Enter your email address below and subscribe to our newsletter

cod caen 9001

Cod CAEN 9001 Activitati de interpretare artistica (spectacole)

Posibilitatea de a Accesa Fonduri Europene Cod CAEN 9001 – Da

Cod CAEN 9001 Activitati de interpretare artistica (spectacole)

Cod CAEN 9001

Codul CAEN 9001 se concentrează pe activități de interpretare artistică (spectacole), oferind o panoramă culturală diversă și vibrantă prin:

 • Producția de spectacole teatrale, concerte și spectacole de operă sau balet, în direct, precum și alte producții scenice.
 • Activități ale grupurilor sau companiilor artistice, circurilor, orchestrelor sau formațiilor muzicale.
 • Activități ale artiștilor individuali cum ar fi actori, dansatori, muzicieni, recitatori sau crainici.

Excluderi:

 • Activități ale personalului teatral sau activități ale agenților sau agențiilor artistice, vezi CAEN 7490.
 • Activități de casting, vezi CAEN 7810.

Posibilitatea Accesării Fondurilor Europene

DA Pentru companiile și entitățile care activează sub Codul CAEN 9001, accesarea fondurilor europene este posibilă, în special prin intermediul Ministerului Culturii, axele de cultură de la Bruxelles, și opțiunea de parteneriate public-private conforme cu legislația în domeniul spectacolelor. Aceste surse de finanțare pot sprijini dezvoltarea și promovarea activităților de interpretare artistică, contribuind la creșterea accesibilității culturale și la promovarea diversității culturale în Europa

Numar firme COD CAEN 9001
k+
Salariați COD CAEN 9001
k+
Total cifră de afaceri COD CAEN 9602
0 Miliarde+
top firme showbiz Cod CAEN 9001 Activitati de interpretare artistica (spectacole)
top orase showbiz romania Cod CAEN 9001 Activitati de interpretare artistica (spectacole)

PLAN DE AFACERI MODEL Cod CAEN 9001

 1. Sumar Executiv

 • Descrierea afacerii: Scurtă prezentare a companiei, inclusiv misiunea și viziunea.
 • Produsele și serviciile oferite: Descrierea principalelor servicii .
 • Obiectivele afacerii: Obiective pe termen scurt și lung.
 • Propunerea de valoare: Ce diferențiază compania pe piață.

2. Descrierea Afacerii

 • Istoricul și prezentul afacerii: Evoluția companiei până în prezent.
 • Structura legală și de proprietate: Informații despre forma juridică și structura acționariatului.
 • Locația și facilitățile: Detalii despre sediul principal, depozite, etc.
 • Prezentarea echipei: Profilul managerilor și al angajaților cheie.

3. Analiza Pieței

 • Segmentarea pieței: Identificarea segmentelor de piață țintă.
 • Analiza concurenței: Prezentarea principalilor competitori și a strategiilor lor.
 • Tendințe și evoluții în industrie: Evoluțiile recente din sectorul de interes.

4. Strategia de Marketing

 • Poziționarea pe piață: Cum se poziționează compania față de concurenți.
 • Strategia de preț: Politica de preț și justificarea acesteia.
 • Promovare și publicitate: Canale de promovare și campanii planificate.
 • Strategia de vânzări: Metode de vânzare și gestionare a relațiilor cu clienții.

5. Planul Operațional

 • Procesul operațional: Descrierea procesului de oferire a serviciilor.
 • Gestionarea furnizorilor și a subcontractorilor: Strategii pentru achiziții și subcontractări.
 • Nevoi de echipamente și tehnologie: Inventarul necesar pentru prestarea serviciilor.

6. Planul Organizațional

 • Structura organizațională: Diagrama organizațională a companiei.
 • Echipa de management: Roluri, responsabilități și experiența membrilor echipei de conducere.
 • Planul de personal: Nevoile de recrutare și formare a personalului.

7. Plan Financiar COD CAEN 9001

 • Proiecții financiare: Venituri estimate, cheltuieli și profituri pentru următorii 3-5 ani.
  AnulVenituri (RON)Cheltuieli (RON)Profit Net (RON)
  2021XXXXXXXXXXXXXXX
  2022XXXXXXXXXXXXXXX
  2023XXXXXXXXXXXXXXX
 • Nevoi de finanțare: Suma necesară investiției și planul de obținere a finanțării.
 • Analiza de risc: Identificarea riscurilor principale și strategii de atenuare.

8. Anexe 

 • Documente de suport: Copii ale licențelor, contractelor importante, CV-urile membrilor echipei etc

PLAN DE MARKETING MODEL COD CAEN 9001

1. Sumar Executiv COD CAEN 9001

 • Scurtă prezentare a planului de marketing și obiectivele principale.

2. Analiza Situației

 • Contextul de piață: Tendințe curente, cerere și ofertă în domeniul instalațiilor pentru construcții.
 • Concurența: Principali competitori și strategiile lor de marketing.
 • Analiza SWOT: Puncte forte, puncte slabe, oportunități și amenințări.

3. Obiectivele de Marketing

 • Obiective specifice, măsurabile, realizabile, relevante și cu termen (SMART), cum ar fi creșterea notorietății mărcii cu 20% într-un an.

4. Strategia de Marketing

 • Segmentarea pieței: Identificarea și descrierea segmentelor țintă.
 • Poziționare: Cum dorește compania să fie percepută pe piață.
 • Mixul de marketing (4P): Produs, Preț, Promovare, Plasament.

5. Tactici și Acțiuni

 • Crearea unui site web: Dezvoltarea unui site optimizat SEO, care prezintă serviciile companiei, portofoliul de proiecte și date de contact.
 • Social Media Marketing:
  • Alegerea mixului de social media: Facebook, LinkedIn, Instagram, în funcție de publicul țintă.
  • Conținutul pentru social media: Articole de blog, studii de caz, postări despre proiectele recente, sfaturi pentru clienți.
 • Publicitate pe rețelele sociale: Campanii plătite pe Facebook și LinkedIn pentru a crește vizibilitatea.
 • Email Marketing: Trimiteți buletine informative lunare și oferte speciale abonaților.
 • Parteneriate și sponsorizări: Colaborarea cu evenimente locale sau industriale pentru a crește notorietatea.
 • SEO și Blogging: Optimizarea site-ului pentru motoarele de căutare și publicarea regulată de articole relevante pentru industrie.

6. Bugetul de Marketing COD CAEN 9001

 • Detalierea costurilor pentru fiecare activitate de marketing planificată.
  Activitate Cost Estimat (RON)
  Dezvoltare site web XXXX
  Campanii publicitare XXXX
  Creare și gestionare conținut XXXX
  Email Marketing XXXX
  Parteneriate și sponsorizări XXXX

7. Monitorizarea și Evaluarea

 • Indicatori de performanță cheie (KPIs): Vizite pe site, lead-uri generate, conversii, engagement pe social media.
 • Raportare și ajustare: Evaluarea periodică a rezultatelor și ajustarea strategiei în funcție de acestea.

8. Calendarul Implementării

 • Planificarea temporală a activităților de marketing pe parcursul unui an.

Stay informed and not overwhelmed, subscribe now!