Enter your email address below and subscribe to our newsletter

cod caen 6311

Cod CAEN 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe

Posibilitatea de a Accesa Fonduri Europene Cod CAEN 6311 – Da

Cod CAEN 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe

Cod CAEN 6311

Aceasta clasa include asigurarea infrastructurii pentru serviciile de gazduire a paginilor web, de prelucrare a datelor si activitati conexe. Sunt incluse activitati specializate de gazduire, cum ar fi gazduirea paginilor web, servicii de streaming (organizare fluxuri) sau gazduire de aplicatii. Activitatile de prelucrare a datelor includ prelucrarea completa si elaborarea de rapoarte specializate pe baza datelor furnizate de catre clienti sau asigurarea prelucrarii automate a datelor si servicii de introducere a datelor, inclusiv activitati de rulare a bazei de date (executare functiuni).

Codul CAEN 6311 exclude:

 • activitatile unde furnizorul foloseste computerul doar ca un instrument de lucru (unealta) sunt clasificate potrivit naturii serviciilor furnizate.

Posibilitatea Accesării Fondurilor Europene

Pentru companiile care operează sub Codul CAEN 6311, care include asigurarea infrastructurii pentru serviciile de găzduire a paginilor web, de prelucrare a datelor și activități conexe, accesarea fondurilor europene și naționale este o oportunitate viabilă pentru sprijinirea creșterii și a inovării în acest domeniu. Aceste activități sunt esențiale pentru economia digitală și pentru transformarea digitală a afacerilor, fiind prioritizate în cadrul mai multor programe de finanțare.

Programele de finanțare relevante includ:

 • Programul Europa Digitală: Acest program al UE vizează accelerarea adoptării tehnologiilor digitale și a îmbunătățirii competențelor digitale. Finanțarea poate sprijini dezvoltarea infrastructurii avansate de găzduire web și cloud, servicii de streaming și prelucrarea datelor.

 • Orizont Europa: Principalul program al UE pentru cercetare și inovare include componente dedicate tehnologiilor digitale și prelucrării datelor. Companiile pot obține finanțare pentru proiecte de cercetare și dezvoltare care îmbunătățesc și inovează serviciile de găzduire și prelucrarea datelor.

 • COSME: Deși se concentrează pe sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii în general, COSME oferă acces la finanțare și piețe, ceea ce poate fi benefic pentru companiile care oferă servicii de găzduire web și prelucrare a datelor.

Investițiile eligibile în cadrul acestor fonduri pot include dezvoltarea și modernizarea infrastructurii tehnice, implementarea soluțiilor de securitate cibernetică avansate, dezvoltarea de platforme de cloud computing și servicii de găzduire a aplicațiilor, precum și proiecte care promovează inovarea în prelucrarea și analiza datelor.

Pentru a accesa fondurile europene, companiile trebuie să pregătească propuneri de proiecte detaliate care să îndeplinească criteriile specifice programelor de finanțare. Este recomandabil să se acorde atenție particulară provocărilor și oportunităților specifice sectorului tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC), precum și obiectivelor strategice ale Uniunii Europene în domeniul digitalizării și inovării.

+
Numar firme COD CAEN 6311
+
Salariați COD CAEN 6311
0 Miliarde+
Total cifră de afaceri COD CAEN 6311
top firme Cod CAEN 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe
top orase Cod CAEN 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe

PLAN DE AFACERI MODEL Cod CAEN 6311

 1. Sumar Executiv

 • Descrierea afacerii: Scurtă prezentare a companiei, inclusiv misiunea și viziunea.
 • Produsele și serviciile oferite: Descrierea principalelor servicii .
 • Obiectivele afacerii: Obiective pe termen scurt și lung.
 • Propunerea de valoare: Ce diferențiază compania pe piață.

2. Descrierea Afacerii

 • Istoricul și prezentul afacerii: Evoluția companiei până în prezent.
 • Structura legală și de proprietate: Informații despre forma juridică și structura acționariatului.
 • Locația și facilitățile: Detalii despre sediul principal, depozite, etc.
 • Prezentarea echipei: Profilul managerilor și al angajaților cheie.

3. Analiza Pieței

 • Segmentarea pieței: Identificarea segmentelor de piață țintă.
 • Analiza concurenței: Prezentarea principalilor competitori și a strategiilor lor.
 • Tendințe și evoluții în industrie: Evoluțiile recente din sectorul de interes.

4. Strategia de Marketing

 • Poziționarea pe piață: Cum se poziționează compania față de concurenți.
 • Strategia de preț: Politica de preț și justificarea acesteia.
 • Promovare și publicitate: Canale de promovare și campanii planificate.
 • Strategia de vânzări: Metode de vânzare și gestionare a relațiilor cu clienții.

5. Planul Operațional

 • Procesul operațional: Descrierea procesului de oferire a serviciilor.
 • Gestionarea furnizorilor și a subcontractorilor: Strategii pentru achiziții și subcontractări.
 • Nevoi de echipamente și tehnologie: Inventarul necesar pentru prestarea serviciilor.

6. Planul Organizațional

 • Structura organizațională: Diagrama organizațională a companiei.
 • Echipa de management: Roluri, responsabilități și experiența membrilor echipei de conducere.
 • Planul de personal: Nevoile de recrutare și formare a personalului.

7. Plan Financiar COD CAEN 6311

 • Proiecții financiare: Venituri estimate, cheltuieli și profituri pentru următorii 3-5 ani.
  AnulVenituri (RON)Cheltuieli (RON)Profit Net (RON)
  2021XXXXXXXXXXXXXXX
  2022XXXXXXXXXXXXXXX
  2023XXXXXXXXXXXXXXX
 • Nevoi de finanțare: Suma necesară investiției și planul de obținere a finanțării.
 • Analiza de risc: Identificarea riscurilor principale și strategii de atenuare.

8. Anexe 

 • Documente de suport: Copii ale licențelor, contractelor importante, CV-urile membrilor echipei etc

PLAN DE MARKETING MODEL COD CAEN 6311

1. Sumar Executiv COD CAEN 6311

 • Scurtă prezentare a planului de marketing și obiectivele principale.

2. Analiza Situației

 • Contextul de piață: Tendințe curente, cerere și ofertă în domeniul instalațiilor pentru construcții.
 • Concurența: Principali competitori și strategiile lor de marketing.
 • Analiza SWOT: Puncte forte, puncte slabe, oportunități și amenințări.

3. Obiectivele de Marketing

 • Obiective specifice, măsurabile, realizabile, relevante și cu termen (SMART), cum ar fi creșterea notorietății mărcii cu 20% într-un an.

4. Strategia de Marketing

 • Segmentarea pieței: Identificarea și descrierea segmentelor țintă.
 • Poziționare: Cum dorește compania să fie percepută pe piață.
 • Mixul de marketing (4P): Produs, Preț, Promovare, Plasament.

5. Tactici și Acțiuni

 • Crearea unui site web: Dezvoltarea unui site optimizat SEO, care prezintă serviciile companiei, portofoliul de proiecte și date de contact.
 • Social Media Marketing:
  • Alegerea mixului de social media: Facebook, LinkedIn, Instagram, în funcție de publicul țintă.
  • Conținutul pentru social media: Articole de blog, studii de caz, postări despre proiectele recente, sfaturi pentru clienți.
 • Publicitate pe rețelele sociale: Campanii plătite pe Facebook și LinkedIn pentru a crește vizibilitatea.
 • Email Marketing: Trimiteți buletine informative lunare și oferte speciale abonaților.
 • Parteneriate și sponsorizări: Colaborarea cu evenimente locale sau industriale pentru a crește notorietatea.
 • SEO și Blogging: Optimizarea site-ului pentru motoarele de căutare și publicarea regulată de articole relevante pentru industrie.

6. Bugetul de Marketing COD CAEN 6311

 • Detalierea costurilor pentru fiecare activitate de marketing planificată.
  ActivitateCost Estimat (RON)
  Dezvoltare site webXXXX
  Campanii publicitareXXXX
  Creare și gestionare conținutXXXX
  Email MarketingXXXX
  Parteneriate și sponsorizăriXXXX

7. Monitorizarea și Evaluarea

 • Indicatori de performanță cheie (KPIs): Vizite pe site, lead-uri generate, conversii, engagement pe social media.
 • Raportare și ajustare: Evaluarea periodică a rezultatelor și ajustarea strategiei în funcție de acestea.

8. Calendarul Implementării

 • Planificarea temporală a activităților de marketing pe parcursul unui an.

Stay informed and not overwhelmed, subscribe now!