Enter your email address below and subscribe to our newsletter

cod caen 8559

Cod CAEN 8559: Alte forme de învățământ n.c.a

Posibilitatea de a Accesa Fonduri Europene Cod CAEN 8559 – Da, dar limitat

cod caen 8559

Cod CAEN 8559

Codul CAEN 8559 acoperă o gamă largă de activități educaționale ce nu se încadrează în clasificările standard ale învățământului. Această categorie include servicii educaționale variate, de la cursuri de dezvoltare personală până la instruirea în domenii specializate, oferind oportunități de învățare adaptate nevoilor specifice ale cursanților.

Codul CAEN 8559 include:

 • Învățământul care nu poate fi încadrat într-unul din clasele CAEN 8510 – 8553
 • Servicii ale conducătorilor academici
 • Centre de învățământ ce oferă cursuri terapeutice
 • Cursuri de verificare a cunoștințelor profesionale
 • Pregătirea în domeniul limbilor străine și al dobândirii abilităților de conversație
 • Instruirea în domeniul calculatoarelor
 • Instruire de religie

Aceasta clasă include de asemenea:

 • Pregătirea salvamarilor și a salvamontiștilor
 • Instruirea în metode de supraviețuire
 • Instruirea în oratorie
 • Instruirea în citire rapidă, citire inversă, etc.

  Codul CAEN 8559 exclude:

  • Programe de alfabetizare pentru adulți, vezi CAEN 8520
  • Învățământul secundar general, vezi CAEN 8531
  • Învățământul secundar tehnic și profesional, vezi CAEN 8532
  • Învățământul superior, vezi grupa CAEN 854

Posibilitatea Accesării Fondurilor Europene

Da, entitățile ce operează sub codul CAEN 8559 pot accesa fonduri europene, însă pe anumite programe specifice, precum cele pentru Întreprinderi Sociale (SES) sau pentru startup-uri. Aceste programe sunt concepute pentru a sprijini inițiativele educaționale inovatoare și a încuraja dezvoltarea și modernizarea continuă a ofertei de educație.

k+
Numar firme COD CAEN 8559
k+
Salariați COD CAEN 8559
0 Miliarde+
Total cifră de afaceri COD CAEN 8559
top firme Cod CAEN 8559: Alte forme de învățământ n.c.a
top orase cod caen 8559

PLAN DE AFACERI MODEL Cod CAEN 8559

 1. Sumar Executiv

 • Descrierea afacerii: Scurtă prezentare a companiei, inclusiv misiunea și viziunea.
 • Produsele și serviciile oferite: Descrierea principalelor servicii .
 • Obiectivele afacerii: Obiective pe termen scurt și lung.
 • Propunerea de valoare: Ce diferențiază compania pe piață.

2. Descrierea Afacerii

 • Istoricul și prezentul afacerii: Evoluția companiei până în prezent.
 • Structura legală și de proprietate: Informații despre forma juridică și structura acționariatului.
 • Locația și facilitățile: Detalii despre sediul principal, depozite, etc.
 • Prezentarea echipei: Profilul managerilor și al angajaților cheie.

3. Analiza Pieței

 • Segmentarea pieței: Identificarea segmentelor de piață țintă.
 • Analiza concurenței: Prezentarea principalilor competitori și a strategiilor lor.
 • Tendințe și evoluții în industrie: Evoluțiile recente din sectorul de interes.

4. Strategia de Marketing

 • Poziționarea pe piață: Cum se poziționează compania față de concurenți.
 • Strategia de preț: Politica de preț și justificarea acesteia.
 • Promovare și publicitate: Canale de promovare și campanii planificate.
 • Strategia de vânzări: Metode de vânzare și gestionare a relațiilor cu clienții.

5. Planul Operațional

 • Procesul operațional: Descrierea procesului de oferire a serviciilor.
 • Gestionarea furnizorilor și a subcontractorilor: Strategii pentru achiziții și subcontractări.
 • Nevoi de echipamente și tehnologie: Inventarul necesar pentru prestarea serviciilor.

6. Planul Organizațional

 • Structura organizațională: Diagrama organizațională a companiei.
 • Echipa de management: Roluri, responsabilități și experiența membrilor echipei de conducere.
 • Planul de personal: Nevoile de recrutare și formare a personalului.

7. Plan Financiar COD CAEN 8559 

 • Proiecții financiare: Venituri estimate, cheltuieli și profituri pentru următorii 3-5 ani.
  AnulVenituri (RON)Cheltuieli (RON)Profit Net (RON)
  2021XXXXXXXXXXXXXXX
  2022XXXXXXXXXXXXXXX
  2023XXXXXXXXXXXXXXX
 • Nevoi de finanțare: Suma necesară investiției și planul de obținere a finanțării.
 • Analiza de risc: Identificarea riscurilor principale și strategii de atenuare.

8. Anexe 

 • Documente de suport: Copii ale licențelor, contractelor importante, CV-urile membrilor echipei etc

PLAN DE MARKETING MODEL COD CAEN 8559

1. Sumar Executiv COD CAEN 8559

 • Scurtă prezentare a planului de marketing și obiectivele principale.

2. Analiza Situației

 • Contextul de piață: Tendințe curente, cerere și ofertă în domeniul instalațiilor pentru construcții.
 • Concurența: Principali competitori și strategiile lor de marketing.
 • Analiza SWOT: Puncte forte, puncte slabe, oportunități și amenințări.

3. Obiectivele de Marketing

 • Obiective specifice, măsurabile, realizabile, relevante și cu termen (SMART), cum ar fi creșterea notorietății mărcii cu 20% într-un an.

4. Strategia de Marketing

 • Segmentarea pieței: Identificarea și descrierea segmentelor țintă.
 • Poziționare: Cum dorește compania să fie percepută pe piață.
 • Mixul de marketing (4P): Produs, Preț, Promovare, Plasament.

5. Tactici și Acțiuni

 • Crearea unui site web: Dezvoltarea unui site optimizat SEO, care prezintă serviciile companiei, portofoliul de proiecte și date de contact.
 • Social Media Marketing:
  • Alegerea mixului de social media: Facebook, LinkedIn, Instagram, în funcție de publicul țintă.
  • Conținutul pentru social media: Articole de blog, studii de caz, postări despre proiectele recente, sfaturi pentru clienți.
 • Publicitate pe rețelele sociale: Campanii plătite pe Facebook și LinkedIn pentru a crește vizibilitatea.
 • Email Marketing: Trimiteți buletine informative lunare și oferte speciale abonaților.
 • Parteneriate și sponsorizări: Colaborarea cu evenimente locale sau industriale pentru a crește notorietatea.
 • SEO și Blogging: Optimizarea site-ului pentru motoarele de căutare și publicarea regulată de articole relevante pentru industrie.

6. Bugetul de Marketing COD CAEN 8559

 • Detalierea costurilor pentru fiecare activitate de marketing planificată.
  ActivitateCost Estimat (RON)
  Dezvoltare site webXXXX
  Campanii publicitareXXXX
  Creare și gestionare conținutXXXX
  Email MarketingXXXX
  Parteneriate și sponsorizăriXXXX

7. Monitorizarea și Evaluarea

 • Indicatori de performanță cheie (KPIs): Vizite pe site, lead-uri generate, conversii, engagement pe social media.
 • Raportare și ajustare: Evaluarea periodică a rezultatelor și ajustarea strategiei în funcție de acestea.

8. Calendarul Implementării

 • Planificarea temporală a activităților de marketing pe parcursul unui an.

Stay informed and not overwhelmed, subscribe now!