Enter your email address below and subscribe to our newsletter

cod caen 5829

Cod CAEN 5829 Activitati de editare a altor produse software

Posibilitatea de a Accesa Fonduri Europene Cod CAEN 5829 – Da

Cod CAEN 5829 Activitati de editare a altor produse software

Cod CAEN software

Cod CAEN 5829 Activitati de editare a altor produse software Codul CAEN 5829 include:

 • editarea de software de utilizare generala, inclusiv transpunerea sau adaptarea software-ului nespecializat pentru o anumita piata pe cont propriu:
 • sisteme de operare
 • aplicatii pentru întreprinderi si alte aplicatii

Codul CAEN 5829 exclude:

 • reproducerea de produse software, vezi CAEN 1820
 • vânzarea cu amanuntul de programe software de utilizare generala, vezi CAEN 4741
 • productia de software neasociata cu editarea, inclusiv transpunerea sau adaptarea software ului nespecializat pentru o anumita piata, pe baza de tarif sau contract, vezi CAEN 6201
 • furnizarea online de programe software (gazduirea de aplicatii si servicii de furnizare a acestora), vezi CAEN 6311

Posibilitatea Accesării Fondurilor Europene

Pentru companiile care operează sub Codul CAEN 5829 – Activități de editare a altor produse software, inclusiv în domenii avansate tehnologic precum inteligența artificială, blockchain și cloud, accesarea fondurilor europene și naționale oferă oportunități substanțiale pentru dezvoltare și inovare. Programele de finanțare disponibile sunt proiectate pentru a susține creșterea și competitivitatea în aceste sectoare cheie, stimulând cercetarea, dezvoltarea și implementarea de soluții tehnologice avansate.

Programele care pot fi relevante pentru aceste companii includ:

 • Orizont Europa: Un program emblematic al UE destinat cercetării și inovării, care oferă finanțare semnificativă pentru proiecte ce abordează provocări societale, inclusiv în domeniul tehnologiilor digitale și inteligenței artificiale.

 • Digital Europe Programme (Programul Europa Digitală): Acest program se concentrează pe accelerarea adoptării tehnologiilor digitale în întreprinderi și îmbunătățirea competențelor digitale în UE, cu finanțare specifică pentru IA, blockchain și utilizarea tehnologiilor cloud.

 • COSME: Deși se concentrează în principal pe întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri), COSME oferă suport pentru îmbunătățirea accesului la piețe și finanțare, ceea ce poate beneficia companiilor din domeniul software.

 • Instrumentul pentru IMM-uri din cadrul Orizont 2020: Acest instrument sprijină inovarea în IMM-uri, inclusiv dezvoltarea de produse și servicii noi și inovatoare. Este particular relevant pentru companiile tehnologice care se află în faza de expansiune și scalare.

 • Facilități de Finanțare: Există, de asemenea, diverse linii de finanțare și granturi disponibile prin intermediul Băncii Europene de Investiții (BEI) și Fondului European de Investiții (FEI) pentru proiecte inovatoare, inclusiv în tehnologia informației.

Investițiile pot fi direcționate către dezvoltarea de noi produse și servicii, cercetare și dezvoltare, creșterea capacităților tehnologice, extinderea pe noi piețe, și formarea profesională în domenii specializate. Companiile interesate ar trebui să exploreze aceste oportunități și să pregătească propuneri de proiecte bine fundamentate, care să răspundă obiectivelor specifice ale programelor de finanțare.

Alte programe : 

• Femeia Antreprenor: Acest program încurajează femeile antreprenor să își dezvolte afacerile, oferind acces la finanțare și mentorat, contribuind astfel la creșterea prezenței feminine în domeniul antreprenorial, inclusiv în • Startup Nation: Prin stimularea înființării de noi întreprinderi și sprijinirea dezvoltării startup-urilor, programul oferă finanțare pentru proiecte inovatoare și scalabile, încurajând antreprenoriatul și inovația . • IMM Invest și IMM Invest PLUS: Oferă finanțare cu dobândă susținută de stat și garanții guvernamentale, încurajând investițiile în modernizarea echipamentelor, • Programe Regionale: Aceste programe oferă finanțare pentru dezvoltarea regională și locală,

Numar firme COD CAEN 5829
+
Salariați COD CAEN 5829
+
Total cifră de afaceri COD CAEN 5829
0 Miliarde+
top firme caen 5929 software
top orase cod caen 5829

PLAN DE AFACERI MODEL Cod CAEN 5829

 1. Sumar Executiv

 • Descrierea afacerii: Scurtă prezentare a companiei, inclusiv misiunea și viziunea.
 • Produsele și serviciile oferite: Descrierea principalelor servicii .
 • Obiectivele afacerii: Obiective pe termen scurt și lung.
 • Propunerea de valoare: Ce diferențiază compania pe piață.

2. Descrierea Afacerii

 • Istoricul și prezentul afacerii: Evoluția companiei până în prezent.
 • Structura legală și de proprietate: Informații despre forma juridică și structura acționariatului.
 • Locația și facilitățile: Detalii despre sediul principal, depozite, etc.
 • Prezentarea echipei: Profilul managerilor și al angajaților cheie.

3. Analiza Pieței

 • Segmentarea pieței: Identificarea segmentelor de piață țintă.
 • Analiza concurenței: Prezentarea principalilor competitori și a strategiilor lor.
 • Tendințe și evoluții în industrie: Evoluțiile recente din sectorul de interes.

4. Strategia de Marketing

 • Poziționarea pe piață: Cum se poziționează compania față de concurenți.
 • Strategia de preț: Politica de preț și justificarea acesteia.
 • Promovare și publicitate: Canale de promovare și campanii planificate.
 • Strategia de vânzări: Metode de vânzare și gestionare a relațiilor cu clienții.

5. Planul Operațional

 • Procesul operațional: Descrierea procesului de oferire a serviciilor.
 • Gestionarea furnizorilor și a subcontractorilor: Strategii pentru achiziții și subcontractări.
 • Nevoi de echipamente și tehnologie: Inventarul necesar pentru prestarea serviciilor.

6. Planul Organizațional

 • Structura organizațională: Diagrama organizațională a companiei.
 • Echipa de management: Roluri, responsabilități și experiența membrilor echipei de conducere.
 • Planul de personal: Nevoile de recrutare și formare a personalului.

7. Plan Financiar COD CAEN 5829

 • Proiecții financiare: Venituri estimate, cheltuieli și profituri pentru următorii 3-5 ani.
  AnulVenituri (RON)Cheltuieli (RON)Profit Net (RON)
  2021XXXXXXXXXXXXXXX
  2022XXXXXXXXXXXXXXX
  2023XXXXXXXXXXXXXXX
 • Nevoi de finanțare: Suma necesară investiției și planul de obținere a finanțării.
 • Analiza de risc: Identificarea riscurilor principale și strategii de atenuare.

8. Anexe 

 • Documente de suport: Copii ale licențelor, contractelor importante, CV-urile membrilor echipei etc

PLAN DE MARKETING MODEL COD CAEN 5829

1. Sumar Executiv COD CAEN 5929

 • Scurtă prezentare a planului de marketing și obiectivele principale.

2. Analiza Situației

 • Contextul de piață: Tendințe curente, cerere și ofertă în domeniul instalațiilor pentru construcții.
 • Concurența: Principali competitori și strategiile lor de marketing.
 • Analiza SWOT: Puncte forte, puncte slabe, oportunități și amenințări.

3. Obiectivele de Marketing

 • Obiective specifice, măsurabile, realizabile, relevante și cu termen (SMART), cum ar fi creșterea notorietății mărcii cu 20% într-un an.

4. Strategia de Marketing

 • Segmentarea pieței: Identificarea și descrierea segmentelor țintă.
 • Poziționare: Cum dorește compania să fie percepută pe piață.
 • Mixul de marketing (4P): Produs, Preț, Promovare, Plasament.

5. Tactici și Acțiuni

 • Crearea unui site web: Dezvoltarea unui site optimizat SEO, care prezintă serviciile companiei, portofoliul de proiecte și date de contact.
 • Social Media Marketing:
  • Alegerea mixului de social media: Facebook, LinkedIn, Instagram, în funcție de publicul țintă.
  • Conținutul pentru social media: Articole de blog, studii de caz, postări despre proiectele recente, sfaturi pentru clienți.
 • Publicitate pe rețelele sociale: Campanii plătite pe Facebook și LinkedIn pentru a crește vizibilitatea.
 • Email Marketing: Trimiteți buletine informative lunare și oferte speciale abonaților.
 • Parteneriate și sponsorizări: Colaborarea cu evenimente locale sau industriale pentru a crește notorietatea.
 • SEO și Blogging: Optimizarea site-ului pentru motoarele de căutare și publicarea regulată de articole relevante pentru industrie.

6. Bugetul de Marketing COD CAEN 5829

 • Detalierea costurilor pentru fiecare activitate de marketing planificată.
  ActivitateCost Estimat (RON)
  Dezvoltare site webXXXX
  Campanii publicitareXXXX
  Creare și gestionare conținutXXXX
  Email MarketingXXXX
  Parteneriate și sponsorizăriXXXX

7. Monitorizarea și Evaluarea

 • Indicatori de performanță cheie (KPIs): Vizite pe site, lead-uri generate, conversii, engagement pe social media.
 • Raportare și ajustare: Evaluarea periodică a rezultatelor și ajustarea strategiei în funcție de acestea.

8. Calendarul Implementării

 • Planificarea temporală a activităților de marketing pe parcursul unui an.

Stay informed and not overwhelmed, subscribe now!