Enter your email address below and subscribe to our newsletter

cod caen 1721

Cod CAEN 1721 Fabricarea hârtiei si cartonului ondulat si a ambalajelor din hârtie si carton

Posibilitatea de a Accesa Fonduri Europene Cod CAEN 1721 – Da

Cod CAEN 1721 Fabricarea hârtiei si cartonului ondulat si a ambalajelor din hârtie si carton

Cod CAEN 1721

Cod CAEN 1721 Fabricarea hârtiei si cartonului ondulat si a ambalajelor din hârtie si carton Codul CAEN 1721 include:

 • fabricarea hârtiei si cartonului ondulat
 • fabricarea ambalajelor din hârtie sau carton ondulat
 • fabricarea ambalajelor din carton, pliabile
 • fabricarea ambalajelor din carton solid
 • fabricarea altor ambalaje din hârtie si carton
 • fabricarea de saci si pungi din hârtie
 • fabricarea bibliorafturilor si a articolelor similare

Codul CAEN 1721 exclude:

 • fabricarea plicurilor, vezi CAEN 1723
 • fabricarea articolelor din pasta de hârtie prin turnare sau presare (de exemplu: cofraje pentru oua, farfurii din pasta de hârtie ), vezi CAEN 1729

Posibilitatea Accesării Fondurilor Europene

Pentru companiile care operează sub Codul CAEN 1721 – Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton, accesarea fondurilor europene reprezintă o oportunitate excelentă de a-și sprijini și extinde activitățile. Fondurile europene pot susține diverse aspecte ale afacerii, de la inovație și tehnologie, până la sustenabilitate și eficiență energetică.

Proiectele eligibile ar putea include:

 • Inovație în procesul de producție: Investiții în tehnologii noi care să îmbunătățească eficiența producției sau să permită fabricarea de produse inovatoare în domeniul ambalajelor din hârtie și carton.
 • Eficiență energetică și reducerea emisiilor: Proiecte care vizează reducerea consumului de energie și a emisiilor de CO2 în procesul de producție, cum ar fi implementarea de sisteme de recuperare a căldurii sau utilizarea de energii regenerabile.
 • Reciclarea și economia circulară: Inițiative care promovează reciclarea hârtiei și cartonului și introducerea de practici de economie circulară în industrie, de exemplu prin dezvoltarea de soluții pentru creșterea ratei de reciclare a ambalajelor sau utilizarea materialelor reciclate în procesul de producție.
 • Dezvoltarea de produse sustenabile: Sprijin pentru crearea de ambalaje din hârtie și carton care sunt biodegradabile, reciclabile sau reutilizabile, contribuind la reducerea impactului asupra mediului.

Fondurile europene relevante pot fi accesate prin diverse programe, cum ar fi:

 • Programul Operațional Competitivitate (POC): Suport pentru inovație și transfer tehnologic.
 • Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM): Finanțare pentru proiecte care vizează eficiența energetică și sustenabilitatea.
 • Fonduri prin Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR): Oportunități de finanțare pentru proiecte ce susțin tranziția verde și digitală.
 • Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) și Fondul Social European (FSE): Sprijin pentru inovare, cercetare și dezvoltarea afacerilor.

Pentru a accesa aceste fonduri, companiile trebuie să fie atente la apelurile de proiecte lansate, să respecte criteriile de eligibilitate specificate și să pregătească propuneri de proiecte detaliate care să corespundă obiectivelor programelor de finanțare. Este recomandabil să se consulte ghidurile de finanțare disponibile și să se colaboreze cu consultanți specializați în accesarea fondurilor europene pentru a crește șansele de succes ale aplicației.

+
Numar firme COD CAEN 1721
+
Salariați COD CAEN 1721
0 Miliarde+
Total cifră de afaceri COD CAEN 1721
top firme Cod CAEN 1721 Fabricarea hârtiei si cartonului ondulat si a ambalajelor din hârtie si carton
top orase productie Cod CAEN 1721 Fabricarea hârtiei si cartonului ondulat si a ambalajelor din hârtie si carton

PLAN DE AFACERI MODEL Cod CAEN 1721

 1. Sumar Executiv

 • Descrierea afacerii: Scurtă prezentare a companiei, inclusiv misiunea și viziunea.
 • Produsele și serviciile oferite: Descrierea principalelor servicii .
 • Obiectivele afacerii: Obiective pe termen scurt și lung.
 • Propunerea de valoare: Ce diferențiază compania pe piață.

2. Descrierea Afacerii

 • Istoricul și prezentul afacerii: Evoluția companiei până în prezent.
 • Structura legală și de proprietate: Informații despre forma juridică și structura acționariatului.
 • Locația și facilitățile: Detalii despre sediul principal, depozite, etc.
 • Prezentarea echipei: Profilul managerilor și al angajaților cheie.

3. Analiza Pieței

 • Segmentarea pieței: Identificarea segmentelor de piață țintă.
 • Analiza concurenței: Prezentarea principalilor competitori și a strategiilor lor.
 • Tendințe și evoluții în industrie: Evoluțiile recente din sectorul de interes.

4. Strategia de Marketing

 • Poziționarea pe piață: Cum se poziționează compania față de concurenți.
 • Strategia de preț: Politica de preț și justificarea acesteia.
 • Promovare și publicitate: Canale de promovare și campanii planificate.
 • Strategia de vânzări: Metode de vânzare și gestionare a relațiilor cu clienții.

5. Planul Operațional

 • Procesul operațional: Descrierea procesului de oferire a serviciilor.
 • Gestionarea furnizorilor și a subcontractorilor: Strategii pentru achiziții și subcontractări.
 • Nevoi de echipamente și tehnologie: Inventarul necesar pentru prestarea serviciilor.

6. Planul Organizațional

 • Structura organizațională: Diagrama organizațională a companiei.
 • Echipa de management: Roluri, responsabilități și experiența membrilor echipei de conducere.
 • Planul de personal: Nevoile de recrutare și formare a personalului.

7. Plan Financiar COD CAEN 1721

 • Proiecții financiare: Venituri estimate, cheltuieli și profituri pentru următorii 3-5 ani.
  AnulVenituri (RON)Cheltuieli (RON)Profit Net (RON)
  2021XXXXXXXXXXXXXXX
  2022XXXXXXXXXXXXXXX
  2023XXXXXXXXXXXXXXX
 • Nevoi de finanțare: Suma necesară investiției și planul de obținere a finanțării.
 • Analiza de risc: Identificarea riscurilor principale și strategii de atenuare.

8. Anexe 

 • Documente de suport: Copii ale licențelor, contractelor importante, CV-urile membrilor echipei etc

PLAN DE MARKETING MODEL COD CAEN 1721

1. Sumar Executiv COD CAEN 1721

 • Scurtă prezentare a planului de marketing și obiectivele principale.

2. Analiza Situației

 • Contextul de piață: Tendințe curente, cerere și ofertă în domeniul instalațiilor pentru construcții.
 • Concurența: Principali competitori și strategiile lor de marketing.
 • Analiza SWOT: Puncte forte, puncte slabe, oportunități și amenințări.

3. Obiectivele de Marketing

 • Obiective specifice, măsurabile, realizabile, relevante și cu termen (SMART), cum ar fi creșterea notorietății mărcii cu 20% într-un an.

4. Strategia de Marketing

 • Segmentarea pieței: Identificarea și descrierea segmentelor țintă.
 • Poziționare: Cum dorește compania să fie percepută pe piață.
 • Mixul de marketing (4P): Produs, Preț, Promovare, Plasament.

5. Tactici și Acțiuni

 • Crearea unui site web: Dezvoltarea unui site optimizat SEO, care prezintă serviciile companiei, portofoliul de proiecte și date de contact.
 • Social Media Marketing:
  • Alegerea mixului de social media: Facebook, LinkedIn, Instagram, în funcție de publicul țintă.
  • Conținutul pentru social media: Articole de blog, studii de caz, postări despre proiectele recente, sfaturi pentru clienți.
 • Publicitate pe rețelele sociale: Campanii plătite pe Facebook și LinkedIn pentru a crește vizibilitatea.
 • Email Marketing: Trimiteți buletine informative lunare și oferte speciale abonaților.
 • Parteneriate și sponsorizări: Colaborarea cu evenimente locale sau industriale pentru a crește notorietatea.
 • SEO și Blogging: Optimizarea site-ului pentru motoarele de căutare și publicarea regulată de articole relevante pentru industrie.

6. Bugetul de Marketing COD CAEN 1721

 • Detalierea costurilor pentru fiecare activitate de marketing planificată.
  ActivitateCost Estimat (RON)
  Dezvoltare site webXXXX
  Campanii publicitareXXXX
  Creare și gestionare conținutXXXX
  Email MarketingXXXX
  Parteneriate și sponsorizăriXXXX

7. Monitorizarea și Evaluarea

 • Indicatori de performanță cheie (KPIs): Vizite pe site, lead-uri generate, conversii, engagement pe social media.
 • Raportare și ajustare: Evaluarea periodică a rezultatelor și ajustarea strategiei în funcție de acestea.

8. Calendarul Implementării

 • Planificarea temporală a activităților de marketing pe parcursul unui an.

Stay informed and not overwhelmed, subscribe now!