Enter your email address below and subscribe to our newsletter

cod caen 5821

Cod CAEN 5821 Activitati de editare a jocurilor de calculator

Posibilitatea de a Accesa Fonduri Europene Cod CAEN 5821 – Da

Cod CAEN 5821 Activitati de editare a jocurilor de calculator

Cod CAEN games

Codul CAEN 5821 include:

 • editarea jocurilor pe calculator pentru toate platformele.

Posibilitatea Accesării Fondurilor Europene

Pentru companiile care operează sub Codul CAEN 5821 – Activități de editare a jocurilor de calculator, accesarea fondurilor europene și naționale reprezintă o cale excelentă de a sprijini creșterea, inovația și dezvoltarea produselor lor. Industria jocurilor de calculator este un sector dinamic și în continuă expansiune, cu un potențial semnificativ pentru inovare și succes comercial la nivel global. Diverse programe de finanțare sunt disponibile pentru a stimula cercetarea, dezvoltarea și comercializarea de jocuri noi și inovatoare.

Printre programele relevante pentru acest sector se numără:

 • Orizont Europa: Acest program major al UE pentru cercetare și inovare include finanțare pentru proiecte tehnologice avansate, inclusiv în domeniul jocurilor de calculator. Orizont Europa sprijină proiectele care împing limitele inovației și pot contribui la progresul tehnologic în industrie.

 • Programul Europa Creativă: Specific dedicat sectoarelor culturale și creative, inclusiv industria jocurilor video, Europa Creativă oferă suport pentru dezvoltarea de proiecte care promovează diversitatea culturală și inovația în UE.

 • Instrumentul pentru IMM-uri din cadrul Orizont 2020: Oferă finanțare și suport pentru IMM-urile inovatoare, inclusiv cele din industria jocurilor, pentru a le ajuta să dezvolte și să comercializeze noi produse și servicii.

 • Digital Europe Programme (Programul Europa Digitală): Cu un accent puternic pe digitalizare și tehnologie, acest program include finanțare pentru dezvoltarea competențelor digitale, inclusiv în domeniul programării și designului de jocuri, precum și pentru adoptarea tehnologiilor digitale avansate.

Investițiile din aceste fonduri pot fi direcționate către dezvoltarea de jocuri noi, cercetare și inovație în gameplay și tehnologie, marketing și expansiunea pe piețe noi, precum și în formarea profesională și dezvoltarea competențelor digitale necesare în industrie.

Pentru a accesa aceste fonduri, companiile trebuie să pregătească propuneri de proiecte detaliate și bine fundamentate, care să demonstreze inovație, viabilitate comercială și potențialul de a aduce beneficii economice și sociale. Este crucial să se consulte ghidurile specifice fiecărui program de finanțare pentru a înțelege cerințele și criteriile de eligibilitate. Colaborarea cu consultanți specializați în accesarea fondurilor europene poate oferi un avantaj semnificativ, facilitând navigarea în procesul de aplicare și maximizând șansele de succes în obținerea finanțării necesare pentru proiecte.

+
Numar firme COD CAEN 5821
+
Salariați COD CAEN 5821
0 Miliarde+
Total cifră de afaceri COD CAEN 5821
top firme gaming romania cod caen 5821
top orase cod caen 5821 gamaing

PLAN DE AFACERI MODEL Cod CAEN 5821

 1. Sumar Executiv

 • Descrierea afacerii: Scurtă prezentare a companiei, inclusiv misiunea și viziunea.
 • Produsele și serviciile oferite: Descrierea principalelor servicii .
 • Obiectivele afacerii: Obiective pe termen scurt și lung.
 • Propunerea de valoare: Ce diferențiază compania pe piață.

2. Descrierea Afacerii

 • Istoricul și prezentul afacerii: Evoluția companiei până în prezent.
 • Structura legală și de proprietate: Informații despre forma juridică și structura acționariatului.
 • Locația și facilitățile: Detalii despre sediul principal, depozite, etc.
 • Prezentarea echipei: Profilul managerilor și al angajaților cheie.

3. Analiza Pieței

 • Segmentarea pieței: Identificarea segmentelor de piață țintă.
 • Analiza concurenței: Prezentarea principalilor competitori și a strategiilor lor.
 • Tendințe și evoluții în industrie: Evoluțiile recente din sectorul de interes.

4. Strategia de Marketing

 • Poziționarea pe piață: Cum se poziționează compania față de concurenți.
 • Strategia de preț: Politica de preț și justificarea acesteia.
 • Promovare și publicitate: Canale de promovare și campanii planificate.
 • Strategia de vânzări: Metode de vânzare și gestionare a relațiilor cu clienții.

5. Planul Operațional

 • Procesul operațional: Descrierea procesului de oferire a serviciilor.
 • Gestionarea furnizorilor și a subcontractorilor: Strategii pentru achiziții și subcontractări.
 • Nevoi de echipamente și tehnologie: Inventarul necesar pentru prestarea serviciilor.

6. Planul Organizațional

 • Structura organizațională: Diagrama organizațională a companiei.
 • Echipa de management: Roluri, responsabilități și experiența membrilor echipei de conducere.
 • Planul de personal: Nevoile de recrutare și formare a personalului.

7. Plan Financiar COD CAEN 5821

 • Proiecții financiare: Venituri estimate, cheltuieli și profituri pentru următorii 3-5 ani.
  AnulVenituri (RON)Cheltuieli (RON)Profit Net (RON)
  2021XXXXXXXXXXXXXXX
  2022XXXXXXXXXXXXXXX
  2023XXXXXXXXXXXXXXX
 • Nevoi de finanțare: Suma necesară investiției și planul de obținere a finanțării.
 • Analiza de risc: Identificarea riscurilor principale și strategii de atenuare.

8. Anexe 

 • Documente de suport: Copii ale licențelor, contractelor importante, CV-urile membrilor echipei etc

PLAN DE MARKETING MODEL COD CAEN 5821

1. Sumar Executiv COD CAEN 5821

 • Scurtă prezentare a planului de marketing și obiectivele principale.

2. Analiza Situației

 • Contextul de piață: Tendințe curente, cerere și ofertă în domeniul instalațiilor pentru construcții.
 • Concurența: Principali competitori și strategiile lor de marketing.
 • Analiza SWOT: Puncte forte, puncte slabe, oportunități și amenințări.

3. Obiectivele de Marketing

 • Obiective specifice, măsurabile, realizabile, relevante și cu termen (SMART), cum ar fi creșterea notorietății mărcii cu 20% într-un an.

4. Strategia de Marketing

 • Segmentarea pieței: Identificarea și descrierea segmentelor țintă.
 • Poziționare: Cum dorește compania să fie percepută pe piață.
 • Mixul de marketing (4P): Produs, Preț, Promovare, Plasament.

5. Tactici și Acțiuni

 • Crearea unui site web: Dezvoltarea unui site optimizat SEO, care prezintă serviciile companiei, portofoliul de proiecte și date de contact.
 • Social Media Marketing:
  • Alegerea mixului de social media: Facebook, LinkedIn, Instagram, în funcție de publicul țintă.
  • Conținutul pentru social media: Articole de blog, studii de caz, postări despre proiectele recente, sfaturi pentru clienți.
 • Publicitate pe rețelele sociale: Campanii plătite pe Facebook și LinkedIn pentru a crește vizibilitatea.
 • Email Marketing: Trimiteți buletine informative lunare și oferte speciale abonaților.
 • Parteneriate și sponsorizări: Colaborarea cu evenimente locale sau industriale pentru a crește notorietatea.
 • SEO și Blogging: Optimizarea site-ului pentru motoarele de căutare și publicarea regulată de articole relevante pentru industrie.

6. Bugetul de Marketing COD CAEN 5821

 • Detalierea costurilor pentru fiecare activitate de marketing planificată.
  ActivitateCost Estimat (RON)
  Dezvoltare site webXXXX
  Campanii publicitareXXXX
  Creare și gestionare conținutXXXX
  Email MarketingXXXX
  Parteneriate și sponsorizăriXXXX

7. Monitorizarea și Evaluarea

 • Indicatori de performanță cheie (KPIs): Vizite pe site, lead-uri generate, conversii, engagement pe social media.
 • Raportare și ajustare: Evaluarea periodică a rezultatelor și ajustarea strategiei în funcție de acestea.

8. Calendarul Implementării

 • Planificarea temporală a activităților de marketing pe parcursul unui an.

Stay informed and not overwhelmed, subscribe now!