Enter your email address below and subscribe to our newsletter

cod caen 3821

Cod CAEN 3821 Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase

Posibilitatea de a Accesa Fonduri Europene Cod CAEN 3821 – Da

Cod CAEN 3821 Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase

Cod CAEN 3821

Codul CAEN 3821 include: Aceasta clasa include eliminarea si tratarea înainte de eliminare a deseurilor nepericuloase, solide sau nu:

 • activitatea de depozitare pentru deseurile nepericuloase
 • eliminarea deseurilor nepericuloase prin combustie, incinerare sau alte metode, cu sau fara productie de electricitate, abur, înlocuitori de combustibili, biogaz, cenusa sau alte produse secundare destinate utilizarii ulterioare etc.
 • tratarea deseurilor organice în vederea eliminarii
 • productia de compost din deseuri organice

Codul CAEN 3821 exclude:

 • incinerarea si arderea deseurilor periculoase, vezi CAEN 3822
 • activitatea unitatilor unde materialele reciclabile amestecate cum ar fi hârtia, materialele plastice, cutiile metalice de bauturi, etc. sunt sortate pe categorii distincte, vezi CAEN 3822
 • decontaminarea si curatarea solului si apei; reducerea materialelor toxice, vezi CAEN 3900

Posibilitatea Accesării Fondurilor Europene

Pentru companiile care operează sub Codul CAEN 3821 – Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase, există posibilități de accesare a fondurilor europene. Aceste fonduri pot sprijini activitățile esențiale de gestionare a deșeurilor, încurajând practici sustenabile și inovatoare în domeniu. Activitățile eligibile pot include:

 • Activitatea de depozitare pentru deșeurile nepericuloase.
 • Eliminarea deșeurilor nepericuloase prin combustie, incinerare sau alte metode, cu sau fără producție de electricitate, abur, înlocuitori de combustibili, biogaz, cenușă sau alte produse secundare destinate utilizării ulterioare etc.
 • Tratarea deșeurilor organice în vederea eliminării.
 • Producția de compost din deșeuri organice.

Accesarea fondurilor europene poate fi direcționată către îmbunătățirea infrastructurii existente, implementarea de noi tehnologii pentru eficientizarea proceselor de tratare și eliminare a deșeurilor nepericuloase, sau pentru proiecte ce vizează încurajarea reciclării și a economiei circulare. Astfel de finanțări pot contribui la reducerea impactului asupra mediului, creșterea eficienței energetice și susținerea tranziției către practici de gestionare a deșeurilor sustenabile și responsabile.

+
Numar firme COD CAEN 3821
+
Salariați COD CAEN 3821
0 Miliarde+
Total cifră de afaceri COD CAEN 3821
top firme Cod CAEN 3821 Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase
top orase numar firme Cod CAEN 3821 Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase

PLAN DE AFACERI MODEL Cod CAEN 3821

 1. Sumar Executiv

 • Descrierea afacerii: Scurtă prezentare a companiei, inclusiv misiunea și viziunea.
 • Produsele și serviciile oferite: Descrierea principalelor servicii .
 • Obiectivele afacerii: Obiective pe termen scurt și lung.
 • Propunerea de valoare: Ce diferențiază compania pe piață.

2. Descrierea Afacerii

 • Istoricul și prezentul afacerii: Evoluția companiei până în prezent.
 • Structura legală și de proprietate: Informații despre forma juridică și structura acționariatului.
 • Locația și facilitățile: Detalii despre sediul principal, depozite, etc.
 • Prezentarea echipei: Profilul managerilor și al angajaților cheie.

3. Analiza Pieței

 • Segmentarea pieței: Identificarea segmentelor de piață țintă.
 • Analiza concurenței: Prezentarea principalilor competitori și a strategiilor lor.
 • Tendințe și evoluții în industrie: Evoluțiile recente din sectorul de interes.

4. Strategia de Marketing

 • Poziționarea pe piață: Cum se poziționează compania față de concurenți.
 • Strategia de preț: Politica de preț și justificarea acesteia.
 • Promovare și publicitate: Canale de promovare și campanii planificate.
 • Strategia de vânzări: Metode de vânzare și gestionare a relațiilor cu clienții.

5. Planul Operațional

 • Procesul operațional: Descrierea procesului de oferire a serviciilor.
 • Gestionarea furnizorilor și a subcontractorilor: Strategii pentru achiziții și subcontractări.
 • Nevoi de echipamente și tehnologie: Inventarul necesar pentru prestarea serviciilor.

6. Planul Organizațional

 • Structura organizațională: Diagrama organizațională a companiei.
 • Echipa de management: Roluri, responsabilități și experiența membrilor echipei de conducere.
 • Planul de personal: Nevoile de recrutare și formare a personalului.

7. Plan Financiar COD CAEN 3821

 • Proiecții financiare: Venituri estimate, cheltuieli și profituri pentru următorii 3-5 ani.
  AnulVenituri (RON)Cheltuieli (RON)Profit Net (RON)
  2021XXXXXXXXXXXXXXX
  2022XXXXXXXXXXXXXXX
  2023XXXXXXXXXXXXXXX
 • Nevoi de finanțare: Suma necesară investiției și planul de obținere a finanțării.
 • Analiza de risc: Identificarea riscurilor principale și strategii de atenuare.

8. Anexe 

 • Documente de suport: Copii ale licențelor, contractelor importante, CV-urile membrilor echipei etc

PLAN DE MARKETING MODEL COD CAEN 3821

1. Sumar Executiv COD CAEN 3821

 • Scurtă prezentare a planului de marketing și obiectivele principale.

2. Analiza Situației

 • Contextul de piață: Tendințe curente, cerere și ofertă în domeniul instalațiilor pentru construcții.
 • Concurența: Principali competitori și strategiile lor de marketing.
 • Analiza SWOT: Puncte forte, puncte slabe, oportunități și amenințări.

3. Obiectivele de Marketing

 • Obiective specifice, măsurabile, realizabile, relevante și cu termen (SMART), cum ar fi creșterea notorietății mărcii cu 20% într-un an.

4. Strategia de Marketing

 • Segmentarea pieței: Identificarea și descrierea segmentelor țintă.
 • Poziționare: Cum dorește compania să fie percepută pe piață.
 • Mixul de marketing (4P): Produs, Preț, Promovare, Plasament.

5. Tactici și Acțiuni

 • Crearea unui site web: Dezvoltarea unui site optimizat SEO, care prezintă serviciile companiei, portofoliul de proiecte și date de contact.
 • Social Media Marketing:
  • Alegerea mixului de social media: Facebook, LinkedIn, Instagram, în funcție de publicul țintă.
  • Conținutul pentru social media: Articole de blog, studii de caz, postări despre proiectele recente, sfaturi pentru clienți.
 • Publicitate pe rețelele sociale: Campanii plătite pe Facebook și LinkedIn pentru a crește vizibilitatea.
 • Email Marketing: Trimiteți buletine informative lunare și oferte speciale abonaților.
 • Parteneriate și sponsorizări: Colaborarea cu evenimente locale sau industriale pentru a crește notorietatea.
 • SEO și Blogging: Optimizarea site-ului pentru motoarele de căutare și publicarea regulată de articole relevante pentru industrie.

6. Bugetul de Marketing COD CAEN 3821

 • Detalierea costurilor pentru fiecare activitate de marketing planificată.
  ActivitateCost Estimat (RON)
  Dezvoltare site webXXXX
  Campanii publicitareXXXX
  Creare și gestionare conținutXXXX
  Email MarketingXXXX
  Parteneriate și sponsorizăriXXXX

7. Monitorizarea și Evaluarea

 • Indicatori de performanță cheie (KPIs): Vizite pe site, lead-uri generate, conversii, engagement pe social media.
 • Raportare și ajustare: Evaluarea periodică a rezultatelor și ajustarea strategiei în funcție de acestea.

8. Calendarul Implementării

 • Planificarea temporală a activităților de marketing pe parcursul unui an.

Stay informed and not overwhelmed, subscribe now!