Enter your email address below and subscribe to our newsletter

cod caen 1330

Cod CAEN 1330 Finisarea materialelor textile

Posibilitatea de a Accesa Fonduri Europene Cod CAEN 1320 – Da

Cod CAEN 1330 Finisarea materialelor textile

Cod CAEN textile

Aceasta clasa include finisarea textilelor si a articolelor de îmbracaminte cum ar fi: albirea, uscarea si alte activitati similare

Aceasta clasa include:

 • albirea si vopsirea fibrelor, firelor, materialelor si articolelor textile, inclusiv a articolelor de îmbracaminte
 • apretarea, uscarea, expunerea la abur, contractia prin intrarea la apa (fretarea), repararea, sanforizarea, mercerizarea materialelor si a articolelor textile, inclusiv a articolelor de îmbracaminte

Aceasta clasa include de asemenea:

 • albirea jeans
 • ilor
 • plisarea si alte lucrari similare efectuate pe materiale textile
 • impermeabilizarea, acoperirea, cauciucarea sau impregnarea articolelor de îmbracaminte (inclusiv a acelora achizitionate de la terti)
 • imprimarea pe articole textile si de îmbracaminte

Codul CAEN 1330 exclude:

 • fabricarea materialelor textile impregnate, îmbracate, acoperite sau laminate cu cauciuc, unde cauciucul reprezinta componenta principala, vezi CAEN 2219

Posibilitatea Accesării Fondurilor Europene

Pentru companiile care operează sub Codul CAEN 1330 – Finisarea materialelor textile, accesarea fondurilor europene nu numai că este posibilă, dar și încurajată, având la dispoziție o serie de programe de finanțare menite să sprijine inovația, dezvoltarea durabilă și creșterea antreprenorială în acest sector. Programele menționate oferă oportunități variate de finanțare și suport, adaptate diferitelor nevoi și stadii de dezvoltare ale afacerilor:

 • Femeia Antreprenor: Suport financiar și de mentorat destinat femeilor care își doresc să înceapă sau să dezvolte o afacere, inclusiv în domeniul finisării textile.

 • Startup Nation: Finanțare pentru întreprinderile nou-înființate, încurajând proiectele inovatoare și cu potențial de scalabilitate.

 • Diaspora Startup: Acest program încurajează românii din diaspora să demareze afaceri în România, promovând antreprenoriatul și integrarea în economia locală.

 • Student Startup: Susține ideile de afaceri ale studenților și absolvenților, transformând inovația în proiecte antreprenoriale viabile.

 • SES (Social Enterprise Scheme): Sprijină întreprinderile sociale care promovează sustenabilitatea și etica în producție, inclusiv în industria textilă.

 • IMM Invest și IMM Invest PLUS: Programe care oferă finanțare cu dobândă susținută de stat și garanții guvernamentale, sprijinind investițiile în retehnologizare, extinderea infrastructurii, internaționalizarea afacerii și automatizarea proceselor.

 • Programe Regionale: Sprijin pentru proiecte care vizează dezvoltarea regională și locală, inclusiv în sectoarele de producție specifice.

Investițiile eligibile pot include modernizarea echipamentelor, construcția de spații de producție, extinderea pe piețele externe și optimizarea proceselor prin tehnologie avansată. Companiile interesate ar trebui să urmărească apelurile de proiecte lansate în cadrul acestor programe și să se informeze cu privire la criteriile de eligibilitate și procedurile de aplicare. Colaborarea cu consultanți specializați în accesarea fondurilor europene poate crește șansele de succes ale aplicațiilor.

Numar firme COD CAEN 1330
+
Salariați COD CAEN 1330
+
Total cifră de afaceri COD CAEN 1330
0 Miliarde+
top firme textile Cod CAEN 1330 Finisarea materialelor textile
repartiazare productiei de textile in romania pe orase Cod CAEN 1330 Finisarea materialelor textile

PLAN DE AFACERI MODEL Cod CAEN 1330

 1. Sumar Executiv

 • Descrierea afacerii: Scurtă prezentare a companiei, inclusiv misiunea și viziunea.
 • Produsele și serviciile oferite: Descrierea principalelor servicii .
 • Obiectivele afacerii: Obiective pe termen scurt și lung.
 • Propunerea de valoare: Ce diferențiază compania pe piață.

2. Descrierea Afacerii

 • Istoricul și prezentul afacerii: Evoluția companiei până în prezent.
 • Structura legală și de proprietate: Informații despre forma juridică și structura acționariatului.
 • Locația și facilitățile: Detalii despre sediul principal, depozite, etc.
 • Prezentarea echipei: Profilul managerilor și al angajaților cheie.

3. Analiza Pieței

 • Segmentarea pieței: Identificarea segmentelor de piață țintă.
 • Analiza concurenței: Prezentarea principalilor competitori și a strategiilor lor.
 • Tendințe și evoluții în industrie: Evoluțiile recente din sectorul de interes.

4. Strategia de Marketing

 • Poziționarea pe piață: Cum se poziționează compania față de concurenți.
 • Strategia de preț: Politica de preț și justificarea acesteia.
 • Promovare și publicitate: Canale de promovare și campanii planificate.
 • Strategia de vânzări: Metode de vânzare și gestionare a relațiilor cu clienții.

5. Planul Operațional

 • Procesul operațional: Descrierea procesului de oferire a serviciilor.
 • Gestionarea furnizorilor și a subcontractorilor: Strategii pentru achiziții și subcontractări.
 • Nevoi de echipamente și tehnologie: Inventarul necesar pentru prestarea serviciilor.

6. Planul Organizațional

 • Structura organizațională: Diagrama organizațională a companiei.
 • Echipa de management: Roluri, responsabilități și experiența membrilor echipei de conducere.
 • Planul de personal: Nevoile de recrutare și formare a personalului.

7. Plan Financiar COD CAEN 1330

 • Proiecții financiare: Venituri estimate, cheltuieli și profituri pentru următorii 3-5 ani.
  AnulVenituri (RON)Cheltuieli (RON)Profit Net (RON)
  2021XXXXXXXXXXXXXXX
  2022XXXXXXXXXXXXXXX
  2023XXXXXXXXXXXXXXX
 • Nevoi de finanțare: Suma necesară investiției și planul de obținere a finanțării.
 • Analiza de risc: Identificarea riscurilor principale și strategii de atenuare.

8. Anexe 

 • Documente de suport: Copii ale licențelor, contractelor importante, CV-urile membrilor echipei etc

PLAN DE MARKETING MODEL COD CAEN 1330

1. Sumar Executiv COD CAEN 1330

 • Scurtă prezentare a planului de marketing și obiectivele principale.

2. Analiza Situației

 • Contextul de piață: Tendințe curente, cerere și ofertă în domeniul instalațiilor pentru construcții.
 • Concurența: Principali competitori și strategiile lor de marketing.
 • Analiza SWOT: Puncte forte, puncte slabe, oportunități și amenințări.

3. Obiectivele de Marketing

 • Obiective specifice, măsurabile, realizabile, relevante și cu termen (SMART), cum ar fi creșterea notorietății mărcii cu 20% într-un an.

4. Strategia de Marketing

 • Segmentarea pieței: Identificarea și descrierea segmentelor țintă.
 • Poziționare: Cum dorește compania să fie percepută pe piață.
 • Mixul de marketing (4P): Produs, Preț, Promovare, Plasament.

5. Tactici și Acțiuni

 • Crearea unui site web: Dezvoltarea unui site optimizat SEO, care prezintă serviciile companiei, portofoliul de proiecte și date de contact.
 • Social Media Marketing:
  • Alegerea mixului de social media: Facebook, LinkedIn, Instagram, în funcție de publicul țintă.
  • Conținutul pentru social media: Articole de blog, studii de caz, postări despre proiectele recente, sfaturi pentru clienți.
 • Publicitate pe rețelele sociale: Campanii plătite pe Facebook și LinkedIn pentru a crește vizibilitatea.
 • Email Marketing: Trimiteți buletine informative lunare și oferte speciale abonaților.
 • Parteneriate și sponsorizări: Colaborarea cu evenimente locale sau industriale pentru a crește notorietatea.
 • SEO și Blogging: Optimizarea site-ului pentru motoarele de căutare și publicarea regulată de articole relevante pentru industrie.

6. Bugetul de Marketing COD CAEN 1330

 • Detalierea costurilor pentru fiecare activitate de marketing planificată.
  ActivitateCost Estimat (RON)
  Dezvoltare site webXXXX
  Campanii publicitareXXXX
  Creare și gestionare conținutXXXX
  Email MarketingXXXX
  Parteneriate și sponsorizăriXXXX

7. Monitorizarea și Evaluarea

 • Indicatori de performanță cheie (KPIs): Vizite pe site, lead-uri generate, conversii, engagement pe social media.
 • Raportare și ajustare: Evaluarea periodică a rezultatelor și ajustarea strategiei în funcție de acestea.

8. Calendarul Implementării

 • Planificarea temporală a activităților de marketing pe parcursul unui an.

Stay informed and not overwhelmed, subscribe now!