Enter your email address below and subscribe to our newsletter

cod caen 6312

Cod CAEN 6312 Activitati ale portalurilor web

Posibilitatea de a Accesa Fonduri Europene Cod CAEN 6312 – Da

Cod CAEN 6312 Activitati ale portalurilor web

Cod CAEN web design

Codul CAEN 6312 include:

 • operarea site-urilor web care folosesc un motor de cautare pentru a genera si întretine bazele de date extensibile cu adrese Internet, într-un format usor de cautat
 • operarea altor site-uri web care actioneaza ca portaluri pentru Internet, cum sunt site-urile media care ofera un continut actualizat periodic.

Codul CAEN 6312 exclude:

 • activitatea de editare a cartilor, ziarelor, jurnalelor pe Internet, vezi diviziunea caen 58
 • activitatea de difuzare a programelor pe Internet, vezi diviziunea caen 60

Posibilitatea Accesării Fondurilor Europene

Pentru companiile care operează sub Codul CAEN 6312 – Activități ale portalurilor web, accesarea fondurilor europene și naționale este oportunitatea ideală pentru a stimula creșterea, inovația și dezvoltarea afacerilor în domeniul digital. O gamă largă de programe de finanțare sunt disponibile pentru a sprijini aceste companii, inclusiv:

 • Femeia Antreprenor: Acest program încurajează femeile antreprenor să își dezvolte afacerile, oferind acces la finanțare și mentorat, contribuind astfel la creșterea prezenței feminine în domeniul antreprenorial, inclusiv în sectorul tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC).

 • Startup Nation: Programul oferă finanțare pentru proiecte inovatoare și scalabile, încurajând înființarea de noi întreprinderi și sprijinirea dezvoltării startup-urilor, promovând astfel antreprenoriatul și inovația în domeniul digital.

 • Diaspora Startup: Facilitează reintegrarea românilor din diaspora în economia națională prin antreprenoriat, oferindu-le posibilitatea de a demara afaceri în România, inclusiv în domeniul portalurilor web și al serviciilor digitale.

 • Student Startup: Susține inițiativele antreprenoriale ale studenților și absolvenților, promovând transformarea ideilor inovatoare în afaceri viabile și sustenabile, adecvat și pentru dezvoltarea portalurilor web și a serviciilor online.

 • Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR): Oferă fonduri semnificative pentru digitalizare și tranziția digitală, inclusiv pentru dezvoltarea portalurilor web și a platformelor online care contribuie la digitalizarea economiei.

 • Programe de cercetare: Sunt disponibile fonduri pentru cercetare și dezvoltare în domeniul TIC, sprijinind inovarea în crearea și optimizarea portalurilor web și a serviciilor digitale.

 • Programe Regionale: Aceste programe oferă finanțare pentru dezvoltarea regională și locală, sprijinind proiecte care vizează creșterea capacitații de producție și extinderea afacerilor în domeniul TIC, inclusiv portalurile web.

Investițiile pot fi direcționate către dezvoltarea și îmbunătățirea platformelor online, marketing digital, cercetare și dezvoltare pentru noi servicii digitale, precum și în formarea și dezvoltarea competențelor digitale necesare în industrie.

Companiile interesate ar trebui să exploreze aceste oportunități și să pregătească propuneri de proiecte detaliate și bine fundamentate, care să răspundă obiectivelor specifice ale programelor de finanțare. 

Numar firme COD CAEN 6312
+
Salariați COD CAEN 6312
+
Total cifră de afaceri COD CAEN 6312
0 Miliarde+
top firme Cod CAEN 6312 Activitati ale portalurilor web
top orase Cod CAEN 6312 Activitati ale portalurilor web

PLAN DE AFACERI MODEL Cod CAEN 6312

 1. Sumar Executiv

 • Descrierea afacerii: Scurtă prezentare a companiei, inclusiv misiunea și viziunea.
 • Produsele și serviciile oferite: Descrierea principalelor servicii .
 • Obiectivele afacerii: Obiective pe termen scurt și lung.
 • Propunerea de valoare: Ce diferențiază compania pe piață.

2. Descrierea Afacerii

 • Istoricul și prezentul afacerii: Evoluția companiei până în prezent.
 • Structura legală și de proprietate: Informații despre forma juridică și structura acționariatului.
 • Locația și facilitățile: Detalii despre sediul principal, depozite, etc.
 • Prezentarea echipei: Profilul managerilor și al angajaților cheie.

3. Analiza Pieței

 • Segmentarea pieței: Identificarea segmentelor de piață țintă.
 • Analiza concurenței: Prezentarea principalilor competitori și a strategiilor lor.
 • Tendințe și evoluții în industrie: Evoluțiile recente din sectorul de interes.

4. Strategia de Marketing

 • Poziționarea pe piață: Cum se poziționează compania față de concurenți.
 • Strategia de preț: Politica de preț și justificarea acesteia.
 • Promovare și publicitate: Canale de promovare și campanii planificate.
 • Strategia de vânzări: Metode de vânzare și gestionare a relațiilor cu clienții.

5. Planul Operațional

 • Procesul operațional: Descrierea procesului de oferire a serviciilor.
 • Gestionarea furnizorilor și a subcontractorilor: Strategii pentru achiziții și subcontractări.
 • Nevoi de echipamente și tehnologie: Inventarul necesar pentru prestarea serviciilor.

6. Planul Organizațional

 • Structura organizațională: Diagrama organizațională a companiei.
 • Echipa de management: Roluri, responsabilități și experiența membrilor echipei de conducere.
 • Planul de personal: Nevoile de recrutare și formare a personalului.

7. Plan Financiar COD CAEN 6312

 • Proiecții financiare: Venituri estimate, cheltuieli și profituri pentru următorii 3-5 ani.
  AnulVenituri (RON)Cheltuieli (RON)Profit Net (RON)
  2021XXXXXXXXXXXXXXX
  2022XXXXXXXXXXXXXXX
  2023XXXXXXXXXXXXXXX
 • Nevoi de finanțare: Suma necesară investiției și planul de obținere a finanțării.
 • Analiza de risc: Identificarea riscurilor principale și strategii de atenuare.

8. Anexe 

 • Documente de suport: Copii ale licențelor, contractelor importante, CV-urile membrilor echipei etc

PLAN DE MARKETING MODEL COD CAEN 6312

1. Sumar Executiv COD CAEN 6312

 • Scurtă prezentare a planului de marketing și obiectivele principale.

2. Analiza Situației

 • Contextul de piață: Tendințe curente, cerere și ofertă în domeniul instalațiilor pentru construcții.
 • Concurența: Principali competitori și strategiile lor de marketing.
 • Analiza SWOT: Puncte forte, puncte slabe, oportunități și amenințări.

3. Obiectivele de Marketing

 • Obiective specifice, măsurabile, realizabile, relevante și cu termen (SMART), cum ar fi creșterea notorietății mărcii cu 20% într-un an.

4. Strategia de Marketing

 • Segmentarea pieței: Identificarea și descrierea segmentelor țintă.
 • Poziționare: Cum dorește compania să fie percepută pe piață.
 • Mixul de marketing (4P): Produs, Preț, Promovare, Plasament.

5. Tactici și Acțiuni

 • Crearea unui site web: Dezvoltarea unui site optimizat SEO, care prezintă serviciile companiei, portofoliul de proiecte și date de contact.
 • Social Media Marketing:
  • Alegerea mixului de social media: Facebook, LinkedIn, Instagram, în funcție de publicul țintă.
  • Conținutul pentru social media: Articole de blog, studii de caz, postări despre proiectele recente, sfaturi pentru clienți.
 • Publicitate pe rețelele sociale: Campanii plătite pe Facebook și LinkedIn pentru a crește vizibilitatea.
 • Email Marketing: Trimiteți buletine informative lunare și oferte speciale abonaților.
 • Parteneriate și sponsorizări: Colaborarea cu evenimente locale sau industriale pentru a crește notorietatea.
 • SEO și Blogging: Optimizarea site-ului pentru motoarele de căutare și publicarea regulată de articole relevante pentru industrie.

6. Bugetul de Marketing COD CAEN 6312

 • Detalierea costurilor pentru fiecare activitate de marketing planificată.
  ActivitateCost Estimat (RON)
  Dezvoltare site webXXXX
  Campanii publicitareXXXX
  Creare și gestionare conținutXXXX
  Email MarketingXXXX
  Parteneriate și sponsorizăriXXXX

7. Monitorizarea și Evaluarea

 • Indicatori de performanță cheie (KPIs): Vizite pe site, lead-uri generate, conversii, engagement pe social media.
 • Raportare și ajustare: Evaluarea periodică a rezultatelor și ajustarea strategiei în funcție de acestea.

8. Calendarul Implementării

 • Planificarea temporală a activităților de marketing pe parcursul unui an.

Stay informed and not overwhelmed, subscribe now!