Enter your email address below and subscribe to our newsletter

cod caen 3812

Cod CAEN 3812 Colectarea deseurilor periculoase

Posibilitatea de a Accesa Fonduri Europene Cod CAEN 3812 – Da

Cod CAEN 3812 Colectarea deseurilor periculoase

Cod CAEN 3812

Codul CAEN 3812 include: Aceasta clasa include colectarea deseurilor periculoase solide sau nu, de exemplu deseuri incluzând substante explozive, oxidante, inflamabile, toxice, iritante, nocive, cancerigene, corozive, infectioase sau alte substante si preparate nocive pentru sanatatea umana si pentru mediu. Cuprinde, de asemenea, identificarea, tratarea, ambalarea si etichetarea deseurilor în vederea transportului.

Aceasta clasa include:

 • colectarea deseurilor periculoase, cum ar fi:
 • uleiul uzat provenit de la nave si garaje
 • deseuri periculoase de natura biologica
 • deseuri nucleare
 • baterii uzate etc
 • activitatea de expoatare a statiilor de transfer a deseurilor periculoase

Codul CAEN 3812 exclude:

 • decontaminarea si curatarea cladirilor, amplasamentelor miniere, solului, apei freatice (de exemplu eliminarea azbestului), vezi CAEN 3900

Posibilitatea Accesării Fondurilor Europene

Pentru companiile care activează sub Codul CAEN 3812 – Colectarea deșeurilor periculoase, există posibilitatea accesării fondurilor europene. Aceste fonduri sunt destinate să sprijine implementarea de soluții sustenabile și eficiente pentru gestionarea deșeurilor periculoase, cu scopul de a proteja mediul și sănătatea publică.

Finanțarea europeană poate fi direcționată către:

 • Îmbunătățirea infrastructurii pentru colectarea, sortarea și transportul deșeurilor periculoase într-un mod sigur și eficient.
 • Adoptarea de tehnologii noi și inovatoare care contribuie la reducerea impactului negativ al deșeurilor periculoase asupra mediului.
 • Formarea și instruirea personalului implicat în colectarea și gestionarea deșeurilor periculoase pentru a asigura manipularea adecvată și reducerea riscurilor pentru sănătate.
 • Inițiative de conștientizare și educație privind importanța gestionării responsabile a deșeurilor periculoase și promovarea practicilor de reciclare și eliminare sustenabilă.

Aceste activități și proiecte sprijinite prin fonduri europene au potențialul de a contribui semnificativ la tranziția către o economie circulară, minimizând riscurile asociate cu deșeurile periculoase și promovând o gestionare mai sustenabilă a resurselor.

+
Numar firme COD CAEN 3812
+
Salariați COD CAEN 3812
0 Miliarde+
Total cifră de afaceri COD CAEN 3812
top firme Cod CAEN 3812 Colectarea deseurilor periculoase
numar firme orase si cifra de faceri Cod CAEN 3812 Colectarea deseurilor periculoase

PLAN DE AFACERI MODEL Cod CAEN 3812

 1. Sumar Executiv

 • Descrierea afacerii: Scurtă prezentare a companiei, inclusiv misiunea și viziunea.
 • Produsele și serviciile oferite: Descrierea principalelor servicii .
 • Obiectivele afacerii: Obiective pe termen scurt și lung.
 • Propunerea de valoare: Ce diferențiază compania pe piață.

2. Descrierea Afacerii

 • Istoricul și prezentul afacerii: Evoluția companiei până în prezent.
 • Structura legală și de proprietate: Informații despre forma juridică și structura acționariatului.
 • Locația și facilitățile: Detalii despre sediul principal, depozite, etc.
 • Prezentarea echipei: Profilul managerilor și al angajaților cheie.

3. Analiza Pieței

 • Segmentarea pieței: Identificarea segmentelor de piață țintă.
 • Analiza concurenței: Prezentarea principalilor competitori și a strategiilor lor.
 • Tendințe și evoluții în industrie: Evoluțiile recente din sectorul de interes.

4. Strategia de Marketing

 • Poziționarea pe piață: Cum se poziționează compania față de concurenți.
 • Strategia de preț: Politica de preț și justificarea acesteia.
 • Promovare și publicitate: Canale de promovare și campanii planificate.
 • Strategia de vânzări: Metode de vânzare și gestionare a relațiilor cu clienții.

5. Planul Operațional

 • Procesul operațional: Descrierea procesului de oferire a serviciilor.
 • Gestionarea furnizorilor și a subcontractorilor: Strategii pentru achiziții și subcontractări.
 • Nevoi de echipamente și tehnologie: Inventarul necesar pentru prestarea serviciilor.

6. Planul Organizațional

 • Structura organizațională: Diagrama organizațională a companiei.
 • Echipa de management: Roluri, responsabilități și experiența membrilor echipei de conducere.
 • Planul de personal: Nevoile de recrutare și formare a personalului.

7. Plan Financiar COD CAEN 3812

 • Proiecții financiare: Venituri estimate, cheltuieli și profituri pentru următorii 3-5 ani.
  AnulVenituri (RON)Cheltuieli (RON)Profit Net (RON)
  2021XXXXXXXXXXXXXXX
  2022XXXXXXXXXXXXXXX
  2023XXXXXXXXXXXXXXX
 • Nevoi de finanțare: Suma necesară investiției și planul de obținere a finanțării.
 • Analiza de risc: Identificarea riscurilor principale și strategii de atenuare.

8. Anexe 

 • Documente de suport: Copii ale licențelor, contractelor importante, CV-urile membrilor echipei etc

PLAN DE MARKETING MODEL COD CAEN 3812

1. Sumar Executiv COD CAEN 3812

 • Scurtă prezentare a planului de marketing și obiectivele principale.

2. Analiza Situației

 • Contextul de piață: Tendințe curente, cerere și ofertă în domeniul instalațiilor pentru construcții.
 • Concurența: Principali competitori și strategiile lor de marketing.
 • Analiza SWOT: Puncte forte, puncte slabe, oportunități și amenințări.

3. Obiectivele de Marketing

 • Obiective specifice, măsurabile, realizabile, relevante și cu termen (SMART), cum ar fi creșterea notorietății mărcii cu 20% într-un an.

4. Strategia de Marketing

 • Segmentarea pieței: Identificarea și descrierea segmentelor țintă.
 • Poziționare: Cum dorește compania să fie percepută pe piață.
 • Mixul de marketing (4P): Produs, Preț, Promovare, Plasament.

5. Tactici și Acțiuni

 • Crearea unui site web: Dezvoltarea unui site optimizat SEO, care prezintă serviciile companiei, portofoliul de proiecte și date de contact.
 • Social Media Marketing:
  • Alegerea mixului de social media: Facebook, LinkedIn, Instagram, în funcție de publicul țintă.
  • Conținutul pentru social media: Articole de blog, studii de caz, postări despre proiectele recente, sfaturi pentru clienți.
 • Publicitate pe rețelele sociale: Campanii plătite pe Facebook și LinkedIn pentru a crește vizibilitatea.
 • Email Marketing: Trimiteți buletine informative lunare și oferte speciale abonaților.
 • Parteneriate și sponsorizări: Colaborarea cu evenimente locale sau industriale pentru a crește notorietatea.
 • SEO și Blogging: Optimizarea site-ului pentru motoarele de căutare și publicarea regulată de articole relevante pentru industrie.

6. Bugetul de Marketing COD CAEN 3812

 • Detalierea costurilor pentru fiecare activitate de marketing planificată.
  ActivitateCost Estimat (RON)
  Dezvoltare site webXXXX
  Campanii publicitareXXXX
  Creare și gestionare conținutXXXX
  Email MarketingXXXX
  Parteneriate și sponsorizăriXXXX

7. Monitorizarea și Evaluarea

 • Indicatori de performanță cheie (KPIs): Vizite pe site, lead-uri generate, conversii, engagement pe social media.
 • Raportare și ajustare: Evaluarea periodică a rezultatelor și ajustarea strategiei în funcție de acestea.

8. Calendarul Implementării

 • Planificarea temporală a activităților de marketing pe parcursul unui an.

Stay informed and not overwhelmed, subscribe now!