Enter your email address below and subscribe to our newsletter

cod caen 6202

Cod CAEN 6202 Activitati de consultanta în tehnologia informatiei

Posibilitatea de a Accesa Fonduri Europene Cod CAEN 6202 – Da

cod caen 6202

Cod CAEN 6202

Codul CAEN 6202 se referă la un domeniu esențial în cadrul tehnologiei informației, concentrându-se pe planificarea și proiectarea sistemelor de calculatoare care integrează hardware, software și tehnologii de comunicații. Această clasă include servicii complexe, de la consultanță în alegerea celor mai eficiente soluții tehnologice, până la implementarea și optimizarea acestora pentru a răspunde cerințelor specifice ale fiecărei organizații. De asemenea, serviciile pot cuprinde și pregătirea utilizatorilor, asigurându-se astfel că aceștia pot utiliza la maximum noile sisteme și tehnologii implementate.

Codul CAEN 6202 include:

 • Planificarea sistemelor de calculatoare, o etapă crucială în dezvoltarea soluțiilor IT personalizate.
 • Proiectarea sistemelor de calculatoare, care necesită o înțelegere profundă a necesităților clienților și a tehnologiilor disponibile.
 • Integrarea hardware și software, pentru a crea sisteme coerente și eficiente.
 • Implementarea tehnologiilor de comunicații, esențiale pentru sistemele informatice moderne.
 • Consultanță IT, oferind clienților recomandări bazate pe cele mai noi tendințe tehnologice.
 • Pregătirea utilizatorilor, asigurând adoptarea eficientă a noilor sisteme și tehnologii.

Posibilitatea Accesării Fondurilor Europene

Da, companiile care activează sub codul CAEN 6202 pot accesa fonduri europene pentru dezvoltarea și extinderea activităților lor. Fondurile europene oferă oportunități valoroase pentru inovare și creștere în domeniul tehnologiei informației, sprijinind implementarea de soluții IT avansate, dezvoltarea de noi produse și servicii, precum și îmbunătățirea competențelor tehnice ale echipei. Aceste programe europene pot finanța proiecte care promovează digitalizarea, securitatea cibernetică, dezvoltarea de software și sisteme informatice inovatoare, contribuind astfel la creșterea competitivității pe piața globală

Numar firme COD CAEN 6202
k+
Salariați COD CAEN 6202
k+
Total cifră de afaceri COD CAEN 6202
0 Miliarde+
top firme cod caen 6202
top orase firme IT cod caen 6202

PLAN DE AFACERI MODEL Cod CAEN 6202

 1. Sumar Executiv

 • Descrierea afacerii: Scurtă prezentare a companiei, inclusiv misiunea și viziunea.
 • Produsele și serviciile oferite: Descrierea principalelor servicii .
 • Obiectivele afacerii: Obiective pe termen scurt și lung.
 • Propunerea de valoare: Ce diferențiază compania pe piață.

2. Descrierea Afacerii

 • Istoricul și prezentul afacerii: Evoluția companiei până în prezent.
 • Structura legală și de proprietate: Informații despre forma juridică și structura acționariatului.
 • Locația și facilitățile: Detalii despre sediul principal, depozite, etc.
 • Prezentarea echipei: Profilul managerilor și al angajaților cheie.

3. Analiza Pieței

 • Segmentarea pieței: Identificarea segmentelor de piață țintă.
 • Analiza concurenței: Prezentarea principalilor competitori și a strategiilor lor.
 • Tendințe și evoluții în industrie: Evoluțiile recente din sectorul de interes.

4. Strategia de Marketing

 • Poziționarea pe piață: Cum se poziționează compania față de concurenți.
 • Strategia de preț: Politica de preț și justificarea acesteia.
 • Promovare și publicitate: Canale de promovare și campanii planificate.
 • Strategia de vânzări: Metode de vânzare și gestionare a relațiilor cu clienții.

5. Planul Operațional

 • Procesul operațional: Descrierea procesului de oferire a serviciilor.
 • Gestionarea furnizorilor și a subcontractorilor: Strategii pentru achiziții și subcontractări.
 • Nevoi de echipamente și tehnologie: Inventarul necesar pentru prestarea serviciilor.

6. Planul Organizațional

 • Structura organizațională: Diagrama organizațională a companiei.
 • Echipa de management: Roluri, responsabilități și experiența membrilor echipei de conducere.
 • Planul de personal: Nevoile de recrutare și formare a personalului.

7. Plan Financiar COD CAEN 6202

 • Proiecții financiare: Venituri estimate, cheltuieli și profituri pentru următorii 3-5 ani.
  AnulVenituri (RON)Cheltuieli (RON)Profit Net (RON)
  2021XXXXXXXXXXXXXXX
  2022XXXXXXXXXXXXXXX
  2023XXXXXXXXXXXXXXX
 • Nevoi de finanțare: Suma necesară investiției și planul de obținere a finanțării.
 • Analiza de risc: Identificarea riscurilor principale și strategii de atenuare.

8. Anexe 

 • Documente de suport: Copii ale licențelor, contractelor importante, CV-urile membrilor echipei etc

PLAN DE MARKETING MODEL COD CAEN 6202

1. Sumar Executiv COD CAEN 6202

 • Scurtă prezentare a planului de marketing și obiectivele principale.

2. Analiza Situației

 • Contextul de piață: Tendințe curente, cerere și ofertă în domeniul instalațiilor pentru construcții.
 • Concurența: Principali competitori și strategiile lor de marketing.
 • Analiza SWOT: Puncte forte, puncte slabe, oportunități și amenințări.

3. Obiectivele de Marketing

 • Obiective specifice, măsurabile, realizabile, relevante și cu termen (SMART), cum ar fi creșterea notorietății mărcii cu 20% într-un an.

4. Strategia de Marketing

 • Segmentarea pieței: Identificarea și descrierea segmentelor țintă.
 • Poziționare: Cum dorește compania să fie percepută pe piață.
 • Mixul de marketing (4P): Produs, Preț, Promovare, Plasament.

5. Tactici și Acțiuni

 • Crearea unui site web: Dezvoltarea unui site optimizat SEO, care prezintă serviciile companiei, portofoliul de proiecte și date de contact.
 • Social Media Marketing:
  • Alegerea mixului de social media: Facebook, LinkedIn, Instagram, în funcție de publicul țintă.
  • Conținutul pentru social media: Articole de blog, studii de caz, postări despre proiectele recente, sfaturi pentru clienți.
 • Publicitate pe rețelele sociale: Campanii plătite pe Facebook și LinkedIn pentru a crește vizibilitatea.
 • Email Marketing: Trimiteți buletine informative lunare și oferte speciale abonaților.
 • Parteneriate și sponsorizări: Colaborarea cu evenimente locale sau industriale pentru a crește notorietatea.
 • SEO și Blogging: Optimizarea site-ului pentru motoarele de căutare și publicarea regulată de articole relevante pentru industrie.

6. Bugetul de Marketing COD CAEN 6202

 • Detalierea costurilor pentru fiecare activitate de marketing planificată.
  ActivitateCost Estimat (RON)
  Dezvoltare site webXXXX
  Campanii publicitareXXXX
  Creare și gestionare conținutXXXX
  Email MarketingXXXX
  Parteneriate și sponsorizăriXXXX

7. Monitorizarea și Evaluarea

 • Indicatori de performanță cheie (KPIs): Vizite pe site, lead-uri generate, conversii, engagement pe social media.
 • Raportare și ajustare: Evaluarea periodică a rezultatelor și ajustarea strategiei în funcție de acestea.

8. Calendarul Implementării

 • Planificarea temporală a activităților de marketing pe parcursul unui an.

Stay informed and not overwhelmed, subscribe now!