Enter your email address below and subscribe to our newsletter

cod caen 6209

Cod CAEN 6209 Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei

Posibilitatea de a Accesa Fonduri Europene Cod CAEN 6209 – Da

Cod CAEN 6209 Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei

Cod CAEN 6209

Aceasta clasa include alte activitati privind tehnologia informatiei si activitati anexe care nu sunt clasificate în alta parte, cum ar fi:

 • servicii de recuperare a informatiilor din calculatoare în caz de dezastru
 • instalarea calculatoarelor personale
 • servicii de instalare a software

Codul CAEN 6209 exclude:

 • instalarea calculatoarelor de mare viteza si capacitate de stocare (mainframe) si a echipamentelor similare, vezi CAEN 3320
 • programe pentru calculator, vezi CAEN 6201 consultanta privind calculatoarele, vezi CAEN 6202
 • activitati de management a mijloacelor de calcul, vezi CAEN 6203
 • prelucrarea datelor si administrarea paginilor web, vezi CAEN 6311

Posibilitatea Accesării Fondurilor Europene

Pentru companiile care operează sub Codul CAEN 6209 – Alte activități de servicii privind tehnologia informației, accesarea fondurilor europene și naționale este, într-adevăr, posibilă și încurajată, mai ales în domenii inovatoare precum inteligența artificială, cloud computing și blockchain. Aceste tehnologii avansate sunt în centrul transformării digitale la nivel global, iar finanțările disponibile vizează stimularea cercetării, dezvoltării și implementării soluțiilor inovatoare în aceste domenii.

Programe relevante pentru aceste companii includ:

 • Orizont Europa: Principalul program al UE pentru cercetare și inovare oferă finanțare semnificativă pentru proiecte care abordează provocări societale, inclusiv dezvoltarea tehnologiilor digitale și a soluțiilor inovatoare în IA, blockchain și cloud.

 • Digital Europe Programme (Programul Europa Digitală): Acest program vizează accelerarea adoptării tehnologiilor digitale și îmbunătățirea competențelor digitale, oferind finanțare specifică pentru dezvoltarea infrastructurii de cloud, proiecte de IA și inițiative blockchain.

 • Initiativa pentru IMM-uri din cadrul Orizont 2020: Sprijină inovarea în IMM-uri, inclusiv dezvoltarea de produse și servicii noi în domeniul tehnologiei informației, facilitând accesul la piețe și finanțare.

Investițiile din aceste fonduri pot fi direcționate către dezvoltarea de noi produse și servicii, cercetare și dezvoltare în domenii specifice tehnologiei, extinderea pe noi piețe, precum și în formarea și dezvoltarea competențelor digitale necesare în industrie.

Pentru a accesa aceste fonduri, companiile trebuie să pregătească propuneri de proiecte detaliate și bine fundamentate, care să demonstreze potențialul de inovare și impactul pe termen lung. Este crucial să se consulte ghidurile specifice fiecărui program de finanțare pentru a înțelege cerințele și criteriile de eligibilitate.

Numar firme COD CAEN 6209
+
Salariați COD CAEN 6209
+
Total cifră de afaceri COD CAEN 6209
0 Miliarde+
topm firme productie soft Cod CAEN 6209 Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei
top orase la dezvoltrarea software Cod CAEN 6209 Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei

PLAN DE AFACERI MODEL Cod CAEN 6209

 1. Sumar Executiv

 • Descrierea afacerii: Scurtă prezentare a companiei, inclusiv misiunea și viziunea.
 • Produsele și serviciile oferite: Descrierea principalelor servicii .
 • Obiectivele afacerii: Obiective pe termen scurt și lung.
 • Propunerea de valoare: Ce diferențiază compania pe piață.

2. Descrierea Afacerii

 • Istoricul și prezentul afacerii: Evoluția companiei până în prezent.
 • Structura legală și de proprietate: Informații despre forma juridică și structura acționariatului.
 • Locația și facilitățile: Detalii despre sediul principal, depozite, etc.
 • Prezentarea echipei: Profilul managerilor și al angajaților cheie.

3. Analiza Pieței

 • Segmentarea pieței: Identificarea segmentelor de piață țintă.
 • Analiza concurenței: Prezentarea principalilor competitori și a strategiilor lor.
 • Tendințe și evoluții în industrie: Evoluțiile recente din sectorul de interes.

4. Strategia de Marketing

 • Poziționarea pe piață: Cum se poziționează compania față de concurenți.
 • Strategia de preț: Politica de preț și justificarea acesteia.
 • Promovare și publicitate: Canale de promovare și campanii planificate.
 • Strategia de vânzări: Metode de vânzare și gestionare a relațiilor cu clienții.

5. Planul Operațional

 • Procesul operațional: Descrierea procesului de oferire a serviciilor.
 • Gestionarea furnizorilor și a subcontractorilor: Strategii pentru achiziții și subcontractări.
 • Nevoi de echipamente și tehnologie: Inventarul necesar pentru prestarea serviciilor.

6. Planul Organizațional

 • Structura organizațională: Diagrama organizațională a companiei.
 • Echipa de management: Roluri, responsabilități și experiența membrilor echipei de conducere.
 • Planul de personal: Nevoile de recrutare și formare a personalului.

7. Plan Financiar COD CAEN 6209

 • Proiecții financiare: Venituri estimate, cheltuieli și profituri pentru următorii 3-5 ani.
  AnulVenituri (RON)Cheltuieli (RON)Profit Net (RON)
  2021XXXXXXXXXXXXXXX
  2022XXXXXXXXXXXXXXX
  2023XXXXXXXXXXXXXXX
 • Nevoi de finanțare: Suma necesară investiției și planul de obținere a finanțării.
 • Analiza de risc: Identificarea riscurilor principale și strategii de atenuare.

8. Anexe 

 • Documente de suport: Copii ale licențelor, contractelor importante, CV-urile membrilor echipei etc

PLAN DE MARKETING MODEL COD CAEN 6209

1. Sumar Executiv COD CAEN 6209

 • Scurtă prezentare a planului de marketing și obiectivele principale.

2. Analiza Situației

 • Contextul de piață: Tendințe curente, cerere și ofertă în domeniul instalațiilor pentru construcții.
 • Concurența: Principali competitori și strategiile lor de marketing.
 • Analiza SWOT: Puncte forte, puncte slabe, oportunități și amenințări.

3. Obiectivele de Marketing

 • Obiective specifice, măsurabile, realizabile, relevante și cu termen (SMART), cum ar fi creșterea notorietății mărcii cu 20% într-un an.

4. Strategia de Marketing

 • Segmentarea pieței: Identificarea și descrierea segmentelor țintă.
 • Poziționare: Cum dorește compania să fie percepută pe piață.
 • Mixul de marketing (4P): Produs, Preț, Promovare, Plasament.

5. Tactici și Acțiuni

 • Crearea unui site web: Dezvoltarea unui site optimizat SEO, care prezintă serviciile companiei, portofoliul de proiecte și date de contact.
 • Social Media Marketing:
  • Alegerea mixului de social media: Facebook, LinkedIn, Instagram, în funcție de publicul țintă.
  • Conținutul pentru social media: Articole de blog, studii de caz, postări despre proiectele recente, sfaturi pentru clienți.
 • Publicitate pe rețelele sociale: Campanii plătite pe Facebook și LinkedIn pentru a crește vizibilitatea.
 • Email Marketing: Trimiteți buletine informative lunare și oferte speciale abonaților.
 • Parteneriate și sponsorizări: Colaborarea cu evenimente locale sau industriale pentru a crește notorietatea.
 • SEO și Blogging: Optimizarea site-ului pentru motoarele de căutare și publicarea regulată de articole relevante pentru industrie.

6. Bugetul de Marketing COD CAEN 6209

 • Detalierea costurilor pentru fiecare activitate de marketing planificată.
  ActivitateCost Estimat (RON)
  Dezvoltare site webXXXX
  Campanii publicitareXXXX
  Creare și gestionare conținutXXXX
  Email MarketingXXXX
  Parteneriate și sponsorizăriXXXX

7. Monitorizarea și Evaluarea

 • Indicatori de performanță cheie (KPIs): Vizite pe site, lead-uri generate, conversii, engagement pe social media.
 • Raportare și ajustare: Evaluarea periodică a rezultatelor și ajustarea strategiei în funcție de acestea.

8. Calendarul Implementării

 • Planificarea temporală a activităților de marketing pe parcursul unui an.

Stay informed and not overwhelmed, subscribe now!