Enter your email address below and subscribe to our newsletter

cod caen 6399

Cod CAEN 6399 Alte activitati de servicii informationale n.c.a.

Posibilitatea de a Accesa Fonduri Europene Cod CAEN 6399 – Da

Codul CAEN 6399 include: Aceasta clasa include alte activitati de servicii informationale neclasificate în alta parte, cum ar fi: servicii de informatie telefonica bazate pe calculator servicii de cautare a informatiilor, pe baza de tarif sau contract servicii de grupare a stirilor; informatii din ziare, etc. Codul CAEN 6399 exclude: -activitati ale centrelor de intermediere telefonica (call centre), vezi CAEN 8220

Cod CAEN 6399

Codul CAEN 6399 include: Aceasta clasa include alte activitati de servicii informationale neclasificate în alta parte, cum ar fi:

 • servicii de informatie telefonica bazate pe calculator
 • servicii de cautare a informatiilor, pe baza de tarif sau contract
 • servicii de grupare a stirilor; informatii din ziare, etc.

Codul CAEN 6399 exclude:

-activitati ale centrelor de intermediere telefonica (call centre), vezi CAEN 8220

Posibilitatea Accesării Fondurilor Europene

Pentru companiile care operează sub Codul CAEN 6399 – Alte activități de servicii informaționale, accesarea fondurilor europene și naționale este o oportunitate valoroasă de a sprijini și extinde operațiunile. Aceste servicii, care includ variate forme de furnizare a informațiilor prin intermediul tehnologiei, sunt esențiale în economia bazată pe cunoaștere și informație.

Există mai multe programe și inițiative prin care companiile din acest domeniu pot beneficia de sprijin financiar:

 • Programul Orizont Europa: Se concentrează pe cercetare și inovare și poate oferi finanțare pentru proiecte care dezvoltă noi tehnologii și servicii de informații.

 • Programul Europa Digitală: Vizează accelerarea adoptării tehnologiilor digitale și ar putea susține dezvoltarea infrastructurilor digitale și serviciilor inovatoare de informații.

 • Fondurile Structurale și de Investiții Europene (ESI Funds): Acestea includ Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) și Fondul Social European (FSE), care pot finanța proiecte ce îmbunătățesc accesul la servicii digitale și informaționale.

 • Programul pentru Competitivitatea Întreprinderilor și Întreprinderile Mici și Mijlocii (COSME): Poate oferi suport pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) din sectorul serviciilor informaționale, ajutându-le să se extindă și să devină mai competitive pe piața unică.

 • Inițiativa pentru IMM-uri (SME Instrument): Parte a Orizont 2020, aceasta oferă finanțare pentru inovare la IMM-uri, inclusiv în sectorul serviciilor informaționale.

Pentru a accesa aceste fonduri, companiile trebuie să pregătească propuneri detaliate de proiecte care demonstrează inovație, sustenabilitate și potențial de creștere. Este important să se alinieze obiectivele proiectului cu prioritățile și cerințele specifice fiecărui program de finanțare.

În plus, participarea la parteneriate și colaborări la nivel național sau european poate crește șansele de succes în obținerea finanțării. Consultanța specializată în accesarea fondurilor europene poate oferi asistență valoroasă în acest proces, de la identificarea oportunităților de finanțare potrivite până la elaborarea și depunerea propunerilor de proiecte.

+
Numar firme COD CAEN 6399
+
Salariați COD CAEN 6399
0 Miliarde+
Total cifră de afaceri COD CAEN 6399
top firme Cod CAEN 6399 Alte activitati de servicii informationale n.c.a.
topmorase Cod CAEN 6399 Alte activitati de servicii informationale n.c.a.

PLAN DE AFACERI MODEL Cod CAEN 6399

 1. Sumar Executiv

 • Descrierea afacerii: Scurtă prezentare a companiei, inclusiv misiunea și viziunea.
 • Produsele și serviciile oferite: Descrierea principalelor servicii .
 • Obiectivele afacerii: Obiective pe termen scurt și lung.
 • Propunerea de valoare: Ce diferențiază compania pe piață.

2. Descrierea Afacerii

 • Istoricul și prezentul afacerii: Evoluția companiei până în prezent.
 • Structura legală și de proprietate: Informații despre forma juridică și structura acționariatului.
 • Locația și facilitățile: Detalii despre sediul principal, depozite, etc.
 • Prezentarea echipei: Profilul managerilor și al angajaților cheie.

3. Analiza Pieței

 • Segmentarea pieței: Identificarea segmentelor de piață țintă.
 • Analiza concurenței: Prezentarea principalilor competitori și a strategiilor lor.
 • Tendințe și evoluții în industrie: Evoluțiile recente din sectorul de interes.

4. Strategia de Marketing

 • Poziționarea pe piață: Cum se poziționează compania față de concurenți.
 • Strategia de preț: Politica de preț și justificarea acesteia.
 • Promovare și publicitate: Canale de promovare și campanii planificate.
 • Strategia de vânzări: Metode de vânzare și gestionare a relațiilor cu clienții.

5. Planul Operațional

 • Procesul operațional: Descrierea procesului de oferire a serviciilor.
 • Gestionarea furnizorilor și a subcontractorilor: Strategii pentru achiziții și subcontractări.
 • Nevoi de echipamente și tehnologie: Inventarul necesar pentru prestarea serviciilor.

6. Planul Organizațional

 • Structura organizațională: Diagrama organizațională a companiei.
 • Echipa de management: Roluri, responsabilități și experiența membrilor echipei de conducere.
 • Planul de personal: Nevoile de recrutare și formare a personalului.

7. Plan Financiar COD CAEN 6399

 • Proiecții financiare: Venituri estimate, cheltuieli și profituri pentru următorii 3-5 ani.
  AnulVenituri (RON)Cheltuieli (RON)Profit Net (RON)
  2021XXXXXXXXXXXXXXX
  2022XXXXXXXXXXXXXXX
  2023XXXXXXXXXXXXXXX
 • Nevoi de finanțare: Suma necesară investiției și planul de obținere a finanțării.
 • Analiza de risc: Identificarea riscurilor principale și strategii de atenuare.

8. Anexe 

 • Documente de suport: Copii ale licențelor, contractelor importante, CV-urile membrilor echipei etc

PLAN DE MARKETING MODEL COD CAEN 6399

1. Sumar Executiv COD CAEN 6399

 • Scurtă prezentare a planului de marketing și obiectivele principale.

2. Analiza Situației

 • Contextul de piață: Tendințe curente, cerere și ofertă în domeniul instalațiilor pentru construcții.
 • Concurența: Principali competitori și strategiile lor de marketing.
 • Analiza SWOT: Puncte forte, puncte slabe, oportunități și amenințări.

3. Obiectivele de Marketing

 • Obiective specifice, măsurabile, realizabile, relevante și cu termen (SMART), cum ar fi creșterea notorietății mărcii cu 20% într-un an.

4. Strategia de Marketing

 • Segmentarea pieței: Identificarea și descrierea segmentelor țintă.
 • Poziționare: Cum dorește compania să fie percepută pe piață.
 • Mixul de marketing (4P): Produs, Preț, Promovare, Plasament.

5. Tactici și Acțiuni

 • Crearea unui site web: Dezvoltarea unui site optimizat SEO, care prezintă serviciile companiei, portofoliul de proiecte și date de contact.
 • Social Media Marketing:
  • Alegerea mixului de social media: Facebook, LinkedIn, Instagram, în funcție de publicul țintă.
  • Conținutul pentru social media: Articole de blog, studii de caz, postări despre proiectele recente, sfaturi pentru clienți.
 • Publicitate pe rețelele sociale: Campanii plătite pe Facebook și LinkedIn pentru a crește vizibilitatea.
 • Email Marketing: Trimiteți buletine informative lunare și oferte speciale abonaților.
 • Parteneriate și sponsorizări: Colaborarea cu evenimente locale sau industriale pentru a crește notorietatea.
 • SEO și Blogging: Optimizarea site-ului pentru motoarele de căutare și publicarea regulată de articole relevante pentru industrie.

6. Bugetul de Marketing COD CAEN 6399

 • Detalierea costurilor pentru fiecare activitate de marketing planificată.
  ActivitateCost Estimat (RON)
  Dezvoltare site webXXXX
  Campanii publicitareXXXX
  Creare și gestionare conținutXXXX
  Email MarketingXXXX
  Parteneriate și sponsorizăriXXXX

7. Monitorizarea și Evaluarea

 • Indicatori de performanță cheie (KPIs): Vizite pe site, lead-uri generate, conversii, engagement pe social media.
 • Raportare și ajustare: Evaluarea periodică a rezultatelor și ajustarea strategiei în funcție de acestea.

8. Calendarul Implementării

 • Planificarea temporală a activităților de marketing pe parcursul unui an.

Stay informed and not overwhelmed, subscribe now!