Enter your email address below and subscribe to our newsletter

cod caen 7022

Cod CAEN 7022: Activități de consultanță pentru afaceri și management

Posibilitatea de a Accesa Fonduri Europene Cod CAEN 7022 – Nu 

Cod CAEN 7022 Activitati de consultanta pentru afaceri si management

Cod CAEN Consultanta

Codul CAEN 7022 cuprinde activități specializate de consultanță în afaceri și management, oferind suport extins organizațiilor în diverse arii strategice și operaționale. De la planificare și restructurare organizațională, la eficientizarea costurilor și strategii de marketing, acest cod acoperă un spectru larg de consultanță esențială pentru succesul în mediul de afaceri competitiv actual.”

Activități incluse sub Codul CAEN 7022:

 • Consultanță în planificarea strategică și restructurare organizațională.
 • Asistență în procesele de retehnologizare și managementul eficient al schimbărilor.
 • Strategii de optimizare a costurilor și îmbunătățire financiară.
 • Dezvoltarea de strategii de marketing și obiective de afaceri.
 • Consultanță în gestionarea resurselor umane și politici de compensare.
 • Suport în planificarea producției și eficientizarea controlului operațional.

Servicii adiționale oferite:

 • Elaborarea de metode și proceduri contabile, inclusiv programe de contabilizare a costurilor.
 • Consultanță pentru implementarea procedurilor de control bugetar.
 • Asistență operațională pentru planificare, organizare și managementul informației.

Codul CAEN 7022 exclude:

 • Proiectarea de software (programe) pentru sisteme de contabilitate, vezi CAEN 6201.
 • Consultanța și reprezentarea juridică, vezi CAEN 6910.
 • Activități de contabilitate și audit financiar, consultanță în domeniul fiscal, vezi CAEN 6920.
 • Activități de consultanță legate de arhitectură și inginerie, vezi CAEN 7111, 7112.
 • Activități de consultanță legate de mediul înconjurător, agronomie, securitate și similare, vezi CAEN 7490.
 • Activități de consultanță privind selecția și plasarea forței de muncă, vezi CAEN 7810.
 • Activități de consultanță în învățământ, vezi CAEN 8560

Posibilitatea Accesării Fondurilor Europene

Companiile care operează sub codul CAEN 7022 nu au oportunitatea de a accesa fonduri europene 

Numar firme COD CAEN 7022
k+
Salariați COD CAEN 7022
k+
Total cifră de afaceri COD CAEN 7022
0 Miliarde+
grafic top firme Cod CAEN 7022: Activități de consultanță pentru afaceri și management
top orase Cod CAEN 7022: Activități de consultanță pentru afaceri și management

PLAN DE AFACERI MODEL Cod CAEN 7022

 1. Sumar Executiv

 • Descrierea afacerii: Scurtă prezentare a companiei, inclusiv misiunea și viziunea.
 • Produsele și serviciile oferite: Descrierea principalelor servicii .
 • Obiectivele afacerii: Obiective pe termen scurt și lung.
 • Propunerea de valoare: Ce diferențiază compania pe piață.

2. Descrierea Afacerii

 • Istoricul și prezentul afacerii: Evoluția companiei până în prezent.
 • Structura legală și de proprietate: Informații despre forma juridică și structura acționariatului.
 • Locația și facilitățile: Detalii despre sediul principal, depozite, etc.
 • Prezentarea echipei: Profilul managerilor și al angajaților cheie.

3. Analiza Pieței

 • Segmentarea pieței: Identificarea segmentelor de piață țintă.
 • Analiza concurenței: Prezentarea principalilor competitori și a strategiilor lor.
 • Tendințe și evoluții în industrie: Evoluțiile recente din sectorul de interes.

4. Strategia de Marketing

 • Poziționarea pe piață: Cum se poziționează compania față de concurenți.
 • Strategia de preț: Politica de preț și justificarea acesteia.
 • Promovare și publicitate: Canale de promovare și campanii planificate.
 • Strategia de vânzări: Metode de vânzare și gestionare a relațiilor cu clienții.

5. Planul Operațional

 • Procesul operațional: Descrierea procesului de oferire a serviciilor.
 • Gestionarea furnizorilor și a subcontractorilor: Strategii pentru achiziții și subcontractări.
 • Nevoi de echipamente și tehnologie: Inventarul necesar pentru prestarea serviciilor.

6. Planul Organizațional

 • Structura organizațională: Diagrama organizațională a companiei.
 • Echipa de management: Roluri, responsabilități și experiența membrilor echipei de conducere.
 • Planul de personal: Nevoile de recrutare și formare a personalului.

7. Plan Financiar COD CAEN 7022 

 • Proiecții financiare: Venituri estimate, cheltuieli și profituri pentru următorii 3-5 ani.
  AnulVenituri (RON)Cheltuieli (RON)Profit Net (RON)
  2021XXXXXXXXXXXXXXX
  2022XXXXXXXXXXXXXXX
  2023XXXXXXXXXXXXXXX
 • Nevoi de finanțare: Suma necesară investiției și planul de obținere a finanțării.
 • Analiza de risc: Identificarea riscurilor principale și strategii de atenuare.

8. Anexe 

 • Documente de suport: Copii ale licențelor, contractelor importante, CV-urile membrilor echipei etc

PLAN DE MARKETING MODEL COD CAEN 7022

1. Sumar Executiv COD CAEN 7022

 • Scurtă prezentare a planului de marketing și obiectivele principale.

2. Analiza Situației

 • Contextul de piață: Tendințe curente, cerere și ofertă în domeniul instalațiilor pentru construcții.
 • Concurența: Principali competitori și strategiile lor de marketing.
 • Analiza SWOT: Puncte forte, puncte slabe, oportunități și amenințări.

3. Obiectivele de Marketing

 • Obiective specifice, măsurabile, realizabile, relevante și cu termen (SMART), cum ar fi creșterea notorietății mărcii cu 20% într-un an.

4. Strategia de Marketing

 • Segmentarea pieței: Identificarea și descrierea segmentelor țintă.
 • Poziționare: Cum dorește compania să fie percepută pe piață.
 • Mixul de marketing (4P): Produs, Preț, Promovare, Plasament.

5. Tactici și Acțiuni

 • Crearea unui site web: Dezvoltarea unui site optimizat SEO, care prezintă serviciile companiei, portofoliul de proiecte și date de contact.
 • Social Media Marketing:
  • Alegerea mixului de social media: Facebook, LinkedIn, Instagram, în funcție de publicul țintă.
  • Conținutul pentru social media: Articole de blog, studii de caz, postări despre proiectele recente, sfaturi pentru clienți.
 • Publicitate pe rețelele sociale: Campanii plătite pe Facebook și LinkedIn pentru a crește vizibilitatea.
 • Email Marketing: Trimiteți buletine informative lunare și oferte speciale abonaților.
 • Parteneriate și sponsorizări: Colaborarea cu evenimente locale sau industriale pentru a crește notorietatea.
 • SEO și Blogging: Optimizarea site-ului pentru motoarele de căutare și publicarea regulată de articole relevante pentru industrie.

6. Bugetul de Marketing COD CAEN 7022

 • Detalierea costurilor pentru fiecare activitate de marketing planificată.
  ActivitateCost Estimat (RON)
  Dezvoltare site webXXXX
  Campanii publicitareXXXX
  Creare și gestionare conținutXXXX
  Email MarketingXXXX
  Parteneriate și sponsorizăriXXXX

7. Monitorizarea și Evaluarea

 • Indicatori de performanță cheie (KPIs): Vizite pe site, lead-uri generate, conversii, engagement pe social media.
 • Raportare și ajustare: Evaluarea periodică a rezultatelor și ajustarea strategiei în funcție de acestea.

8. Calendarul Implementării

 • Planificarea temporală a activităților de marketing pe parcursul unui an.

Stay informed and not overwhelmed, subscribe now!