Enter your email address below and subscribe to our newsletter

cod caen 3822

Cod CAEN 3822 Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase

Posibilitatea de a Accesa Fonduri Europene Cod CAEN 3822 – Da

Cod CAEN 3822 Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase

Cod CAEN 3822

Codul CAEN 3822 include:

 • eliminarea si tratarea înainte de eliminare a deseurilor periculoase, solide sau nu, inclusiv deseuri care pot fi explozive, oxidante, inflamabile, toxice, iritante, cancerigene, corozive, infectioase si alte substante si preparate daunatoare pentru sanatatea umana si pentru mediul înconjurator.
 • activitatea unitatilor pentru tratarea deseurilor periculoase
 • tratarea si îndepartarea animalelor moarte sau infestate toxic si a altor deseuri contaminate
 • incinerarea deseurilor periculoase
 • eliminarea bunurilor uzate cum sunt frigiderele, pentru a elimina deseurile nocive
 • tratarea, eliminarea si stocarea reziduurilor nucleare radioactive incluzând:
 • tratarea si eliminarea deseurilor radioactive de tranzitie, adica în descompunere în perioada transportului, de la spitale
 • capsularea, pregatirea si alte tratamente ale deseurilor nucleare, în vederea depozitarii

Codul CAEN 3822 exclude:

 • reprocesarea combustibililor nucleari, vezi CAEN 2013
 • incinerarea deseurilor nepericuloase, vezi CAEN 3821
 • decontaminarea si curatarea solului si apei; reducerea toxicitatii materialelor, vezi CAEN 3900

Posibilitatea Accesării Fondurilor Europene

Pentru companiile care activează sub Codul CAEN 3822, ce se ocupă cu eliminarea și tratarea deșeurilor periculoase, există oportunități clare de accesare a fondurilor europene. Aceste fonduri sunt destinate să sprijine eforturile esențiale în gestionarea responsabilă și eficientă a deșeurilor care prezintă riscuri majore pentru sănătatea umană și mediul înconjurător.

Activitățile eligibile pentru finanțare în cadrul acestui cod CAEN includ, dar nu se limitează la:

 • Eliminarea și tratarea deșeurilor periculoase: O paletă largă de deșeuri intră sub această categorie, inclusiv cele explozive, toxice, corozive sau infectioase. Imaginează-ți un artist care lucrează cu pigmenți periculoși; în mod similar, aceste activități transformă „pigmenții periculoși” ai societății noastre într-un tablou mai sigur pentru mediu.
 • Activitatea unităților pentru tratarea deșeurilor periculoase: Aceste facilități sunt laboratoarele unde se desfășoară „magia” conversiei deșeurilor periculoase în substanțe mai puțin nocive sau în materiale pregătite pentru depozitare sigură.
 • Incinerarea deșeurilor periculoase: Similar cu cum un fochist controlează cu atenție arderea lemnelor pentru a încălzi o casă, aceste procese trebuie gestionate cu mare grijă pentru a minimiza impactul asupra mediului.
 • Tratarea și eliminarea animalelor moarte sau infestate toxic: Imaginează-ți un gardian al naturii care se asigură că pământul este curățat și protejat de potențialele pericole aduse de resturile biologice.
 • Eliminarea bunurilor uzate periculoase: De exemplu, frigiderele, care sunt tratate pentru a îndepărta substanțele nocive înainte de reciclare, asemenea unui chirurg care îndepărtează cu grijă elementele dăunătoare dintr-un corp pentru a-l vindeca.

Prin accesarea fondurilor europene, entitățile implicate pot îmbunătăți și extinde capacitatea de prelucrare a deșeurilor periculoase, contribuind astfel la protecția mediului și sănătății publice. Finanțările pot ajuta la adoptarea celor mai noi tehnologii și metode de prelucrare, asigurând un viitor mai sigur pentru generațiile actuale și viitoare. Este un pas crucial spre o societate care transformă riscurile în resurse, într-un mod cât mai sigur și sustenabil.

Numar firme COD CAEN 3822
+
Salariați COD CAEN 3822
+
Total cifră de afaceri COD CAEN 3822
0 Miliarde+
top firme Cod CAEN 3822 Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase
top orase numar firme Cod CAEN 3822 Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase

PLAN DE AFACERI MODEL Cod CAEN 3822

 1. Sumar Executiv

 • Descrierea afacerii: Scurtă prezentare a companiei, inclusiv misiunea și viziunea.
 • Produsele și serviciile oferite: Descrierea principalelor servicii .
 • Obiectivele afacerii: Obiective pe termen scurt și lung.
 • Propunerea de valoare: Ce diferențiază compania pe piață.

2. Descrierea Afacerii

 • Istoricul și prezentul afacerii: Evoluția companiei până în prezent.
 • Structura legală și de proprietate: Informații despre forma juridică și structura acționariatului.
 • Locația și facilitățile: Detalii despre sediul principal, depozite, etc.
 • Prezentarea echipei: Profilul managerilor și al angajaților cheie.

3. Analiza Pieței

 • Segmentarea pieței: Identificarea segmentelor de piață țintă.
 • Analiza concurenței: Prezentarea principalilor competitori și a strategiilor lor.
 • Tendințe și evoluții în industrie: Evoluțiile recente din sectorul de interes.

4. Strategia de Marketing

 • Poziționarea pe piață: Cum se poziționează compania față de concurenți.
 • Strategia de preț: Politica de preț și justificarea acesteia.
 • Promovare și publicitate: Canale de promovare și campanii planificate.
 • Strategia de vânzări: Metode de vânzare și gestionare a relațiilor cu clienții.

5. Planul Operațional

 • Procesul operațional: Descrierea procesului de oferire a serviciilor.
 • Gestionarea furnizorilor și a subcontractorilor: Strategii pentru achiziții și subcontractări.
 • Nevoi de echipamente și tehnologie: Inventarul necesar pentru prestarea serviciilor.

6. Planul Organizațional

 • Structura organizațională: Diagrama organizațională a companiei.
 • Echipa de management: Roluri, responsabilități și experiența membrilor echipei de conducere.
 • Planul de personal: Nevoile de recrutare și formare a personalului.

7. Plan Financiar COD CAEN 3822

 • Proiecții financiare: Venituri estimate, cheltuieli și profituri pentru următorii 3-5 ani.
  AnulVenituri (RON)Cheltuieli (RON)Profit Net (RON)
  2021XXXXXXXXXXXXXXX
  2022XXXXXXXXXXXXXXX
  2023XXXXXXXXXXXXXXX
 • Nevoi de finanțare: Suma necesară investiției și planul de obținere a finanțării.
 • Analiza de risc: Identificarea riscurilor principale și strategii de atenuare.

8. Anexe 

 • Documente de suport: Copii ale licențelor, contractelor importante, CV-urile membrilor echipei etc

PLAN DE MARKETING MODEL COD CAEN 3822

1. Sumar Executiv COD CAEN 3822

 • Scurtă prezentare a planului de marketing și obiectivele principale.

2. Analiza Situației

 • Contextul de piață: Tendințe curente, cerere și ofertă în domeniul instalațiilor pentru construcții.
 • Concurența: Principali competitori și strategiile lor de marketing.
 • Analiza SWOT: Puncte forte, puncte slabe, oportunități și amenințări.

3. Obiectivele de Marketing

 • Obiective specifice, măsurabile, realizabile, relevante și cu termen (SMART), cum ar fi creșterea notorietății mărcii cu 20% într-un an.

4. Strategia de Marketing

 • Segmentarea pieței: Identificarea și descrierea segmentelor țintă.
 • Poziționare: Cum dorește compania să fie percepută pe piață.
 • Mixul de marketing (4P): Produs, Preț, Promovare, Plasament.

5. Tactici și Acțiuni

 • Crearea unui site web: Dezvoltarea unui site optimizat SEO, care prezintă serviciile companiei, portofoliul de proiecte și date de contact.
 • Social Media Marketing:
  • Alegerea mixului de social media: Facebook, LinkedIn, Instagram, în funcție de publicul țintă.
  • Conținutul pentru social media: Articole de blog, studii de caz, postări despre proiectele recente, sfaturi pentru clienți.
 • Publicitate pe rețelele sociale: Campanii plătite pe Facebook și LinkedIn pentru a crește vizibilitatea.
 • Email Marketing: Trimiteți buletine informative lunare și oferte speciale abonaților.
 • Parteneriate și sponsorizări: Colaborarea cu evenimente locale sau industriale pentru a crește notorietatea.
 • SEO și Blogging: Optimizarea site-ului pentru motoarele de căutare și publicarea regulată de articole relevante pentru industrie.

6. Bugetul de Marketing COD CAEN 3822

 • Detalierea costurilor pentru fiecare activitate de marketing planificată.
  ActivitateCost Estimat (RON)
  Dezvoltare site webXXXX
  Campanii publicitareXXXX
  Creare și gestionare conținutXXXX
  Email MarketingXXXX
  Parteneriate și sponsorizăriXXXX

7. Monitorizarea și Evaluarea

 • Indicatori de performanță cheie (KPIs): Vizite pe site, lead-uri generate, conversii, engagement pe social media.
 • Raportare și ajustare: Evaluarea periodică a rezultatelor și ajustarea strategiei în funcție de acestea.

8. Calendarul Implementării

 • Planificarea temporală a activităților de marketing pe parcursul unui an.

Stay informed and not overwhelmed, subscribe now!