Enter your email address below and subscribe to our newsletter

cod caen 8121

Cod CAEN 8121 Activitati generale (nespecializate) de curatenie interioara a cladirilor

Posibilitatea de a Accesa Fonduri Europene Cod CAEN 8121 – Da

Cod CAEN 8121 Activitati generale (nespecializate) de curatenie interioara a cladirilor

Cod CAEN 8121

Codul CAEN 8121 este dedicat activităților generale (nespecializate) de curățenie a tuturor tipurilor de clădiri, asigurând un mediu curat și bine întreținut în diverse spații locative și de lucru:

 • Curățenie în diverse tipuri de spații, inclusiv birouri, case sau apartamente, fabrici, magazine, instituții și alte imobile comerciale și profesionale, precum și clădiri rezidențiale. Activitățile se concentrează predominant pe curățenia interioară, dar pot cuprinde și curățenia unor zone exterioare asociate, cum ar fi curățarea ferestrelor și a pasajelor de trecere.

Excluderi:

 • Activitățile specializate de curățenie, care includ curățarea ferestrelor, curățarea coșurilor de fum, curățarea semineurilor, sobelor, furnalelor, incineratoarelor, cazanelor, conductelor de ventilație și unităților de evacuare, sunt clasificate sub CAEN 8122.

Posibilitatea Accesării Fondurilor Europene

DA

Pentru Codul CAEN 8121 – Activități generale (nespecializate) de curățenie, accesarea fondurilor europene este posibilă pe anumite axe prioritare, cum ar fi inițiativele pentru start-up-uri, digitalizare și alte domenii relevante. Aceasta înseamnă că companiile din sectorul de curățenie pot beneficia de finanțare pentru a-și extinde și îmbunătăți serviciile, adoptând noi tehnologii sau inițiind proiecte care contribuie la creșterea eficienței și sustenabilității operațiunilor lor. Programele europene vizează stimularea inovației, dezvoltării sustenabile și tranziției digitale, oferind astfel oportunități valoroase pentru firmele din acest sector de a accesa resurse financiare suplimentare.

k+
Numar firme COD CAEN 8121
k+
Salariați COD CAEN 8121
1.1 0 Miliarde+
Total cifră de afaceri COD CAEN 8121
top firme Cod CAEN 8121 Activitati generale (nespecializate) de curatenie interioara a cladirilor
top orase firme curatenie Cod CAEN 8121 Activitati generale (nespecializate) de curatenie interioara a cladirilor

PLAN DE AFACERI MODEL Cod CAEN 8121

 1. Sumar Executiv

 • Descrierea afacerii: Scurtă prezentare a companiei, inclusiv misiunea și viziunea.
 • Produsele și serviciile oferite: Descrierea principalelor servicii .
 • Obiectivele afacerii: Obiective pe termen scurt și lung.
 • Propunerea de valoare: Ce diferențiază compania pe piață.

2. Descrierea Afacerii

 • Istoricul și prezentul afacerii: Evoluția companiei până în prezent.
 • Structura legală și de proprietate: Informații despre forma juridică și structura acționariatului.
 • Locația și facilitățile: Detalii despre sediul principal, depozite, etc.
 • Prezentarea echipei: Profilul managerilor și al angajaților cheie.

3. Analiza Pieței

 • Segmentarea pieței: Identificarea segmentelor de piață țintă.
 • Analiza concurenței: Prezentarea principalilor competitori și a strategiilor lor.
 • Tendințe și evoluții în industrie: Evoluțiile recente din sectorul de interes.

4. Strategia de Marketing

 • Poziționarea pe piață: Cum se poziționează compania față de concurenți.
 • Strategia de preț: Politica de preț și justificarea acesteia.
 • Promovare și publicitate: Canale de promovare și campanii planificate.
 • Strategia de vânzări: Metode de vânzare și gestionare a relațiilor cu clienții.

5. Planul Operațional

 • Procesul operațional: Descrierea procesului de oferire a serviciilor.
 • Gestionarea furnizorilor și a subcontractorilor: Strategii pentru achiziții și subcontractări.
 • Nevoi de echipamente și tehnologie: Inventarul necesar pentru prestarea serviciilor.

6. Planul Organizațional

 • Structura organizațională: Diagrama organizațională a companiei.
 • Echipa de management: Roluri, responsabilități și experiența membrilor echipei de conducere.
 • Planul de personal: Nevoile de recrutare și formare a personalului.

7. Plan Financiar COD CAEN 8121

 • Proiecții financiare: Venituri estimate, cheltuieli și profituri pentru următorii 3-5 ani.
  AnulVenituri (RON)Cheltuieli (RON)Profit Net (RON)
  2021XXXXXXXXXXXXXXX
  2022XXXXXXXXXXXXXXX
  2023XXXXXXXXXXXXXXX
 • Nevoi de finanțare: Suma necesară investiției și planul de obținere a finanțării.
 • Analiza de risc: Identificarea riscurilor principale și strategii de atenuare.

8. Anexe 

 • Documente de suport: Copii ale licențelor, contractelor importante, CV-urile membrilor echipei etc

PLAN DE MARKETING MODEL COD CAEN 8121

1. Sumar Executiv COD CAEN 8121

 • Scurtă prezentare a planului de marketing și obiectivele principale.

2. Analiza Situației

 • Contextul de piață: Tendințe curente, cerere și ofertă în domeniul instalațiilor pentru construcții.
 • Concurența: Principali competitori și strategiile lor de marketing.
 • Analiza SWOT: Puncte forte, puncte slabe, oportunități și amenințări.

3. Obiectivele de Marketing

 • Obiective specifice, măsurabile, realizabile, relevante și cu termen (SMART), cum ar fi creșterea notorietății mărcii cu 20% într-un an.

4. Strategia de Marketing

 • Segmentarea pieței: Identificarea și descrierea segmentelor țintă.
 • Poziționare: Cum dorește compania să fie percepută pe piață.
 • Mixul de marketing (4P): Produs, Preț, Promovare, Plasament.

5. Tactici și Acțiuni

 • Crearea unui site web: Dezvoltarea unui site optimizat SEO, care prezintă serviciile companiei, portofoliul de proiecte și date de contact.
 • Social Media Marketing:
  • Alegerea mixului de social media: Facebook, LinkedIn, Instagram, în funcție de publicul țintă.
  • Conținutul pentru social media: Articole de blog, studii de caz, postări despre proiectele recente, sfaturi pentru clienți.
 • Publicitate pe rețelele sociale: Campanii plătite pe Facebook și LinkedIn pentru a crește vizibilitatea.
 • Email Marketing: Trimiteți buletine informative lunare și oferte speciale abonaților.
 • Parteneriate și sponsorizări: Colaborarea cu evenimente locale sau industriale pentru a crește notorietatea.
 • SEO și Blogging: Optimizarea site-ului pentru motoarele de căutare și publicarea regulată de articole relevante pentru industrie.

6. Bugetul de Marketing COD CAEN 8121

 • Detalierea costurilor pentru fiecare activitate de marketing planificată.
  ActivitateCost Estimat (RON)
  Dezvoltare site webXXXX
  Campanii publicitareXXXX
  Creare și gestionare conținutXXXX
  Email MarketingXXXX
  Parteneriate și sponsorizăriXXXX

7. Monitorizarea și Evaluarea

 • Indicatori de performanță cheie (KPIs): Vizite pe site, lead-uri generate, conversii, engagement pe social media.
 • Raportare și ajustare: Evaluarea periodică a rezultatelor și ajustarea strategiei în funcție de acestea.

8. Calendarul Implementării

 • Planificarea temporală a activităților de marketing pe parcursul unui an.

Stay informed and not overwhelmed, subscribe now!