Enter your email address below and subscribe to our newsletter

cod caen 1812

Cod CAEN 1812 Alte activitati de tiparire n.c.a.

Posibilitatea de a Accesa Fonduri Europene Cod CAEN 1812 – Da

Cod CAEN 1812 Alte activitati de tiparire n.c.a

Cod CAEN tipografie

Cod CAEN 1812 Alte activitati de tiparire n.c.a.

 • n.c.a. înseamnă neclasificat în altă parte Codul CAEN 1812 include:
 • tiparirea revistelor si a altor publicatii periodice, care apar mai rar de patru ori pe saptamâna
 • tiparirea de carti si brosuri, partituri si manuscrise muzicale, harti, atlase, afise, cataloage publicitare, prospecte si alte tiparituri publicitare, timbre postale si fiscale, bilete de banca, cecuri si alte titluri fiduciare, carduri, albume, agende, calendare si alte imprimate comerciale, produse de papetarie personalizate si alte imprimate, tiparire efectuata cu ajutorul presei de tipar înalt, a offset
 • ului, a fotogravurii, a imprimarii flexografice, serigrafice si a altor prese de tiparit, masini de multiplicat, imprimante de calculator, masini de tiparit in relief, inclusiv masini de tiparire rapida
 • tiparirea direct pe suport textil, pe material plastic, pe sticla, metal, lemn si ceramica

Materialul tiparit poseda dreptul de reproducere (copyright).

Aceasta clasa include de asemenea:

 • tiparirea de etichete si placute metalice prin litografiere, gravare, tiparire flexografica, si alte metode

Codul CAEN 1812 exclude:

 • imprimarea materialelor textile si a articolelor de îmbracaminte, vezi CAEN 1330
 • fabricarea articolelor de papetarie (agende, registre, registre de conturi, formulare comerciale, etc) atunci când informatia tiparita nu este principala caracteristica, vezi CAEN 1723
 • activitati de editare, publicare, vezi grupa CAEN 581

Posibilitatea Accesării Fondurilor Europene

Pentru companiile care activează sub Codul CAEN 1812 – Alte activități de tipărire n.c.a., accesarea fondurilor europene este posibilă și poate reprezenta o sursă valoroasă de finanțare pentru dezvoltare și inovație. Există diverse programe de finanțare la nivel european și național care pot oferi suport financiar și consultanță companiilor din industria tipăririi, incluzând cele axate pe inovație, sustenabilitate și digitalizare.

Printre programele relevante se numără:

 • Femeia Antreprenor: Acest program este orientat către sprijinirea femeilor în afaceri, inclusiv în sectorul tipăririi, oferind finanțare, mentorat și resurse pentru dezvoltarea și extinderea afacerilor conduse de femei.

 • Startup Nation: O inițiativă care încurajează dezvoltarea startup-urilor și a întreprinderilor mici și mijlocii prin acordarea de finanțare nerambursabilă pentru proiecte inovatoare și scalabile, inclusiv în domeniul tipăririi.

 • Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR): PNRR include componente care vizează transformarea digitală și tranziția verde, sectoare în care companiile de tipărire pot inova prin dezvoltarea de soluții de tipărire eco-friendly sau prin implementarea de tehnologii avansate de tipărire digitală.

Pentru a accesa aceste fonduri, companiile trebuie să fie atente la criteriile de eligibilitate și la termenele de aplicare specificate în cadrul fiecărui program de finanțare. Este esențială pregătirea unui plan de afaceri solid și a unui proiect bine structurat care să răspundă obiectivelor programului de finanțare și să evidențieze impactul pozitiv al investiției asupra companiei și asupra sectorului de activitate.

De asemenea, companiile pot beneficia de consultanță specializată pentru pregătirea dosarelor de finanțare și pentru gestionarea proiectelor finanțate, maximizând astfel șansele de succes în accesarea fondurilor europene și naționale disponibile pentru sectorul de tipărire.

Numar firme COD CAEN 1812
+
Salariați COD CAEN 1812
+
Total cifră de afaceri COD CAEN 1812
0 Miliarde+
top firme Cod CAEN 1812 Alte activitati de tiparire n.c.a
orase tipografii romania Cod CAEN 1812 Alte activitati de tiparire n.c.a

PLAN DE AFACERI MODEL Cod CAEN 1812

 1. Sumar Executiv

 • Descrierea afacerii: Scurtă prezentare a companiei, inclusiv misiunea și viziunea.
 • Produsele și serviciile oferite: Descrierea principalelor servicii .
 • Obiectivele afacerii: Obiective pe termen scurt și lung.
 • Propunerea de valoare: Ce diferențiază compania pe piață.

2. Descrierea Afacerii

 • Istoricul și prezentul afacerii: Evoluția companiei până în prezent.
 • Structura legală și de proprietate: Informații despre forma juridică și structura acționariatului.
 • Locația și facilitățile: Detalii despre sediul principal, depozite, etc.
 • Prezentarea echipei: Profilul managerilor și al angajaților cheie.

3. Analiza Pieței

 • Segmentarea pieței: Identificarea segmentelor de piață țintă.
 • Analiza concurenței: Prezentarea principalilor competitori și a strategiilor lor.
 • Tendințe și evoluții în industrie: Evoluțiile recente din sectorul de interes.

4. Strategia de Marketing

 • Poziționarea pe piață: Cum se poziționează compania față de concurenți.
 • Strategia de preț: Politica de preț și justificarea acesteia.
 • Promovare și publicitate: Canale de promovare și campanii planificate.
 • Strategia de vânzări: Metode de vânzare și gestionare a relațiilor cu clienții.

5. Planul Operațional

 • Procesul operațional: Descrierea procesului de oferire a serviciilor.
 • Gestionarea furnizorilor și a subcontractorilor: Strategii pentru achiziții și subcontractări.
 • Nevoi de echipamente și tehnologie: Inventarul necesar pentru prestarea serviciilor.

6. Planul Organizațional

 • Structura organizațională: Diagrama organizațională a companiei.
 • Echipa de management: Roluri, responsabilități și experiența membrilor echipei de conducere.
 • Planul de personal: Nevoile de recrutare și formare a personalului.

7. Plan Financiar COD CAEN 1812

 • Proiecții financiare: Venituri estimate, cheltuieli și profituri pentru următorii 3-5 ani.
  AnulVenituri (RON)Cheltuieli (RON)Profit Net (RON)
  2021XXXXXXXXXXXXXXX
  2022XXXXXXXXXXXXXXX
  2023XXXXXXXXXXXXXXX
 • Nevoi de finanțare: Suma necesară investiției și planul de obținere a finanțării.
 • Analiza de risc: Identificarea riscurilor principale și strategii de atenuare.

8. Anexe 

 • Documente de suport: Copii ale licențelor, contractelor importante, CV-urile membrilor echipei etc

PLAN DE MARKETING MODEL COD CAEN 1812

1. Sumar Executiv COD CAEN 1812

 • Scurtă prezentare a planului de marketing și obiectivele principale.

2. Analiza Situației

 • Contextul de piață: Tendințe curente, cerere și ofertă în domeniul instalațiilor pentru construcții.
 • Concurența: Principali competitori și strategiile lor de marketing.
 • Analiza SWOT: Puncte forte, puncte slabe, oportunități și amenințări.

3. Obiectivele de Marketing

 • Obiective specifice, măsurabile, realizabile, relevante și cu termen (SMART), cum ar fi creșterea notorietății mărcii cu 20% într-un an.

4. Strategia de Marketing

 • Segmentarea pieței: Identificarea și descrierea segmentelor țintă.
 • Poziționare: Cum dorește compania să fie percepută pe piață.
 • Mixul de marketing (4P): Produs, Preț, Promovare, Plasament.

5. Tactici și Acțiuni

 • Crearea unui site web: Dezvoltarea unui site optimizat SEO, care prezintă serviciile companiei, portofoliul de proiecte și date de contact.
 • Social Media Marketing:
  • Alegerea mixului de social media: Facebook, LinkedIn, Instagram, în funcție de publicul țintă.
  • Conținutul pentru social media: Articole de blog, studii de caz, postări despre proiectele recente, sfaturi pentru clienți.
 • Publicitate pe rețelele sociale: Campanii plătite pe Facebook și LinkedIn pentru a crește vizibilitatea.
 • Email Marketing: Trimiteți buletine informative lunare și oferte speciale abonaților.
 • Parteneriate și sponsorizări: Colaborarea cu evenimente locale sau industriale pentru a crește notorietatea.
 • SEO și Blogging: Optimizarea site-ului pentru motoarele de căutare și publicarea regulată de articole relevante pentru industrie.

6. Bugetul de Marketing COD CAEN 1812

 • Detalierea costurilor pentru fiecare activitate de marketing planificată.
  ActivitateCost Estimat (RON)
  Dezvoltare site webXXXX
  Campanii publicitareXXXX
  Creare și gestionare conținutXXXX
  Email MarketingXXXX
  Parteneriate și sponsorizăriXXXX

7. Monitorizarea și Evaluarea

 • Indicatori de performanță cheie (KPIs): Vizite pe site, lead-uri generate, conversii, engagement pe social media.
 • Raportare și ajustare: Evaluarea periodică a rezultatelor și ajustarea strategiei în funcție de acestea.

8. Calendarul Implementării

 • Planificarea temporală a activităților de marketing pe parcursul unui an.

Stay informed and not overwhelmed, subscribe now!