Enter your email address below and subscribe to our newsletter

cod caen 5912

Cod CAEN 5912 Activitati de post-productie cinematografica, video si de programe de televiziune, editare video

Posibilitatea de a Accesa Fonduri Europene Cod CAEN 5912 – Da

Cod CAEN 5912 Activitati de post-productie cinematografica, editare video si de programe de televiziune

Cod CAEN 5912

Codul CAEN 5912 este axat pe activitățile de post-producție cinematografică, editare video și de programe de televiziune, oferind servicii esențiale în etapele finale ale producției audiovizuale:

 • Activități de post-producție, incluzând redactarea, transferurile de pe film pe casete, titrarea, subtitrarea grafică produsă pe calculator, animația și efectele speciale, dezvoltarea și procesarea filmelor cinematografice.
 • Activitatea laboratoarelor de filme cinematografice și activitățile laboratoarelor speciale, pentru filmele de desene animate.

Excluderi:

 • Copierea de filme (cu excepția reproducerii filmelor cinematografice pentru distribuția în cinematografe) și reproducerea benzilor magnetice audio și video, CD-uri sau DVD-uri după original, vezi CAEN 1820.
 • Comerțul cu ridicata a benzilor video, CD-urilor și DVD-urilor înregistrate, vezi CAEN 4643.
 • Comerțul cu ridicata a benzilor video și a CD-urilor neînregistrate, vezi CAEN 4652.
 • Comerțul cu amănuntul de benzi video, CD-uri, DVD-uri, vezi CAEN 4763.
 • Prelucrarea filmelor, alta decât pentru industria cinematografică, vezi CAEN 7420.
 • Închirierea casetelor video, DVD-urilor, publicului general, vezi CAEN 7722.
 • Activități independente ale actorilor, realizatorilor de desene animate, regizorilor, consultantilor și a altor specialiști din domeniu, vezi grupa CAEN 900.

Posibilitatea Accesării Fondurilor Europene

Da,

Entitățile care operează sub acest cod pot avea acces la fonduri europene. Aceasta înseamnă că companiile din domeniul post-producției cinematografice, editării video și producției de programe de televiziune pot beneficia de sprijin financiar pentru proiectele lor, prin diverse programe ale Uniunii Europene dedicate culturii, inovației tehnologice în sectorul audiovizual sau dezvoltării regionale. Acest sprijin financiar poate fi utilizat pentru modernizarea echipamentelor, formare profesională, cercetare și dezvoltare, sau extinderea activităților pe noi piețe.

Numar firme COD CAEN 5912
+
Salariați COD CAEN 5912
+
Total cifră de afaceri COD CAEN 5912
0 Miliarde+
top companii editarea video romania Cod CAEN 5912 Activitati de post-productie cinematografica, video si de programe de televiziune
top orase cerere editare video Cod CAEN 5912 Activitati de post-productie cinematografica, video si de programe de televiziune

PLAN DE AFACERI MODEL Cod CAEN 5912

 1. Sumar Executiv

 • Descrierea afacerii: Scurtă prezentare a companiei, inclusiv misiunea și viziunea.
 • Produsele și serviciile oferite: Descrierea principalelor servicii .
 • Obiectivele afacerii: Obiective pe termen scurt și lung.
 • Propunerea de valoare: Ce diferențiază compania pe piață.

2. Descrierea Afacerii

 • Istoricul și prezentul afacerii: Evoluția companiei până în prezent.
 • Structura legală și de proprietate: Informații despre forma juridică și structura acționariatului.
 • Locația și facilitățile: Detalii despre sediul principal, depozite, etc.
 • Prezentarea echipei: Profilul managerilor și al angajaților cheie.

3. Analiza Pieței

 • Segmentarea pieței: Identificarea segmentelor de piață țintă.
 • Analiza concurenței: Prezentarea principalilor competitori și a strategiilor lor.
 • Tendințe și evoluții în industrie: Evoluțiile recente din sectorul de interes.

4. Strategia de Marketing

 • Poziționarea pe piață: Cum se poziționează compania față de concurenți.
 • Strategia de preț: Politica de preț și justificarea acesteia.
 • Promovare și publicitate: Canale de promovare și campanii planificate.
 • Strategia de vânzări: Metode de vânzare și gestionare a relațiilor cu clienții.

5. Planul Operațional

 • Procesul operațional: Descrierea procesului de oferire a serviciilor.
 • Gestionarea furnizorilor și a subcontractorilor: Strategii pentru achiziții și subcontractări.
 • Nevoi de echipamente și tehnologie: Inventarul necesar pentru prestarea serviciilor.

6. Planul Organizațional

 • Structura organizațională: Diagrama organizațională a companiei.
 • Echipa de management: Roluri, responsabilități și experiența membrilor echipei de conducere.
 • Planul de personal: Nevoile de recrutare și formare a personalului.

7. Plan Financiar COD CAEN 5912

 • Proiecții financiare: Venituri estimate, cheltuieli și profituri pentru următorii 3-5 ani.
  AnulVenituri (RON)Cheltuieli (RON)Profit Net (RON)
  2021XXXXXXXXXXXXXXX
  2022XXXXXXXXXXXXXXX
  2023XXXXXXXXXXXXXXX
 • Nevoi de finanțare: Suma necesară investiției și planul de obținere a finanțării.
 • Analiza de risc: Identificarea riscurilor principale și strategii de atenuare.

8. Anexe 

 • Documente de suport: Copii ale licențelor, contractelor importante, CV-urile membrilor echipei etc

PLAN DE MARKETING MODEL COD CAEN 5912

1. Sumar Executiv COD CAEN 5912

 • Scurtă prezentare a planului de marketing și obiectivele principale.

2. Analiza Situației

 • Contextul de piață: Tendințe curente, cerere și ofertă în domeniul instalațiilor pentru construcții.
 • Concurența: Principali competitori și strategiile lor de marketing.
 • Analiza SWOT: Puncte forte, puncte slabe, oportunități și amenințări.

3. Obiectivele de Marketing

 • Obiective specifice, măsurabile, realizabile, relevante și cu termen (SMART), cum ar fi creșterea notorietății mărcii cu 20% într-un an.

4. Strategia de Marketing

 • Segmentarea pieței: Identificarea și descrierea segmentelor țintă.
 • Poziționare: Cum dorește compania să fie percepută pe piață.
 • Mixul de marketing (4P): Produs, Preț, Promovare, Plasament.

5. Tactici și Acțiuni

 • Crearea unui site web: Dezvoltarea unui site optimizat SEO, care prezintă serviciile companiei, portofoliul de proiecte și date de contact.
 • Social Media Marketing:
  • Alegerea mixului de social media: Facebook, LinkedIn, Instagram, în funcție de publicul țintă.
  • Conținutul pentru social media: Articole de blog, studii de caz, postări despre proiectele recente, sfaturi pentru clienți.
 • Publicitate pe rețelele sociale: Campanii plătite pe Facebook și LinkedIn pentru a crește vizibilitatea.
 • Email Marketing: Trimiteți buletine informative lunare și oferte speciale abonaților.
 • Parteneriate și sponsorizări: Colaborarea cu evenimente locale sau industriale pentru a crește notorietatea.
 • SEO și Blogging: Optimizarea site-ului pentru motoarele de căutare și publicarea regulată de articole relevante pentru industrie.

6. Bugetul de Marketing COD CAEN 5912

 • Detalierea costurilor pentru fiecare activitate de marketing planificată.
  ActivitateCost Estimat (RON)
  Dezvoltare site webXXXX
  Campanii publicitareXXXX
  Creare și gestionare conținutXXXX
  Email MarketingXXXX
  Parteneriate și sponsorizăriXXXX

7. Monitorizarea și Evaluarea

 • Indicatori de performanță cheie (KPIs): Vizite pe site, lead-uri generate, conversii, engagement pe social media.
 • Raportare și ajustare: Evaluarea periodică a rezultatelor și ajustarea strategiei în funcție de acestea.

8. Calendarul Implementării

 • Planificarea temporală a activităților de marketing pe parcursul unui an.

Stay informed and not overwhelmed, subscribe now!