Enter your email address below and subscribe to our newsletter

Electric Up

150.000 euro prin Electric Up: cum să depui

Share your love

Electric Up

Cum sa te pregatesti pentru Electric Up

Într-o lume unde sustenabilitatea devine nu doar un trend, ci o necesitate, România face pași importanți prin programul Electric Up. Acesta este destinat să infuzeze o nouă energie în sectoarele de afaceri mici și mijlocii, precum și în domeniul HORECA, oferindu-le o oportunitate unică de a se moderniza și de a contribui activ la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Scopul principal al acestui program ambițios este mărirea limitei superioare a puterii instalate în sistemele de panouri fotovoltaice până la 150 kWp. Acest lucru nu numai că asigură nevoile de consum propriu ale întreprinderilor, dar facilitează și instalarea stațiilor de reîncărcare de minim 22 kW pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in. Este o mișcare strategică care plasează România pe harta verde a Europei, încurajând tranziția către o mobilitate sustenabilă.

Electric Up vine la pachet cu un stimulent financiar generos, ajutorul de minimis ajungând până la 150.000 euro per beneficiar. Este o sumă considerabilă care acoperă până la 75% din valoarea cheltuielilor eligibile, cu condiția cofinanțării de 25% din surse proprii.

Cum se leagă Mastercard de acest puzzle energetic?

Mastercard, lider în tehnologia de plată, intră în joc prin oferirea unor soluții de plată eficiente și sigure pentru cei care decid să îmbrățișeze programul Electric Up. Prin simplificarea procesului de tranzacționare, Mastercard facilitează achiziția de echipamente și servicii necesare pentru implementarea proiectelor sustenabile, făcând tranziția către energie verde nu doar o opțiune etică, ci și una accesibilă.

De ce să alegi Electric Up?

 • Sustenabilitate: Contribuie la un viitor mai verde.
 • Economie: Reduce costurile energetice pe termen lung.
 • Inovare: Modernizează afacerea cu tehnologie de ultimă oră.

Tabel 1: Beneficii Electric Up

BeneficiuDescriere
SustenabilitateReducerea amprentei de carbon și promovarea mobilității electrice.
EconomieEconomii la factura de energie prin producția proprie de energie solară.
InovareAcces la tehnologie de vârf și creșterea atractivității pentru clienți.

Secțiunea 1: Despre Electric Up

Electric Up reprezintă un pas major în direcția sustenabilității în România, având ca obiective principale reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și promovarea vehiculelor nepoluante. Inițiativa guvernamentală se adresează întreprinderilor mici și mijlocii, precum și sectorului HORECA, încurajându-le să facă tranziția către energie verde prin adoptarea de sisteme de panouri fotovoltaice.

Un punct cheie al programului este mărirea limitei puterii instalate la 150 kWp. Aceasta modificare nu doar că satisface nevoile de consum propriu ale beneficiarilor, dar facilitează și implementarea stațiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in, marcând un pas important către mobilitatea sustenabilă.

Secțiunea 2: Beneficii și cuantumul ajutorului

În cadrul Electric Up, beneficiarii pot accesa un ajutor de minimis generos, 150.000 euro per beneficiar, care acoperă până la 75% din valoarea cheltuielilor eligibile. Acest aspect subliniază angajamentul statului de a sprijini tranzitia energetică și de a ușura povara financiară a celor care aleg să meargă pe calea verde.

Tabel 2: Structura Finanțării în Programul Electric Up

ComponentăProcentajSuma Maximă
Ajutor de minimisPână la 75%150.000 euro
CofinanțareMinimum 25%

Este esențial de remarcat că, deși programul oferă o sumă substantială, necesitatea cofinanțării de 25% impune beneficiarilor o implicare financiară personală, stimulând astfel responsabilitatea și asigurându-se că proiectele sunt realizate cu seriozitate și dedicare.

Beneficiile aduse de Electric Up nu se limitează doar la aspectul financiar. Iată o listă de avantaje cheie:

 • Sustenabilitate: Contribuie la un mediu mai curat și la atingerea țintelor naționale și europene de reducere a emisiilor.
 • Eficiență energetică: Reduce dependența de combustibilii fosili și scade costurile energetice pe termen lung.
 • Modernizare: Stimulează adoptarea tehnologiilor verzi, oferind o imagine modernă și ecologică afacerilor.

Secțiunea 3: Criterii de eligibilitate

Electric Up nu este doar un program ambițios, ci și unul selectiv, stabilind criterii de eligibilitate precise pentru a asigura că fondurile sunt direcționate către acele întreprinderi mici și mijlocii, precum și operatorii din sectorul HORECA, care pot genera cel mai mare impact pozitiv în tranziția către sustenabilitate.

Condiții de bază

Pentru a accesa finanțarea prin Electric Up, întreprinderile trebuie să îndeplinească mai multe condiții de eligibilitate, care sunt esențiale pentru evaluarea și aprobarea proiectelor:

 1. Apartenența la categoriile vizate: IMM-uri și operatori economici activi în domeniul HORECA.
 2. Coduri CAEN eligibile: Activități specifice din turism, restaurante, baruri și alte servicii de alimentație publică.
 3. Contract de furnizare a energiei: Valabil și în vigoare pentru locația unde se solicită finanțarea.
 4. Auditorie energetică: O evaluare recentă a consumului de energie, pentru a justifica necesitatea investiției.
 5. Conformitate fiscală: Toate taxele și impozitele datorate statului trebuie să fie la zi.
 6. Situație juridică clară: Fără proceduri de insolvență, dizolvare sau alte probleme legale care ar putea afecta proiectul.

Tabel 3: Coduri CAEN Eligibile în Programul Electric Up

Cod CAENDescriere Activitate
5510Hoteluri și alte facilități de cazare similară
5610Restaurante
5630Baruri și alte activități de servire a băuturilor

Condiții specifice

Pe lângă criteriile generale, există și condiții specifice care trebuie îndeplinite, pentru a asigura că proiectele sunt nu doar eligibile, dar și sustenabile și eficiente din punct de vedere energetic:

 • Durabilitatea proiectului: Capabilitatea de a menține și opera sistemul de panouri fotovoltaice și stația de reîncărcare pe termen lung.
 • Angajamentul față de cofinanțare: Disponibilitatea de a asigura 25% din costurile proiectului din surse proprii.
 • Documentația tehnică: Completarea și prezentarea tuturor documentelor necesare, de la planurile de implementare la avizele și autorizațiile de construcție.

Prin stabilirea unor astfel de criterii, Electric Up își propune să canalizeze resursele financiare către acele proiecte care nu doar că respectă regulile de eligibilitate, dar care demonstrează și un angajament ferm către principiile de sustenabilitate și eficiență energetică.

Secțiunea 4: Procesul de înscriere și validare

Intrarea în lumea Electric Up implică parcurgerea unui proces bine definit de înscriere și validare, conceput pentru a simplifica accesul la finanțare, dar și pentru a asigura conformitatea cu standardele și criteriile programului. Acest proces este esențial pentru orice întreprindere mică sau mijlocie, inclusiv pentru operatorii din domeniul HORECA, care aspiră să beneficieze de avantajele oferite de tranziția către energie verde.

Înscrierea prin platforma informatică

Primul pas către accesarea fondurilor Electric Up este înscrierea în program, o procedură care se desfășoară exclusiv online, prin intermediul unei platforme dedicate. Acest sistem digitalizat facilitează un proces de aplicare eficient și transparent, permițând aplicanților să completeze și să depună toate documentele necesare fără a fi nevoiți să se deplaseze.

Pașii de urmat pentru înscriere:

 1. Crearea unui cont de utilizator pe platforma Electric Up.
 2. Completarea formularului de înscriere cu toate datele și documentele solicitate.
 3. Semnarea electronică a cererii de înscriere de către reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia.
 4. Încărcarea documentației necesare, inclusiv planuri de afaceri, audituri energetice și dovezi ale eligibilității.

Validarea înscrierii

După depunerea cererii de înscriere, urmează etapa de validare, în care autoritățile programului Electric Up evaluează conformitatea aplicației cu criteriile de eligibilitate stabilite. Această fază este crucială, deoarece determină eligibilitatea solicitantului pentru finanțare.

Criterii de validare:

 • Conformitatea cu codurile CAEN eligibile.
 • Verificarea documentației depuse pentru acuratețe și completitudine.
 • Evaluarea planurilor de afaceri și a proiectelor de investiții propuse.
 • Confirmarea capacității de cofinanțare a proiectului de către solicitant.

Tabel 4: Checklist Proces de Validare

EtapăDescriereDocumente necesare
Creare contÎnregistrarea pe platformă.
Completare formularIntroducerea datelor în formularul online.Plan de afaceri, audit energetic.
Semnătură electronicăAutorizarea cererii.Certificat digital.
Încărcare documentațieAdăugarea documentelor suport.Dovezi de eligibilitate, contracte, etc.
Verificare și validareEvaluarea conformității cu criteriile programului.

Prin urmare, procesul de înscriere și validare în cadrul Electric Up este structurat pentru a asigura o selecție riguroasă și echitabilă a proiectelor, garantând că finanțarea ajunge la acele întreprinderi care au potențialul de a face o diferență semnificativă în reducerea amprentei de carbon și promovarea sustenabilității în România.

Secțiunea 5: Depunerea și evaluarea proiectelor

Odată ce pasul de înscriere și validare a fost finalizat cu succes, aplicanții Electric Up se confruntă cu următoarea provocare: depunerea și evaluarea proiectelor. Acest proces este crucial, deoarece determină cine va beneficia de sprijin financiar pentru a-și transforma și moderniza afacerile prin adoptarea energiei verzi.

Ghidul depunerii proiectelor

Depunerea proiectului este etapa în care visele devin planuri concrete. Este momentul în care solicitantul își prezintă în detaliu inițiativa, demonstrând cum intenționează să utilizeze finanțarea pentru a face tranziția către energii regenerabile.

Pași esențiali în depunerea proiectului:

 1. Accesarea secțiunii de depunere proiect pe platforma Electric Up.
 2. Completarea formularului de proiect, includând obiective, buget, impactul asupra mediului și beneficii anticipate.
 3. Încărcarea documentației suport, cum ar fi studii de fezabilitate, permise, licențe și acorduri necesare implementării.
 4. Semnătura electronică a formularului de proiect, confirmând exactitatea și veridicitatea informațiilor furnizate.

Procesul de evaluare

După depunerea proiectului, urmează faza de evaluare, un proces meticulos prin care se asigură că proiectele selectate pentru finanțare îndeplinesc criteriile de calitate și eficiență energetică stabilite de program.

Criterii de evaluare:

 • Alinierea la obiectivele programului: Gradul în care proiectul contribuie la atingerea țintelor Electric Up.
 • Viabilitatea economică: Capacitatea proiectului de a genera economii și beneficii pe termen lung.
 • Impactul asupra mediului: Reducerea emisiilor de CO2 și promovarea sustenabilității.

Atribuirea CPP (Coeficientul de Performanță al Proiectului) este un pas decisiv, oferind o notă de evaluare care reflectă meritul proiectului în raport cu criteriile programului.

Tabel 5: Motive de respingere a proiectelor

Motiv de respingereExplicație
Nerespectarea termenilorDepunerea proiectului după data limită.
Documentație incompletăLipsa unor documente obligatorii.
Neconformitate cu criteriileProiectul nu se aliniază obiectivelor Electric Up.
Viabilitate economică scăzutăLipsa unui plan de afaceri solid.

Secțiunea 6: Componentele tehnice ale proiectului

Inovația și tehnologia sunt inima pulsând a programului Electric Up, iar detaliile tehnice ale sistemelor de panouri fotovoltaice și stațiile de reîncărcare definește eficiența și impactul fiecărui proiect. Acest capitol dezvăluie specificațiile tehnice și cerințele de eligibilitate care trebuie îndeplinite pentru a asigura succesul inițiativelor de energie regenerabilă.

Sistemul de panouri fotovoltaice

Sistemul de panouri fotovoltaice este conceput să transforme lumina solară în energie electrică, oferind o soluție durabilă pentru nevoile energetice ale întreprinderilor. Electric Up pune accent pe sistemele eficiente și adaptabile, care pot maximiza producția de energie verde.

Specificații tehnice:

 • Putere instalată: Sistemele trebuie să aibă o capacitate de până la 150 kWp, pentru a satisface cerințele de consum și a suporta stațiile de reîncărcare.
 • Eficiență: Panourile selectate trebuie să ofere un randament ridicat, fiind preferate cele cu o eficiență minimă de 18%.
 • Durabilitate: Rezistența la factori externi, conform standardelor internaționale, asigură longevitatea investiției.

Stațiile de reîncărcare pentru vehicule electrice

Stațiile de reîncărcare sunt esențiale pentru promovarea mobilității electrice, un pilon important al programului Electric Up. Acestea trebuie să fie compatibile cu vehiculele electrice și hibride plug-in, oferind o soluție eficientă și accesibilă pentru reîncărcare.

Cerințe tehnice:

 • Capacitate: Stațiile trebuie să ofere o putere minimă de 22 kW, garantând o reîncărcare rapidă și eficientă.
 • Număr de puncte de încărcare: Este necesar să existe minim două puncte de încărcare, pentru a servi mai mulți utilizatori simultan.
 • Securitate și accesibilitate: Implementarea protocolului de comunicare certificat OCPP 1.6 sau superior, asigurând interoperabilitatea și siguranța.

Tabel 6: Specificații Tehnice Esențiale

ComponentăSpecificațieCerință
Panouri FotovoltaicePutere instalatăPână la 150 kWp
Stații de ReîncărcarePutere minimă22 kW
InvertorEficiențăMinimum 96%
Racord ElectricConformitateStandarde ANRE

Secțiunea 7: Concluzii și următorii pași

Programul Electric Up a fost luminat sub reflectoarele inovației și sustenabilității, deschizând un nou capitol pentru întreprinderile mici și mijlocii, precum și pentru sectorul HORECA din România. Este o oportunitate unică de a accelera tranziția către o economie verde, reducând amprenta de carbon și beneficiind în același timp de suport financiar substanțial.

Oportunitățile oferite de Electric Up

Electric Up nu este doar un program de finanțare, ci un parteneriat pentru viitor, care oferă:

 • Acces la tehnologie de vârf: Prin panourile fotovoltaice și stațiile de reîncărcare, afacerile pot reduce costurile energetice și pot deveni mai competitive.
 • Contribuție la sustenabilitate: Adoptând soluții eco-friendly, companiile își pot îmbunătăți imaginea de brand și pot atrage clienți noi, conștienți de problemele de mediu.
 • Suport financiar generos: Cu ajutorul de minimis de până la 150.000 euro, proiectele de tranziție energetică devin nu doar fezabile, ci și atrăgătoare.

Îndemnul către acțiune

Pentru a naviga cu succes pe valurile schimbării aduse de Electric Up, iată câteva sfaturi esențiale pentru a te pregăti pentru aplicare:

 1. Informare și planificare: Înțelege în profunzime criteriile de eligibilitate și structura programului. Elaborează un plan solid care să reflecte potențialul de reducere a consumului energetic și de promovare a sustenabilității.
 2. Consultanță specializată: Nu ezita să soliciți sfaturi de la experți în domeniul energiei regenerabile. O perspectivă profesionistă poate optimiza designul proiectului și poate crește șansele de succes.
 3. Pregătirea documentației: Asigură-te că toate documentele necesare sunt complete și actualizate. Claritatea și exactitatea informațiilor pot face diferența între acceptare și respingere.

Tabel 7: Pregătirea pentru Electric Up

ActivitateDescriereBeneficiu
InformareStudierea ghidurilor Electric UpÎnțelegerea cerințelor programului
ConsultanțăColaborarea cu experțiOptimizarea proiectului
DocumentațiePregătirea și verificarea documentelorEvitarea întârzierilor sau respingerilor

În concluzie, Electric Up reprezintă o oportunitate de aur pentru afacerile din România care vizează sustenabilitatea și inovația. Este momentul să acționăm, să ne aliniem cu obiectivele globale de mediu și să transformăm provocările în oportunități. Cu pregătirea adecvată și un proiect bine pus la punct, drumul către finanțare și implementare poate deveni nu doar accesibil, ci și un catalizator pentru creșterea și modernizarea afacerii tale. Electric Up nu este doar despre energie verde; este despre viitorul afacerilor sustenabile în România.

Împărtășește-ți dragostea
Andrei Pojoreanu
Andrei Pojoreanu

Consultant cu o experiență bogată în domeniul fondurilor europene din 2012, specializat în coordonarea proiectelor POCU și consultanță pentru autorități locale în infrastructură. Cariera mea, începută în jurnalism, îmi permite să comunic complexitățile fondurilor europene într-un mod accesibil și captivant. Recent, pasiunea mea se îndreaptă spre AI și SEO, explorând cum acestea pot revoluționa consultanța și eficientiza utilizarea fondurilor europene. Viziunea mea este să integrez această experiență vastă cu tehnologia emergentă pentru a modela viitorul consultanței în fonduri europene.

Articole: 201

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Stay informed and not overwhelmed, subscribe now!