Enter your email address below and subscribe to our newsletter

cod caen 9313

Cod CAEN 9313 Activitati ale centrelor de fitness

Posibilitatea de a Accesa Fonduri Europene Cod CAEN 9313 – Da

Cod CAEN 9313 Activitati ale centrelor de fitness

Cod CAEN Sala Fitness

Codul CAEN 9313 se concentrează pe cluburile și centrele de fitness și culturism, oferind facilități și servicii dedicate îmbunătățirii condiției fizice și a sănătății:

 • Cluburi și centre de fitness și culturism: Aceste locații sunt echipate pentru a susține diverse forme de exerciții fizice și antrenamente de culturism, oferind membrilor spații specializate pentru îmbunătățirea formei fizice, forței și sănătății generale.

Excluderi:

 • Pregătirea sportivă efectuată de către profesori, antrenori, vezi CAEN 8551. Această clasificare exclude activitățile educaționale și de pregătire sportivă structurată, concentrându-se pe instruirea individuală sau de grup în contexte educaționale sau de performanță sportivă.

Posibilitatea Accesării Fondurilor Europene

DA,

există posibilitatea de a accesa fonduri europene pentru dezvoltarea unei săli noi de fitness, schimbarea aparaturii sau digitalizarea afacerii. Uniunea Europeană oferă diverse programe de finanțare care pot susține îmbunătățirea și modernizarea infrastructurii de fitness, inclusiv:

 1. Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) – Acest fond poate sprijini investițiile în echipamente și tehnologii noi, precum și modernizarea facilităților existente pentru a crește competitivitatea afacerii tale.

 2. Programul Operațional Competitivitate (POC) – POC oferă finanțare pentru adoptarea de soluții inovatoare și digitalizarea afacerilor, inclusiv în sectorul de fitness și wellness.

 3. Fondul Social European (FSE) – Deși se concentrează în principal pe educație și formare, FSE poate oferi sprijin pentru formarea și dezvoltarea profesională a personalului dintr-o sală de fitness, contribuind la creșterea calității serviciilor oferite.

 

 
 
 
Numar firme COD CAEN 9313
+
Salariați COD CAEN 9313
+
Total cifră de afaceri COD CAEN 9313
0 Miliarde+
top sali fintness romania
top orase care fac miscare , persoane active care merg la sala, Cod CAEN 9313 Activitati ale centrelor de fitness

PLAN DE AFACERI MODEL Cod CAEN 9313

 1. Sumar Executiv

 • Descrierea afacerii: Scurtă prezentare a companiei, inclusiv misiunea și viziunea.
 • Produsele și serviciile oferite: Descrierea principalelor servicii .
 • Obiectivele afacerii: Obiective pe termen scurt și lung.
 • Propunerea de valoare: Ce diferențiază compania pe piață.

2. Descrierea Afacerii

 • Istoricul și prezentul afacerii: Evoluția companiei până în prezent.
 • Structura legală și de proprietate: Informații despre forma juridică și structura acționariatului.
 • Locația și facilitățile: Detalii despre sediul principal, depozite, etc.
 • Prezentarea echipei: Profilul managerilor și al angajaților cheie.

3. Analiza Pieței

 • Segmentarea pieței: Identificarea segmentelor de piață țintă.
 • Analiza concurenței: Prezentarea principalilor competitori și a strategiilor lor.
 • Tendințe și evoluții în industrie: Evoluțiile recente din sectorul de interes.

4. Strategia de Marketing

 • Poziționarea pe piață: Cum se poziționează compania față de concurenți.
 • Strategia de preț: Politica de preț și justificarea acesteia.
 • Promovare și publicitate: Canale de promovare și campanii planificate.
 • Strategia de vânzări: Metode de vânzare și gestionare a relațiilor cu clienții.

5. Planul Operațional

 • Procesul operațional: Descrierea procesului de oferire a serviciilor.
 • Gestionarea furnizorilor și a subcontractorilor: Strategii pentru achiziții și subcontractări.
 • Nevoi de echipamente și tehnologie: Inventarul necesar pentru prestarea serviciilor.

6. Planul Organizațional

 • Structura organizațională: Diagrama organizațională a companiei.
 • Echipa de management: Roluri, responsabilități și experiența membrilor echipei de conducere.
 • Planul de personal: Nevoile de recrutare și formare a personalului.

7. Plan Financiar COD CAEN 9313

 • Proiecții financiare: Venituri estimate, cheltuieli și profituri pentru următorii 3-5 ani.
  AnulVenituri (RON)Cheltuieli (RON)Profit Net (RON)
  2021XXXXXXXXXXXXXXX
  2022XXXXXXXXXXXXXXX
  2023XXXXXXXXXXXXXXX
 • Nevoi de finanțare: Suma necesară investiției și planul de obținere a finanțării.
 • Analiza de risc: Identificarea riscurilor principale și strategii de atenuare.

8. Anexe 

 • Documente de suport: Copii ale licențelor, contractelor importante, CV-urile membrilor echipei etc

PLAN DE MARKETING MODEL COD CAEN 9313

1. Sumar Executiv COD CAEN 9313

 • Scurtă prezentare a planului de marketing și obiectivele principale.

2. Analiza Situației

 • Contextul de piață: Tendințe curente, cerere și ofertă în domeniul instalațiilor pentru construcții.
 • Concurența: Principali competitori și strategiile lor de marketing.
 • Analiza SWOT: Puncte forte, puncte slabe, oportunități și amenințări.

3. Obiectivele de Marketing

 • Obiective specifice, măsurabile, realizabile, relevante și cu termen (SMART), cum ar fi creșterea notorietății mărcii cu 20% într-un an.

4. Strategia de Marketing

 • Segmentarea pieței: Identificarea și descrierea segmentelor țintă.
 • Poziționare: Cum dorește compania să fie percepută pe piață.
 • Mixul de marketing (4P): Produs, Preț, Promovare, Plasament.

5. Tactici și Acțiuni

 • Crearea unui site web: Dezvoltarea unui site optimizat SEO, care prezintă serviciile companiei, portofoliul de proiecte și date de contact.
 • Social Media Marketing:
  • Alegerea mixului de social media: Facebook, LinkedIn, Instagram, în funcție de publicul țintă.
  • Conținutul pentru social media: Articole de blog, studii de caz, postări despre proiectele recente, sfaturi pentru clienți.
 • Publicitate pe rețelele sociale: Campanii plătite pe Facebook și LinkedIn pentru a crește vizibilitatea.
 • Email Marketing: Trimiteți buletine informative lunare și oferte speciale abonaților.
 • Parteneriate și sponsorizări: Colaborarea cu evenimente locale sau industriale pentru a crește notorietatea.
 • SEO și Blogging: Optimizarea site-ului pentru motoarele de căutare și publicarea regulată de articole relevante pentru industrie.

6. Bugetul de Marketing COD CAEN 9313

 • Detalierea costurilor pentru fiecare activitate de marketing planificată.
  ActivitateCost Estimat (RON)
  Dezvoltare site webXXXX
  Campanii publicitareXXXX
  Creare și gestionare conținutXXXX
  Email MarketingXXXX
  Parteneriate și sponsorizăriXXXX

7. Monitorizarea și Evaluarea

 • Indicatori de performanță cheie (KPIs): Vizite pe site, lead-uri generate, conversii, engagement pe social media.
 • Raportare și ajustare: Evaluarea periodică a rezultatelor și ajustarea strategiei în funcție de acestea.

8. Calendarul Implementării

 • Planificarea temporală a activităților de marketing pe parcursul unui an.

Stay informed and not overwhelmed, subscribe now!