai puțin poluante, pentru a crește productivitatea și a reduce impactul asupra mediului.
 • Dezvoltarea de produse noi și inovatoare: Sprijin pentru cercetare și dezvoltare în domeniul prelucrării lemnului, pentru crearea de noi produse care să răspundă cerințelor pieței și să promoveze utilizarea sustenabilă a resurselor forestiere.
 • Eficiența energetică și reducerea emisiilor: Proiecte care vizează reducerea consumului de energie și a emisiilor de CO2 în procesul de prelucrare a lemnului, prin utilizarea energiei regenerabile și optimizarea proceselor de producție.

Printre programele de finanțare care ar putea fi relevante pentru acest sector se numără:

 • Femeia Antreprenor: Acest program este destinat susținerii femeilor în domeniul antreprenoriatului, oferindu-le acces la resurse financiare și de mentorat pentru a-și dezvolta afacerile.
 • Startup Nation: O inițiativă menită să stimuleze înființarea de noi întreprinderi și să sprijine dezvoltarea startup-urilor, oferind finanțare pentru proiecte inovatoare și scalabile.
 • Diaspora Startup: Acest program este orientat către românii din diaspora care doresc să înceapă o afacere în România, facilitând reintegrarea lor în economia națională prin antreprenoriat.
 • Student Startup: Vizează încurajarea spiritului antreprenorial în rândul studenților și absolvenților, oferind suport pentru transformarea ideilor inovatoare în afaceri viabile.
 • SES (Social Enterprise Scheme): Se concentrează pe sprijinirea întreprinderilor sociale, inclusiv în domeniul producției de îmbrăcăminte sustenabilă și etică, promovând responsabilitatea socială și protecția mediului.

Accesarea acestor fonduri europene necesită pregătirea unei documentații detaliate și respectarea criteriilor specifice de eligibilitate. Este important ca întreprinderile interesate să se informeze despre programele disponibile, termenele limită pentru depunerea proiectelor și să colaboreze cu consultanți specializați pentru a maximiza șansele de succes în obținerea finanțării. Aceste inițiative sprijină tranziția către o economie verde și competitivitatea sectorului de prelucrare a lemnului la nivel european și global.

Numar firme COD CAEN 1610
+
Salariați COD CAEN 1610
+
Total cifră de afaceri COD CAEN 1610
0 Miliarde+
top firme Cod CAEN 1610 Taierea si rindeluirea lemnului
orase productrie Cod CAEN 1610 Taierea si rindeluirea lemnului

PLAN DE AFACERI MODEL Cod CAEN 1610

 1. Sumar Executiv

 • Descrierea afacerii: Scurtă prezentare a companiei, inclusiv misiunea și viziunea.
 • Produsele și serviciile oferite: Descrierea principalelor servicii .
 • Obiectivele afacerii: Obiective pe termen scurt și lung.
 • Propunerea de valoare: Ce diferențiază compania pe piață.

2. Descrierea Afacerii

 • Istoricul și prezentul afacerii: Evoluția companiei până în prezent.
 • Structura legală și de proprietate: Informații despre forma juridică și structura acționariatului.
 • Locația și facilitățile: Detalii despre sediul principal, depozite, etc.
 • Prezentarea echipei: Profilul managerilor și al angajaților cheie.

3. Analiza Pieței

 • Segmentarea pieței: Identificarea segmentelor de piață țintă.
 • Analiza concurenței: Prezentarea principalilor competitori și a strategiilor lor.
 • Tendințe și evoluții în industrie: Evoluțiile recente din sectorul de interes.

4. Strategia de Marketing

 • Poziționarea pe piață: Cum se poziționează compania față de concurenți.
 • Strategia de preț: Politica de preț și justificarea acesteia.
 • Promovare și publicitate: Canale de promovare și campanii planificate.
 • Strategia de vânzări: Metode de vânzare și gestionare a relațiilor cu clienții.

5. Planul Operațional

 • Procesul operațional: Descrierea procesului de oferire a serviciilor.
 • Gestionarea furnizorilor și a subcontractorilor: Strategii pentru achiziții și subcontractări.
 • Nevoi de echipamente și tehnologie: Inventarul necesar pentru prestarea serviciilor.

6. Planul Organizațional

 • Structura organizațională: Diagrama organizațională a companiei.
 • Echipa de management: Roluri, responsabilități și experiența membrilor echipei de conducere.
 • Planul de personal: Nevoile de recrutare și formare a personalului.

7. Plan Financiar COD CAEN 1610

 • Proiecții financiare: Venituri estimate, cheltuieli și profituri pentru următorii 3-5 ani.
  AnulVenituri (RON)Cheltuieli (RON)Profit Net (RON)
  2021XXXXXXXXXXXXXXX
  2022XXXXXXXXXXXXXXX
  2023XXXXXXXXXXXXXXX
 • Nevoi de finanțare: Suma necesară investiției și planul de obținere a finanțării.
 • Analiza de risc: Identificarea riscurilor principale și strategii de atenuare.

8. Anexe 

 • Documente de suport: Copii ale licențelor, contractelor importante, CV-urile membrilor echipei etc

PLAN DE MARKETING MODEL COD CAEN 1610

1. Sumar Executiv COD CAEN 1610

 • Scurtă prezentare a planului de marketing și obiectivele principale.

2. Analiza Situației

 • Contextul de piață: Tendințe curente, cerere și ofertă în domeniul instalațiilor pentru construcții.
 • Concurența: Principali competitori și strategiile lor de marketing.
 • Analiza SWOT: Puncte forte, puncte slabe, oportunități și amenințări.

3. Obiectivele de Marketing

 • Obiective specifice, măsurabile, realizabile, relevante și cu termen (SMART), cum ar fi creșterea notorietății mărcii cu 20% într-un an.

4. Strategia de Marketing

 • Segmentarea pieței: Identificarea și descrierea segmentelor țintă.
 • Poziționare: Cum dorește compania să fie percepută pe piață.
 • Mixul de marketing (4P): Produs, Preț, Promovare, Plasament.

5. Tactici și Acțiuni

 • Crearea unui site web: Dezvoltarea unui site optimizat SEO, care prezintă serviciile companiei, portofoliul de proiecte și date de contact.
 • Social Media Marketing:
  • Alegerea mixului de social media: Facebook, LinkedIn, Instagram, în funcție de publicul țintă.
  • Conținutul pentru social media: Articole de blog, studii de caz, postări despre proiectele recente, sfaturi pentru clienți.
 • Publicitate pe rețelele sociale: Campanii plătite pe Facebook și LinkedIn pentru a crește vizibilitatea.
 • Email Marketing: Trimiteți buletine informative lunare și oferte speciale abonaților.
 • Parteneriate și sponsorizări: Colaborarea cu evenimente locale sau industriale pentru a crește notorietatea.
 • SEO și Blogging: Optimizarea site-ului pentru motoarele de căutare și publicarea regulată de articole relevante pentru industrie.

6. Bugetul de Marketing COD CAEN 1610

 • Detalierea costurilor pentru fiecare activitate de marketing planificată.
  ActivitateCost Estimat (RON)
  Dezvoltare site webXXXX
  Campanii publicitareXXXX
  Creare și gestionare conținutXXXX
  Email MarketingXXXX
  Parteneriate și sponsorizăriXXXX

7. Monitorizarea și Evaluarea

 • Indicatori de performanță cheie (KPIs): Vizite pe site, lead-uri generate, conversii, engagement pe social media.
 • Raportare și ajustare: Evaluarea periodică a rezultatelor și ajustarea strategiei în funcție de acestea.

8. Calendarul Implementării

 • Planificarea temporală a activităților de marketing pe parcursul unui an.

Stay informed and not overwhelmed, subscribe now!