Enter your email address below and subscribe to our newsletter

Înființare ONG

Înființare ONG: Ghid Practic in 10 Pașii

Share your love

Înființare ONG

Înființare ONG – tot ce trebuie sa cunosti!

Înființarea unui ONG reprezintă nu doar un pas important în domeniul civic și social, dar și o aventură personală și profesională remarcabilă. În acest capitol, vom explora esența ONG-urilor și rolul lor crucial în societate, precum și scopul acestui ghid, care este de a te naviga prin procesul complex de înființare a unui ONG.

Ce este un ONG și de ce sunt ele importante?

ONG-urile, sau Organizațiile Neguvernamentale, sunt entități private, non-profit, care acționează în interesul public. Ele joacă un rol vital în promovarea valorilor civice, susținerea cauzelor sociale, ecologice, culturale sau educaționale. ONG-urile pot fi vocea celor neauziți și un motor al schimbării pozitive în comunitate.

Scopul Ghidului

Acest ghid are ca scop principal să te îndrume pas cu pas în procesul de Înființare ONG. Vom acoperi aspecte legale, administrative și practice pentru a te asigura că drumul tău către realizarea unui ONG de succes este cât mai clar și ușor de navigat.

Puncte Cheie

AspectDescriere
Definiția ONG-uluiOrganizații private, non-profit, axate pe interesele publice.
Rolul în SocietatePromovarea schimbării și susținerea cauzelor civice și sociale.
Scopul GhiduluiOferirea unui traseu clar pentru înființarea unui ONG.
Înființare ONG

De ce să Înființezi un ONG?

 • Impact Social: Contribuie la rezolvarea unor probleme importante din societate.
 • Exprimare Civică: Oferă o platformă pentru a-ți exprima ideile și a susține inițiativele.
 • Dezvoltare Personală: Înființarea unui ONG poate fi o experiență de învățare profundă și satisfăcătoare.

În următoarele capitole, vom detalia fiecare etapă necesară în procesul de Înființare ONG, de la alegerea formei juridice până la finalizarea tuturor procedurilor administrative și legale. Fiecare pas va fi expus clar, pentru a te ajuta să navighezi cu încredere acest parcurs.

Haideți să începem această călătorie împreună și să transformăm ideile voastre în realitate!

Aprofundând procesul de Înființare ONG, este esențial să înțelegem bazele legale și definițiile care stau la fundația oricărei organizații neguvernamentale. Acest capitol își propune să clarifice cadrul legislativ actual și să ofere o descriere a diferitelor forme juridice pe care un ONG le poate adopta.

Înființarea și funcționarea ONG-urilor în România sunt reglementate prin două acte legislative principale:

 1. Ordonanța de Guvern nr. 26/2000: Aceasta este legea de bază care stabilește regulile generale pentru înființarea și funcționarea ONG-urilor. Include prevederi privind membrii, structura organizatorică și funcționarea generală a ONG-urilor.
 2. Legea nr. 276/2020: Această lege aduce modificări și completări la Ordonanța nr. 26/2000. Printre cele mai notabile schimbări se numără simplificarea procedurilor de înființare și reducerea cerințelor de capital pentru fundații.

Definirea unui ONG

Un ONG, sau Organizație Nonguvernamentală, este definit ca o entitate non-profit, creată voluntar, cu scopul de a servi interese publice, fără a urmări obținerea de profit personal. ONG-urile pot opera în diverse domenii, cum ar fi educație, sănătate, mediu, cultură, și multe altele.

Forme Juridice ale ONG-urilor

Există trei forme juridice principale sub care un ONG poate opera:

 1. Asociație:
  • Creată de cel puțin trei membri.
  • Focalizată pe realizarea unor scopuri comune, non-profit.
  • Flexibilitate în administrare și structură.
 2. Fundație:
  • Poate fi înființată de o singură persoană sau mai multe.
  • Scopul este deseori legat de un domeniu specific și benefic publicului larg.
  • Necesită un capital inițial mai mare comparativ cu asociațiile.
 3. Federație:
  • O uniune de mai multe asociații sau fundații.
  • Permite colaborarea între entități pentru a crește impactul și resursele.

2. Alegerea Formei Juridice a ONG-ului

Un pas decisiv în procesul de Înființare ONG este alegerea formei juridice adecvate. Fiecare formă – asociație, fundație sau federație – are particularități și avantaje proprii. În acest capitol, vom explora detaliat fiecare opțiune și factorii de luat în considerare atunci când alegem forma juridică cea mai potrivită pentru ONG-ul tău.

Asociația

Caracteristici:

 • Fondatori: Necesită cel puțin trei membri fondatori.
 • Scop: Orientată către activități non-profit, cu un scop comun definit.
 • Flexibilitate: Permite o structură și administrare flexibilă.
 • Capital inițial: Nu este necesar un capital inițial.

Ideală pentru: Grupuri sau indivizi care doresc să colaboreze în proiecte cu impact comunitar sau social, fără a necesita un capital semnificativ la start.

Fundația

Caracteristici:

 • Fondatori: Poate fi înființată de o singură persoană sau un grup.
 • Scop: Dedicată unui scop bine definit, adesea într-un domeniu specific.
 • Capital inițial: Necesită un capital inițial mai mare comparativ cu asociația.
 • Structură: Oferă o structură mai rigidă în administrare.

Ideală pentru: Indivizi sau organizații care au resurse financiare inițiale și doresc să se concentreze pe un domeniu specific, precum educația, sănătatea sau cultura.

Federația

Caracteristici:

 • Fondatori: Formată din două sau mai multe asociații sau fundații.
 • Scop: Unirea forțelor pentru a atinge obiective mai mari.
 • Resurse: Combinație și partajare de resurse între membri.
 • Impact: Potențial mai mare de impact datorită colaborării.

Ideală pentru: Organizații care doresc să colaboreze pentru a atinge obiective comune, beneficiind de resursele și expertiza combinate ale membrilor.

Factori de Luat în Considerare

Atunci când alegi forma juridică pentru ONG-ul tău, este important să iei în considerare următoarele aspecte:

 1. Scopul și Domeniul ONG-ului: Definește clar scopul și domeniul de activitate.
 2. Resursele Financiare Disponibile: Estimează resursele financiare pe care le poți aloca.
 3. Numărul de Membri Fondatori: Ia în considerare numărul persoanelor implicate inițial.
 4. Nivelul de Flexibilitate Dorit: Evaluați cât de flexibilă doriți să fie structura ONG-ului.
 5. Planurile pe Termen Lung: Gândește-te la direcția pe termen lung și la potențialul de creștere.

3. Procedura de Înființare ONG

Procesul de Înființare ONG implică o serie de pași esențiali, iar pregătirea corespunzătoare a documentației este unul dintre cele mai importante. Fiecare tip de ONG – asociație, fundație sau federație – are cerințe specifice în ceea ce privește documentația necesară.

a. Pregătirea Documentației Înființare ONG

Iată lista generală a documentelor necesare și pașii specifici pentru fiecare tip de ONG:

Pentru Asociații:

Documente necesare:

 1. Statutul Asociației: Documentul care definește regulile de funcționare, scopul, structura organizațională și drepturile și obligațiile membrilor.
 2. Actul Constitutiv: Acordul între membrii fondatori.
 3. Dovada sediului social: Contract de închiriere, comodat sau dovada proprietății.
 4. Cazierul judiciar al membrilor fondatori: Pentru a dovedi eligibilitatea acestora.
 5. Dovada rezervării denumirii: Certificat eliberat de Ministerul Justiției.

Pași specifici:

 • Depuneți documentele la Judecătoria locală.
 • Înregistrați asociația în Registrul Asociatiilor și Fundațiilor.

Pentru Fundații:

Documente necesare:

 1. Statutul Fundației: Include obiectivele, modul de administrare și utilizarea fondurilor.
 2. Actul de Constituire: Stabilește fondatorii și patrimoniul inițial.
 3. Dovada patrimoniului inițial: Necesar pentru confirmarea capitalului fundației.
 4. Cazierul judiciar al fondatorilor: Verificarea antecedentelor fondatorilor.
 5. Dovada rezervării denumirii.

Pași specifici:

 • Înregistrarea la Judecătorie și depunerea documentelor necesare.
 • Înregistrarea fundației în Registrul Asociatiilor și Fundațiilor.

Pentru Federații:

Documente necesare:

 1. Statutul Federației: Definește structura, scopul și regulile de funcționare ale federației.
 2. Actul Constitutiv: Acordul dintre asociațiile/fundațiile membre.
 3. Dovezile sediilor sociale ale entităților membre.
 4. Cazierele judiciare ale reprezentanților legali.
 5. Dovada rezervării denumirii federației.

Pași specifici:

 • Unirea mai multor asociații/fundații existente.
 • Depunerea documentelor la Judecătoria relevantă și înregistrarea în Registrul Asociatiilor și Fundațiilor.

Important

Pregătirea corectă și completă a documentației este vitală pentru o Înființare ONG reușită. Fiecare formă juridică are specificitățile sale, iar respectarea cerințelor legale este esențială pentru a asigura viabilitatea și legalitatea ONG-ului tău. În capitolul următor, vom explora procesul detaliat de înregistrare și obținere a statutului legal pentru ONG-ul tău.

b. Etapele Juridice și Extrajuridice

După pregătirea documentației necesare, următorul pas în procesul de Înființare ONG este navigarea prin etapele juridice și extrajuridice. Acestea includ înregistrarea la instanța de judecată și alte proceduri legale necesare pentru a asigura statutul oficial al ONG-ului tău.

Procesul de Înregistrare la Instanța de Judecată

Pași necesari:

 1. Depunerea Dosarului: Înaintează documentația necesară (statut, act constitutiv, cazier judiciar al fondatorilor, dovada sediului social, etc.) la judecătoria în raza căreia se află sediul ONG-ului propus.
 2. Verificarea Dosarului: Judecătoria va verifica completitudinea și conformitatea documentelor depuse.
 3. Eliberarea Hotărârii: Dacă dosarul este complet și corespunde cerințelor legale, judecătoria va emite o hotărâre de înregistrare a ONG-ului.
 4. Înregistrarea în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor: După obținerea hotărârii, ONG-ul trebuie înregistrat în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor pentru a dobândi personalitate juridică.

Semnarea Statutului și Autentificarea

Aspecte importante:

 1. Semnarea Statutului: Toți membrii fondatori trebuie să semneze statutul ONG-ului. Aceasta este o declarație formală a intenției și acordului între membri.
 2. Necesitatea Autentificării: În funcție de tipul ONG-ului, poate fi necesară autentificarea statutului și a actului constitutiv de către un notar public.
  • Pentru asociații, semnătura membrilor pe statut este adesea suficientă.
  • În cazul fundațiilor, mai ales atunci când patrimoniul include bunuri imobile, autentificarea documentelor de către notar este obligatorie.

4. Obținerea Statutului de Utilitate Publică– acest pas este optional

Odată cu finalizarea procesului de Înființare ONG, un aspect important de luat în considerare este obținerea statutului de utilitate publică. Acest statut oferă ONG-ului tău anumite beneficii, dar vine și cu un set de cerințe specifice.

Condiții necesare pentru Obținerea Statutului de Utilitate Publică

Pentru a obține acest statut, ONG-ul tău trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 1. Activitate în Interes General: ONG-ul trebuie să demonstreze că desfășoară activități în interesul public sau al unei colectivități.
 2. Funcționare Minimă de Trei Ani: ONG-ul trebuie să fi funcționat efectiv și să își fi atins o parte din obiectivele propuse.
 3. Rapoarte de Activitate: Prezentarea rapoartelor de activitate și a situațiilor financiare din ultimii trei ani.
 4. Patrimoniu și Resurse: ONG-ul trebuie să dețină un patrimoniu adecvat, logistica necesară și resurse umane calificate.
 5. Colaborări și Parteneriate: Demonstrează existența unor parteneriate eficiente cu alte entități sau instituții publice.

Procesul de Aplicare

Următorii pași trebuie urmați pentru aplicare:

 1. Depunerea Cererii: Cererea pentru recunoașterea statutului de utilitate publică se adresează Secretarului General al Guvernului.
 2. Documentație Necesară: Include copii ale statutului, dovada personalității juridice, rapoarte financiare, dovada colaborărilor și parteneriatelor, printre altele.
 3. Evaluarea Cererii: Cererea este evaluată de un organ de specialitate al administrației publice.

Beneficiile Statutului de Utilitate Publică

Obținerea acestui statut aduce mai multe avantaje, precum:

 • Credibilitate și Recunoaștere: Statutul de utilitate publică sporește credibilitatea ONG-ului în fața donatorilor și partenerilor.
 • Acces la Finanțare: Posibilitatea de a accesa fonduri guvernamentale sau internaționale.
 • Exonerări Fiscale: Beneficii fiscale, inclusiv scutiri de unele taxe și impozite.

5. Înființarea Sediu Social

Un aspect crucial în procesul de Înființare ONG este stabilirea sediului social. Acesta nu doar că servește drept adresă oficială pentru organizație, dar este și un element important din punct de vedere legal și administrativ.

Alegerea și Stabilirea Sediului

Aspecte de luat în considerare:

 1. Locație: Alegeți o locație accesibilă și potrivită pentru activitățile ONG-ului.
 2. Spațiu: Asigurați-vă că spațiul este suficient pentru nevoile organizației.
 3. Costuri: Luați în considerare costurile de închiriere sau întreținere ale spațiului.
 4. Accesibilitate: Verificați dacă sediul este accesibil publicului și partenerilor.

Aspecte Legale și Contractuale

Documente și acorduri importante:

 1. Contract de Închiriere sau Comodat:
  • Închiriere: Dacă sediul este închiriat, este necesar un contract de închiriere între proprietar și ONG.
  • Comodat: Dacă spațiul este oferit gratuit, un contract de comodat între proprietar și ONG este esențial.
 2. Înregistrarea Sediului Social:
  • Adresa sediului social trebuie înregistrată oficial și menționată în documentele ONG-ului.
 3. Autorizații și Conformități:
  • Verificați necesitatea obținerii de autorizații specifice de funcționare în baza adresei stabilite.

Importanța Sediului Social

Rolul sediului social:

 • Adresă Oficială: Servește drept adresă oficială pentru corespondența legală și administrativă.
 • Credibilitate: Un sediu stabilit adaugă credibilitate și seriozitate ONG-ului.
 • Activități Organizaționale: Poate fi folosit pentru întâlniri, activități administrative și evenimente.

6. Constituirea Patrimoniului

În cadrul procesului de Înființare ONG, un alt pas important este constituirea patrimoniului. Patrimoniul reprezintă totalitatea bunurilor și resurselor financiare ale organizației și este esențial pentru susținerea activităților acesteia.

Patrimoniul Minim Necesar

Aspecte cheie:

 1. Asociații:
  • De regulă, nu există o cerință de patrimoniu minim pentru asociații.
  • Este recomandat să aveți resurse inițiale pentru acoperirea cheltuielilor administrative.
 2. Fundații:
  • Fundațiile necesită un patrimoniu minim, determinat de legislația în vigoare.
  • Valoarea patrimoniului trebuie să fie suficientă pentru susținerea obiectivelor fundației.

Procesul de Depunere a Patrimoniului și Documentația Aferentă

Pași esențiali:

 1. Evaluarea și Stabilirea Patrimoniului:
  • Identificați și evaluați resursele financiare și bunurile care vor forma patrimoniul ONG-ului.
 2. Documentație Legală:
  • Pregătiți documentația necesară pentru a demonstra valoarea patrimoniului, cum ar fi declarații bancare sau evaluări ale bunurilor.
 3. Depunerea Patrimoniului:
  • Pentru fundații, este necesară depunerea patrimoniului într-un cont bancar deschis pe numele fundației.
 4. Înregistrarea Oficială:
  • Includeți informațiile despre patrimoniu în actul constitutiv și statut.

Importanța Patrimoniului în Funcționarea ONG-ului

Rolul patrimoniului:

 • Sustenabilitate Financiară: Asigură resursele necesare pentru desfășurarea activităților ONG-ului.
 • Credibilitate: Un patrimoniu solid contribuie la credibilitatea și seriozitatea organizației.
 • Flexibilitate în Proiecte: Permite ONG-ului să planifice și să implementeze proiecte pe termen lung.

7. Înregistrarea Fiscală și Obligații Fiscale

După stabilirea patrimoniului, un alt pas esențial în procesul de Înființare ONG este gestionarea aspectelor fiscale, inclusiv înregistrarea fiscală a organizației și îndeplinirea obligațiilor fiscale.

Procedura de Obținere a Cazierului Fiscal

Pași necesari:

 1. Solicitarea Cazierului Fiscal pentru Fondatori:
  • Fondatorii ONG-ului trebuie să obțină un cazier fiscal personal.
  • Acesta este necesar pentru a demonstra că nu există datorii fiscale anterioare.
 2. Depunerea Cererii:
  • Cazierul fiscal se solicită la Administrația Finanțelor Publice din localitatea de domiciliu a solicitantului.
 3. Completarea Formularului:
  • Completați formularul 504 pentru a obține cazierul fiscal.
 4. Eliberarea Cazierului Fiscal:
  • De obicei, eliberarea cazierului fiscal este un proces rapid și gratuit.

Înregistrarea Fiscală a ONG-ului

Etape importante:

 1. Obținerea Certificatului de Înregistrare Fiscală:
  • După înregistrarea oficială a ONG-ului, este necesar să obțineți un certificat de înregistrare fiscală.
 2. Depunerea Documentației la ANAF:
  • Includeți statutul, actul constitutiv, hotărârea judecătorească și alte documente relevante.
 3. Formularele Fiscale Necesare:
  • Completați formularele fiscale necesare (de exemplu, Formularul 010) pentru înregistrarea fiscală.
 4. Alocarea Codului Fiscal:
  • ONG-ul va primi un cod fiscal, care este esențial pentru toate tranzacțiile și activitățile economice.

Obligațiile Fiscale ale ONG-ului

Aspecte de luat în considerare:

 • Declararea Veniturilor și Cheltuielilor: ONG-urile trebuie să țină evidența veniturilor și cheltuielilor și să declare aceste informații fiscal.
 • Respectarea Legislației Fiscale: Este crucial să respectați toate legile fiscale aplicabile, inclusiv cele legate de impozite și taxe.
 • Beneficii Fiscale: Unele ONG-uri pot beneficia de anumite scutiri fiscale, în funcție de activitățile desfășurate și de statutul de utilitate publică.

8. Finalizarea Înființării

Ultimul pas în procesul de Înființare ONG este finalizarea oficială a înființării, care implică depunerea dosarului de înființare, obținerea unei sentințe civile și înregistrarea ONG-ului în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor. Acest pas este crucial pentru a asigura că organizația dvs. are un statut legal și poate opera în mod oficial.

Depunerea Dosarului de Înființare

Pașii de urmat:

 1. Pregătirea Dosarului: Asigurați-vă că toate documentele necesare sunt complete și corecte. Acesta include statutul, actul constitutiv, cazierul fiscal al fondatorilor, dovada sediului și altele.
 2. Depunerea la Judecătorie: Dosarul trebuie depus la judecătoria în a cărei jurisdicție se află sediul propus al ONG-ului.
 3. Plata Taxelor de Timbru: Achitați orice taxe de timbru necesare pentru procesul de înregistrare.

Procesul de Obținere a Sentinței Civile

Procedura implică:

 1. Așteptarea Hotărârii: După depunerea dosarului, judecătoria va revizui documentele și va emite o hotărâre privind înființarea ONG-ului.
 2. Obținerea Sentinței: În cazul unei decizii favorabile, veți primi o sentință civilă care confirmă înființarea ONG-ului.
 3. Posibile Apeluri: În cazul unei decizii nefavorabile, aveți dreptul să faceți apel la hotărârea instanței.

Înregistrarea în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor

Ultimele etape includ:

 1. Prezentarea Documentelor: Luați sentința civilă și celelalte documente necesare și prezentați-le la Registrul Asociațiilor și Fundațiilor.
 2. Înregistrarea Oficială: După verificarea și aprobarea documentelor, ONG-ul dvs. va fi înregistrat oficial și va dobândi personalitate juridică.
 3. Obținerea Certificatului de Înregistrare: Veți primi un certificat care confirmă înregistrarea ONG-ului și care servește drept dovadă legală a existenței sale.

9. Alte Aspecte Administrative

După ce procesul de Înființare ONG a fost finalizat cu succes, există câteva aspecte administrative suplimentare care trebuie abordate pentru a asigura o funcționare eficientă a organizației dvs. Acestea includ realizarea ștampilei ONG-ului și deschiderea unui cont bancar.

Realizarea Ștampilei ONG-ului

Pași de urmat:

 1. Alegerea Designului: Decideți designul și informațiile care vor fi incluse pe ștampilă (de exemplu, numele ONG-ului, codul fiscal, adresa).
 2. Alegerea Furnizorului: Selectați un furnizor de servicii pentru realizarea ștampilei. Există multe companii care oferă acest serviciu rapid și la prețuri accesibile.
 3. Plasarea Comenzii: Odată ce ați ales designul, plasați comanda pentru ștampilă.
 4. Recepționarea Ștampilei: De obicei, ștampilele sunt realizate și livrate într-un termen scurt, de câteva zile.

Deschiderea unui Cont Bancar

Procesul implică:

 1. Alegerea Băncii: Căutați o bancă care oferă condiții avantajoase pentru ONG-uri, cum ar fi comisioane reduse sau servicii bancare online.
 2. Documente Necesare: Pregătiți toate documentele necesare, inclusiv certificatul de înregistrare al ONG-ului, statutul, actul constitutiv și sentința civilă.
 3. Vizita la Bancă: Programați o vizită la bancă pentru a deschide contul. De obicei, acest proces implică semnarea unor formulare și contracte bancare.
 4. Activarea Contului: După deschiderea contului, veți primi detaliile necesare pentru gestionarea fondurilor ONG-ului, inclusiv accesul la serviciile online.

10. Costuri Asociate Înființării

Un aspect crucial în procesul de Înființare ONG este înțelegerea și planificarea costurilor asociate fiecărei etape a procesului. Aceasta vă va ajuta să vă asigurați că aveți resursele financiare necesare pentru a duce la bun sfârșit înființarea organizației.

Costuri Inițiale

Etapa de Planificare:

 • Cercetare și Consultanță: Posibile costuri pentru consultanță legală și financiară.

Costuri de Înregistrare

Pentru Asociații și Fundații:

 1. Taxe de Timbru Judiciar: Taxe pentru depunerea documentelor la judecătorie.
 2. Taxe pentru Rezervarea Denumirii: Taxe pentru rezervarea denumirii ONG-ului la Ministerul Justiției.
 3. Costuri de Notar (dacă e necesar): Pentru autentificarea statutului și a actului constitutiv.

Costuri Operative Inițiale

 1. Realizarea Ștampilei: Costuri pentru producerea ștampilei ONG-ului.
 2. Deschiderea Contului Bancar: Unele bănci pot percepe taxe pentru deschiderea contului sau pentru servicii bancare.

Costuri de Funcționare

După Înființare:

 • Cheltuieli Administrative: Chiria sediului, utilități, salarii (dacă sunt angajați), materiale de birou, etc.
 • Asigurări și Contribuții Sociale: Dacă ONG-ul angajează personal.
 • Costuri de Menținere și Raportare: Costuri pentru întocmirea și depunerea rapoartelor financiare și fiscale.

Fonduri de Rezervă

 • Recomandare: Este prudent să aveți un fond de rezervă pentru cheltuieli neprevăzute sau fluctuații în finanțare.

Este important să luați în considerare aceste costuri înainte de a începe procesul de Înființare ONG și să planificați un buget care să acopere toate etapele necesare. Acest lucru va asigura o tranziție lină către operațiunile zilnice și va contribui la sustenabilitatea pe termen lung a ONG-ului dvs. Următoarele capitole vor aborda strategii de dezvoltare și de atragere a finanțărilor pentru organizația dvs. non-profit.

Aspecte Finale

Felicitări pentru parcurgerea fiecărui pas necesar în procesul de Înființare ONG! Înainte de a încheia acest ghid, aș dori să ofer câteva sfaturi finale și încurajări pentru viitorii fondatori de ONG-uri. Acestea sunt menite să vă ajute să navigați cu succes provocările întâmpinate și să vă asigurați că organizația dvs. are un impact pozitiv și durabil.

Sfaturi pentru Succes

 1. Clarificați Viziunea și Misiunea: Aveți o viziune clară și o misiune bine definită. Aceasta va ghida toate deciziile și acțiunile ONG-ului dvs.
 2. Planificare Strategică: Elaborați un plan strategic care include obiective pe termen scurt, mediu și lung.
 3. Gestionarea Eficientă a Resurselor: Fiți atenți la cheltuieli și căutați mereu modalități de a optimiza resursele.
 4. Construirea unei Echipe Puternice: O echipă dedicată și bine pregătită este esențială pentru succesul oricărui ONG.
 5. Comunicare Efectivă: Dezvoltați o strategie de comunicare solidă pentru a vă promova cauzele și pentru a atrage susținători.
 6. Rețele și Parteneriate: Stabiliți legături cu alte organizații, instituții și comunități. Parteneriatele pot deschide noi oportunități și resurse.
 7. Transparență și Responsabilitate: Fiți transparent în raportarea financiară și activităților. Acest lucru va crește încrederea donatorilor și partenerilor.
 8. Adaptabilitate: Fiți deschiși la schimbare și adaptați-vă la noile provocări și oportunități.
 9. Învățare Continuă: Rămâneți informați despre tendințele din sectorul non-profit și despre cele mai bune practici.
 10. Celebrați Succesele: Recunoașteți și sărbătoriți realizările, indiferent cât de mici. Aceasta menține moralul echipei și susține motivarea.

Încurajări pentru Viitorii Fondatori

 • Credeți în Cauza Dvs.: Pasiunea și dedicarea sunt contagioase. Când credeți cu adevărat în cauza dvs., veți inspira și pe alții să vă urmeze.
 • Răbdare și Perseverență: Înființarea și gestionarea unui ONG pot fi pline de provocări, dar răbdarea și perseverența vor da roade pe termen lung.
 • Căutați Oportunități de Învățare: Fiecare obstacol întâmpinat este o oportunitate de învățare. Fiți deschiși la feedback și la îmbunătățirea continuă.

Înființarea unui ONG este o călătorie remarcabilă și plină de satisfacții. Fiecare pas pe care îl faceți contribuie la construirea unei lumi mai bune. Succes în acest demers nobil și inspirator!

Anexe și Resurse Suplimentare

Pentru a vă oferi un suport suplimentar în procesul de Înființare ONG, am compilat o listă de resurse, link-uri și contacte care vă pot ajuta în demersul dvs. Acestea includ referințe către documente, formulare necesare și informații pentru asistență juridică și fiscală.

 1. Ordonanța de Guvern nr. 26/2000Textul Ordonanței
 2. Legea nr. 276/2020Textul Legii
 3. Formulare necesare pentru înregistrare:

Contacte Utile

 1. Asistență Juridică:
  • Baroul din localitatea dvs.: Pentru a găsi avocați specializați în dreptul ONG-urilor.
  • Centre de asistență juridică pentru ONG-uri: Multe organizații oferă consiliere juridică gratuită sau la tarife reduse pentru ONG-uri.
 2. Asistență Fiscală:
  • Consultanți fiscali autorizați: Pentru a vă asigura că respectați toate obligațiile fiscale.
  • Administrația Finanțelor Publice locală: Pentru informații specifice legate de fiscalitate și cazier fiscal.

Alte Resurse Online

 • Site-uri informative pentru ONG-uri: Există multe portaluri și bloguri dedicate ONG-urilor care oferă resurse utile, sfaturi și ghiduri.
 • Rețele sociale și grupuri: Grupuri de pe rețele sociale precum Facebook sau LinkedIn pot fi o sursă bună de informații și networking.

Aceste resurse sunt menite să vă faciliteze accesul la informații importante și să vă ajute în etapele administrative și legale ale înființării ONG-ului dvs. Folosirea acestor instrumente vă va economisi timp și vă va oferi claritate în procesul de înființare a ONG-ului. Mult succes în demersul vostru nobil!

Împărtășește-ți dragostea
Andrei Pojoreanu
Andrei Pojoreanu

Consultant cu o experiență bogată în domeniul fondurilor europene din 2012, specializat în coordonarea proiectelor POCU și consultanță pentru autorități locale în infrastructură. Cariera mea, începută în jurnalism, îmi permite să comunic complexitățile fondurilor europene într-un mod accesibil și captivant. Recent, pasiunea mea se îndreaptă spre AI și SEO, explorând cum acestea pot revoluționa consultanța și eficientiza utilizarea fondurilor europene. Viziunea mea este să integrez această experiență vastă cu tehnologia emergentă pentru a modela viitorul consultanței în fonduri europene.

Articole: 172

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Stay informed and not overwhelmed, subscribe now!