Enter your email address below and subscribe to our newsletter

cod caen 7311

Cod CAEN 7311 Activitati ale agentiilor de publicitate

Posibilitatea de a Accesa Fonduri Europene Cod CAEN 7311 – Da

Cod CAEN 7311 Activitati ale agentiilor de publicitate

Cod CAEN 7311

Codul CAEN 7311 este esențial în domeniul publicității, acoperind o gamă largă de servicii dedicate promovării eficiente a produselor și serviciilor. Agențiile de publicitate care operează sub acest cod sunt specializate în oferirea de soluții complete de marketing și comunicare, de la consultanță până la implementarea campaniilor creative, utilizând atât resurse interne, cât și subcontractori pentru a atinge cele mai înalte standarde de calitate și impact.

Codul CAEN 7311 include:

 • Crearea și realizarea campaniilor publicitare:

  • Crearea și plasarea reclamelor în ziare, periodice, la radio și televiziune, pe Internet și alte mijloace media.
  • Crearea și plasarea reclamelor în aer liber, de exemplu afișe, panouri și cadre, proiectarea showroom-urilor și aplicarea de colante publicitare pe mașini și autobuze.
  • Publicitatea aeriană.
  • Distribuirea sau livrarea materialelor publicitare sau a mostrelor.
  • Creare de standuri, structuri și site-uri de afișare.
 • Desfășurarea campaniilor de marketing și a altor servicii publicitare în scopul atragerii și reținerii clienților:

  • Promoții de produse.
  • Activități de marketing prin punctele de vânzare.
  • Publicitate directă prin poștă.

Codul CAEN 7311 exclude:

 • Tipărirea materialelor pentru publicitate, vezi CAEN 5819.
 • Producția de mesaje comerciale pentru radio, televiziune și film, vezi CAEN 5911.
 • activitati de studiere a pietei, vezi CAEN 7320
 • fotografii publicitare, vezi CAEN 7420
 • organizarea de conferinte si expozitii comerciale, vezi CAEN 8230
 • activitati de expediere prin posta, vezi CAEN 8219
 •  

Posibilitatea Accesării Fondurilor Europene

Da, agențiile care activează sub codul CAEN 7311 pot accesa fonduri europene pentru dezvoltarea și extinderea activităților de publicitate. Aceste fonduri pot sprijini inovația în serviciile de marketing, dezvoltarea de noi strategii de comunicare, precum și utilizarea tehnologiilor emergente pentru a crește eficiența campaniilor publicitare. Accesarea acestor resurse financiare oferă oportunitatea de a îmbunătăți și diversifica oferta de servicii, contribuind astfel la creșterea competitivității pe piața de publicitate

Numar firme COD CAEN 7311
k+
Salariați COD CAEN 7311
k+
Total cifră de afaceri COD CAEN 7311
0 Miliarde+
top firme publicitatea Cod CAEN 7311 Activitati ale agentiilor de publicitate
top frime publicitatea romania pe orase Cod CAEN 7311 Activitati ale agentiilor de publicitate

PLAN DE AFACERI MODEL Cod CAEN 7311

 1. Sumar Executiv

 • Descrierea afacerii: Scurtă prezentare a companiei, inclusiv misiunea și viziunea.
 • Produsele și serviciile oferite: Descrierea principalelor servicii .
 • Obiectivele afacerii: Obiective pe termen scurt și lung.
 • Propunerea de valoare: Ce diferențiază compania pe piață.

2. Descrierea Afacerii

 • Istoricul și prezentul afacerii: Evoluția companiei până în prezent.
 • Structura legală și de proprietate: Informații despre forma juridică și structura acționariatului.
 • Locația și facilitățile: Detalii despre sediul principal, depozite, etc.
 • Prezentarea echipei: Profilul managerilor și al angajaților cheie.

3. Analiza Pieței

 • Segmentarea pieței: Identificarea segmentelor de piață țintă.
 • Analiza concurenței: Prezentarea principalilor competitori și a strategiilor lor.
 • Tendințe și evoluții în industrie: Evoluțiile recente din sectorul de interes.

4. Strategia de Marketing

 • Poziționarea pe piață: Cum se poziționează compania față de concurenți.
 • Strategia de preț: Politica de preț și justificarea acesteia.
 • Promovare și publicitate: Canale de promovare și campanii planificate.
 • Strategia de vânzări: Metode de vânzare și gestionare a relațiilor cu clienții.

5. Planul Operațional

 • Procesul operațional: Descrierea procesului de oferire a serviciilor.
 • Gestionarea furnizorilor și a subcontractorilor: Strategii pentru achiziții și subcontractări.
 • Nevoi de echipamente și tehnologie: Inventarul necesar pentru prestarea serviciilor.

6. Planul Organizațional

 • Structura organizațională: Diagrama organizațională a companiei.
 • Echipa de management: Roluri, responsabilități și experiența membrilor echipei de conducere.
 • Planul de personal: Nevoile de recrutare și formare a personalului.

7. Plan Financiar COD CAEN 7311

 • Proiecții financiare: Venituri estimate, cheltuieli și profituri pentru următorii 3-5 ani.
  AnulVenituri (RON)Cheltuieli (RON)Profit Net (RON)
  2021XXXXXXXXXXXXXXX
  2022XXXXXXXXXXXXXXX
  2023XXXXXXXXXXXXXXX
 • Nevoi de finanțare: Suma necesară investiției și planul de obținere a finanțării.
 • Analiza de risc: Identificarea riscurilor principale și strategii de atenuare.

8. Anexe 

 • Documente de suport: Copii ale licențelor, contractelor importante, CV-urile membrilor echipei etc

PLAN DE MARKETING MODEL COD CAEN 7311

1. Sumar Executiv COD CAEN 7311

 • Scurtă prezentare a planului de marketing și obiectivele principale.

2. Analiza Situației

 • Contextul de piață: Tendințe curente, cerere și ofertă în domeniul instalațiilor pentru construcții.
 • Concurența: Principali competitori și strategiile lor de marketing.
 • Analiza SWOT: Puncte forte, puncte slabe, oportunități și amenințări.

3. Obiectivele de Marketing

 • Obiective specifice, măsurabile, realizabile, relevante și cu termen (SMART), cum ar fi creșterea notorietății mărcii cu 20% într-un an.

4. Strategia de Marketing

 • Segmentarea pieței: Identificarea și descrierea segmentelor țintă.
 • Poziționare: Cum dorește compania să fie percepută pe piață.
 • Mixul de marketing (4P): Produs, Preț, Promovare, Plasament.

5. Tactici și Acțiuni

 • Crearea unui site web: Dezvoltarea unui site optimizat SEO, care prezintă serviciile companiei, portofoliul de proiecte și date de contact.
 • Social Media Marketing:
  • Alegerea mixului de social media: Facebook, LinkedIn, Instagram, în funcție de publicul țintă.
  • Conținutul pentru social media: Articole de blog, studii de caz, postări despre proiectele recente, sfaturi pentru clienți.
 • Publicitate pe rețelele sociale: Campanii plătite pe Facebook și LinkedIn pentru a crește vizibilitatea.
 • Email Marketing: Trimiteți buletine informative lunare și oferte speciale abonaților.
 • Parteneriate și sponsorizări: Colaborarea cu evenimente locale sau industriale pentru a crește notorietatea.
 • SEO și Blogging: Optimizarea site-ului pentru motoarele de căutare și publicarea regulată de articole relevante pentru industrie.

6. Bugetul de Marketing COD CAEN 7311

 • Detalierea costurilor pentru fiecare activitate de marketing planificată.
  ActivitateCost Estimat (RON)
  Dezvoltare site webXXXX
  Campanii publicitareXXXX
  Creare și gestionare conținutXXXX
  Email MarketingXXXX
  Parteneriate și sponsorizăriXXXX

7. Monitorizarea și Evaluarea

 • Indicatori de performanță cheie (KPIs): Vizite pe site, lead-uri generate, conversii, engagement pe social media.
 • Raportare și ajustare: Evaluarea periodică a rezultatelor și ajustarea strategiei în funcție de acestea.

8. Calendarul Implementării

 • Planificarea temporală a activităților de marketing pe parcursul unui an.

Stay informed and not overwhelmed, subscribe now!