Enter your email address below and subscribe to our newsletter

Subvenții APIA avicol 2024

Subvenții APIA avicol 2024: pregatiti docuementele

Share your love

Subvenții APIA avicol 2024

Subvenții APIA avicol 2024– Ajutor pentru maxim 250 de benefiari.

Sectorul agricol din România primește un impuls vital prin subvenția de 280.000 de euro pe fermă, acordată crescătorilor de porci și păsări. Într-o perioadă marcată de incertitudini economice și provocări globale, acest suport financiar reprezintă o rază de speranță pentru mulți. Subvențiile APIA avicol 2024 se dovedesc a fi nu doar un ajutor, ci și un stimulent pentru întregul sector.

De ce?

Imaginează-te în locul unui fermier român. Te confrunți cu creșterea prețurilor la furaje, combustibil și alte resurse esențiale. Tensiunile geopolitice și economice globale adaugă o presiune suplimentară asupra activității tale zilnice. Aici intervine guvernul român – nu doar ca un salvator, ci ca un partener de încredere. Prin subvenția semnificativă pe care o oferă, guvernul nu numai că răspunde nevoilor imediate, dar și semnalează un angajament pe termen lung față de stabilitatea și prosperitatea sectorului agricol.

De Ce Este Această Subvenție Importantă?

 • Stabilizarea financiară: În fața creșterilor de costuri, subvenția oferă fermierilor o bază financiară solidă.
 • Resiliența sectorului: Contribuie la menținerea și dezvoltarea sustenabilă a agriculturii românești.
 • Răspuns la criza globală: Ajutor direct în fața provocărilor economice cauzate de situația geopolitică actuală.
Factori de ImpactDescriere
Creșterea CosturilorFuraje, combustibil, etc.
Presiuni GeopoliticeImpactul conflictului Rusia-Ucraina
Necesități ale FermierilorSustinere financiară și morală
Subvenții APIA avicol 2024

Subvenția APIA pentru sectorul avicol și suin din 2024 nu este doar un sprijin financiar, ci un simbol al recunoașterii și valorizării muncii fermierilor români. În aceste vremuri tulburi, guvernul român nu doar că oferă un ajutor necesar, dar și transmite un mesaj de încredere și speranță pentru viitor.

Contextul și Importanța Subvenției APIA avicol 2024

În decorul unui context global tensionat, subvențiile APIA avicol 2024 sunt mai mult decât o simplă măsură economică; ele sunt un balon de oxigen pentru fermierii români. Impactul acestor subvenții se resimte în mod direct în viața de zi cu zi a fermierilor, atât în sectorul avicol, cât și în cel suin.

Impactul Global asupra Sectorului Agricol

 1. Creșterea Prețurilor la Resurse:
  • Furaje
  • Combustibil
  • Utilități
 2. Tensiuni Geopolitice:
  • Impactul conflictului Rusia-Ucraina asupra piețelor globale
  • Noutăți în politicile comerciale și sancțiunile internaționale
 3. Schimbări Climatice:
  • Variații ale condițiilor meteorologice afectând producția
  • Necesitatea adaptării la noile condiții

Influența Subvenției Asupra Fermierilor

Subvenții APIA avicol 2024 nu sunt doar cifre într-un buget, ci reprezintă un suport real și tangibil pentru fermierii români. Impactul lor se traduce astfel:

 • Stabilitate Financiară: Subvenția oferă fermierilor posibilitatea de a planifica și de a se dezvolta pe termen lung.
 • Capacitate de Adaptare: Fermierii pot investi în tehnologii noi și metode de producție mai eficiente.
 • Siguranță Economică: Prin această subvenție, fermierii se simt mai protejați împotriva incertitudinilor economice.
AspectBeneficiu Direct
StabilitatePlanificare pe termen lung și reducerea incertitudinii economice
AdaptareInvestiții în tehnologie și eficientizare
SiguranțăProtecție împotriva fluctuațiilor de piață și a crizelor
Subvenții APIA avicol 2024

Procesul de Aplicare și Documentele Necesare

Aplicarea pentru subvenții APIA avicol 2024 este un proces structurat, menit să asigure accesul egal și transparent al tuturor fermierilor eligibili. Următorii pași și documente necesare sunt esențiale pentru a accesa aceste fonduri vitale.

Pașii Pentru Aplicarea la Subvenții APIA avicol 2024

 1. Verificarea Eligibilității:
  • Asigurați-vă că îndepliniți criteriile de eligibilitate stabilite de APIA.
 2. Colectarea Documentelor:
  • Adunarea tuturor documentelor necesare, așa cum sunt specificate în ghidul de aplicare.
 3. Depunerea Cererii:
  • Completarea și depunerea cererii la centrul județean APIA relevant.
 4. Așteptarea Aprobării:
  • După depunere, urmează o perioadă de evaluare și procesare a cererilor.
 5. Primirea Fondurilor:
  • La aprobare, fondurile vor fi transferate conform detaliilor bancare furnizate.

Documentele Necesare Subvenții APIA avicol 2024

Pentru a vă asigura că procesul de aplicare decurge fără obstacole, este crucial să aveți pregătite toate documentele necesare. Iată o listă orientativă:

 • Copie CUI / CIF
 • Copie Buletin / Carte de Identitate a titularului/administratorului
 • Autorizații Sanitar-Veterinare pentru fiecare exploatație
 • Documentație privind Activitatea Fermelor: detalii despre creșterea și/sau reproducerea animalelor
 • Documente care Atestă Capacitatea de Producție în condiții de bunăstare
 • Documente de Proprietate asupra animalelor sau acordul proprietarului, dacă este cazul
 • Coordonate Bancare / Trezorerie
DocumentScop
CUI / CIFIdentificarea juridică a fermierului
Buletin / Carte de IdentitateVerificarea identității solicitantului
Autorizații Sanitar-VeterinareConformitatea cu standardele de siguranță și sănătate
Documentație ActivitateDemonstrarea activității agricole specifice
Documente de ProducțieConfirmarea capacității de producție
Documente de ProprietateLegalitatea deținerii animalelor
Coordonate BancarePentru transferul fondurilor
Subvenții APIA avicol 2024

Urmand acești pași și asigurându-vă că toate documentele sunt complete și corecte, veți putea accesa cu ușurință subvenții APIA avicol 2024, un ajutor semnificativ pentru susținerea activității dvs. agricole. Acest proces reflectă angajamentul APIA de a susține fermierii într-un mod structurat și eficient.

Condițiile de Eligibilitate și Detalii ale Ajutorului de Stat

În contextul subvenții APIA avicol 2024, este crucial să înțelegem condițiile de eligibilitate pentru potențialii beneficiari, precum și detaliile specifice ale ajutorului de stat. Aceste informații sunt esențiale pentru fermierii care doresc să acceseze fondurile.

Condițiile de Eligibilitate Subvenții APIA avicol 2024

Pentru a fi eligibili pentru subvenții, fermierii trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

 1. Deținerea unei Exploatații Autorizate Sanitar – Veterinar:
  • La data depunerii cererii de solicitare a ajutorului de stat.
 2. Activitatea desfășurată în Perioada 1 august 2022 – 31 august 2023:
  • Creșterea și/sau reproducerea suinelor în exploatații autorizate sanitar – veterinar.
  • Reproducția și/sau incubația și/sau creșterea păsărilor în exploatații autorizate sanitar – veterinar.

Detalii ale Ajutorului de Stat

Ajutorul de stat se acordă pe baza capacității de producție în condiții minime de bunăstare deținute de beneficiar în perioada specificată, exprimată în Unități Valoare Mare (UVM), în funcție de categoriile de suine sau păsări.

 • Cuantumul Ajutorului de Stat:
  • 100 euro/UVM, echivalent în lei.
 • Coeficienții de Conversie:
  • 0,3 UVM pentru porc gras.
  • 0,5 UVM pentru suine de reproducție (scroafe și scrofițe).
  • 0,007 UVM pentru pui de carne și pui eclozionați.
  • 0,03 UVM pentru pui de curcă și pui eclozionați de curcă.
  • 0,014 UVM pentru tineret de înlocuire și găini ouătoare, tineret de reproducție și găini rase grele.

Volumul Beneficiarilor și Capacitatea de Producție

 • Sectorul Suin:
  • Circa 250 de potențiali beneficiari.
  • Aproximativ 260.000 UVM capacitate de producție.
 • Sectorul Avicol:
  • Circa 310 beneficiari.
  • Aproximativ 310.000 UVM capacitate de producție.

Aceste detalii sunt fundamentale pentru înțelegerea modului în care subvențiile APIA avicol 2024 pot sprijini fermierii români, oferindu-le suportul necesar într-o perioadă economică dificilă.

Desigur, să facem un exemplu pentru o fermă specifică și să calculăm suma de bani pe care ar putea să o primească sub forma subvenției APIA avicol 2024.

Exemplu de Calcul pentru o Fermă

Să presupunem că avem o fermă care deține următoarele categorii de animale, cu numărul respectiv de capete:

 • 100 de porci grași (0,3 UVM/poarcă grasă)
 • 50 de scroafe de reproducție (0,5 UVM/scroafă)
 • 2000 de pui de carne (0,007 UVM/pui de carne)
 • 500 de pui de curcă (0,03 UVM/pui de curcă)
 • 1000 de găini ouătoare (0,014 UVM/găină ouătoare)

Acum să calculăm UVM pentru fiecare categorie și să aplicăm cuantumul de 100 euro/UVM.

Calculul UVM și Subvenția Totală

 1. Porci Grași:
  • 100 porci x 0,3 UVM/porc = 30 UVM
 2. Scroafe de Reproducție:
  • 50 scroafe x 0,5 UVM/scroafă = 25 UVM
 3. Pui de Carne:
  • 2000 pui x 0,007 UVM/pui = 14 UVM
 4. Pui de Curcă:
  • 500 pui x 0,03 UVM/pui = 15 UVM
 5. Găini Ouătoare:
  • 1000 găini x 0,014 UVM/găină = 14 UVM

Total UVM: 30 UVM (porci) + 25 UVM (scroafe) + 14 UVM (pui de carne) + 15 UVM (pui de curcă) + 14 UVM (găini) = 98 UVM

Subvenția Totală

 • Subvenția totală: 98 UVM x 100 euro/UVM = 9.800 euro

Astfel, în acest exemplu, fermierul ar putea primi o subvenție totală de aproximativ 9.800 euro de la APIA pentru anul 2024, în funcție de capacitatea de producție și tipurile de animale deținute. Acest calcul este un exemplu ilustrativ și poate varia în funcție de specificul fiecărei ferme.

Detalierea Documentelor Necesare pentru Aplicare

Pentru a accesa subvenții APIA avicol 2024, este esențial ca fermierii să pregătească și să prezinte un set specific de documente. Această etapă este crucială pentru a asigura un proces de aplicare fluid și eficient.

Lista Documentelor Necesare

Fiecare document joacă un rol vital în confirmarea eligibilității și în procesul de evaluare a cererii de subvenție. Iată detaliile:

 1. Copie a Certificatului de Înregistrare (CUI / CIF):
  • Confirmă identitatea juridică a fermierului sau a companiei.
 2. Copie a Buletinului / Cărții de Identitate:
  • Pentru titularul, administratorul, sau reprezentantul legal.
 3. Copii ale Autorizațiilor Sanitar-Veterinare:
  • Necesare pentru fiecare exploatație agricolă implicată.
 4. Documentație privind Activitatea Fermelor:
  • Inclusiv detalii despre creșterea și/sau reproducerea animalelor.
 5. Documente care Atestă Capacitatea de Producție în Condiții de Bunăstare:
  • Conform prevederilor legislației în vigoare.
 6. Documente de Proprietate sau Acordul Proprietarului:
  • În cazul în care aplicantul nu este proprietarul direct al animalelor.
 7. Detalii Bancare pentru Transferul Fondurilor:
  • Informatii necesare pentru efectuarea plăților.

Tabelul Documentelor Necesare

Tipul DocumentuluiDescriereScopul
Certificat de ÎnregistrareCUI / CIFIdentificarea juridică a fermierului
Identitate PersonalăBuletin / Carte de IdentitateVerificarea identității solicitantului
Autorizații Sanitar-VeterinarePentru fiecare exploatațieConformitatea cu standardele de sănătate
Documentație Activitate FermeDetalii despre activitatea de creștere și reproducereDemonstrarea activității agricole
Capacitate de ProducțieDocumente care atestă condițiile de bunăstareConformitatea cu normele de bunăstare animală
Documente de ProprietateActe de proprietate sau acordul proprietaruluiLegalitatea deținerii animalelor
Informații BancareCoordonate bancare / trezorerieTransferul fondurilor
Subvenții APIA avicol 2024

Asigurarea că toate aceste documente sunt pregătite și prezentate corect este un pas fundamental pentru accesarea subvenții APIA avicol 2024. O documentație completă și precisă facilitează un proces de evaluare rapid și eficient, accelerând accesul la fondurile necesare.

Împărtășește-ți dragostea
Andrei Pojoreanu
Andrei Pojoreanu

Consultant cu o experiență bogată în domeniul fondurilor europene din 2012, specializat în coordonarea proiectelor POCU și consultanță pentru autorități locale în infrastructură. Cariera mea, începută în jurnalism, îmi permite să comunic complexitățile fondurilor europene într-un mod accesibil și captivant. Recent, pasiunea mea se îndreaptă spre AI și SEO, explorând cum acestea pot revoluționa consultanța și eficientiza utilizarea fondurilor europene. Viziunea mea este să integrez această experiență vastă cu tehnologia emergentă pentru a modela viitorul consultanței în fonduri europene.

Articole: 201

Un comentariu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Stay informed and not overwhelmed, subscribe now!