Enter your email address below and subscribe to our newsletter

cod caen 3831

Cod CAEN 3831 Demontarea (dezasamblarea) masinilor si echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor

Posibilitatea de a Accesa Fonduri Europene Cod CAEN 3831 – Da

Cod CAEN 3831 Demontarea (dezasamblarea) masinilor si echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor

Cod CAEN Remat

Codul CAEN 3831 include:

 • Aceasta clasa include demontarea masinilor si aparatelor pentru obtinerea de materiale reciclabile de orice fel (automobile, nave, computere, televizoare si alte echipamente).

Codul CAEN 3831 exclude:

 • eliminarea bunurilor uzate cum sunt frigiderele, pentru a elimina deseurile nocive, vezi CAEN 3822 demontarea de automobile, nave, computere, televizoare si alte echipamente pentru a obtine parti/piese destinate revânzarii

Posibilitatea Accesării Fondurilor Europene

Pentru companiile care operează sub Codul CAEN 3831, axat pe demontarea mașinilor și aparatelor pentru obținerea de materiale reciclabile, există oportunități semnificative de accesare a fondurilor europene. Aceste fonduri sunt destinate să sprijine procesele de reciclare și valorificare a resurselor, contribuind la economia circulară și la reducerea impactului asupra mediului.

Activitățile eligibile pentru finanțare pot include:

 • Demontarea și reciclarea vehiculelor la sfârșitul duratei de viață, navelor, echipamentelor electronice și electrice (EEE), inclusiv computere și televizoare, pentru recuperarea materialelor reciclabile. Acest proces transformă „sfârșitul vieții” al unui produs într-un nou început, similar cu cum un agricultor compostează resturile de plante pentru a fertiliza solul.
 • Recuperarea și prelucrarea materialelor reciclabile, precum metale, plastic, sticlă și alte materiale valoroase din deșeurile de echipamente.

Excluderi:

 • Eliminarea bunurilor uzate, cum sunt frigiderele, pentru a elimina deșeurile nocive, care este acoperită de CAEN 3822.
 • Demontarea de automobile, nave, computere, televizoare și alte echipamente pentru a obține părți/piese destinate revânzării, ce implică o altă categorie de activități.

Accesarea fondurilor europene oferă o oportunitate de a moderniza și extinde capacitățile de demontare și reciclare, promovând inovații și tehnologii verzi care pot face procesele mai eficiente și mai ecologice. Finanțarea poate sprijini, de asemenea, inițiativele de cercetare și dezvoltare orientate spre îmbunătățirea metodelor de reciclare și creșterea ratei de recuperare a materialelor valoroase. Astfel, companiile pot contribui activ la reducerea deșeurilor, conservarea resurselor naturale și stimularea unei economii circulare sustenabile.

Numar firme COD CAEN 3831
+
Salariați COD CAEN 3831
+
Total cifră de afaceri COD CAEN 3831
0 Miliarde+
top firme Cod CAEN 3831 Demontarea (dezasamblarea) masinilor si echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
top orase nr de firme Cod CAEN 3831 Demontarea (dezasamblarea) masinilor si echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor

PLAN DE AFACERI MODEL Cod CAEN 3831

 1. Sumar Executiv

 • Descrierea afacerii: Scurtă prezentare a companiei, inclusiv misiunea și viziunea.
 • Produsele și serviciile oferite: Descrierea principalelor servicii .
 • Obiectivele afacerii: Obiective pe termen scurt și lung.
 • Propunerea de valoare: Ce diferențiază compania pe piață.

2. Descrierea Afacerii

 • Istoricul și prezentul afacerii: Evoluția companiei până în prezent.
 • Structura legală și de proprietate: Informații despre forma juridică și structura acționariatului.
 • Locația și facilitățile: Detalii despre sediul principal, depozite, etc.
 • Prezentarea echipei: Profilul managerilor și al angajaților cheie.

3. Analiza Pieței

 • Segmentarea pieței: Identificarea segmentelor de piață țintă.
 • Analiza concurenței: Prezentarea principalilor competitori și a strategiilor lor.
 • Tendințe și evoluții în industrie: Evoluțiile recente din sectorul de interes.

4. Strategia de Marketing

 • Poziționarea pe piață: Cum se poziționează compania față de concurenți.
 • Strategia de preț: Politica de preț și justificarea acesteia.
 • Promovare și publicitate: Canale de promovare și campanii planificate.
 • Strategia de vânzări: Metode de vânzare și gestionare a relațiilor cu clienții.

5. Planul Operațional

 • Procesul operațional: Descrierea procesului de oferire a serviciilor.
 • Gestionarea furnizorilor și a subcontractorilor: Strategii pentru achiziții și subcontractări.
 • Nevoi de echipamente și tehnologie: Inventarul necesar pentru prestarea serviciilor.

6. Planul Organizațional

 • Structura organizațională: Diagrama organizațională a companiei.
 • Echipa de management: Roluri, responsabilități și experiența membrilor echipei de conducere.
 • Planul de personal: Nevoile de recrutare și formare a personalului.

7. Plan Financiar COD CAEN 3831

 • Proiecții financiare: Venituri estimate, cheltuieli și profituri pentru următorii 3-5 ani.
  AnulVenituri (RON)Cheltuieli (RON)Profit Net (RON)
  2021XXXXXXXXXXXXXXX
  2022XXXXXXXXXXXXXXX
  2023XXXXXXXXXXXXXXX
 • Nevoi de finanțare: Suma necesară investiției și planul de obținere a finanțării.
 • Analiza de risc: Identificarea riscurilor principale și strategii de atenuare.

8. Anexe 

 • Documente de suport: Copii ale licențelor, contractelor importante, CV-urile membrilor echipei etc

PLAN DE MARKETING MODEL COD CAEN 3831

1. Sumar Executiv COD CAEN 3831

 • Scurtă prezentare a planului de marketing și obiectivele principale.

2. Analiza Situației

 • Contextul de piață: Tendințe curente, cerere și ofertă în domeniul instalațiilor pentru construcții.
 • Concurența: Principali competitori și strategiile lor de marketing.
 • Analiza SWOT: Puncte forte, puncte slabe, oportunități și amenințări.

3. Obiectivele de Marketing

 • Obiective specifice, măsurabile, realizabile, relevante și cu termen (SMART), cum ar fi creșterea notorietății mărcii cu 20% într-un an.

4. Strategia de Marketing

 • Segmentarea pieței: Identificarea și descrierea segmentelor țintă.
 • Poziționare: Cum dorește compania să fie percepută pe piață.
 • Mixul de marketing (4P): Produs, Preț, Promovare, Plasament.

5. Tactici și Acțiuni

 • Crearea unui site web: Dezvoltarea unui site optimizat SEO, care prezintă serviciile companiei, portofoliul de proiecte și date de contact.
 • Social Media Marketing:
  • Alegerea mixului de social media: Facebook, LinkedIn, Instagram, în funcție de publicul țintă.
  • Conținutul pentru social media: Articole de blog, studii de caz, postări despre proiectele recente, sfaturi pentru clienți.
 • Publicitate pe rețelele sociale: Campanii plătite pe Facebook și LinkedIn pentru a crește vizibilitatea.
 • Email Marketing: Trimiteți buletine informative lunare și oferte speciale abonaților.
 • Parteneriate și sponsorizări: Colaborarea cu evenimente locale sau industriale pentru a crește notorietatea.
 • SEO și Blogging: Optimizarea site-ului pentru motoarele de căutare și publicarea regulată de articole relevante pentru industrie.

6. Bugetul de Marketing COD CAEN 3831

 • Detalierea costurilor pentru fiecare activitate de marketing planificată.
  ActivitateCost Estimat (RON)
  Dezvoltare site webXXXX
  Campanii publicitareXXXX
  Creare și gestionare conținutXXXX
  Email MarketingXXXX
  Parteneriate și sponsorizăriXXXX

7. Monitorizarea și Evaluarea

 • Indicatori de performanță cheie (KPIs): Vizite pe site, lead-uri generate, conversii, engagement pe social media.
 • Raportare și ajustare: Evaluarea periodică a rezultatelor și ajustarea strategiei în funcție de acestea.

8. Calendarul Implementării

 • Planificarea temporală a activităților de marketing pe parcursul unui an.

Stay informed and not overwhelmed, subscribe now!