Enter your email address below and subscribe to our newsletter

cod CAEN constructii 4120

Cod CAEN constructii 4120: Lucrări de Construcție a Clădirilor Rezidențiale și Nerezidențiale

Posibilitatea de a Accesa Fonduri Europene Cod CAEN  4120 – DA 

o representarea grafica a cod caen cosntructii 4120

Cod CAEN constructii 4120

Codul CAEN constructii 4120 cuprinde un spectru larg de servicii în sectorul construcțiilor, de la edificarea clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, până la renovarea și modificarea structurilor existente. Acest cod este esențial pentru companiile care își propun să dezvolte proiecte de construcții adaptate nevoilor actuale, combinând funcționalitatea cu inovația arhitecturală.”

Servicii incluse sub Codul CAEN 4120:

 • Construcția de clădiri rezidențiale: case pentru o singură familie, clădiri pentru mai multe familii, inclusiv blocuri turn.
 • Construcția de clădiri nerezidențiale: fabrici, ateliere, uzine, spitale, școli, clădiri de birouri, hoteluri, magazine, centre comerciale, restaurante, clădiri pentru aeroporturi, săli de sport, garaje (inclusiv subterane), depozite, edificii religioase.
 • Modificarea și renovarea structurilor rezidențiale existente.

Excluderi:

ridicarea construcţiilor prefabricate complete din părţi deja fabricate, dar nu din beton, vezi diviziunile 16 şi 25
-construcţia de instalaţii industriale, cu excepţia clădirilor, vezi 4299
-activităţi de arhitectură şi de inginerie, vezi 711
-servicii de management al proiectelor pentru construcţii, vezi 711

Posibilitatea Accesării Fondurilor Europene

Companiile care activează în domeniul construcțiilor sub codul CAEN constructii 4120 au acces la fonduri europene destinate stimulării dezvoltării infrastructurii urbane și rurale. Aceste fonduri pot fi utilizate pentru proiecte de construcție ecologică, eficiență energetică și inovare în construcții, oferind oportunități semnificative pentru creșterea durabilă a sectorului.

k+
Numar firme COD CAEN CONSTRUCTII 4120
k+
Salariați COD CAEN CONSTRUCTII 4120
0 Miliarde+
Total cifră de afaceri COD CAEN CONSTRUCTII 4120
grafic top firme cod caen constructii 4120
grafic top orase cod caen constructii 4120

PLAN DE AFACERI MODEL COD CAEN CONSTURCTII 4120

 1. Sumar Executiv

 • Descrierea afacerii: Scurtă prezentare a companiei, inclusiv misiunea și viziunea.
 • Produsele și serviciile oferite: Descrierea principalelor servicii .
 • Obiectivele afacerii: Obiective pe termen scurt și lung.
 • Propunerea de valoare: Ce diferențiază compania pe piață.

2. Descrierea Afacerii

 • Istoricul și prezentul afacerii: Evoluția companiei până în prezent.
 • Structura legală și de proprietate: Informații despre forma juridică și structura acționariatului.
 • Locația și facilitățile: Detalii despre sediul principal, depozite, etc.
 • Prezentarea echipei: Profilul managerilor și al angajaților cheie.

3. Analiza Pieței

 • Segmentarea pieței: Identificarea segmentelor de piață țintă.
 • Analiza concurenței: Prezentarea principalilor competitori și a strategiilor lor.
 • Tendințe și evoluții în industrie: Evoluțiile recente din sectorul de interes.

4. Strategia de Marketing

 • Poziționarea pe piață: Cum se poziționează compania față de concurenți.
 • Strategia de preț: Politica de preț și justificarea acesteia.
 • Promovare și publicitate: Canale de promovare și campanii planificate.
 • Strategia de vânzări: Metode de vânzare și gestionare a relațiilor cu clienții.

5. Planul Operațional

 • Procesul operațional: Descrierea procesului de oferire a serviciilor.
 • Gestionarea furnizorilor și a subcontractorilor: Strategii pentru achiziții și subcontractări.
 • Nevoi de echipamente și tehnologie: Inventarul necesar pentru prestarea serviciilor.

6. Planul Organizațional

 • Structura organizațională: Diagrama organizațională a companiei.
 • Echipa de management: Roluri, responsabilități și experiența membrilor echipei de conducere.
 • Planul de personal: Nevoile de recrutare și formare a personalului.

7. Plan Financiar COD CAEN CONSTRUCTII 4120 

 • Proiecții financiare: Venituri estimate, cheltuieli și profituri pentru următorii 3-5 ani.
  AnulVenituri (RON)Cheltuieli (RON)Profit Net (RON)
  2021XXXXXXXXXXXXXXX
  2022XXXXXXXXXXXXXXX
  2023XXXXXXXXXXXXXXX
 • Nevoi de finanțare: Suma necesară investiției și planul de obținere a finanțării.
 • Analiza de risc: Identificarea riscurilor principale și strategii de atenuare.

8. Anexe

 • Documente de suport: Copii ale licențelor, contractelor importante, CV-urile membrilor echipei etc.

PLAN DE MARKETING MODEL COD CAEN CONSTRUCTII 4120

1. Sumar Executiv

 • Scurtă prezentare a planului de marketing și obiectivele principale.

2. Analiza Situației

 • Contextul de piață: Tendințe curente, cerere și ofertă în domeniul instalațiilor pentru construcții.
 • Concurența: Principali competitori și strategiile lor de marketing.
 • Analiza SWOT: Puncte forte, puncte slabe, oportunități și amenințări.

3. Obiectivele de Marketing

 • Obiective specifice, măsurabile, realizabile, relevante și cu termen (SMART), cum ar fi creșterea notorietății mărcii cu 20% într-un an.

4. Strategia de Marketing

 • Segmentarea pieței: Identificarea și descrierea segmentelor țintă.
 • Poziționare: Cum dorește compania să fie percepută pe piață.
 • Mixul de marketing (4P): Produs, Preț, Promovare, Plasament.

5. Tactici și Acțiuni

 • Crearea unui site web: Dezvoltarea unui site optimizat SEO, care prezintă serviciile companiei, portofoliul de proiecte și date de contact.
 • Social Media Marketing:
  • Alegerea mixului de social media: Facebook, LinkedIn, Instagram, în funcție de publicul țintă.
  • Conținutul pentru social media: Articole de blog, studii de caz, postări despre proiectele recente, sfaturi pentru clienți.
 • Publicitate pe rețelele sociale: Campanii plătite pe Facebook și LinkedIn pentru a crește vizibilitatea.
 • Email Marketing: Trimiteți buletine informative lunare și oferte speciale abonaților.
 • Parteneriate și sponsorizări: Colaborarea cu evenimente locale sau industriale pentru a crește notorietatea.
 • SEO și Blogging: Optimizarea site-ului pentru motoarele de căutare și publicarea regulată de articole relevante pentru industrie.

6. Bugetul de Marketing COD CAEN CONSTRUCTII 4120

 • Detalierea costurilor pentru fiecare activitate de marketing planificată.
  ActivitateCost Estimat (RON)
  Dezvoltare site webXXXX
  Campanii publicitareXXXX
  Creare și gestionare conținutXXXX
  Email MarketingXXXX
  Parteneriate și sponsorizăriXXXX

7. Monitorizarea și Evaluarea

 • Indicatori de performanță cheie (KPIs): Vizite pe site, lead-uri generate, conversii, engagement pe social media.
 • Raportare și ajustare: Evaluarea periodică a rezultatelor și ajustarea strategiei în funcție de acestea.

8. Calendarul Implementării

 • Planificarea temporală a activităților de marketing pe parcursul unui an.
  LunăActivitate
  IanuarieLansare site web
  FebruarieÎncepere campanii publicitare
  MartieOptimizare SEO și blogging

Stay informed and not overwhelmed, subscribe now!